Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах (тестові завдання дібрані із сертифікаційних робіт ЗНО)

11 запитань
Запитання 1

Види в екосистемах об’єднані у функціональні групи – продуценти, консументи, редуценти. Організми якого виду належать до продуцентів?

варіанти відповідей

Малина лісова

Дятел великий строкатий

Кіт лісовий

Мураха руда лісова

Запитання 2

Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі екосистеми

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

консументи І порядку

консументи ІІ порядку

Запитання 3

Укажіть вид екологічної піраміди, яка відображає співвідношення кількості особин на кожному із трофічних рівнів ланцюга живлення.

варіанти відповідей

піраміда біомаси

піраміда енергії

піраміда чисел

піраміда видів

Запитання 4

Яка форма симбіозу спостерігається між термітами та джгутиковими, які живуть у їхньому кишечнику та здатні розщеплювати клітковину?

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

хижацтво

коменсалізм

Запитання 5

Ланцюги живлення детритного типу починають

варіанти відповідей

продуценти

консументи І порядку

консументи ІІ порядку   

редуценти

Запитання 6

Визначте ланцюг живлення, який правильно відображає передавання енергії в ньому

варіанти відповідей

лисиця   →   дощовий черв’як   →    землерийка   →  листовий опад

листовий опад   →    дощовий черв’як →      землерийка →     лисиця

землерийка→      листовий опад   →   дощовий черв’як   →    лисиця

дощовий черв’як  →     листовий опад →     землерийка  →    лисиця

Запитання 7

Укажіть тварин, які згідно з типом живлення можуть виконувати роль консументів І і ІІ порядків: 1 - миша польова; 2 – пацюк сірий; 3 – свиня дика (кабан); 4 – кріт звичайний; 5 – ведмідь бурий; 6 – коза домашня.

варіанти відповідей

2,3,5          

1,3,5         

3,4,6          

3,5,6 

Запитання 8

Які твердження щодо ланцюгів живлення є правильними?

І. Кожна ланка ланцюга живлення займає окремий трофічний рівень.

ІІ. Продуцентами в ланцюгу живлення є рослиноїдні тварини.

варіанти відповідей

обидва неправильні

лише ІІ

обидва правильні

лише І

Запитання 9

Охарактеризуйте ланцюг живлення , зображений на рисунку


варіанти відповідей

1.2,1

2,3.2

3.2.3

2.2.3

Запитання 10

Установіть відповідність між парою організмів (1-4) та типом взаємовідносин між ними   (А-Д)

варіанти відповідей

1Г, 2В, 3А, 4Б

1А, 2Б, 3В, 4Г

1Д, 2А, 3Б, 4Г

1Б, 2В, 3Д, 4А

Запитання 11

Установіть відповідність між організмами та трофічними рівнями, на яких вони знаходяться.

варіанти відповідей

1Д, 2Г, 3В, 4Б

1Д, 2В, 3Б, 4Г

1Д, 2А, 3В, 4Б

1А, 2Д, 3В, 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест