Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

Тест виконано: 574 рази
12 запитань
Запитання 1

Унаслідок збільшення за допомогою трансформатора напруги в ЛЕП:

варіанти відповідей

збільшиться сила струму ЛЕП

зменшиться сила струму в ЛЕП

зменшиться опір лінії

збільшується потужність, що передається

збільшуються втрати при передачі енегії на відстані

збільшується нагрівання пробідників

Запитання 2

 У підвищувальному навантаженому трансформаторі…

варіанти відповідей

постійна напруга у вторинній обмотці більша, ніж у вторинній

сила струму у вторинній обмотці більша

сила струму у вторинній обмотці менша

зростає напруга і сила струму у вторинному колі

виробляється постійний стум більшої сили

виробляється постійний стум меншої сили

Запитання 3

  За допомогою трансформатора зменшують напругу у вторинній обмотці у 2 рази. При цьому сила струму в ній…

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

збільшиться у 2 рази

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться у √2 разів

зменшиться у √2 разів

не зміниться

Запитання 4

 Чому осердя трансформатора роблять не суцільним, а виготовляють з окремих ізольованих сталевих листів?

варіанти відповідей

щоб зменшити масу трансформатора

щоб послабити магнітне поле

щоб зменшити вібрацію осердя

щоб зменшити нагрівання осердя вихровими струмами

щоб збільшити вихрові стуми

щоб зменшити нагрівання обмоток

щоб зменшити вартість трансформатора

щоб зменшити витрату матеріалів

Запитання 5

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

трансформатор перетворює струм низької частоти на струм високої частоти

трансформатор перетворює змінну напругу

трансформатор виробляє електричний струм

трансформатор перетворює постійну напругу

трансформатор перетворює струм високої частоти на струм низької частоти

трансформатор перетворює постійний струм на змінний

трансформатор перетворює змінний струм на постійний

Запитання 6

Трансформатор підвищує напругу від 220 до 5500 В. Який його коефіцієнт трансформації?

варіанти відповідей

25

2,5

0,04

4

40

0,25

0,4

Запитання 7

В первинній обмотці за напруги 200 В струм 0,5 А, а у вторинній потужність 80 Вт. ККД трансформатора...

варіанти відповідей

100%

20%

80%

60%

70%

90%

50%

Запитання 8

До клем вторинної обмотки розбірного трансформатора приєднали лампочку, а первинну обмотку ввімкнули в розетку освітлювальної мережі. Що спостерігатимуть, якщо зняти верхню частину осердя трансформатора?

варіанти відповідей

розжарення лампочки зменшиться

розжарення лампочки збільшиться

розжарення лампочки не зміниться

лампочка перегорить

нічого не зміниться

таке з'єднання не можливе

Запитання 9

Якою є сила струму в первинній обмотці трансформатора в режимі холостого ходу?

варіанти відповідей

у підвищувальному трансформаторі сила струму велика, а в знижувальному - мала

у підвищувальному трансформаторі сила струму мала, а в знижувальному – велика

у підвищувальному і в знижувальному трансформаторах сила струму - велика

у підвищувальному і в знижувальному трансформаторах сила струму - мала

така сама як і в навантаженому

дорівнює 0

Запитання 10

Як змінюється сила струму в первинній обмотці трансформатора при збільшенні сили струму у вторинному колі?

варіанти відповідей

зменшиться

збільшиться

не зміниться

відповідь залежить від того, підвищувальним чи знижувальним є трансформатор

відповісти не можливо

Запитання 11

Трансформатор, первинна обмотка якого містить 100 витків, а вторинна – 250 витків, працює в режимі холостого ходу. Під якою напругою перебуває первинна обмотка, якщо напруга на клемах вторинної обмотки дорівнює 500 В?

варіанти відповідей

220 В

200 В

250 В

100 В

1250

125

Запитання 12

Знижувальний трансформатор з коефіцієнтом трансформації k використовують як підвищувальний. Який коефіцієнт трансформації цього підвищувального трансформатора?

варіанти відповідей

1/ k

k

2k

k/2

√k

√k/2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест