Трудові ресурси і населення

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Чинниками розміщення, наприклад технополісів, можуть бути:

варіанти відповідей

наближеність міста чисельністю 100 тис. осіб;

наближеність до аеропорту або залізничної станції;

наближеність міста один до одного;

всі відповіді вірні.

Запитання 2

Населення – це :

варіанти відповідей

система, яка сприяє зростанню на внутрішньому ринку;

сукупність людей, які проживають у межах відповідних територій;

умови взаємовигідної діяльності

усі відповіді вірні

Запитання 3

Технополіс – це:

варіанти відповідей

науково-технічний центр, який забезпечує створення та впровадження нових розробок

науково-технічна розробка

поєднання підприємств на певній території

поєднання підприємств на певній території для впровадження нових розробок

Запитання 4

Як називається виїзд громадян зі своєї країни до іншої або на тривалий період?


варіанти відповідей

еміграція

іміграція

внутрішня міграція;

зовнішня міграція

Запитання 5

Наука , що досліджу закономірності відтворення населення та окремих його груп шляхом аналізу природного руху та змін статево – вікової, шлюбної та сімейної структур?

варіанти відповідей

депопуляція

демографія;

географія населення;

етнографія

Запитання 6

Демографічна криза України виникає через...

варіанти відповідей

зростання природного приросту населення

перевищення смертності над народжуваністю

зменшення чисельності населення

перевищення народжуваністі над смертностю.

Запитання 7

Систематичне зменшення абсолютної чисельності населення будь-якої країни або території як наслідок звуженого відтворення – це :

варіанти відповідей

демографія

депопуляція

етнографія

природний приріст

Запитання 8

Яка з перерахованих країн є найбільш урбанізованою?


варіанти відповідей

Україна

Великобританія

Білорусь.

США

Запитання 9

Кількість народжених за 2019 рік склала 6000 тис.чол., кількість померлих – 3000тис.чол., загальна чисельність населення на кінець року – 60000 тис. чол.

Визначити :

1)    коефіцієнт народжуваності, смертності та природного руху населення;

варіанти відповідей

50,80,40 ‰ ;

100,50,50 ‰ ;

60,50,40‰

70 ,60,50‰ ;

Запитання 10

У 2019 р. із загальною чисельністю населення 46 млн.чол. та чисельності населення працездатного віку 28 млн.чол непрацюючих інвалідів І і ІІ гр.. в працездатному віці – 1,0 чол., та чисельності пенсіонерів 1, 9 млн. чол. Знайти загальну чисельність трудових ресурсів.

варіанти відповідей

15 млн. чол;

14  млн. чол;

12млн. чол

13 млн. чол;

Запитання 11

Демографічні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні не враховують:

варіанти відповідей

чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики;

розташування регіону;

наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення;

стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність;

Запитання 12

Населений пункт чисельністю до 1000 осіб, населення якого здебільшого зайнято обробкою землі, – це:

варіанти відповідей

селище;

мікрополіс (мале місто);

мезополіс (середнє місто);

макрополіс (велике місто);

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест