Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 46 разів
14 запитань
Запитання 1

1. Маніфест 17 жовтня 1905 р. проголосив:

варіанти відповідей

надання населенню громадянських свобод і створення Державної думи

розпуск І Державної Думи

початок столипінської аграрної реформи

надзвичайний стан у Російській імперії 

Запитання 2

2. Яка подія стала приводом до революції 1905-1907 рр в Росії?

варіанти відповідей

повстання на броненосці «Потьомкін»

загальноросійський політичний страйк

розстріл мирної демонстрації. «Кривава неділя»

поразка Росії у війні з Японією

Запитання 3

3. Які національно-спортивні, скаутські українські організації діяли на західноукраїнських землях на початку XX ст..?

варіанти відповідей

«Пласт», «Братство Тарасівців», "Дністер"

«Пласт», "Січ", «Хлопомани»

«Дністер», «Сокіл»,«Братство Тарасівців»

«Сокіл», «Січ», «Пласт»

Запитання 4

4. Які цілі передбачала аграрна реформа П.Столипіна?

варіанти відповідей

Періодично перерозподіляти общинні землі і цим покращити стан земель

Повернути в села міських жителів, які тікали з сіл в пошуках кращої долі

Заселити селянами малозаселені регіони Російської імперії

Ліквідувати селянські громади

Передати селянам у приватну власність земельньні наділи

Заселити селянами малозаселені регіони Російської імперії

Передати селянам у приватну власність земельньні наділи

Повернути в села міських жителів, які тікали з сіл в пошуках кращої долі

Переселити жителів малозаселениx регіонів Російської імперії у Наддніпрянщину


Запитання 5

5. Яка форма монополії була найбільш поширеною в Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

синдикат

картель

трест

концерн

Запитання 6

6. Встановіть послідовність подій.

А. Вихід брошури М. Міхновського "Самостійна Україна"

Б. Маніфест Миколи ІІ

В.Реформа П. Столипіна

Г. Справа Бейліса

варіанти відповідей

А,Б,В, Г

Г, Б,А,В

В,Г, А,Б

В,Б,Г, А

Запитання 7

7. Коли відбувся Шевченківський здвиг?

варіанти відповідей

28 червня 1914 року

17 жовтня 1905 року

4 березня 1917 року

10 січня 1901 року

Запитання 8

8. Коли було утворено ТУП?

варіанти відповідей

1913 р.

1908 р.

1905 р.

1916 р.

Запитання 9

9. Яка політична партія Західної України організовувала народні віча?

варіанти відповідей

РУРП

УСДП

УНДП

РНП

Запитання 10

10. Коли в Галичиниі було запроваджене загальне виборче право?

варіанти відповідей

1905 р.

1900 р.

1913 р.

1907 р.

Запитання 11

11. Упізнайте особу за описом.

Його брошура "Самостійна Україна" стала програмою Революційної української партії і перший період її діяльності. Був одним з організаторів створеної в 1901-1902 рр. української народної партії.

варіанти відповідей

 Є. Чикаленко

М. Міхновський

М. Грушевський

Ю. Бачинський

Запитання 12

12. Хто з українських меценатів за внесок у розвиток Києва отримав звання почесного громадянина міста?

варіанти відповідей

М. Терещенко

Б. Ханенко

І. Харитоненко

Ф. Симиренко

Запитання 13

13. Хто був обраний митрополитом Української греко-католицької церкви у 1901 р.?

варіанти відповідей

Трильовський

Шептицький

Яхимович

Боберський

Запитання 14

14. В якому році і яка перша українська газета почала виходити на Наддніпрянщині?

варіанти відповідей

травень 1906 року, "Громадська думка"

березень 1908 року, "Рада"

лютий 1907 року, "Рідна справа"

листопад 1905 року, "Хлібороб"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест