13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст. Ч2

Додано: 20 березня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

1Яким було основне джерело отримання надприбутків іноземними капіталістами в Західній Україні?

варіанти відповідей

А) запровадження найсучасніших технологій у виробничий процес;    


Б) максимальне зацікавлення працівників в результатах своєї роботи;

В) ухиляння від сплати всієї частини податків до державного бюджету;    


Г) жорстка експлуатація дешевої робочої сили.

Запитання 2

2. Яка причина масової трудової міграції українців наприкінці XIX — на початку XX ст.?  

варіанти відповідей

А) стрімка монополізація основних галузей промисловості;   


Б) розгортання широкого будівництва залізниць;     

В) залучення іноземних колоністів;   


Г) перенаселення українських земель.

Запитання 3

3.Яке товариство у 1899 р. заснував відомий галицький діяч Євген Олесницький з метою навчання селян сучасним методам господарювання?

варіанти відповідей

А) «Сільський господар»;                          

 Б) «Народна торгівля»;   

В) «Дністер»;     

 Г) «Союз кредитної кооперації».

Запитання 4

4.«Народний дім», «Ставропігійський інститут», «Галицько-руська матиця» у другій половині ХІХ ст.:   

варіанти відповідей

А) перебували в руках галицьких москвофілів і провадили в основному музейно-архівну та видавничу роботу;     

Б) здійснювали на Правобережжі основну громадсько-політичну роботу національного спрямування, очолювались лідерами хлопоманів;

В) знаходились під контролем галицьких народовців і здійснювали широку культурно-просвітню діяльність;

Г) контролювалися галицькими радикалами і організовували діяльність, спрямовану на проведення соціальної революції.

Запитання 5

5. Як називалася громадська організація у Львові, створена шляхом реорганізації літературного товариства у наукове, яка до Першої світової війни відігравала роль неофіційної «Української академії наук»?

варіанти відповідей

А) «Народний дім»;                        

Б) Ставропігійський інститут;

В) Собор руських вчених; 

Г) Товариство ім. Т.Шевченка (НТШ).

Запитання 6

6.Якій політичній течії характерні погляди, наведені в уривку з історичного джерела? «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...».

варіанти відповідей

А) радикали;                                            

Б) москвофіли;

В) народовці; 

 Г) самостійники.

Запитання 7

7.Яке поняття чи термін може бути використаний для характеристики суспільного життя в українських землях у складі Австро-Угорської імперії у другій половині ХІХ ст.?    

варіанти відповідей

А) громади;                            

 Б) народники;

В) радикали;  

Г) земства

Запитання 8

8.У якому твердженні йдеться про особливість діяльності москвофілів на західноукраїнських теренах?

варіанти відповідей

А) поширення літератури, написаної «язичієм»;

Б) пропаганда ідеї світової соціалістичної революції;

В) організація сільських читалень і бібліотек;

Г) створення першої української політичної партії.

Запитання 9

9.«Руська бесіда» у Львові – це:  

варіанти відповідей

А) підпільна структура, яка займалася збором коштів для нелегальної діяльності, проводила підготовку кадрів для терористичної діяльності;  

Б) товариство клубного типу, яке влаштовувало літературно-музичні вечори, доповіді, концерти, утримували театральну трупу;   

В) громадсько-політична організація, яка проводила віча, демонстрації, політичні конференції та з’їзди і підтримувала наукові дослідження в сфері політики;

Г) товариство економічного характеру, яке займалося кредитуванням своїх членів і здійснювало благодійну діяльність.

Запитання 10

10. Про яку політичну партію йдеться у твердженні. «Перша легальна українська політична партія. У своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців».                        


       


варіанти відповідей

А) Революційна українська партія (РУП);   

Б) Українська національно-демократична партія (УНДП);

В) Українська соціал-демократична партія (УСДП);  

Г) Русько-українська радикальна партія (РУРП).

Запитання 11

11.Що було здобутком «новоерівської політики» народовців?  


 

     

        


варіанти відповідей

А) відкриття у Львівському університеті кафедри історії України;   

Б) заснування Чернівецького університету та Львівської технічної академії; 

В) створення першого професійного українського театру на західноукраїнських землях;

Г) видання брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta».

Запитання 12

12. Яким був наслідок діяльності народовців на західноукраїнських теренах у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

А) ліквідація селянського малоземелля та безземелля;

Б) заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта»;

В) поширення ідеї боротьби за соціальне визволення робітників і селян;

Г) створення першої самостійної організації – Братства тарасівців.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест