Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
17 запитань
Запитання 1

Період, уякий найрозвинутіші галузі промисловості підросійської України - металургійну та кам'яновугільну - охопила економічна криза:

варіанти відповідей

1900 - 1903 рр.;

1905 - 1907 рр.;

1908 - 1910 рр.;

1910 - 1912 рр.

Запитання 2

Найпоширеніша форма монополій у підросійській Україні:

варіанти відповідей

картель;

синдикат;

трест;

концерн.

Запитання 3

Обери зайву назву:

варіанти відповідей

"Продамет";

"Трубопродаж";

"Народна торгівля";

"Продвагон".

Запитання 4

Явище у промисловому виробництві, якого стосується наведене візуальне джерело:

варіанти відповідей

концентрація виробництва;

утворення монополій;

приплив іноземного капіталу;

спеціалізація районів.

Запитання 5

Ім'я якого історичного діяча пропущено у фрагменті історичного джерела?

«Він увійшов в історію України як "найвидатніший, найщиріший українець з-поміж так званих "буржуїв", який захоплювався українською справою не тільки до глибини своєї щирої душі, а й до глибини своєї кишені. … Не маючи дітей, … за порадою свого приятеля В.Б.Антоновича склав заповіт, у якому все його майно, що оцінювалося до 10 000 000 рублів, залишалося в користуванні його дружини Софії Іванівни. Після її смерті воно мало піти на українські справи …» (Є. Чикаленко).

варіанти відповідей

І. Харитоненко;

В. Симиренко;

М. Терещенко;

С. Яхненко.

Запитання 6

Обери портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті історичного джерела.

"... Він став ідеологом української національної думки в Харкові. Він був людиною енергійною, яскравих політичних поглядів, а українське питання ставив різко і ясно: "Україна для українців!" Це був один з перших самостійників, одвертий і безкомпромісовий... Людина значної ерудиції й гарячий патріот, він помагав у заснуванні РУП, а коли того вимагали обставини, став основоположником УНП"

варіанти відповідей
Запитання 7

Видавець єдиної щоденної україномовної громадсько-політичної газети в підросійській Україні (1906 - 1914 рр.):

варіанти відповідей

В.Винниченко;

Б. Грінченко;

С. Петлюра;

Є. Чикаленко.

Запитання 8

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. родини Симиренків, Терещенків, Харитоненків, Яхненків уславилися:

варіанти відповідей

революційною діяльністю;

меценатською діяльністю;

правозахисною діяльністю;

педагогічною діяльністю.

Запитання 9

Перша українськомовна газета в підросійській Україні, що видавалася у Лубнах на Полтавщині наприкінці 1905 р.:

варіанти відповідей

"Діло";

"Український вісник";

"Хлібороб";

"Громадська думка".

Запитання 10

Поява Зеленого Клину та Сірого Клину стала наслідком:

варіанти відповідей

активізації внутрішньої та міжнародної торгівлі;

підсилення національного тиску з боку російської влади;

збільшення кількості монополій;

міграції українських селян на схід Російської імперії.

Запитання 11

Першою політичною партією в Наддніпрянськый Україні, створеній у 1900 р.була:

варіанти відповідей

Революційна українська партія (РУП);

Русько-українська радикальна партія (РУРП);

Українська демократична партія (УДП);

Українська народна партія (УНП),

Запитання 12

У якому напрямку відбувалася міграція українського населення у зв'язку з проведенням Столипінської аграрної реформи?

варіанти відповідей

Італія, Греція, Іспанія;

Канада та Сполучені Штати Америки;

Бразилія, Аргентина, Уругвай;

Сибір і Далекий Схід.

Запитання 13

У 1908 р. за ініціативою УДРП у Києві виникла нелегальна громадсько-політична організація на зразок ЗУБО:

варіанти відповідей

Український соціал-демократичний союз - "спілка";

Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ);

Товариство українських поступовців (ТУП);

"Просвіта".

Запитання 14

Суть аграрної реформи П. Столипіна полягала у:

варіанти відповідей

повернення селянам відрізків;

проведення переселенської політики;

конфіскації частини поміщицьких земель для роздачі селянам;

наданні селянам права на вихід з общини з наділом;

повернення селянам викупних платежів.

Запитання 15

Обери події, які відбулися в період революції 1905 - 1907 рр.:

варіанти відповідей

"Кривава неділя";

повстання матросів на панцернику "Потьомкін";

"новоерівська декларація";

маніфестація на Софійській площі у Києві;

повстання на крейсері "Очаків" у Севастополі;

оголошення Миколою ІІ "Маніфесту" 17 жовтня 1905 року;

масові демонстрації на Кремлівській площі.

Запитання 16

Петро Столипін, запроваджуючі аграрну реформу, намагався вирішити проблеми: (три правильні відповіді).

варіанти відповідей

підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва;

передати поміщицькі землі у власність селян;

пришвидшити збір із селян викупних платежів за наділені землі;

розв'язати проблему аграрного перенаселення;

зміцнити соціальну опору політичного режиму на селі;

надати селянам право особистої свободи, ліквідувати їхню залежність від поміщиків.

Запитання 17

Обери два варіанти, у яких названо лідерів політичних партій підросійської України початку ХХ ст.:

варіанти відповідей

Д. Антонович, Ю. Коллард, Д. Павловський;

Є. Чикаленко, Б. Грінченко, С. Єфремов;

М. Грушевський, І. Франко, Ю. Романчук;

М. Порш, В, Винниченко, С. Петлюра;

М. Павлик, С. Данилович, Є. Левицький.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест