14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Українські землі в складі Російської імперії в кінці 18 - на початку 19 ст. (Урок узагальнення)

Додано: 9 січня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?


1. Австрійська імперія

2. Королівство Пруссія

3. Російська імперія

4. Річ Посполита

5. Австро-Угорська імперія

6. Османська імперія

варіанти відповідей

1,3,6

2,4,5

1,3,4

2,3,5

Запитання 2

Про який рік ідеться у висловлюванні С. Єфремова?


  «Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату - це.... Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження - невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

варіанти відповідей

1812 р.

1775 р.

1798 р

1805 р

Запитання 3

Яке із наведених нижче тверджень відповідає історичним реаліям?

варіанти відповідей

центром польського національно-визвольного повстання 1830-1831 рр. стали землі Слобідської України

на початку російсько-турецької війни 1828-1829 рр. частина козаків Задунайської Січі перейшла під владу Росії. З цих козаків було створене Окреме Запорозьке військо, яке в 1832 р. перейменували на Азовське козацьке військо.

декабристи різних організацій важливою складовою політичної боротьби вважали звільнення України з-під влади Російської імперії і відтворення державності в межах етнічних українських земель

після російсько-французької війни 1812 р. уряд Росії прийняв рішення про ліквідацію кріпосного права

Запитання 4

Території яких губерній підросійської України заштриховано на карті?

варіанти відповідей

Чернігівська, Подільська, Таврійська

Катеринославська, Чернігівська, Подільська

Волинська, Катеринославська, Подільська

Київська, Чернігівська, Таврійська

Запитання 5

Укажіть суспільну верству, представники якої зображені на ілюстрації

варіанти відповідей

купці 

чумаки

солдати

козаки 

Запитання 6

Коли і де було відкрито Університет імені Святого Володимира?

варіанти відповідей

1805 р., Харків

1841 р., Одеса

1817 р., Полтава

1834 р., Київ

Запитання 7

Укажіть назву основного програмного документу Кирило-Мефодіївського товариства?

варіанти відповідей

«Конституція»

«Книга буття українського народу»

«Катехизис автономіста»

«Руська правда»

Запитання 8

Діяльність зображеного на ілюстрації діяча пов’язують із 

варіанти відповідей

утворенням Кирило-Мефодіївського братства 

відкриттям Харківського університету

існуванням масонської ложі «Любов до істини» 

боротьбою селян проти кріпацтва на Поділлі 

Запитання 9

Розташуйте події у хронологічному порядку

1. Ліквідація Задунайської Січі

2. Вихід у світ «Кобзаря» Т. Шевченка

3. Повстання Чернігівського полку

4. Польське повстання першої половини ХІХ ст.

варіанти відповідей

1,4,3,2

2,3,4,1

3,1,4,2

3,4,2,1

Запитання 10

Укажіть історико-географічний регіон, значна територія якого була охоплена повстанням під проводом У. Кармалюка.

варіанти відповідей

Поділля

Галичина

Слобожанщина

Волинь

Запитання 11

Установіть відповідність між українськими територіями та роками їх входження до складу Російської імперії

А) Внаслідок російсько - турецької війни 1768-1774 рр. 

Б) Внаслідок указу Катерини ІІ 1783 р. 

В) Внаслідок російсько - турецької війни 1828-1829 рр.

Г) Внаслідок російсько - турецької війни 1806-1812 рр.

Д) Внаслідок російсько - турецької війни 1787-1791 рр.

варіанти відповідей

А-4, Б-3, В-1, Г-2

А-1, Б-3, Г-4, Д-2

А-4, В-1, Г-2, Д-3

А-3, Б-4, Г-1, Д-2

Запитання 12

Укажіть головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства. (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

створення військових поселень

об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний рух

повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання

створення демократичної федерації слов’янських християнських республік

утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом

ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства

здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест