25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Вектори

Додано: 25 березня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
10 запитань
Запитання 1

Що називається вектором?

варіанти відповідей

вектор - це напрямлений відрізок

вектор - це відрізок що має координати

вектор – це пряма, що має напрям

Запитання 2

Що називається абсолютною величиною (модулем) вектора?

варіанти відповідей

абсолютною величиною (або модулем) вектора називається довжина відрізка, що зображує вектор

абсолютною величиною (або модулем) вектора називається відрізок, що зображує вектор

абсолютною величиною (або модулем) вектора називається довжина, що зображує вектор

Запитання 3

Що називається нульовим вектором?

варіанти відповідей

вектор, абсолютна величина якого не існує

вектор, у якого початок співпадає з його кінцем

вектор, що не має ні початку, ні кінця

Запитання 4

Які вектори називаються рівними?

варіанти відповідей

два вектори називаються рівними, якщо вони не поєднуються паралельним перенесенням

два вектори називаються рівними, якщо вони однаково направлені і мають рівні довжини

два вектори називаються рівними, якщо вони однаково направлені

Запитання 5

Які вектори називаються колінеарними?

варіанти відповідей

два ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони не лежать на одній прямій

два ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій

два ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій

Запитання 6

Щоб задати вектор, достатньо вказати

варіанти відповідей

його початок і напрям

його кінець і напрям

його початок і кінець

Запитання 7

Який вектор називається одиничним?

варіанти відповідей

вектор, у якого початок співпадає з його кінцем

вектор, який має довжину 0

вектор, який має довжину 1

Запитання 8

Два вектори будуть рівними, якщо

варіанти відповідей

вони будуть співнапрямленими

вони матимуть рівні довжини

вони будуть співнапрямленими і матимуть рівні довжини

Запитання 9

Два вектори будуть протилежно напрямленими, якщо

варіанти відповідей

вони не лежать на одній прямій

вони паралельні одній прямій і мають однаковий напрям

вони паралельні одній прямій і мають різний напрям

Запитання 10

Якщо рівні трьом векторам вектори, які мають спільний початок, належать одній площині, то ці вектори називаються

варіанти відповідей

колінеарними

компланарними

рівними

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест