Вектори на площині.

Додано: 23 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори на площині.
Тест виконано: 112 разів
20 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати вектора В̅А, якщо А(7;5), В(-4; 3).

варіанти відповідей

(11;2)

(3; -2)

(-11;8)

(3; 2)

Запитання 2

Знайдіть модуль вектора а̅(-8;-2).

варіанти відповідей

√20

√68

І-10І

√10

Запитання 3

Знайдіть координати вектора с̅=2а̅ + 3в̅, якщо а̅(9;4), в̅(-1;-2).

варіанти відповідей

с̅(16;6)

с̅(15;2)

с̅(-15;10)

с̅(17;2)

Запитання 4

При якому значенні m вектори а̅(m;6) і b(4;-3) колінеарні?

варіанти відповідей

-8

8

-4,5

-2

Запитання 5

При якому значенні с вектори а̅(-3;с) і b(12;с) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

4

-18 або 18

-6 або 6

Запитання 6

Вершини трикутника А(-2;-1), В(3;1), С(1;-4). Визначте вид кута В Δ АВС.

варіанти відповідей

гострий

прямий

тупий

розгорнутий

визначити не можливо

Запитання 7

Вершини трикутника розміщені А(-2;-1), В(3;1), С(1;5). Знайдіть модуль В̅D, якщо В̅D=2В̅С.

варіанти відповідей

1/2

4√5

2√5

0,25

Запитання 8

Знайдіть косинус кута між векторами а̅(5;12) і b(3;4).

варіанти відповідей

48/59

-29/65

63/79

63/65

Запитання 9

Визначте, які з векторів а̅(-1;3), в̅(2;-1/3), с̅(-1/2;-3) перпендикулярні.

варіанти відповідей

а̅ ⊥ в̅

в̅ ⊥ с̅

а̅ ⊥ с̅

с̅ ⊥ d̅

Запитання 10

Задано вектори m̅(4;-3) і n̅(-2;1). Знайдіть координати вектора а̅=m̅+n̅.

варіанти відповідей

(2;2)

(2;-2)

(-2;2)

(-6;4)

Запитання 11

ABCD – паралелограм. Знайдіть суму векторів АВ + BD + DC.


варіанти відповідей

BA

DA

BC

AC

Запитання 12

A (-2; 5); В (4;3). Знайдіть координати вектора ̅А̅В̅

варіанти відповідей

 (2;2)

(-6;2)

(2;-2)

(6;-2)

Запитання 13

A (-1; -5); В (5;3). Знайдіть модуль вектора ̅А̅В̅

варіанти відповідей

-10

100

10

5

Запитання 14

Знайдіть скалярний добуток векторів ̅а̅ і b̅, якщо: а̅ (1;3); b̅ (-2:4)

варіанти відповідей

(-̅2̅; ̅1̅2̅)

 10

14

(-̅6̅;̅2̅0̅)

Запитання 15

Знайдіть значення х, при якому вектори ̅а̅ і ̅b̅ колінеарні, якщо: а̅ (-2;2); b̅ (х;-3)

варіанти відповідей

х= -3

х= 3

х= -4

х= 4

Запитання 16

Зайдіть значення n, при якому вектори ̅а̅ і ̅b̅ перпендикулярні, якщо:

̅а̅ (n;3); ̅b̅ (-3;3)

варіанти відповідей

-2

-3

3

2

Запитання 17

Дано вершини трикутника А(-1;5); В(1;1); С(2;-1). Знайдіть: cos ∠A

варіанти відповідей

1

-1

0,5

-0,5

Запитання 18

Знайдіть значення х, при яких довжина вектора ̅а̅ дорівнює 5, якщо:

̅а̅ (х + 2; - 3)

варіанти відповідей

6 та - 2

-6 та 2

-6 та - 2

6 та 2

Запитання 19

Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(-5;-4) і В(1; 4).

варіанти відповідей

4

10

100

інша відповідь

Запитання 20

Знайти довжину вектора 2а +3d, якщо вектор а(4;3) та вектор d(-3;-4).

варіанти відповідей

√37

5

50

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест