Вектори у просторі.

Урок №1 теми "Вектори у просторі"

Тест виконано: 82 рази
20 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати вектора АВ, якщо А(3;-5;0), В(-2;7;1)

варіанти відповідей

А̅В (-1;-12;-1)

АВ̅ (-5;12;-1)

А̅В (-5;12;1)

А̅В (5;-12;-1)

Запитання 2

̅а(-2;1;2) Знайти довжину вектора а

варіанти відповідей


3

5

4

7

Запитання 3

Знайдіть довжину вектора з кінцями в точках С(-2;4;1) і D(1;2;-5).



варіанти відповідей

6

 


7

 


8

 


9

Запитання 4

Знайдіть модуль вектора AD, якщо А(1;-1;-1) і D(-2;1;2)

варіанти відповідей

√22

  

√10

 

 6

 

 2

Запитання 5

Знайдіть координати вектора ВС, якщо В(-1;2;-3) і С(-6;-1;4)

варіанти відповідей


(-7;-3;1)

  

(-5;-3;7)

  

(7; 3;-1)

  

(5;3;-7)

Запитання 6

Два ненульові вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих, називають..

варіанти відповідей

колінеарними

 компланарними

рівними

паралельними

Запитання 7

Знайдіть модуль вектора а

варіанти відповідей

3

∣2∣ + ∣7∣

9

√53

Запитання 8

Порівняти довжини векторів

варіанти відповідей

АВ > CD

АВ = CD

АВ < CD

Запитання 9

Вектори A̅C i A̅N на рисунку...

варіанти відповідей

колінеарні

паралельні

компланарні

мають спільний початок

Запитання 10

Вкажіть вектори, колінеарні вектору AB

варіанти відповідей

C̅D

A̅C₁

A₁B₁

AD

Запитання 11

Знайдіть координати початку вектора Е̅F(0;-3;6), F(3;3;3)

варіанти відповідей

Е(-3;-3;-3)

Е(3;6;-3)

Е(3;6;-9)


Е(-3; 6;-3)

Запитання 12

Абсолютна величина вектора а̅(5;3;z) дорівнює 9. Знайдіть z.  

варіанти відповідей

 z = ±√47

 z = 13

 z = -13


z = ±√38

Запитання 13

Дано точки А(-2; 3; 5), В(1; 2; 4), С(4; -3; 6). Знайти координати точки D такої, що А̅В = С̅D

варіанти відповідей

(7; -7; 5)

(7; -4; 5)

(7; -4; -1)

(7; 1; 5)

Запитання 14

Знайти правильні твердження: два вектори називаються рівними, якщо

варіанти відповідей

вони співнапрямлені і їх модулі рівні

їх модулі рівні

 рівні їх відповідні координати

вони співнапрямлені

Запитання 15

На малюнку зображено куб, ребро якого 4. Знайти довжину вектора В̅D

варіанти відповідей

4

16

4√2

8

Запитання 16

Вектор це...

варіанти відповідей

відрізок

пряма

напрямлений відрізок

промінь

Запитання 17

Модуль вектора - це...

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

 точки початку і кінця

довжина відрізка


модуль координат

Запитання 18

Від точки А відкладено вектор А̅В̅ =  Знайдіть координати точки В, якщо А(2;7;0), а̅ (-2;-5;0).

варіанти відповідей

 В (-4;-12;0)

В(0;-2;0)

В(0;2;0)

В(4;-2;0)

Запитання 19

Серед векторів оберіть ті, що мають рівні модулі.

варіанти відповідей

вектори e=b=c

вектори a=d

вектори b=c

 вектори c=b=е

Запитання 20

При якому значенні n вектори ̅a(6;2n-1;4) і ̅b(6;9-3n;4) будуть рівними?

варіанти відповідей

-2

8

4

-8

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест