Відстані та кути в просторі

Додано: 18 січня 2021
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 29 разів
6 запитань
Запитання 1

Знайдіть кут між похилою і площиною, якщо довжина похилої дорівнює 6 см, а довжина її проекції 3 см

варіанти відповідей

30°

60°

45°

90°

Запитання 2

Точка А знаходиться на відстані 9 см від площини α . Похилі АВ і АС утворюють з площиною α кути 45° і 60°, а кут між проекціями похилих дорівнює 150°. Знайдіть відстань між точками В іС

варіанти відповідей

√108+27√з

√27

√196

√63

Запитання 3

Квадрат і прямокутник, площі яких відповідно дорівнюють 36 см² і 54 см², мають спільну сторону, а кут між їх площинами дорівнює 30°, знайдіть відстань між паралельними сторонами прямокутника і квадрата

варіанти відповідей

√(117 - 54√3)

√63

√(117 +54√3)

√163

Запитання 4

Дано куб АВСDА₁В₁С₁D₁ Знайдіть кут між площинами АВС та А₁ВС

варіанти відповідей

30°

45°

60°

120°

Запитання 5

Пряма МА перпендикулярна до сторін АВ і ВС трикутника АВС. Знайдіть кут між прямими МА і ВС

варіанти відповідей

60°

30°

45°

90°

Запитання 6

Рівнобедрені трикутники АВС і АВК мають спільну основу АВ. Кут між їх площинами дорівнює 60°. Знайдіть довжину відрізка СК , якщо ВС = 15см а ВК = 13см , АВ = 24см

варіанти відповідей

√53

√59

√61

√63

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест