Виробнича структура виробництва

Додано: 21 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Процес безпосереднього застосування праці колективу працівників з метою розробки і організації випуску нових видів продукції або модернізації виготовлених виробів. 

варіанти відповідей

підготовка виробництва

виробнича діяльність

виробничий процес

технологічний процес

Запитання 2

Результат науково-технічних досягнень, що сприяє під час її виробництва і реалізації розвитку продуктивних сил, і задоволенню потреб суспільства в продукції вищої якості, ніж відомі раніше прототипи або аналоги.варіанти відповідей

швейне обладнання

нова техніка

виробничі процеси

Запитання 3

Проведення досліджень, інженерних розрахунків, проектування конструкцій, технологічних процесів, форм і методів організації виробництва, економічні розрахунки та обґрунтування - це:

варіанти відповідей

експериментальні процеси

технологічні процеси

основні процеси

Запитання 4

Первинна ланка процесу створення нової техніки. Вона виконується на одному робочому місці одним виконавцем і складається з низки послідовних дій - це:

варіанти відповідей

операція

робота

стадія

фаза

Запитання 5

Система технологічних і транспортних взаємозалежних процесів, у результаті якої предмет праці, проходячи ряд етапів з первісного стану переходить у кінцевий стан - це:

варіанти відповідей

технологічний процес

виробничий процес

підготовчий процес

Запитання 6

Сукупність цілеспрямованих дій засобів виробництва на предмет виробництва з метою одержання готового продукту - це:

варіанти відповідей

технологічний процес

виробничий процес

підготовчий процес

Запитання 7

Класифікаційна категорія виробництва, яка залежить від рівня спеціалізації, обсягу випуску продукції, стабільності, номенклатури виробів в умовах ринкової економіки тощо - це:

варіанти відповідей

технологічний процес

підприємство

виробничий процес

тип виробництва

Запитання 8

Тип виробництва, що характеризується широкою непостійною номенклатурою продукції, невеликим обсягом випуску однакових виробів, які з часом не повторюються.

варіанти відповідей

одиничний тип

серійний тип

масовий тип

змішаний тип

Запитання 9

Тип виробництва, що має обмежену номенклатуру продукції, яка випускається серіями і періодично повторюється певними партіями

варіанти відповідей

серійний тип

одиничний тип

змішаний тип

масовий тип

Запитання 10

Тип виробництва, що характеризується безперервністю і відносно тривалим періодом виготовлення однорідної продукції обмеженої номенклатури в великих обсягах, вузькою спеціалізацією робочих місць, зорієнтованих на виконання однієї-двох постійно повторюваних операцій

варіанти відповідей

змішаний тип

серійний тип

одиничний тип

масовий тип

Запитання 11

Адміністративно і територіально відокремлена частина підприємства, що спеціалізується на випуску визначених видів продукції (її частин)або на виконанні певних стадій обробки для всіх видів продукції - це:

варіанти відповідей

потік

дільниця

цех

робоче місце

Запитання 12

Група робочих місць, за якою закріплене виконання всіх робіт, що необхідні для виготовлення продукції певного виду на певній стадії виробництва - це:

варіанти відповідей

дільниця

потік

цех

робоче місце

Запитання 13

Визначить завдання екпериментального цеху швейного підприємства.

Кілька правильних відповідей

варіанти відповідей

розробка оптимальних режимів технологічного процесу

розкрій деталей крою

нормування витрат матеріалів

прийом матеріалів по якості та кількості

підготовка технічної документації на модель

підготовка матеріалів до розкрою

Запитання 14

Визначить основні завдання підготовчого цеху швейного підприємства.

Кілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

розрахунок кусків матеріалів в настили для їх використання з мінімальними залишками

підготовка моделей до запуску у виробництво

конфекціонування

розробка конструкції і лекал

розсікання настилу на частини

Запитання 15

Види робіт розкрійного цеху.

Кілька правильних віповідей.

варіанти відповідей

настилання матеріалів

промір довжини та ширини, визначення текстильних дефектів

комплектування деталей крою

розробка технологічних режимів розкрою та виготовлення моделей

розсікання настилу на частину

дублювання деталей крою

Запитання 16

Спосіб настилання при якому настилаються кілька полотен з одного рулона, рулон відкладається, настилаються полотна з наступного куска матеріалу і т.д. 

варіанти відповідей

послідовний спосіб

паралельний спосіб

змішаний спосіб

Запитання 17

Спосіб настилання при якому всі настили, в які настилається кусок матеріалу, настилаються одночасно

варіанти відповідей

послідовний спосіб

паралельний спосіб

змішаний спосіб

Запитання 18

Підбір основних матеріалів, підкладки, прикладу, оздоблення та фурнітури для кожної моделі виробу - це:

варіанти відповідей

комплектування

промірювання

конфекціонування

розсікання

Запитання 19

Особливості масового виробництва - це:

Кілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

розташування робочих місць відповідно до послідовності виконуваних

операцій; велика частка спеціального і спеціалізованого обладнання та

технологічного оснащення;

велика частка робітників середньої кваліфікації і незначна тривалість

виробничого циклу;

мінімальна тривалість виробничого циклу порівняно з серійним

виробництвом;

можливість впровадження автоматизованих систем управління

виробництвом;

велика частка висококваліфікованих працівників, що зайняті в

виробничому процесі;

Запитання 20

Особливості організації серійного виробництва - це:

Кілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

періодичність виготовлення виробів серіями, обробка деталей партіями

достатньо висока частка відходів виробництва

наявність незначного обсягу робіт і операцій, що виконуються вручну

велика частка робітників невисокої кваліфікації, які виконують

закріплену за ними відповідну операцію

можливість конструктивно уніфікувати деталі й вироби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест