Вступ.Розвиток економіки як науки.Засоби економічного дослідження.

Додано: 6 вересня 2023
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
11 запитань
Запитання 1

Вперше термін "економіка" вжив :

варіанти відповідей

Аристотель

Адам Сміт

Давид Рікардо

Антуан Монкретьєн

Запитання 2

Термін "економіка" в перекладі буквально означав:

варіанти відповідей

державоводство

домоводство

управління державою

жодної вірної відповіді

Запитання 3

Головне протиріччя економічної теорії:

варіанти відповідей

гроші і товари

потреби, гроші, робоча сила

безмежні потреби - обмежені ресурси

всі відповфді правильні

Запитання 4

Головні суб'єкти економічних відносин:

варіанти відповідей

конкуренція, гроші, товар

домогосподарства, фірми, держава

попит, пропозиція, ціна

гроші, ціни, собівартість

Запитання 5

Складові економіки:

варіанти відповідей

виробництво, розподіл, обмін, споживання

ринок, держава, товар, конкуренція

собівартість, ціна, попитт, пропозиція

всі відповіді правильні

Запитання 6

Економіка - це наука, яка:

варіанти відповідей

вчить економити

шукає шляхи максимального задоволення потреб людства в умовах обмеженості ресурсів

є основою всіх математичних дисциплін

всі відповіді правильні

Запитання 7

Постановка проблеми; виявлення альтернатив; визначення критеріїв; оцінювання альтернатив; ухвалення рішення та визначення альтернативної вартості цього рішення -це етапи:

варіанти відповідей

вирішення всіх проблем

задоводення потреб

раціонального вибору

вибору з множини варіантів

Запитання 8

 Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

варіанти відповідей

А) фізіократи

Б) меркантилісти

В) кейнсіанці

Г) Монетаристи

Запитання 9

До здобутків якої економічної школи належать механізми регулювання ринкової економіки?

варіанти відповідей

А) монетаризм;


Б) Марксизм;


В) кейнсіанство;


Г) класична політекономія.

Запитання 10

 Яка з економічних шкіл відстоює необхідність активного державного втручання в економічні процеси?

варіанти відповідей

А) неокласична; •


Б) монетаризм;


В) Кейнсіанство;


Г) інституціоналізм

Запитання 11

 Яка з економічних шкіл вважає найважливішим інструментом впливу на макроекономічну ситуацію грошово-кредитне регулювання економіки?

варіанти відповідей

А) кейнсіанство;


Б) інституціоналізм;


В) Монетаризм;


Г) меркантилізм.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест