Вуглеводні

Додано: 24 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
9 запитань
Запитання 1

Суфікс -ен в назві вуглеводню свідчить про:

варіанти відповідей

тип гібридизації sp3 , характерна реакція - приєднання

тип гібридизації sp2 , характерна реакція - приєднання

тип гібридизації sp2 , характерна реакція - заміщення

тип гібридизації sp , характерна реакція - приєднання

Запитання 2

Можливість вступати в реакції приєднання і заміщення характерна для:

варіанти відповідей

алканів

алкенів

алкінів

аренів

Запитання 3

відрізнити бутан від бутену можна за допомогою:

варіанти відповідей

бромної води

купрум (ІІ) гідроксиду

брому

аргентум нітрату

Запитання 4

Зменшення карбонового ланцюга відбувається внаслідок реакції:

варіанти відповідей

реакції Вюрца

крекінгу

хлорування

гідрування

Запитання 5

Оберіть речовини, що є ізомерами 2-метилпент-1-ену

варіанти відповідей

гекс-2-ен

2-метилпентан

циклогексан

2,3-диметилпент-2-ен

3-метилпент-1-ін

Запитання 6

Алкін, відносна густина якого за гелієм дорівнює 17, має формулу:

варіанти відповідей

С3Н4

С4Н6

С5Н8

С6Н10

Запитання 7

2-хлоробутан утворюється під час гідрохлорування:

варіанти відповідей

бут-1-ену

бут-1-іну

бут-2-ену

бутану

Запитання 8

На повне хлорування алкіну масою 130 г витратили 224 л хлору. Оберіть назву цього алкіну:

варіанти відповідей

етин

пропін

бутин

пентин

Запитання 9

Під час реакції Вюрца із бутану можна отримати:

варіанти відповідей

етан

2-метилпропан

гексан

2-хлоробутан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест