18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ккр

Додано: 4 червня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
30 запитань
Запитання 1

Визначник - це...

варіанти відповідей

Матриця

Число

Множина

Запитання 2

Правило Саррюса - це....

варіанти відповідей

Правило для знаходження визначників будь-якого порядку

Правило для знаходження визначників третього порядку

Правило для знаходження визначників другого порядку

Запитання 3

Одиничною називають матрицю, у якої

варіанти відповідей

Усі елементи окрім елементів головної діагоналі дорівнюють 0

Усі елементи головної діагоналі дорівнюють 1

Усі елементи головної діагоналі дорівнюють 0.

Запитання 4

Методи розв"язування систем лінійних рівнянь з трьома невідомими:

варіанти відповідей

Метод Коші, метод Гаусса, Метод Крамера

Матричний метод, метод Лагранжа, Метод Крамера

Матричний метод, метод Крамера, метод Гаусса

Запитання 5

Яка трійка чисел є розв"язком системи лінійних рівнянь

варіанти відповідей

(5;1;1)

(5;-1;1)

(2;-1;1)

Запитання 6

Знайдіть похідну функції: у=х3-3х2+4х-2

варіанти відповідей

2-6х+4

х2+6х+4

2+6х2+4

2-6х-4

Запитання 7

Знайдіть інтеграл ∫6x5dx

варіанти відповідей

4 + С

30х4 + С

6 + С

 х6 + С

Запитання 8

Знайти інтеграл ∫cos 3x dx

варіанти відповідей

⅓ sin3x+C

½ cos 3x+C

3 sin 3x+C

3 cos 3x+C

Запитання 9

Обчислити інтеграл ∫21(x-3)3dx

варіанти відповідей

3

-3.75

4.25

4

Запитання 10

Розв'язати систему методом Крамера

варіанти відповідей

х=2; у=5;

х=5; у=2;

х=1; у=5;

х=-2; у=-5;

Запитання 11

Знайти похідну функції f(х)= x⋅lnx


 

варіанти відповідей

 f′(х)= 1

 f′(х)= x + 1

 f′(х)=lnx +x

 f′(х)= lnx +1

Запитання 12

Знайти похідну функції у = х8 - 3х4 - х + 5

варіанти відповідей

 8х7 - 12х3 - х + 5

 8х8 - 3х3

7 - 12х3 - 1 

 8х7 - 12х3 - х

Запитання 13

Обчисліть: (sin3x)' =

варіанти відповідей

 sin3x

 cos3x

 3cos3x

  3cosx

Запитання 14

Рівняння прямої, яка проходить через точки А(-2;1) і В(3;-2). має вигляд:    

варіанти відповідей

3х+5у+1=0

3х-5у-11=0

-3х-5у+11=0

-3х-5у+1=0

Запитання 15

Обчислити визначник матриці

варіанти відповідей

23

5

-6

-5

Запитання 16

Знайти диференціал функції у=3х-1

варіанти відповідей

dy=3dx

dy=3xdx

dy=-dx

dy=(3x-1)dx

Запитання 17

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Процес знаходження похідної носить назву диференціювання

Процес відшукання первісної носить назву диференціювання

Процес відшукання первісної носить назву інтегрування

Процес знаходження похідної носить назву інтегрування

Для кожної функції існує безліч первісних

Для кожної функції існує тільки одна первісна

Запитання 18

Первісною для функції f(x) = x4+3 є функція

варіанти відповідей

F(x) = 4x3+C

F(x) =⅕x5+3x+C

F(x) = ¼x5+3x+C

F(x) = x5+3x+C

Запитання 19

Знайдіть первісну для функції f (x) = -6sinx+2e2x-7

варіанти відповідей

-6cosx+2e2x-7

6cosx+2ex-7

6cosx+2ex

6cosx+e2x - 7x

Запитання 20

Скільки похідних має одна функція?

варіанти відповідей

Залежить від типу функції

Одну

Безліч

Декілька

Запитання 21

Обчислити інтеграл ∫10 x3dx

варіанти відповідей

1/3

1/2

1/4

1

Запитання 22

Обчислити значення визначника

варіанти відповідей

1

-1

41

0

Запитання 23

Обчисліть добуток матриць А*В

варіанти відповідей

не існує

Запитання 24

Знайдіть косинус кута між прямими -х+у+1=0 і 3х-2у-1=0

 

варіанти відповідей

-5/√26

5/√26

-1/√26

1/√26

Запитання 25

Обрати правильні рівності

варіанти відповідей

(u+v)' = u' + v'

 (u⋅v)' = u' ⋅ v'

(u⋅v)' = u' ⋅ v+ u⋅v'⋅

 (u/v)' = u' ⋅ v- u⋅v'⋅

Запитання 26

На рисунку зображено графіки функцій y=x/2 та y=√x. Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури.

варіанти відповідей
Запитання 27

Знайти площу заштрихованої фігури

варіанти відповідей

2

6

1

10

Запитання 28

Скільки критичних точок має функція y=x2+x4 - 4 ?

варіанти відповідей

одну

дві

три

чотири

жодної

Запитання 29

Знайти проміжок зростання функції у=х2+7

варіанти відповідей

[0; +∞)

(-∞; 0]

[0;7]

[-7;0]

(-∞; +∞)

Запитання 30

Знайти точки екстремуму функції y=х3-3х2+10;

варіанти відповідей

xmax=0, xmin=2

xmax=1, xmin=5

xmax=0, xmin=1

xmax=-1, xmin=3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест