Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та спектри

Додано: 26 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 139 разів
6 запитань
Запитання 1

Визначте число протонів, нейтронів та електронів в атомі

варіанти відповідей

4, 5, 4

4, 5, 9

4, 9, 5

5, 4, 5

Запитання 2

У ядрі якого хімічного елемента 12 протонів та 12 нейтронів

варіанти відповідей

Карбон

Натрій

Магній

Фосфор

Запитання 3

У якому з перелічених станів речовина має лінійчатий спектр випромінювання?

варіанти відповідей

твердий стан за високої температури

рідкий стан за високої температури

розріджені гази за високої температури

гази високої густини за високої температури

Запитання 4

За діаграмою енергетичних рівнів атома визначте, який перехід відповідає випадку поглинання фотона, частота якого максимальна

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.

При поглинанні світла, атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий.

Модель атома Резерфорда не пояснює стійкості атома.

Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює ЕМХ

За допомогою спектрального аналізу можна визначити склад лише сильно нагрітих газів

Запитання 6

Електрон в атомі Гідрогену перейшов з основного стану в збуджений, одержавши енергію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її тепер може випромінити атом Гідрогену

варіанти відповідей

278 нм

112 нм

97 нм

450 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест