5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Явище електромагнітної індукції. В-3

Додано: 13 червня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Виберіть формулювання правила Ленца:

варіанти відповідей

 Індукційний струм, який виникає в замкненому провідному контурі, має такий напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричинив появу індукційного струму

 Джерелом струму в колі буде рухомий провідник, а сторонньою силою, що виконує роботу всередині джерела, — сила Лоренца

 якщо магнітна індукція магнітного поля, яке є причиною створення вихрового поля, збільшується, то великий палець спрямовуємо протилежно до напрямку  B; якщо магнітна індукція магнітного поля зменшується, то великий палець спрямовуємо за напрямком  B

Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

Запитання 2

Як називається пристрій,що зображений на малюнку?

Як рухається кільце?

варіанти відповідей

Кільця Ньютона.Відштовхується від магніта.

Кільця Лоренца.Притягається до кільця.

Кільця Ленца.Відштовхується від магніта.

Терези.Не взаємодіє з магнітом.

Запитання 3

Виберіть всі правильні твердження:

варіанти відповідей

Поява струму може означати тільки одне: під час зміни магнітного потоку виникають сторонні (не кулонівські) сили, які й «працюють» у контурі, переміщуючи в ньому електричні заряди

 Електричний струм у замкненому провідному контурі індукується тільки тоді, коли змінюється магнітний потік через поверхню, обмежену контуром

Чим швидше змінюється магнітний потік, тим більшою є сила індукційного струму в контурі

Магнітний потік буде дорівнювати нулю, якщо поверхня перпендикулярна до ліній магнітної індукції 

Запитання 4

 Якою є природа ЕРС індукції в таких випадках: провідник рухається в магнітному полі; нерухомий провідник перебуває у змінному магнітному полі?варіанти відповідей

сторонні сили мають магнітну природу,сторонні сили мають електричну природу

сторонні сили мають електричну природу, сторонні сили мають магнітну природу

сторонні сили мають хімічну природу,сторонні сили мають магнітну природу

сторонні сили мають магнітну природу,сторонні сили мають механічну природу

Запитання 5

 Замкненому мідному проводу, який має довжину 2 м і площу поперечного перерізу 17 мм2, надали форму квадрата і помістили в однорідне магнітне поле індукцією 60 мТл перпендикулярно до ліній індукції поля. Людина, взявшись за два протилежні кути квадрата, різко (за 0,25 с) випрямила провід, не розірвавши його. Визначте середню силу струму, яка при цьому виникла в проводі. 

варіанти відповідей

31 А

29 А

32 А

30 А

Запитання 6

. Дайте означення індуктивності. Назвіть її одиницю в СІ

варіанти відповідей

Індуктивність провідника дорівнює 1 генрі, якщо в ньому виникає ЕРС самоіндукції 1 В у разі зміни сили струму на 1 А за 1 с.

Це фізична величина, яка характеризує провідник і чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції, що виникає в провіднику в разі зміни сили струму на 1 А за 1 с, . Одиниця вимірювання в СІ — генрі (Гн).

Це фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції B на площу S поверхні та на косинус кута α між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні. Одиниця вимірювання в СІ — генрі (Гн).

Це фізична величина, яка характеризує провідник і чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції, що виникає в провіднику в разі зміни сили струму на 1 А за 1 с.Одиниця вимірювання в СІ — тесла(Тл).

Запитання 7

Електрорушійною силою самоіндукції називають...

варіанти відповідей

Електрорушійну силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни зовнішнього магнітного поля

Електрорушійну силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни власного магнітного поля

Електрорушійну силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок дії зовнішнього магнітного поля

Електрорушійну силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок дії зовнішнього електричного поля

Запитання 8

Скільки витків має містити котушка з площею поперечного перерізу 50 см2 , щоб призміні магнітної індукції від 0,2 до 0,3 Тл протягом 4 мс в ній збуджувалася ЕРС 10 В?

варіанти відповідей

50

100

80

60

Запитання 9

Ключі в колі одночасно замикають. Чи одночасно спалахують лампи 1 і 2? Якщо ні, то яка лампа спалахує раніше? Чи одночасно погаснуть лампи 1 і 2 після одночасного розімкнення ключів? 

варіанти відповідей

Лампа 1 спалахує раніше, ніж лампа 2. Погаснуть одночасно

Лампа 2 спалахує раніше, ніж лампа 1. Погаснуть одночасно

Лампи спалахують одночасно. Погаснуть одночасно

Лампа 2 пізніше в обох випадках

Запитання 10

Мідний і алюмінієвий циліндри однакової маси по черзі підвішують на пружині й розташовують між полюсами сильного електромагніту. У якому випадку пружина розтягнеться сильніше? 

варіанти відповідей

У випадку з мідним циліндром

У випадку з алюмінієвим циліндром

В обох випадках однаково

Неможливо визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест