Задачі на визначення формул орг. речовин

Додано: 28 травня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 69 разів
17 запитань
Запитання 1

Визначте молекулярну формулу вуглеводню, який містить 83,72 % Карбону, а відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 86. У відповідь запишіть суму індексів в молекулярній формулі сполуки.

варіанти відповідей

6

14

20

22

Запитання 2

Густина газоподібної органічної сполуки за нормальних умов становить 2,59 г/л. Масова частка Карбону в ній становить 82,76 %, Гідрогену – 17,24 %. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

варіанти відповідей

С2Н2

С4Н8

С5Н10

С4Н10

Запитання 3

Відносна густина оксигеновмісної органічної сполуки за киснем становить 1,875. Елементарний аналіз показав, що речовина містить 40 % Карбону, 6,67 % Гідрогену та 53,33 % Оксисену. Визначте молекулярну формулу сполуки.

варіанти відповідей

С2Н4О2

С2Н4

СН3О2

С2Н4О

Запитання 4

Органічна речовина містить 37,5 % Карбону, 12,5 % Гідрогену та 50 % Оксигену. Виведіть молекулярну формулу сполуки. Запишіть у відповідь назву, знаючи, що речовина містить функціональну (характеристичну) групу спиртів.

варіанти відповідей

Метанол

Етанол

Метаналь

Гліцерол

Запитання 5

Визначте молекулярну формулу вуглеводню, що входить до складу природного газу, якщо масова частка Карбону в ньому становить 81,82 %. У відповідь запишіть назву речовини.

варіанти відповідей

пропадієн

Пропан

Пропен

Пропін

Запитання 6

Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо він містить 85,71 % Карбону та  14,29 % Гідрогену і має таку ж відносну молекулярну масу як азот. У відповідь запишіть суму індексів.

варіанти відповідей

4

6

8

10

Запитання 7

Масова частка Карбону в молекулі вуглеводню дорівнює 85,7 %. Відносна густина цієї сполуки за повітрям становить 1,45. Визначте молекулярну формулу сполуки.

варіанти відповідей

СН4

С2Н6

С3Н6

С3Н8

Запитання 8

Визначте молекулярну формулу газоподібного вуглеводню, якщо відомі масові частки елементів у речовині: w (С) = 0,8, w (Н) = 0,2. Густина цієї речовини за нормальних умов становить 1,34 г/л.

варіанти відповідей

СН4

С2Н2

С2Н4

С2Н6

Запитання 9

Масова частка Гідрогену в молекулі вуглеводню дорівнює 16,67 %. Визначте його молекулярну формулу.

варіанти відповідей

С2Н6

С3Н8

С4Н10

С5Н12

Запитання 10

Хлорпохідне вуглеводню містить 10,1 % Карбону та 89,9 % Хлору. Відносна молекулярна маса цієї сполуки – 237. Виведіть молекулярну формулу цієї сполуки.

варіанти відповідей

С2Н5Cl

С2Н4Cl2

С2Н3Cl3

С2Cl6

Запитання 11

Оксигеновмісна органічна сполука, що належить до класу спиртів, має відносну молекулярну масу 62 та містить 38,71 % Карбону, 9,68 % Гідрогену та 51,61 % Оксисену. Виведіть молекулярну формулу цього спирту. 

варіанти відповідей

C2Н5ОН

С2Н4(ОН)2

С3Н7ОН

С3Н5(ОН)3

Запитання 12

Відносна молекулярна маса невідомої органічної речовини в 10 разів більша за відносну молекулярну масу води. Відомо, що ця речовина містить 40 % Карбону, 6,67 % Гідрогену та Оксисен. Виведіть молекулярну формулу цієї речовини. У відповідь запишіть суму індексів у молекулярній формулі цієї речовини.

варіанти відповідей

10

16

24

32

Запитання 13

Деякий газ має густину за нормальних умов 2,01 г/л. Визначено, що до його складу входять Карбон, Гідроген та Нітроген з масовими частками відповідно 53,3 %, 15,6 % та 31,1 %. Виведіть молекулярну формулу цього газу. 

варіанти відповідей

СН5N

С2Н7N

С3Н9N

С4Н11N

Запитання 14

Виведіть молекулярну формулу органічної речовини, якщо вона містить 32 % Карбону, 6,67 % Гідрогену, 18,67 % Нітрогену та Оксиген.

варіанти відповідей

СН22СООН

СН3N2

С2Н5NO2

С3Н7NO2

Запитання 15

Відносна густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,25. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо відомо, що він належить до гомологічного ряду метану. У відповідь запишіть його назву.

варіанти відповідей

Пропан

Бутан

Пентан

Гексан

Запитання 16

Виведіть молекулярну формулу насиченого вуглеводню ряду алканів, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 142. Назвіть його. 

варіанти відповідей

Гептан

Октан

Нонан

Декан

Запитання 17

Виведіть молекулярну формулу насиченого вуглеводню, відносна густина якого за воднем становить 29.

 

варіанти відповідей

С2Н6

С3Н8

С4Н10

С5Н12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест