Закон збереження механічної енергії. застосування законів збереження в механіці

Додано: 2 лютого 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 145 разів
10 запитань
Запитання 1

Як називається рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини.

варіанти відповідей

Закон збереження механічної енергії

Реактивний рух

Механічна енергія

Прямолінійний рух

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання імпульсу тіла?

варіанти відповідей

кг

м/с

Дж

кг м/с

Запитання 3

Закон збереження повної механічної енергії виконується...

варіанти відповідей

лише для замкненої системи тіл

лише для не інерціальної системи тіл

лише для інерціальної системи тіл

для будь-якої системи невеликих тіл

Запитання 4

Математичний запис закону збереження механічної енергії має вигляд

варіанти відповідей

Еоп= Ек + Еп

Е=mgh

E=kx

E0+h0=E1 + h1

Запитання 5

Тіло підкинули вертикально вгору. Які зміни енергії відбуваються при русі до верхньої точки?

варіанти відповідей

 Потенціальна енергія зменшується, а кінетична - збільшується

 Тільки зменшується потенціальна енергія

Потенціальна енергія збільшується, а кінетична - зменшується

Тільки зменшується кінетична енергія

Запитання 6

Механічна енергія - це

варіанти відповідей

фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі

фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконати роботу

це фізична величина, яка характеризує зміну механічного стану тіла й дорівнює добутку модуля сили F, модуля переміщення s і косинуса кута α між вектором сили та вектором переміщення

це число, яке показує відношення корисної роботи до повної

Запитання 7

За якою формулою можна знайти енергію пружно деформованого тіла?

варіанти відповідей

FScosα

 mgh

2/2

mV2/2

Запитання 8

Які одиниці вимірювання маси тіла, роботи, потужності.

варіанти відповідей

кг, Дж, Вт

кг, Вт, Дж

кг, м, Дж

Дж, кг, м

Запитання 9

Чому дорівнює потенційна енергія тіла масою 3 кг на висоті 2 м від поверхні Землі?

варіанти відповідей

6 Дж

60 Дж

1,5 Дж

15 Дж

Запитання 10

Чому дорівнює кінетична енергія тіла масою 2 кг, яке рухається зі швидкістю 3 м/с?

варіанти відповідей

9 Дж

6 Дж

18 Дж

24 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест