23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Завдання І туру олімпіади з хімії для 10 класу

Додано: 24 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
28 запитань
Запитання 1

Виберіть формулу вуглеводню, у результаті повного згоряння якого об’ємне співвідношення вуглекислого газу та водяної пари становить 1:1

варіанти відповідей

СН4                   

 С2Н4                  

 С2Н2                

 С3Н8

Запитання 2

Який об’єм вуглекислого газу виділиться у результаті спалювання суміші етану і пропану об’ємом 2,24 л (н.у.) та з відносною густиною за гелієм 9,95.

варіанти відповідей

5,2 л

6,07 л

4,48 л

3,36 л

Запитання 3

Виберіть структурну формулу сполуки, що відповідає назві 2-метилбут-1-ен

варіанти відповідей

СН2= С - СН = СН2

               |

               СН3                                    

  СН3 - СН - СН = СН2

            |

            СН3


СН3 - С = СН – СН3

            |

           СН3                                    

              


 СН2 = С – СН2- СН3

             |

           СН3  

Запитання 4

Установіть, до якого гомологічного ряду відноситься СН3 - СН(СН3) - СН = СН(СН3) та яка загальна формула ряду

варіанти відповідей

СnН 2n+2

СnН 2n-6

СnН2n-2

СnН 2n

Запитання 5

Визначіть речовини Х та У у перетворенні

С2Н6 → Х → C4H10 → У →  C4H9Br

                                                          

варіанти відповідей

Х -- С2Н4 У -- С4Н8

Х -- С2Н5Cl У -- С4Н8

Х -- С2Н2 У -- С4Н6

Х -- С2Н4 У -- С4Н6

Запитання 6

Знайти формулу алкану,молярна маса якого становить 72г/моль

варіанти відповідей

C5Н10

C4Н10

C5Н12

C5Н8

Запитання 7

До електролітів відносяться

варіанти відповідей

натрій сульфат, магній гідроксид, хлор оксид

натрій хлорид, магній сульфат, барій карбонат

калій гідроксид, барій хлорид, аргентум нітрат

Запитання 8

Зі скількох стадій складається процес дисоціації сульфатної кислоти?

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 9

До неелектролітів належать

варіанти відповідей

Натрій гідроксид

Спирт

Сульфатна кислота

Кисень

Запитання 10

Визначте ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 20 молекул продисоціювало на йони 8 молекул .

варіанти відповідей

0.6

40%

2.5

250%

Запитання 11

Виберіть реагенти реакції , якщо скорочене йонне рівняння: Zn2+ + 2OH─ → Zn(OH)2

варіанти відповідей

ZnO i NaOH

ZnCl2 i Cu(OH)2

Zn(OH)2 i KOH

ZnCl2 i KOH

Запитання 12

Вкажіть умови реакції йонного обміну : К2СО3 + НСl →

варіанти відповідей

Випадання осаду     

Виділення газу і води  

Утворення води     

Запитання 13

В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони:

варіанти відповідей

К+, Сl¯, Mg2+, H+

ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯

Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+

Запитання 14

Між якими речовинами реакція у водному розчині не відбувається

варіанти відповідей

Ферум(ІІІ)хлорид + натрій гідроксид

Натрій карбонат + нітратна кислота

Аргентум нітрат + купрум (ІІ)хлорид

Калій нітрат + кальцій гідроксид

Запитання 15

Додавання каталізатору в рівноважну систему спричинить...

варіанти відповідей

зростання швидкості прямої реакції

сповільнення реакцій розкладу

прискорення зворотньої реакції

не вплине на рівновагу

Запитання 16

Як вплине зменшення тиску на рівновагу:

2NO2 ⇄ N2O4 (димеризація оксиду)

варіанти відповідей

рівновага зміститься в бік прямої реакції

не вплине

рівновага зміститься в бік зворотньої реакції

Запитання 17

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильне:

1. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок утворення спільних електронних пар.

2. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання протилежно заряджених йонів.

3. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання позитивних йонів і вільних електронів.  

варіанти відповідей

 правильне перше твердження

правильне друге твердження

 правильне третє твердження

всі твердження неправильні

Запитання 18

Укажіть тип хімічного зв’язку в речовині, формула якої  NaF

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний неполярний

Металічний

Ковалентний полярний

Запитання 19

Укажіть формулу молекули, між атомами якої існує потрійний ковалентний зв’язок

варіанти відповідей

O2

N2

NH3

H2

Запитання 20

Встановіть відповідність між хімічним складом сполуки та типом хімічного звязку в ній:

А. СІ2

Б. Н2О

В. NH4NO3

Г. NaBr

1. Водневий

2. Йонний

3. Ковалентний неполярний

4. Ковалентний полярний

5. Йонний і ковалентний

варіанти відповідей

А - 3 ; Б - 4 ; В - 5 ; Г - 2

А - 1 ; Б - 2 ; В - 4 ; Г - 5

А - 5 ; Б - 4 ; В - 3 ; Г - 1

А - 4 ; Б - 1 ; В - 2 ; Г - 3

Запитання 21

Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати негативно заряджені йони:

варіанти відповідей

Na , Cl , Br

Mg , Al , Ca

S , Cl , N

P , I , K

O , S , F

Al , Zn , O

Запитання 22

Скільки електронів містить нуклід 19F?

варіанти відповідей

9

19

10

11

Запитання 23

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою

 

варіанти відповідей

 2-метил-4-етилпент-2-ен

3,5-диметилгекс-4-ен

 2,4-диметилпент-2-ен

 2,4-диметилгекс-2-ен

Запитання 24

Вкажіть групу речовин . що взаємодіють з пропеном  

варіанти відповідей

 NaOH, HBr, H2

 CaO, H2, Cl2

 H2, Br2, HCl

NaCl, HBr, H2

Запитання 25

Визначте речовину, за допомогою якої можна отримати етин

варіанти відповідей

Натрій ацетат

Алюміній карбід

Етанол

Кальцій карбід

Запитання 26

9. Визначте формулу вуглеводню, що містить 85,7% Карбону та має густину за вуглекислим газом 0,95.

варіанти відповідей

а)  С2Н4;    

б) С3Н6;

в)  С2Н2.

Запитання 27

Установіть відповідність формул кислот оксидам:

 Кислотний оксид                        Кислота

1. SO2                                                 А. H 2SO4

2. SO3                                                 Б. H 2SO3

3. P 2O5                                               В. H 4P 2O7

4. N 2O5                                              Г. HNO3

                                                            Д. HNO2

варіанти відповідей

1А 2Б 3В 4Д

1А 2Б 3В 4Г

1Б 2А 3В 4Г

1Б 2А 3Г 4В

Запитання 28

Скільки енергетичних рівнів, що заповнюються електронами, мають елементи з порядковими номерами 9 та 19?

варіанти відповідей

1 і 3

1 і 7

2 і 4

1 і 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест