Теплота згорання палива

Додано: 1 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Копія з тесту: Згорання палива
14 запитань
Запитання 1

При повному згорянні якого палива масою 1 кг виділиться найбільша кількість теплоти?

варіанти відповідей

торфу

спирту

гасу

сухі дрова

Запитання 2

Кількість теплоти, яка виділяється при повному згорянні палива обчислюється за формулою ...

варіанти відповідей

Q = cmt

 Q = mq

Q = mλ

q = Qm

Запитання 3

Питому теплоту згоряння палива позначають.... 

варіанти відповідей

 с

q

Q

m

Запитання 4

Фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника й дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива - ...

варіанти відповідей

маса палива

ККД

ККП

кількість теплоти

Запитання 5

Одиницею вимірювання питомої теплоти згоряння палива є ....

варіанти відповідей

Дж

кг

Дж*кг

Дж/кг

Запитання 6

Фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива - це...

варіанти відповідей

ККД

питома теплота згоряння палива

питома теплота пароутворення

кількість палива

Запитання 7

Хімічний елемент, без якого не відбувається процес горіння:284383_1668936147.jpg

варіанти відповідей

водень

кисень

вуглець

азот

Запитання 8

Коефіцієнт корисної дії нагрівника вимірюється

варіанти відповідей

Дж/(кгС)

Дж

Дж/кг

%

Запитання 9

Питома теплота згоряння палива-це

варіанти відповідей

це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що потрібно витратити, щоб нагріти 1 кг цього палива.

це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива.

це фізична величина, яка характеризує певну температуру що виділяється під час повного згоряння 1 кг палива.

це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного плавлення 1 кг цього палива.

Запитання 10

Кількісна характеристика теплотворної здатності палива називається

варіанти відповідей

Питома таплоємність.

Питома теплота плавлення

Питома теплота згоряння палива

Кількість теплоти

Запитання 11

Найбільша кількість теплоти виділиться при повному згорянні 1 кілограму:

варіанти відповідей

Спирту

  

Торфу

 

  Сухих дров

  

Бензину

Запитання 12

При згорянні палива використовується ...

варіанти відповідей

кінетична   енергія  

внутрішня енергія  

потенціальна  енергія

Запитання 13

Виберіть правильну відповідь.Паливо буває....

варіанти відповідей

 рідке  

тверде  

рідке, тверде та газоподібне

газоподібне

Запитання 14

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, залежить від.....

варіанти відповідей

температури палива

  

маси палива

  

температури навколишнього середовища

  

  виду палива

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест