Тести "Підсумкові тести за курс географії 6 класу"

Про матеріал
Підсумкові тестові завдання за курс географії 6 класу відповідають навчальній програмі з географії для 6-го класу, затвердженої Наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Вчитель використає їх на підсумкових уроках в 6 класі, що дасть можливість перевірити знання учнів за весь навчальний рік. Варіанти тестів можна використовувати як при індивідуальній, так і при групових формах роботи. Формат тестів дає можливість змінювати їх, надавати їм практичного спрямування (наприклад, додавати завдання на перевірку географічної номенклатури, роботи з контурною картою тощо).
Перегляд файлу

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 1

 

 1. Кулястість Землі підтверджує:

а) зміна дня і ночі;

б) тінь, яку відкидає Земля під час затемнення Місяця;

в) тінь, яку відкидають предмети в полудень;

г) наявність зірок на небосхилі.

 

 1. Старовинний астрономічний прилад для вимірювання висот небесних світил над рівнем горизонту:

а) астролябія;

б) квадрант;

в) компас.

 

 1. Родоначальником національної української географії вважають:

а) К. Геренчука;

б) С. Рудницького;

в) К. Воблого;

г) П. Тутковського.

 

 1. Прилад для вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів:

а) мензула;

б) теодоліт;

в) нівелір;

г) далекомір.

 

 1. Значення географічної широти може змінюватися:

а) від 0° до 180°;

б) від 0° до 90°;

в) від 90° до 270°;

г) від 0° до 360°.

 

 1. Унаслідок зіткнення материкових літосферних плит виникають:

а) моря;

б) западини;

в) гори;

г) серединно-океанічні хребти.

 

 1. До внутрішніх процесів належить:

а) фізичне, органічне та хімічне вивітрювання;

б) робота вітру та текучих вод;

в) робота морів та льодовиків;

г) рух літосферних плит, землетруси, вулканізм.

 

 

 

 1. Рух повітря здійснюється:

а) з області високого тиску в область низького тиску;

б) з області низького тиску в область високого тиску;

в) без жодних правил;

г) від холодних до більш прогрітих областей.

 

 1. Стійка сукупність кліматичних показників, характерних для певного періоду часу і певної території:

а) тип клімату;

б) тип погоди.

 

 1. Яку функцію виконують болота?

а) дають початок річкам і струмкам;

б) накопичують вологу;

в) є середовищем проживання живих істот;

г) усі вищевказані відповіді правильні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 2

 

 1. Морський шлях до Індії відкрив португальський мореплавець:

а) Христофор Колумб;

б) Васко да Гама;

в) Бартоломеу Діаш;

г) Фернан Магеллан.

 

 1. Умовні лінії на глобусі чи карті, що з’єднують найкоротшою відстанню географічні полюси Землі – це …

а) меридіани;

б) паралелі;

в) полюси;

г) градуси.

 

 1. Придніпровська височина щороку підіймається на 9,5 мм. Це є проявом:

а) дрейфу материків;

б) поглиблення океанів;

в) вертикальних рухів земної кори;

г) горизонтальних рухів земної кори.

 

 1. Гори Карпати за висотою є:

а) середніми;

б) низькими;

в) високими.

 

 1. У першу чергу клімат місцевості залежить від:

а) вологості повітря;

б) характеру хмар над місцевістю;

в) руху повітря;

г) географічної широти місцевості.

 

 1. Жаркий тепловий пояс умовно обмежений:

а) полярними колами;

б) полярним колом і тропіком;

в) тропіками;

г) екватором.

 

 1. Тривалий підйом рівня води в річці, викликаний основним джерелом живлення – це:

а) паводок;

б) повінь;

в) межень;

г) режим річки.

 

 

 1. Наука, що вивчає льодовики:

а) орографія;

б) гляціологія;

в) дендрологія;

г) гідрологія.

 

 1. Закономірну повторюваність природних процесів та явищ у часі називають:

а) цілісністю;

б) ритмічністю;

в) кругообігом речовин;

г) зональністю.

 

 1. Африку переважно населяють представники:

а) європеоїдної раси;

б) монголоїдної раси;

в) екваторіальної раси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 3

 

 1. Першими давніми мореплавцями, які обігнули Африку, вважають:

а) фінікійців;

б) візантійців;

в) греків;

г) португальців.

 

 1. Першим за історію мореплавання перетнув Південне Полярне коло:

а) Дж. Кук;

б) Ф. Дрейк;

в) О.Шмідт;

г) С. Дежньов.

 

 1. Правильні географічні координати м. Київ визначені у варіанті:

а) 51° пд.ш.  31° сх.д.;

б) 51° пн.ш.  31° зх.д.;

в) 51° пн.ш.  31° сх.д.;

г) 31° пн.ш.  51° зх.д.

 

 1. Земна кора разом з верхньою частиною мантії утворюють оболонку, яка називається:

а) атмосферою;

б) літосферою;

в) ядром;

г) астеносферою.

 

 1. Озоновий шар лежить:

а) у тропосфері;

б) у стратосфері;

в) у мезосфері;

г) в іоносфері.

 

 1. Амплітуду добових температур визначають:

а) як середнє арифметичне;

б) як різницю між максимальним і мінімальним показниками;

в) за максимальним показником;

г) за мінімальним показником.

 

 1. Укажіть назву моря, що не має берегів:

а) Північне;

б) Саргасове;

в) Ірландське;

г) Гренландське.

 

 

 1. Серед названих островів вулканічне походження мають:

а) Мадагаскар, Маршалові острови;

б) Шрі-Ланка, Калімантан;

в) Куба, Гренландія;

г) Гавайські, Курильські.

 

 1. Головна річка з притоками утворює:

а) річковий басейн;

б) річкову систему;

в) вододіл;

г) витік.

 

 1. Фундатором учення про біосферу є:

а) Геродот;

б) Жак Ів Кусто;

в) С. Рудницький;

г) В. Вернадський.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 4

 

 1. Хто першим дійшов до Північного полюса?

а) Р. Амундсен;

б) Р. Пірі;

в) Р. Скотт;

г) О. Шмідт.

 

 1. Звичаї якої країни докладно описав у своїй книзі Марко Поло?

а) Індії;

б) Китаю;

в) Візантії;

г) Японії.

 

 1. Хімічне вивітрювання проявляється в руйнуванні гірських порід:

а) внаслідок розчинення їх водою;

б) внаслідок коливань температури повітря;

в) вітром, який переносить дрібні часточки;

г) текучими водами.

 

 1. Знаючи сучасне розташування літосферних плит, напрямок та швидкість їхнього руху, можна:

а) точно визначити внутрішню будову Землі;

б) визначити відносний та абсолютний вік гірських порід, що складають земну кору;

в) спрогнозувати положення материків та їх співвідношення з океанами у майбутньому;

г) зупинити руйнівні землетруси та вулканізм.

 

 1. Найбільша річна кількість опадів характерна для:

а) помірних широт;

б) тропічних широт;

в) полярних широт;

г) екваторіальних широт.

 

 1. День рівнодення, наступними днями в Північній півкулі світла частина доби зменшується:

а) 22 червня;

б) 22 грудня;

в) 21 березня;

г) 23 вересня.

 

 1. Місцевий вітер, що формується на узбережжях водойм та характеризується зміною напрямку двічі на добу, - це …

а) фен;

б) бриз;

в) бора;

г) смерч.

 

 1. Переважна частина сучасних льодовиків лежить:

а) у районі екватора;

б) у районі тропіків;

в) у помірних широтах;

г) за полярними колами.

 

 1. Частину океану або моря, що вдається у суходіл і має із ним вільний водообмін, називають:

а) атолом;

б) протокою;

в) затокою;

г) шельфом.

 

 1. «Фабрикою» з виробництва продуктів харчування вважають:

а) гриби;

б) бактерії;

в) тварин;

г) рослин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 5

 

 1. Умовні знаки, які використовують на планах місцевості для зображення об’єктів, що займають великі площі, називають:

а) значковими;

б) пояснювальними;

в) лінійними;

г) контурними.

 

 1. Наука, що вивчає особливості будови земної кори та рухи літосферних плит - …

а) геоморфологія;

б) геодезія;

в) тектоніка;

г) мінералогія.

 

 1. Єдиний прадавній материк, що існував сотні мільйонів років тому на Землі називають …

а) Пангея;

б) Тетіс;

в) Лавразія;

г) Гондвана.

 

 1. Лінії на карті, що з’єднують точки однаковим показників тиску, називаються …

а) ізобарами;

б) ізогіпсами;

в) ізотермами;

г) ізогієтами.

 

 1. Самописний прилад для постійної реєстрації рідких атмосферних опадів, їхньої інтенсивності та проміжку часу випадання – це …

а) плювіограф;

б) опадомір;

в) монгольф’єр.

 

 1. Порівняно вузький водний простір, що сполучає водойми та відокремлює ділянки суші:

а) затока;

б) море;

в) протока;

г) шельф.

 

 

 

 

 1. Сукупність організмів, що населяють товщу води і переносяться течією в горизонтальному напрямку:

а) планктон;

б) нектон;

в) бентос.

 

 1. У Північній Півкулі основна маса покривних льодовиків зосереджена:

а) в Антарктиді;

б) у Гімалаях;

в) у Гренландії;

г) у Карпатах.

 

 1. Однією з головних сил, що змінюють географічну оболонку, сьогодні є…

а) внутрішні сили Землі;

б) діяльність людини;

в) зовнішні сили Землі.

 

 1. Назвіть країни, що мають вихід до моря:

а) Україна, Казахстан, Литва, Чехія;

б) Монголія, Грузія, Молдова, Іспанія;

в) Китай Корея, Польща, Швеція;

г) США, Бразилія, Індія, Італія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 6

 

 1. Кого в середні віки називали «джентльменами удачі»?

а) вікінгів;     

б) португальців;

в) піратів;     

г) землепроходців.

 

 1. Завдяки космічним дослідженням:

а) було відкрито «земну вісь»; 

б) відбулося перше навколосвітнє плавання;

в) було відкрито морський шлях до Індії;

г) створено найдетальніші й найточніші карти земної поверхні.

 

 1. Азимут 45° – це напрямок на:

а) північний захід;

б) південний захід;

в) північний схід;

г) південний схід.

 

 1. Запис, що пояснює, яка відстань міститься в 1 см:

а) числовий масштаб;

б) іменований масштаб;

в) лінійний масштаб.

 

 1. Найбільша кількість опадів випадає в:

а) екваторіальних широтах;

б) тропічних широтах;

в) помірних широтах;

г) полярних широтах.

 

6.Як називаються хмари, що нагадують горизонтальні смуги або шари     сіруватого кольору, які можуть закривати все небо?

а) перисті;

б) купчасті;

в) шаруваті;

г) сріблясті.

 

       7. Від ультрафіолетового проміння живі організми оберігає:

а) стратосфера;

б) озоновий шар;

в) тропосфера;

г) мезосфера.

 

 1. Мілководні кам’янисті ділянки в річищі, що утворені виходами твердих гірських порід або валунами, називаються:

а) пороги;

б) водоспади;

в) тороси.

 

 1. Унаслідок взаємодії біосфери, літосфери та інших зовнішніх оболонок Землі утворилось особливе природне тіло, а саме …

а) гірська порода;

б) вода;

в) ґрунт.

 

 1. Природні здібності людини, її розум, уміння господарювати залежать від того, до якої раси вона належить:

а) так;

б) ні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

Б

Б

Б

В

Г

А

А

Г

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

В

А

Г

В

Б

Б

Б

В

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

А

В

Б

Б

Б

Б

Г

В

Г

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

А

В

Г

Г

Б

Г

В

Г

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

В

А

А

А

В

А

В

Б

Г

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ № 6

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

Г

В

Б

А

В

Б

А

В

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 січня 2023
Переглядів
201
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку