5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Тести "Я у світі 3 клас"

Про матеріал
Тестові завдання для поточної і тематичної перевірки знань учнів на уроках з предмету "Я у світі" у 3 класі
Перегляд файлу

 

 

 

Тестові завдання

з курсу  «Я у світі» (3 клас)

для поточного  і тематичного

контролю знань учнів

 

 

 

 

 

                 Розробила:

                                                          вчитель початкових класів

                            СЗШ №84 м. Львова

                                                      ім. Блаженної Йосафати Гордашевської

                                                      Вікторова Тамара Олександрівна

 

 

 

 

Львів – 2015 рік

Тестові завдання № 1

Тема. Головне чудо світу.

Людина – невід’ємна частина живої природи.

Як людина росте й розвивається

 1. Позначте (значком +), які із споруд належать до семи чудес світу.

  Ейфелева вежа;       піраміда Хеопса;        Велика Китайська стіна;

  храм Артеміди;       Статуя Колоса Родоського.   

 1. Чому людину називають найголовнішим чудом світу? .................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Сукупність людей, об’єднаних  певними стосунками, способом виробництва,  називається :

А  країною;                         Б  суспільством;                    В  сімєю.

 1. Оберіть істинне твердження.

  А Людина є частиною природи.             Б  Людина є частиною суспільства.

        В   Людина є частиною природи і суспільства.  

 1. Чому людина є невід’ємною  частиною   природи? 

А Тому що вона народжується, росте, живиться і дихає,розмножується, 

     вмирає.

Б Тому що людина  ходить на двох ногах.

В  Тому що людиноподібні мавпи дуже схожі на людей.

 1. З якою групою тварин споріднена людина? Чому? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Чому людина є невід’ємною  частиною  суспільства?

А  Тому що людина  ходить на двох ногах.

          Б  Тому що вона народжується, росте, живиться і дихає,розмножується, 

     вмирає.

 В  Тому що людина живе серед інших людей і співпрацює з ними.

      8.  Чому вчені називають людину Людина розумна?

           А  Тому що людина живе серед інших людей.

           Б  Тому що людина наділена розумом, який розвивається в процесі 

               навчання.

           В  Тому що людина  ходить на двох ногах.

9.  Жива істота, наділена мовленням, мисленням, здібністю вчитися,

творити – це ………………………. .

 1.  Що називається розвитком людини?

А  Зміна зросту людини.              Б Зміна маси тіла.

            В  Зовнішні та внутрішні зміни, які відбуваються в часі.

Тестові завдання № 2

Тема. Людське «Я». Зовнішність і краса людини. Характер людини.

 1. Познач істинне твердження.

 А  Людське «Я» проявляється в зовнішності людини.

      Б  Людське «Я» проявляється в характері людини.

      В  Людське «Я» проявляється в зовнішності, характері, вчинках,

         інтересах, у ставленні до інших людей.

  2.  Що таке внутрішній світ людини?

      А  Це думки людини, її почуття, бажання, здібності, пам'ять…

      Б  Це внутрішні органи людини.

      В  Це те, як людина виглядає.

  3.  Які риси характеру роблять людину людиною?

         …………………………………………………………………………………                   

         …………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………

   4.  Склади і запиши прислівя з його частин.

       Не, добрі, діла, а, красить, людину, одяг.

      …………………………………………………………………………………...

   5. Поясни, як ти його розумієш.

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

   6.  Обери і познач хибне твердження.   

      А  Зовнішність кожної людини неповторна.

      Б  Зовні діти завжди схожі на батьків.

      В  У світі немає однакових на вигляд людей.

  7.  Обери і познач  істинне твердження.

    А  Красива зовнішність робить людину кращою.

    Б  Добра людина завжди красива, незалежно від зовнішності.

    В  Найголовніше для гарної зовнішності – модний одяг, зачіска і прикраси.

  8.  Властивості особистості, які постійно проявляються в її поведінці, у

      ставленні до світу й до людей – це:

   А  характер людини;          Б  здібності людини;        В  зовнішність людини.

 9.  Обери і познач  істинне твердження.

   А Звички не впливають на характер людини.

   Б  Ставлення оточуючих до людини не залежить від її характеру.

   В  Звички людини визначають її характер.

10.  Коли кажуть, що в людини легкий характер (легка вдача)?

    ……………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………

Тестові завдання № 3

Тема. Прагнення до самостійності.

Успіх і навчання. Учимося вчитися

 

1. Кого можна вважати самостійним?

  А  Того, хто може сам ходити, читати, писати.

  Б  Того, хто самостійно виконує домашні завдання.

  В  Того, хто здатний сам приймати рішення і відповідати за свої вчинки.

2. Склади і запиши прислів’я з його частин.

  умій, і, Умієш, виправлятися, помилятися.

_________________________________________________________________

3. Поясни, як ти його розумієш.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Що означає поняття «життєвий успіх»?

  А Це якщо тобі пощастить  знайти велику суму грошей.

  Б Це коли ти досягаєш своєї мети в результаті праці і наполегливості.

  В Це коли ти маєш багато друзів.

5. Підкресли риси характеру, які допоможуть людині досягти успіху.

    Неуважність, старанність, лінощі, байдужість, нерішучість, відповідальність, 

  прагнення до знань, дисциплінованість, непосидючість, чесність.

6. Відомий український філософ, мандрівник, а також письменник, учитель, музикант – це:

  А  Василь Олександрович Сухомлинський;         Б  Григорій  Савич Сковорода;                           

   В  Ілля Юхимович Рєпін.

7. Встанови відповідність між вчинками людини і рисами характеру

А

Б

В

 

 

 

  А  Відклав виконання завдання  на потім.      1.  Безвідповідальність

  Б  Не виконав мамине доручення.                   2. Дисциплінованість

  В  Дотримувався режиму дня.                          3.  Лінощі

8. Поясни, як ти розумієш вислів Івана Павлова: «Треба любити те, що  

  робиш,  і йти крок за кроком».

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9 . Прагнення, те чого бажано  або необхідно досягнути – це:

  А  мета;                                           Б  успіх;                          В  наполегливість.

10. Обери серед запропонованих реальну мету.

   А  Хочу навчитися грати в шахи.                        Б  Хочу стати Спайдерменом.

   В   Хочу  бути найкрасивішим на планеті.

Тестові завдання № 4

Тема. Учимося вчитися. Розвиваємо свої здібності

 

1. Властивості людини, які визначають її успіхи в різних видах діяльності – 

     це:

    А здібності;                                 Б пам'ять;                                 В увага.

2. Вміння вчитись означає:

    А  правильно визначати свою мету і планувати свій час;

    Б  розвивати свої здібності;

    В  правильно визначати  мету, планувати свій час і розвивати свої здібності.

3.  Що означає прислівя: «Учитися ніколи не пізно»?

    А  Що можна відкладати  справи на потім.

    Б  Що як ти чогось не вмієш, то ніколи не пізно цьому навчитися.

    В  Що домашні завдання можна виконувати пізно увечері.

4. Обери істинне твердження.

    А  Кожен із нас має від природи певні здібності.

    Б  Природні здібності самі собою роблять людину успішною і розумною.

    В  Всі люди мають від природи однакові здібності.

5.  Здібність, яка дає змогу людині зберігати, накопичувати і відтворювати

  інформацію – це:

  А  наполегливість;                        Б  пам'ять;                      В  самостійність.

6.  Здібність зосередитись на якійсь одній справі, на одному обєкті  – це:

  А  пам'ять;                                     Б наполегливість;                  В  увага.

7. Для чого потрібно розвивати свої здібності?

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

8. Які здібності допомагають у навчанні?

   А  спортивні здібності;              Б  пам'ять і увага;               В  художні здібності.

9. Встанови відповідність між видами памяті  і вправами для їх розвитку.

А

Б

В

 

 

 

  А Слухова пам'ять.        1. Читаю і запамятовую правило в підручнику.                                                                                                                                   

  Б Рухова пам'ять.           2. Запамятовую пояснення вчителя на уроці.

  В Зорова пам'ять.           3.  Записую правило, щоб краще його запамятати.

10. Утвори і запиши прислівя з його частин.

  кажи, Не, навчусь, вмію, не, кажи, а.

_____________________________________________________________________

11. Поясни, як ти його розумієш.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Я У СВІТІ (3 клас)

Контрольна робота з теми „Людина”

І варіант

 

 1. Найголовнішим чудом світу є:

        А велосипед;                       Б літак;                          В людина.

 

2. Людина, на відміну від інших живих організмів:

      А росте;                                 Б працює;                       В розмножується.

 

3. Для нормального розвитку дитини необхідні умови:

       А  повноцінно харчуватися;

        Б  читати лежачи;

        В допізна дивитися телевізор.

 

4. Підкреслити ознаки людини як представника суспільства.                                        

    Народжується, харчується, росте, розмовляє, дихає, міркує, плаче, розмножується, радіє, працює, спілкується, помирає.                                                                                          

 

5. Підкреслити  позитивні риси характеру.                                                                                          

    Чуйність, доброта, хитрість, самолюбство, акуратність, щедрість.

 

6. Досягти успіху кожній людині допоможуть (підкреслити):                                                                        

    Лінощі, працьовитість, гордість, хитрість, вимогливість до себе, наполегливість, егоїзм, талант, самоконтроль.                                                                                                                     

 

7. Продовжити  речення.                                                                                                                       Людське „Я” проявляється в ___________________________________________

____________________________________________________________________

 

 Бути самостійним означає-_____________________________________________

_____________________________________________________________________

 

8. Утворити прислів’я.

 

 Не кажи –не вмію,                             завжди пригодиться.

  Учитися                                               а кажи-навчусь.

  Грамоти вчиться                                ніколи не пізно.

 

9. Пояснити, як ти розумієш друге прислів’я із попереднього завдання.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Я У СВІТІ  (3 клас)

Контрольна робота з теми „Людина”

ІІ варіант

 

1. Найголовнішим чудом світу є:

       А   людина;                                Б  будинок;                           В  тварина.

 

2. Людина, на відміну від інших живих організмів:

      А  народжується;                       Б мислить;                            В живиться.

 

3. Для нормального розвитку дитини необхідні умови:

      А  вчасно лягати спати;

      Б  весь день сидіти за комп’ютером;

      В  не дотримуватися режиму дня.

 

4. Підкреслити ознаки, що відрізняють людину від тварини.                                                        

    Вигодовує своїх дитинчат молоком, ходить на двох ногах, має розвинений

мозок, живе у відкритій природі, виконує роботу руками, спілкується за допомогою мови.

 

5. Підкреслити негативні риси характеру.

   Чесність, недбалість, жадібність, працьовитість, необов’язковість.

 

6. Досягти успіху кожній людині допоможуть (підкреслити):

    Лінощі, працьовитість, гордість, хитрість, вимогливість до себе, наполегливість, егоїзм, талант, самоконтроль.

 

7. Продовжити  речення.

Красива людина ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Бути самостійним означає- ____________________________________________

_____________________________________________________________________

 

8. Утворити прислів’я.

 

По одежі зустрічають,                              того за плечима не носити.

Без охоти                                                    а по розуму проводжають

Чого навчився,                                           нема роботи

 

9. Пояснити, як ти розумієш друге прислів’я  із попереднього завдання.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тестові завдання № 5

Тема. Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї.

 Шанобливе ставлення до старших та інших членів сім’ї

1. Сім’я – це:

  А  Група людей, які проживають спільно.    

  Б  Близькі та далекі родичі разом.

  В  Близькі люди, які проживають спільно, мають взаємні права і обовязки.

2. Родина – це:

  А  Група людей, які проживають спільно.    

  Б  Близькі та далекі родичі разом.

  В  Близькі люди, які проживають спільно, мають взаємні права і обовязки.

3. Різні покоління твоєї родини, що походять від одного предка, утворюють:

 А  родину;                                               Б рід;                                        В  сім’ю.

4. Обери і познач хибне твердження.

  А  Всі сім’ї складаються з чоловіка, жінки і їхніх дітей.

  Б  Сім’я може складатися з бабусі, дідуся та їхніх онуків.

  В  Деякі сім’ї складаються з кількох поколінь родичів.

5. Родину, яка передає своє діло від батька до сина, від покоління до

  покоління, називають:

  А родиною;                                         Б  династією;                              В  родом.

6.  Що означає слово традиції?

  А  Звичаї, погляди, які передаються від покоління до покоління.

  Б  День або дні, коли урочисто відзначають якусь подію.

  В  Торжество, влаштоване з якої-небудь нагоди.

7. Склади зі слів прислів’я і запиши його.

  гідна, родину, Хто, людина, шанує, той.

  ___________________________________________________________________

8. Поясни, як ти його розумієш. ( 2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Яка поведінка дітей допомагає створити і підтримувати вдома гарний

  настрій? ( 2 бали)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Що означає – шанувати своїх рідних?

  А  Кожного дня казати рідним, що ти їх шануєш і любиш.

  Б  Приносити зі школи гарні оцінки, щоб рідні тобою пишалися.

  В  Любити рідних, бути їм вдячним, оточити їх турботою.

Тестові завдання № 6

Тема. Школа. Історія рідної школи. Збереження традицій.

Людські чесноти

1. Як довго людина вчиться?

  А  Поки ходить до школи.                      Б  Поки ходить до школи  і до інституту.   

  В  Людина навчається від моменту народження і впродовж усього життя.

2. Де виникли перші школи?

  А У Давній Греції та Давньому Єгипті.            Б У Київській Русі.

  В  У Давньому Римі.

3. У Київській Русі перші школи відкрив:

  А Ярослав Мудрий;              Б Володимир Мономах;             В князь Святослав.

4. Мистецтво правильно і красиво говорити – це:

  А  граматика;                        Б риторика;                                  В мовознавство.

5. Чого ви навчаєтесь у школі? Напишіть про це. (2 бали)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Що таке людські чесноти?

  А Це коли людина чесна, говорить завжди правду.

  Б Це гарні риси характеру людини.              В Це коли людина охайна, акуратна.

7. Серед названих рис підкресли людські чесноти.

  Чемність, жадібність, відповідальність, правдивість, забудькуватість, байдужість, легковажність, чуйність, сміливість, працьовитість.

8. Прочитай слова і добери до них антоніми. (2 бали)

  Щедрість –  ___________________, ввічливість  – ___________________,

  сміливість    __________________, працьовитість    ________________,

 старанність – __________________, правдивість – ___________________.

9. Оцініть вчинки дітей. Встановіть відповідність між вчинками і 

  чеснотами, про які ці вчинки свідчать.

  А Діти відвідали хворого товариша.                                         1.  Вихованість.

  Б  Хлопчик поділився апельсинкою з однокласниками.         2. Відповідальність.

  В  Дівчинка сама помила брудний посуд.                                 3. Чуйність.

  Г  Хлопчик в автобусі поступився місцем бабусі.                   4. Щедрість.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10.  Обери і познач істинне твердження.

  А  Вади людини приваблюють до неї інших людей.

  Б  Не буває так, що у людини є тільки чесноти і зовсім немає вад.

  В  Не важливо, щоб людина думала про свої вчинки та їх наслідки.

Тестові завдання № 7

Тема.  Дружні стосунки. Вимоги до товаришування. Співпраця. Правила

дружної роботи.

 

1. Довірчі, щирі стосунки між людьми, які ґрунтуються на взаємних симпатіях, спільних зацікавленнях і захопленнях  – це:

  А спілкування;                             Б толерантність;                       В дружба.

2. Обери і познач істинне твердження.

  А Справжніх друзів може бути дуже багато.

  Б  Всі твої однокласники – твої справжні друзі.

  В  Справжніх друзів не буває багато.

3. Чому мудрі люди кажуть, що справжніх друзів не буває багато? (2 бали)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Обери і познач значком «+» кого можна назвати справжнім другом.

        Цінує свого друга, ставиться з повагою до його думок і почуттів.

        Справжній друг – це той, хто підбиває на погані вчинки.

        Справжній друг підтримає у важку хвилину.

        Поважає погляди друга, навіть якщо вони не збігаються з його власними.

        Поступається своїми переконаннями, коли інший має рацію.

        Ділиться з оточуючими довіреними йому таємницями.

5. Склади і запиши прислівя з поданих слів.

друг, хто, Не, той, маже, медом, а,  скаже, правду, той, хто.

  ________________________________________________________________.

6. Поясни, як ти йогорозумієш. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Для чого треба дотримуватись єдиних правил при виконанні спільної

    роботи?

  А Щоб не посваритися.                        Б Щоб успішно виконати роботу. 

  В  Щоб обрати того, хто буде головним при виконанні роботи.

8. Склади і запиши правила роботи в групі. (3 бали)

1.____________________________________________________________________2.____________________________________________________________________3.____________________________________________________________________4.____________________________________________________________________5.____________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________

   Тестові завдання № 8

Тема.  Правила культурної поведінки. Я вивчаю правила культурної поведінки

1. Запиши назви громадських місць. (2 бали)____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Для чого люди склали правила культурної поведінки?

  А  Щоб життя в суспільстві було безпечним і зручним.

  Б  Щоб всі люди вчили ці правила напам’ять.

  В  Щоб карати тих людей, хто ці правила порушує.

3. Заклад культури, працівники якого збирають, вивчають, зберігають і показують витвори мистецтва або предмети минулого – це: ______________.

4. Бібліотека – це _____________________________________________________

_____________________________________________________________________.

5. Доповни правила поведінки в громадських місцях словами «не можна» або «потрібно». (2 бали)

_________________ додержуватись тиші.

_________________ заважати іншим відвідувачам.

_________________ ходити тихо, розмовляти впівголоса.

_________________ розмовляти по мобільному телефону.

_________________ уважно слухати екскурсовода.

_________________ торкатись експонатів у музеї руками.

_________________ заходити у громадські місця з морозивом.

_________________ триматись від експонатів на відстані.

_________________ вчасно повертати книги в бібліотеку.

_________________  дбати про книгу, якою користуєшся.

6. Заповни таблицю. (2 бали)

Види громадського транспорту

Міський

Міжміський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Запиши правила поведінки у міському транспорті. (3бали)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я У СВІТІ (3 клас)

Контрольна робота з теми „Людина серед людей”

І варіант

 

 1. Близькі та далекі родичі разом - це:

А сім’я;                                            Б рід;                                 В родина.

 

 1. Погані риси характеру людини - це:

А  емоції;                                          Б вади;                            В чесноти.

 

 1. Друзями називають людей, які:

А  пов’язані дружбою;

    Б  проживають разом;

    В  спільно працюють.

 

 1. Підкреслити  риси, що є людськими чеснотами.

    Щедрість, скупість, ввічливість, працьовитість, делікатність, улесливість, жадібність, справедливість, агресивність, доброта, брехливість.

 

 1. Людей похилого віку слід шанувати, бо вони (підкреслити) :

   Міцно стоять на ногах, потребують уваги, мають життєвий досвід, ми самі колись будемо старими, так сказали батьки, заслуговують на повагу.

 

 1. Не вміти працювати в групі означає (підкреслити):

    Вміти виконувати свої обов’язки, працювати абияк, ділитися з друзями, не прислухатися до думки товаришів, не поступатися думками, вміти домовлятися, висловлювати свою думку чітко.

 

7. Перелічити  правила поведінки у музеї.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Утворити  прислів’я.

 

   Мій дім-                                               коли в сім’ї лад. 

   Яку дружбу заведеш,                          моя фортеця.

   Навіщо клад,                                        таке й життя поведеш.

 

9. Пояснити, як ти розумієш друге прислів’я із попереднього завдання.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я У СВІТІ (3 клас)

Контрольна робота з теми „Людина серед людей”

ІІ варіант

 

1. Група людей, які проживають спільно- це:

      А родина;                                         Б сім’я;                                         В  рід.

 

2. Гарні риси характеру людини -це:

      А  чесноти;                                       Б  вади;                                        В емоції.

 

3. Дружба -це:

      А  негативні стосунки між людьми;

      Б  довірчі, щирі стосунки між людьми;

      В  спілкування з однокласниками.

 

4. Підкреслити риси, що є людськими вадами.

    Щедрість, скупість, ввічливість, працьовитість, делікатність, улесливість, жадібність, справедливість, агресивність, доброта, брехливість.

 

5. Якщо хочеш бути справжнім другом (підкреслити):

    Ображай друга, поводься з другом ввічливо, нав’язуй другові власні думки, приймай друга, таким як він є, не бійся зробити другові зауваження.

 

6. Вміти працювати в групі означає (підкреслити):

    Вміти виконувати свої обов’язки, працювати абияк, ділитися з друзями, не прислухатися до думки товаришів, не поступатися думками, вміти домовлятися, висловлювати свою думку чітко.

 

7. Перелічити правила поведінки у бібліотеці.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Утворити прислів’я.

 

     Є три біди в людини:                     той гідна людина.

    Людина без друзів,                      смерть, старість і погані діти.

    Хто шанує родину,                          що дерево без коріння

                   

9. Пояснити, як ти розумієш друге прислів’я із попереднього завдання.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання № 9

 

Тема.  Я в суспільстві. Україна – незалежна держава.

Символи України як держави.

 

1.  Сукупність людей, об’єднаних певними стосунками, способом

      виробництва, називається:

  А  державою;                                Б  родиною;                       В  суспільством.

 

2.  Що означає бути толерантним? ____________________________________

____________________________________________________________________

 

3. Яке ти знаєш «золоте» правило спілкування?  ________________________

_____________________________________________________________________

 

4. Країну з політичною владою в суспільстві називають __________________.

 

5.  Головне й обов’язкове правило для всіх громадян  країни – це:

   А  закон;                                      Б обов’язок;                            В  право.

 

6.  Основним законом нашої держави є:

  А  збірник законів України;         

  Б  Конституція України;

  В  Кримінальний кодекс України.

 

7.  У Конституції України записані:

   А  Права і обов’язки громадян України.

   Б  Правила культурної поведінки в громадських місцях.

   В  Слова і музика Гімну України.

 

8. Єдиним джерелом влади в Україні є:

   А Президент України;                 Б Верховна Рада;                  В  народ України.

 

9.   Встанови відповідність.

     Найголовніша пісня країни -                - Герб

     Емблема держави -                                -  Прапор

     Символ незалежність країни -               - Гімн

 

10.  Автором музики Гімну України є:

   А Тарас Шевченко;          Б  Михайло Вербицький;          В  Павло Чубинський.

Тестові завдання № 10

Тема.  Права й обов’язки громадян України. Свята моєї Батьківщини

1.  Яких людей називають патріотами України?

   А Людей, які живуть в Україні .   

   Б  Людей, які розмовляють українською мовою.     

   В  Людей, які люблять свою Батьківщину, віддані своєму народові.

2. Громадянами України є:

    А  Люди, які розмовляють українською мовою.

    Б  Люди, які постійно проживають на території України.

    В  Люди, які люблять Україну, вивчають її традиції, мову.

3. Обери і познач хибне твердження.

    А  У кожного громадянина України є певні права і обов’язки.

    Б  Не буває прав без обов’язків, а обов’язків без прав.

    В  Діти в Україні мають тільки права, а дорослі мають права і  обов’язки.

4. Підкресли права громадянина нашої держави.

   Право на освіту, право на підслуховування, право на медичну допомогу, право на працю, право на правопорушення , право на відпочинок, право на глузування, право на життя.

 5. Підкресли обов’язки  громадянина нашої держави.

   Захищати свою Вітчизну, дотримуватись Конституції України, завдавати шкоду природі та культурній спадщині країни, шанувати державні символи, посягати на права і свободи інших людей.

 6 . День, коли урочисто відзначають видатну подію, знаменну дату, 

  торжество, влаштоване з якоїсь нагоди називається ____________________.

 7. Поєднай назву державного  свята з датою його святкування.

   День Незалежності України -                                 28 червня.

   День Конституції України  -                                   23 серпня.

   День Державного Прапора України  -                    24 серпня.

 8.  Встанови співвідношення між назвою свята та  його визначенням.

А

Б

В

 

 

 

А  Різдво Христове                   1.  Воскресіння Ісуса Христа

Б  Великдень                             3.  Хрещення Господнє

В   Богоявлення Господнє        2.  День народження Ісуса Христа

  9. Обери і підкресли назви професійних свят нашої країни.

     День Незалежності, День учителя, Новий рік, День шахтаря, день 

   народження, День медпрацівника, День матері, День бібліотекаря.

  10. Упізнай назву свята за його ознаками.

      Це велике християнське свято, яке називається Вхід Господній у Єрусалим.  

   Його святкують за тиждень до Великодня. А в народі його називають

    _________________________________.

Тестові завдання № 11

Тема.  Правопорушення. Думаємо про наслідки. Славетні українці

1. Що означає слово правопорушення?

  А Відповідальність перед законом.

  Б  Те, що зобов’язує ставитись належним чином до інших і до себе.

  В  Порушення прав інших людей, поведінка, наслідки якої шкодять іншим.

2. Який внутрішній голос застерігає людину від поганих вчинків?

    А  Розум;                                     Б знання;                               В совість.

3. Поясни, як ти розумієш вислів: обираючи вчинок, ти обираєш наслідки, до яких він призводить. (2 бали) _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Який обов’язок громадянина не виконують учні-забіяки? Склади і запиши речення.

і, свободи, Не посягати, людей, права, гідність, інших, честь, на, і.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Обери і підкресли правильні твердження.

  Ніхто не має права: ображати, читати, їсти, карати, подорожувати, принижувати, працювати, експлуатувати, грабувати, приносити шкоду довкіллю.

6. Яка спільна думка у прислів’їв: « Є каяття, та нема вороття», «Що посієш, те і пожнеш», «Сім раз відмір, один відріж»? (2 бали)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Яке право порушує той, хто підслуховує чужі розмови, підглядає?

  А Право на власну думку.       Б Право на інформацію.      В  Право вибору.

8. Коли тобі пропонують зробити щось протиправне, потрібно:

  А відмовитись;                           Б  погодитись;                     В  закричати.

9. Що стається, коли людина порушує закони держави?

_____________________________________________________________________

10.  З’єднай лініями.

   Яна Клочкова  *                                     * література

   Богдан Ступка *                                    *  плавання

   Борис Патон     *                                    *  театр і кіно

   Ліна Костенко  *                                    * наука

 

 

 

_______________________                                               _______________________

Я У СВІТІ (3 клас)

Контрольна робота з теми „Людина в суспільстві”

 

1. Що називається суспільством?

  А Група людей, яка складається з близьких і далеких родичів разом.

  Б  Сукупність людей, об’єднаних певними стосунками, способом виробництва.

  В Країна з політичною владою в суспільстві.

2. Людину, яка терпимо відноситься до традицій, думок, поглядів інших людей, називають:

   А  терпеливою;                       Б культурною;                           В  толерантною.

3. Основний закон України – це:

   А Декларація;                         Б Конституція;                           В Конвенція.

4. Укажи народні символи України.

А  Герб, Прапор, Гімн;        Б  тополя, верба, калина;       В  пам’ятки архітектури.

5.  Утвори текст, обравши відповідні слова з дужок.

    Україна є суверенна і (незалежна/залежна) __________________ держава. Столицею України є місто (Харків/ Київ/Львів) ________________. Державною мовою в Україні є (українська/російська) ____________________. Єдиним джерелом влади в Україні є (Президент/Верховна  Рада/народ) _______________.

6. Запиши, які права мають громадяни України.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Допиши речення.

Громадяни України мають такі обов’язки:

Захищати_____________________________________________________________

Не посягати __________________________________________________________

Шанувати ____________________________________________________________

Дотримуватися _______________________________________________________

Не завдавати шкоди ___________________________________________________

8. Кого із сучасників, на твою думку, можна назвати славетним українцем? Чому?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання № 12

Тема.  Україна на карті світу. Україна – європейська держава

1. В якому році Україна здобула незалежність?

  А  В 1991 році;                              Б в 1996 році;                      В  в 1995 році.

 

2. Чому Україну називають республікою? Вибери і познач істинне твердження.

  А Тому що Україною повновладно керує президент.

  Б Тому що вся влада в Україні належить її громадянам і це записано в

      Конституції України.

  В  Тому що президент призначає депутатів до Верховної Ради України.

 

3. Як розшифрувати абревіатуру ООН?

_____________________________________________________________________

 

4. Вибери і познач істинні твердження. (3 бали)

         Україна знаходиться на материку Євразія в європейській його частині.

         Україна найбільша за територією країна Європи.

         У Європі налічується 50 незалежних держав.

          Україна за площею в Європі  поступається тільки Росії.

          Україна межує з шістьма країнами.

 

5. Підкресли назви держав, з якими межує Україна. (2 бали)

   Чехія, Польща, Болгарія, Словаччина, Німеччина, Угорщина, Румунія, Франція, Греція, Молдова, Білорусь, Італія, Росія.

 

6. Європейський Союз сьогодні – це союз:

  А шістьох країн;                Б дванадцяти країн;             В двадцяти восьми країн.

 

7. Прапор Євросоюзу    полотнище ___________________ кольору  з ____________________ жовтими зірками.

 

8. День Європи у країнах Євросоюзу відзначають:

   А 9 травня;                                Б 8 березня;                           В  1 травня.

 

9. Вибери і познач хибне  твердження.

   А  Україна  не належить до країн Євросоюзу.

   Б  Україна входить до складу країн-учасників Євросоюзу.

   В  Україна прагне стати членом Євросоюзу.

Тестові завдання № 13

Тема. Такі різні і такі схожі країни і народи. Я вивчаю різні країни і народи

 

1. Чим різняться представники різних рас?

   А Різними мовами, звичаями, культурними традиціями.

   Б  Різними обличчями, кольором шкіри, статурою.

   В  Різним одягом, житлом, звичкою до різної  їжі.

 

2. Скільки мов налічується в цілому світі?

   А більше тисячі;                   Б майже сто тисяч;               В  коло десяти тисяч.

 

3. Які мови мають спільні риси з українською?

___________________________________________________________________

 

4. Яка мова на світі є унікальною?

   А Турецька;                            Б китайська;                          В  японська.

 

5. Український учений, письменник, перекладач, який володів майже шістдесятьма мовами, це:

   А Панас Мирний;            Б Агатангел Кримський;           В  Григорій Сковорода.

 

6. Для чого потрібно вивчати іноземні мови? (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Склади і запиши вислів.

  Стільки, людина, разів, ти, мов, знаєш, скільки, ти.

_____________________________________________________________________

 

8. Поясни, як ти його розумієш.  (2 бали)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

9. Встанови відповідність між назвою традиційного житла і народом, який ці житла будує. (2 бали)

А

Б

В

Г

 

 

 

 

  А  Юрта                1.  Житло китайців                    

  Б  Іглу                   2.  Житло ескімосів

  В  Вігвам              3.   Житло кочових народів

  Г  Сампан             4.  Житло індіанців

docx
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
2948
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку