Тести з теми "Іменник" для 6 класу

Про матеріал
Тестові контрольні роботи з української мови для учнів 6 класу з теми "Іменник як частина мови". Дві частини - для контролю знань за двома тематичними блоками, у кожній по два варіанти.
Перегляд файлу

Українська мова, 6 клас

Контрольна робота  з  теми  «Іменник  як   частина  мови»  (частина І)

                                                                  І  варіант

  (1-16 завдання -  по 0,5 б)

 1. Продовжити речення: «Частини  мови – це…»

а) ..слова, протилежні  за  значенням;

б) …скорочені  слова;

в) ….особливі  групи  слів, що  характеризуються  лексичним  значенням,

морфологічними  ознаками, синтаксичною  роллю  в  реченні;

г) ….запозичені  з  різних  мов  слова.

 

 1. У якому  рядку  всі  слова -  іменники?

а) змагання, дорога, дорогий, віддаляти, відділ;

б) рух, бігати, читати, радість, читання;

в) звертання, сміливість, біганина, радість, кмітливий;

г) батько, мати, дощ, небо, ягоди.

 

 1. Які  із  морфологічних ознак  іменника  є  незмінними, тобто  постійними

для  певного  іменника?

  а) число, відміна;

  б) відміна, рід;

  в) рід, число;

  г) рід, відмінок.

    4. У  якому  рядку  всі  подані  іменники  належать  до   назв  неістот?

             а)  праця, робітник, учитель, книга, хлопець;

             б)  осінь, хата, одяг, гілля;

             в) дерева, листя, товариш, вітер, птах;

             г) слива, вишня, садівник, груша, яблуня.

            

5.У  якому рядку  всі  іменники  мають  чоловічий  рід?

а)  вчитель, теля, ніч, окуляри;

б) село, професор, комп`ютер, сервіз;

в) батько, степ, інженер, девіз;

г) шимпанзе, стіл, чашка, Сашко.

 

  6. Обрати варіант, де всі іменники мають правильне закінчення у родовому відмінку однини:

           а) щоденника, гніва, тумана;

           б) співу, ромба, цукру, вовка;

           в) вівторка, лісу, меда, боля;

           г) вітра, квадрату, борщу, доща.

 

 7. Іменники  білизна, гнів, доброта, височінь:

              а) уживаються  тільки  у  формі  множини;

              б) уживаються   у  формі  однини  й  множини;

              в) уживаються  тільки  у  формі  однини;

              г) є  незмінюваними.

 

8. Обрати  варіант, де  всі  наведені  іменники  є  загальними  назвами:

                 а) Дніпро, круча, місто;

                 б) село, кімната, людяність;

                 в)тюльпан, хлопець, Київ;

                 г) зошит, озеро, ластівка,  Воробйов.

 

 

 

9. Визначити  відмінок  виділеного  в  реченні  іменника:  Ніколи  не  хвались,

               поки  гаразд  не  зробиш  діла (Народна  творчість):

               а) називний;

               б) родовий;

               в) знахідний;

               г) місцевий.

 

10. У якому  рядку всі  іменники  належать  до 2-ої  відміни?

                 а) осінь, теля, сонце, парта;

                 б) дим, поле, вікно, батько, сузір`я;

                 в) вогнище, вода, сміливість,  щастя,  олень;

                 г) день, тінь, ім`я, радість,  листя.

11. Указати, якого  роду  іменник   нероба:                

                 а) жіночого роду;

                 б)чоловічого роду;

                 в) спільного роду;

                 г) середнього роду.

 

 12.   Позначити рядок, у  якому  всі  іменники  спільного роду:

                  а) хмарина, дитина, Валентина;

                 б) староста,  сирота,  листоноша;

                 в) Микола,  Дніпро, батько;

                 г) поле,  село,  гілля.

 

 13. Обрати варіант, де всі іменники належать  до  твердої групи:

                 а) обрій, щоденник, палець, рука;

                 б) бар, троянда, овоч,каша;

                 в) сир, книга, ромашка, степ,

                 г) лікар, твір, море, село.

        

14. Обрати варіант, де всі іменники належать до м`якої групи:

                 а) поле, Валя, коваль, кінець;

                 б) море,вежа, овоч, герой;

                 в) твір, мир, олія, дача;

                 г) гідність, воля, сітка, межа.

 

 15. Обрати варіант,де всі іменники правильно вжито в орудному відмінку:

                 а) тіню, здоровям, склом, рекламою;

                 б) подією, сім`єю, м`ячом, циркачом;

                 в) гідністтю, гаражом, вікном, Марією;

                 г) плащем, інієм, липою, честю.

 

 16. Обрати варіант, де допущено помилки при вживанні іменників у формі кличного відмінка:

                 а) Києве, Тетяно, державо;

                 б) сину, Марію, жінку;

                 в) доню, оліє, батьку;

                 г) Україно, земле, доню.

 

17.  Записати правильно іменники, розкриваючи душки,обравши правильний варіант закінчення:

   М`яч(ем,ом), зошит(а,у), Бердянськ(а,у), цвях(а, у), цемент(а,у), по   четверг(ам, ах), овоч(ем, ом),

циркач(ем, ом),  піч(чу, чю), щиріст(тю, ю), пісн(єю, ею), ліні(йою, єю).       (2 б)

 

  18. Переписати  речення, підкреслити  іменники  відповідно до  їхньої  синтаксичної  ролі,  визначити  відмінки  іменників.  

    Намалюю  теплий  день  і  шпакам простору  хату:  там  співатимуть  пісні  сизі  шпаченята.

                                                                                                                                                         (2 б)

Українська мова, 6 клас

  Контрольна робота  з  теми  «Іменник  як   частина  мови»  (частина І)    

                                                            ІІ  варіант

     (1-12 завдання -  по 0,5 б)

1.  Оберіть  правильний  варіант  відповіді, щоб  продовжити  речення

     « Іменник – частина  мови, що ….»:

а) … означає  дію  або  стан  предмета;

б) …вказує  на  предмет, ознаки  і  кількість;

в) ….називає  предмет;

г) …виражає  ознаку  предмета.

 

 1. Оберіть  той  варіант  відповіді, де  всі  з  наведених  морфологічних  ознак

іменника   можуть  змінюватися:

а) рід, число, відміна;

б) відмінок, число, рід ;

в) число, відмінок, синтаксична роль  у  реченні;

г) число,  відмінок,  відміна.

 

 3.У  якому  рядку  всі  слова - іменники?

  а) біг, пісня, писати, мороз;

  б) біганина, верба, радощі, веселка;

  в) честь, змагання, Петро, веселий;

  г) веселощі, п`ять, сонце, кришталь.

 

 4. У  якому  рядку  всі  подані  іменники  належать  до   назв  істот?

             а)  дощ, дочка, машина, вовк, степ;

             б)  мавка, учень, син, лисиця, білочка;

             в) автомобіль, птах, пес, зірка;

             г) слива, буряк, осінь, дідусь, ведмідь.

 

5.У  якому рядку  всі  іменники  мають  жіночий   рід?

а)  олень, білуга, курка, сорока, кенгуру;

б)  Чернівці, ножиці, Наталка, казка;

в) розкіш, мати, Берда, честь;

г) шимпанзе, степ, редька, пісня.

 

  6. Що  об`єднує   іменники   комашня,  волосся,  колосся, листва ?

               Це:    а) назви  істот;

                         б) назви  неістот;

                         в) збірні  назви;

                         г) незмінювані іменники.

 

   7. Іменники  дріжджі,  радощі,  окуляри, ножиці – це:

              а)  назви  неістот;

              б) збірні  назви;

              в)  іменники  іншомовного   походження;

              г) іменники, що  мають  форму  лише  множини.

 

  8.  Іменники «Вісник  Азова»», Дніпро, Андрій, Буратіно, Ігор Іванович належать до:

                 а) загальних  назв;

                 б) загальних  і  власних  назв;

                 в) власних  назв;

                 г) іменників  чоловічого роду.

 

 

 

9. Визначити  відмінок  виділеного  в  реченні  іменника:  Ти  йому  про  діло,

               а  він  тобі  про  козу  білу  (Народна  творчість):

               а) давальний;

               б) називний;

               в) родовий;

               г) знахідний.

              

    10. У якому  рядку всі  іменники  належать  до 4-ої  відміни?

                 а) ім`я, тім`я, козеня, зайча, дитя;

                 б) двір, подвір`я, мати,  сузір`я;

                 в) коза, батько, лоша, тінь, весна;

                 г) вечір, курча, сміливість, мама.

 

  11. Обрати варіант, де всі іменники мають правильне закінчення у родовому відмінку однини:

           а) мотора, цвяху, танця, понеділку;

           б) ансамблю, підручнику, піска,відчаю;

           в) метра, липня, інституту, інею;

           г) бігу, співа, рову, магазину.

  12. У якому  рядку всі  іменники  належать  до ІІІ  відміни?

                 а) батько,  одяг,  весілля;

                 б) ім`я, плем`я,  дівча;

                 в) ніч, щедрість,  молодь;

                 г) Ілля,  склянка,  книга.

      

 13. Обрати варіант, де всі іменники належать до м`якої групи:

                 а) лікар, Марія, кінь, доля;     в) вчитель, бір, ячмінь, кімната;

                б) воля, площа, овоч, вишня;   г) оселя, іній, садівник, плече.

        

14. Обрати варіант, де допущено помилки при вживанні іменників у формі кличного відмінка:

                 а)   друже,  добродію, Наталко;                        в) Галю, сім`ю, мову;

                 б) читачу, козаче, Ілле;                                       г) лікарю, слухачу,матусю.

 

15. Обрати варіант, де всі іменники, якщо їх поставити в орудному відмінку однини, матимуть закінчення  -ом:

                 а) стіл, обрій, гараж;

                 б) рюкзак, чайник, вершник;

                 в) козак, соловей, плащ;

                 г) шовк, кінь, слухач.

 16.  Обрати варіант, де всі іменники – власні назви правильно записані в залежності від того, потрібно їх брати в лапки чи ні:

                 а) печиво «Буратіно»,  газета «Ринг-експрес», оповідання Весна;

                 б) журнал «Барвінок», торт  Снікерс, місяць «Травень»;

                 в) ріка «Берда», вул. Квіткова, дитсадок «Ромашка»;

                 г) цукерки «Червоний мак», мультфільм «Дванадцять місяців», місто Львів.

 

17. Записати подані  іменники, утворити і записати через тире ці ж іменники у формі орудного відмінка однини  ( наприклад, стіл – столом):

    Гість  - ……,   гараж - ……,    герой - ……., овоч - …..,  ніч - ….., честь - ….., обрій- ……, міць- …..,

щирість -   ….., олія -  ….., буквар - ……, ноша -…….. .                                                                   (2 б)

           

     18. Переписати  речення, підкреслити  іменники  відповідно до  їхньої  синтаксичної  ролі,  визначити  відмінки  іменників.  

      Улюбленим музичним інструментом українського народу вважалася кобза, вона  була досить розповсюдженим  народним  інструментом.

                                                                                                                                                                         ( 2б)

 

 

 

Українська мова, 6 клас

Контрольна робота  з  теми  «Іменник  як   частина  мови»  (частина ІІ)

                                                                  І  варіант

 1.    завдання -  по 0,5 балів за кожну правильну відовідь)

1. До ІІ  відміни належать усі  іменники  рядка:

а) степ, біль, піч;

б) Бердянськ, стіл, мадам.

в) Ігор, дядько, море;

г) річ, подорож, гараж.

 

2. Усі іменники вживаються  лише у формі множини в рядку:

а) театри, постаті, козаки;          б) штани, межі, меблі;

           в) сходи, Карпати, Чернівці;            в) молодь,окуляри, шахи.

 

3. Усі іменники належать до одного роду в рядку:

а) ім’я, теля, сім’я;      б) шампунь, тюль, таксі;

в) радість, путь, Міссісіпі;   г) місто, шимпанзе, бюро.

 

4. У лапках треба писати власну назву рядка:

             а)  цукерки Ромашка;

 б)  річка Дніпро;

             в) вітали Кобзаря (Шевченка); 

             г) місто Луцьк.            

5. Не допущено  помилки в поєднанні прикметника з іменником у рядку (тобто, де все правильно):

         а) чорне таксі, веселий  поні;  б) велике Баку, смачний кольрабі;

         в) гарна тюль, вдале резюме;        г) відомий заклад, довгий путь.

 

  6. Помилка у написанні іменника є в рядку:

           а) горіння; печиво, пташечка;

           б) віконечко, дівчинка, морозиво;

           в) ходіння, носіння, зайченя;

           г) рушничок, ложичка, креслення.

 

 7.Усі  слова є іменниками в рядку:

             а) двійка, швидко, бігти;

             б) знахідка, винахідник, турбота;

             в) молодість, добро, чесний;

             г) сніжинка, писати, мудрість.

 

8. Помилку  при утворенні  імені по батькові допущено в рядку:             

             а) Ольга Дмитрівна;

             б) Наталія Сергієвна;

             в)Михайло Лукич;

             г) Ніна Гаврилівна.

 

9. Помилку при вживанні поданих іменників у формі кличного відмінка допущено в рядку:

         а) Петре Сергійовичу Ткаченку;

         б)Юлія Олексіївно Коваленку;

         в)Антоніно Петрівно Гриценко;

        г) Іване Михайловичу Скляренку.

 

10. Лише форму однини мають іменники у рядку:

          а) колосся, двері;

          б) шкарпетки, злість

          в)плетиво, заздрощі;

          г)молодість,цукор.

 

11. Обрати варіант, де всі іменники з відповідними префіксами (не-, недо-) слід  писати тільки разом:

                 а) (недо)лік, (не)вдячність, (не)правда;

                 б)(недо)гляд, (не)спокій, (не)щирість;

                 в) (не)года, (не)друг, (не)доля;

                 г) (не)забудка,  (недо)бір, (не)сподіванка.

 

 12.  До жодної з відмін не належить іменник в рядку:

                  а) рідина;

                 б) урок;

                 в)ножиці;

                 г)честь.

 

 13. Усі іменники є назвами істот у рядку:

                 а) приятель, дружба, друг;

                 б) інженер, художник, кенгуру;

                 в) комашня, вітер, море;

                 г) риба, радість, збори.

        

14. Літеру е (є) треба писати на місцях пропуску в усіх словах рядка:

                 а) олівц..м, сніг..м, бібліотекар..м;

                 б) місяц..м, стол..м, олі..ю;

                 в) поезі..ю,козацтв..м, плуг..м; 

                 г) учител..м, товариш..м, Марі..ю.

 

 15.  Обрати варіант, де всі іменники, якщо їх поставити в орудному відмінку однини, матимуть закінчення  -ом:

                 а) стіл, обрій, гараж;

                 б) рюкзак, чайник, вершник;

                 в) козак, соловей, плащ;

                 г) шовк, кінь, слухач.

 

 16. Визначити  відмінок  виділеного  в  реченні  іменника:  Ти  йому  про  діло,

               а  він  тобі  про  козу  білу  (Народна  творчість):

               а) давальний;

               б) називний;

               в) родовий;

               г) знахідний.

 

17.  Записати правильно іменники, вставивши  потрібні  орфограми  замість крапок:

  Вул..чка,  лож..чка,  плет…во,  Микола…вич,    гарбуз..ння,   небе..пека,  грош..,  мар...во.      (2 б)

 

 

18. Переписати  речення, підкреслити  іменники  відповідно до  їхньої  синтаксичної  ролі,  визначити  відмінки  іменників.  

       Дитинства   теплий  вітер   з  очей  моїх  сльозинку витер. (2 б)

 

 

 

 

 

Українська мова, 6 клас

Контрольна робота  з  теми  «Іменник  як   частина  мови»  (частина ІІ)    

                                                            ІІ  варіант

(1-16 завдання – по 0.5 балів за кожну правильну відповідь)

1.До ІІІ відміни належать усі іменники рядка:

а) юність, молодь, Марина;

б) любов, велич, тінь.

в) річ, мати, табір.

г) стеля, дошка, радість.

 

2. Усі  іменники вживаються  лише у формі  множини в рядку:

а) Прилуки, ножиці, зошити;           б) штани, окуляри, листя;

в) двері, сходи,  Карпати;           г)шахи, боржомі, вітри.

 

3. Усі  іменники належать до одного роду  в рядку:

а) нероба, Онтаріо, салямі;    б) Баку, пальто, весілля;

в) івасі, кенгуру, маестро;      г) листя, ледащо, сторож .

 

4. У лапках треба писати власну назву рядка:

             а) читати  Біблію;      в) печиво  Марія;

             б) річка Берда;            г) вулиця Вишнева.           

      

5. Не допущено  помилки в поєднанні прикметника з іменником у рядку (тобто, де все правильно):

а) сильний торнадо, великий ГЕС;

б) ароматний шампунь, усміхнена мадам;

в) холодний  боржомі, зелений Капрі;

           г) весела шимпанзе, добротне бюро.

 

6. Помилка у написанні іменника є в рядку:

           а) травичка, собаченя; говоріння;

           б) метелик, Марічка, криничинька;

           в) кружечок, донечка, вовчик;

           г) зимонька, кішечка, житечко.

 

 7. Усі  слова є іменниками в рядку:

             а) знаряддя, створити, левеня;

             б) п`ятий,читання, весело;

             в) радість, ходьба, Київ;

             г)веселощі, танці, веселий.

 

8.  Помилку  при утворенні  імені по батькові допущено в рядку:                        

             а) Тетяна Василівна;

             б) Олена Олексієвна;

             в) Михайло Савич;

             г) Іван Микитович.

 

9. Помилку при вживанні поданих іменників у формі кличного відмінка допущено в рядку:

         а) Марино Петрівно Ткачук;

         б) Михайле Олексійовичу Кузьменку;

         в) Наталія Іванівна Ткаченку;

         г)Сергію Івановичу Коваленку.

 

10. Лише форму однини мають іменники у рядку:

                 а) листя, висівки;

                 б) штани, честь;

                 в) гідність, борошно;

                 г) місиво, веселощі.

 

11. Обрати варіант, де всі іменники з відповідними префіксами (не-, недо-) слід  писати тільки разом:

                 а) (не)ук, (не)слава, (не)гаразди;

                 б) (не)щирість, (не)гідник, (не)безпека;

                 в) (не)сподіванка, (не)правда, (не)доля;

                 г) (не)здара, (не)стача, (не)робство.

 

 12.  До жодної з відмін не належить іменник в рядку:

                 а) штани;

                 б) море;

                 в) дядько;

                 г) село.

 

 13. Усі іменники є назвами істот у рядку:

                 а) товариш, горобець, лікар;

                 б) шимпанзе, бібліотекар, танок;

                 в) продавець, кореспондент, хурделиця;

                 г) фламінго, директор, автобус.

        

14. Літеру е (є) треба писати на місцях пропуску в усіх словах рядка:

                 а) груш..ю, мор..м, дуб..м;

                 б) криш..ю, плеч..м, стовп..м;

                 в) стол..м, овоч..м, зошит..м;

                 г) гараж..м, олівц..м, Юлі..ю.

 

 15.  Обрати варіант,де всі іменники правильно вжито в орудному відмінку:

                 а) тіню, здоровям, склом, рекламою;

                 б) подією, сім`єю, м`ячом, циркачом;

                 в) гідністтю, гаражом, вікном, Марією;

                 г) плащем, інієм, липою, честю.

           

 16. Визначити  відмінок  виділеного  в  реченні  іменника:  Ніколи  не  хвались,

               поки  гаразд  не  зробиш  діла (Народна  творчість):

               а) називний;

               б) родовий;

               в) знахідний;

               г) місцевий.

 

17.    Записати правильно іменники, вставивши  потрібні  орфограми  замість крапок:

   Нож..чок,  стріч..чка,  міс..во,  Андрі…вич,  вовч..ня,  кринич..нька,  солодощ..,  зар..во.    (2 б)

 

 

  18. Переписати  речення, підкреслити  іменники  відповідно до  їхньої  синтаксичної  ролі,  визначити  відмінки  іменників.  

   

Придорожня береза  гойдала  на  своїх  плакучих  гілках зелений димок.     (2 б)                           

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
2.8
Оригінальність викладу
2.8
Відповідність темі
3.0
Загальна:
2.8
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Панасюк Арсеній
  погано немає відповідей
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Панасюк Арсеній
  погано немає відповідей
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 3. Миколаєнко Ольга Андріївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Шестакова Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
13 травня 2020
Переглядів
18919
Оцінка розробки
2.8 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку