15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Задачі з неорганічної хімії екологічного змісту

Про матеріал
Вміщено задачі з розв’язками та для самостійного виконання учнями. Зміст задач передбачає усвідомлення ролі хімії в охороні здоров’я і природи, впливу підприємств та завдання хімічної науки щодо мінімізації екологічної шкоди промисловості.
Перегляд файлу

 

 

 

Описание: http://klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/2464/169431/blog_/images/picture1.gif Задачі

Неорганічна хімія

     Задача 1: Котельня спалює 2 т вугілля за добу. Масова частка Карбону  - 84%, Гідрогену - 5%, Сульфуру - 3,6%, негорючих домішок - 2,5%. Якою повинна бути площа лісу, щоб поповнити втрати кисню в повітрі, використаного для спалювання вугілля в котельні, якщо 1 га лісу дає за добу 10 кг кисню?

  

 Задача 2. Натрій пероксид застосовують для регенерації повітря в ізольованих приміщеннях. Який об’єм вуглекислого газу вступає в реакцію з натрій пероксидом масою 80 г, що містить 2.5% домішок? Який об’єм кисню виділяється при цьому?

 Дано:                                                Розв’язання

m(Na2O2) = 80 г;

w(домішок) = 2,5 %.

2 Na2O2  + 2СО2       2 Na2СО3 + О2;

m (реч.) = w m(сум.);

w(Na2O2) = 100 % - 2,5 % = 97,5 %;

m(Na2O2) = 80 • 0,975 = 78 г;

V(СО2) - ?

V2)  -  ?

         М(Na2O2) = 78 г/моль;  v(Na2O2) = 1 моль;

v(Na2O2) : v(СО2) = 1 : 1;    v(СО2) = 1 моль;    V(СО2) = 22,4 л;v(Na2O2) : v2) = 2 : 1;   v2) =  моль;   V2)  = 11,2 л.

Відповідь:  V(СО2) = 22,4 л;   V2)  = 11,2 л.

 

 

Описание: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Carbon-monoxide-3D-vdW.png/200px-Carbon-monoxide-3D-vdW.png  Задача 3. Під час зупинки автомобіля з працюючим двигуном в повітря за 1 хвилину надходить 80 мг карбон (ІІ) оксиду. На скільки дозволяє очистити повітря введення «зеленої хвилі» на вулиці, якщо на ній 10 регульованих перехресть доріг, а в середньому біля кожного з них зупиняється 12 машин на 40 секунд кожна?

 Дано:

      t  = 1 хв

m(СО) - 80 мг

tзуп. = 40 сек.

n (машин)  = 12

n (переор.) = 10

Розв’язання

  1. Скільки мг СО випускають в повітря за 1 хв 12 автомобілів?

       m(СО) = 80 мг/хв. 1 хв12 = 960 мг

   2. Скільки мг СО випускають в повітря автомобілі за 40 сек.?

       m(СО) = 80 мг/хв. 2/3 хв.   12 = 640 мг

   3. Який відсоток складає очищення повітря?

        f(%) = = 33,3%

                           

f(% очищення) - ?

Описание: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn8Zwp6wxLqmYFkG01-G_Cko_c8N7KBNr8s8D5nZsipcFlETh0                             Відповідь:  це дозволяє очистити повітря на 33,3%.

 

 

 

6

     Задача 4. Скільки пального використано автомобілем за один робочий день, якщо за цей час у повітря виділилося 16 кг карбон (ІІ) оксиду, а при згорянні пального масою 1 кг виділяється в повітря 800 г карбон (ІІ) оксиду? Яку масу метаналю можна добути, якщо вловити чадний газ?

 

 Дано:

m(СО) = 16 кг

m1(пального)=1 кг

m2(СО) = 800 г = 0,8 кг

Розв’язання

  1.  Скільки палива витрачається за один робочий день?

          1 кг пального - 0,8 кг (СО)

            х кг пального - 16 кг (СО)

          х = = 20 кг

          2. Скільки метаналю можна добути?

           СО + Н2 = Н-СОН

           М(СО) = 28 кг/моль

           w(Н-СОН) = w(СО) = = 0,57 моль

М(Н-СОН) = 30 кг/моль

           m (Н-СОН) = 0,57 30 = 17,1 кг

m(пального) - ? Описание: http://styknews.info/sites/default/files/basic-foto/2012/11/14/benzin1.jpg

   Відповідь:  m(Н-СОН) = 17,1 кг ;    m(пального) = 20 кг

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/0/0a/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F.JPG   Задача 5. Вугілля різних родовищ містить від 50 мг до 500 мг ртуті на 1 т вугілля.      ГДК ртуті 0,01 мг/м2  в робочій зоні.

 

 

 

 

Підвищення ГДК в повітрі викликає появу онкологічних захворювань, збуджує нервову систему людини, призводить до смерті тварин. Сучасна ТЕС спалює за добу 1000 т вугілля. Яка маса ртуті вловлюється фільтрами за добу?

 

Описание: http://novorab.ru/Content/uploadfiles/image/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.jpg     Задача 6. Обрахуйте об’єм чистої води, яка виливається через несправний кран за годину й добу, якщо склянка (250 мл) наповнюється за хвилину.

(Відповідь: 15 л за годину. 360 л за добу)

 

 

     Задача 7. Норма постачання на одного міського жителя становить 500 л води за добу. Яку продуктивність повинні мати всі озонаторні установки міста з населенням 600 тисяч чоловік, які знезаражують питну воду, якщо ГДК озону 0,8 мг/л, а обробляють ним 60% всієї води?    (Відповідь: 144 кг на добу)

 

   

 

Описание: http://myreferatik.in.ua/_nw/1/58454259.jpg Задача 8. Для знезараження води з підземних джерел здійснюють її озонування, ГДК(О3) - 0,8 мг/л. Який об’єм повітря витрачає одна озонаторна установка протягом доби безперервної роботи, якщо знезаражується 48000 м3 води, а на 1 кг озону середня витрата повітря становить 80 м3?   (Відповідь:  3072 м3 повітря).

 

     Задача 9. Маса залишку сухих солей, одержаних після випарювання 100 л річкової води, становить 110 г. Чи відповідає ця вода санітарним нормам, якщо ГДК солей 1000 мг/л?

Дано:

 

 

m(солей) = 110 г

V2О) = 100 л

ГДК = 1000 мг/л

 

               Розв’язання

  1.  Скільки г солей міститься в 1 л води?

           m1  =   = 1,1 n/л = 1100 мг/л

                  

           1100 мг/л   >   1000 мг/л

 

Чи дотримуються санітарні норми?

     Відповідь:  забруднення води перевищує санітарні норми

 Задача 10. У водоймах, що їх використовують для рибного господарства, вміст Рb2+ у воді не повинен перебільшувати 0,1 мг/л. При пропусканні сірководню через 10 л води, взятої для аналізу, одержано 2,4 • 10-3  мг  осаду. Чи відповідає санітарним нормам вода, що її брали для аналізу?

 Дано:

ГДК (Рb2+)=0,1 мг/л

V2О) = 10 л

MbS)=2,4 10-3 мг

Розв’язання

   Рb2+ + Н2S           РbS  + 2Н+

1. Визначаємо масу   Рb в осаді:

     MbS) = 207 + 32 = 239 г/моль

     207 г Рb - 239 г РbS

       х г Рb - 2,4 106  г РbS

       х = 2,079 106  г = 2,079 10-3 мг

 

2. Знаходимо концентрацію   Рb;

       У 10 л води - 2,079 10-3 мг

         В 1 л води - х мг

         х =  0,2079 10-3 мг

         0,2079 10-3 мг/л    <   0,1 мг/л

Описание: http://i1.poltava.pl.ua/projects/8/756/content/Voda.jpgС (Рb2+) - ?

 Відповідь:   вода відповідає санітарним норма

Описание: http://wartime.org.ua/uploads/posts/2012-04/1335357730_2.jpg     Задача 11. На підводних човнах для поповнення запасів кисню і звязування вуглекислого газу використовують натрій пероксид: 2Na2O2+CO2+H2O                                          Na2CO3+O2+2NaOH

 

 

 

 

  Яку масу натрій пероксиду потрібно взяти, щоб підводний човен з 32 членами екіпажу протримався під водою 2 доби, якщо кожному з членів екіпажу потрібно на добу 660 л кисню?  (Відповідь:  294,2 кг).

Описание: http://lenta-ua.net/uploads/posts/2012-12/1354813479_0_7dbdd_8ad0507b_l.png 

     

 

     Задача 13. Добова потреба в Іоді складає всього лише 100-200 мікрограмів (мільйонна частина грама). Відомо, що томати містять 73 мкг Іоду на 100 г плодів. Скільки г томатів потрібно з’їдати щодня (в сезон дозрівання), щоб забезпечити добову потребу в Іоді?

 

Описание: http://lookbio.ru/wp-content/uploads/2014/02/27_mintai.jpg     Задача 14. Серед видів риби, що найдоступніша переважній частині населення по купівельній спроможності, минтай. Встановлено, що в ньому вміст Іоду 150 мкг на 100 г продукту. Скільки г минтаю потрібно з’їдати щодня, щоб забезпечити добову потребу в Іоді?

 

Описание: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRDCVWMj9908Cl4yS174SuvFr8P1amAM8_nbuvik1iD0Mub5P0QQ     Задача 15. Йод входить до складу крові людини (00,013 мг на 100 г крові). Маса крові людини складає 8% маси тіла. Визначте масу Йоду в вашому організмі.

 

Описание: http://kuncevo.ucoz.ru/uroki/himija_biolog/him_opit.jpgОписание: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT68v5z-B39CkmqLHFewt4lWDz7yiL0M-RxCzJVpAcD7PtI-6FD     Задача 16. Отруєння фосфором супроводжується болями в животі та блювотою, яка має запах часнику  і світиться у темряві. Смертельна доза білого фосфору – 1 г. Потерпілому не можна давати молока, яєць, жирної їжі, тому що білий фосфор чудово розчиняється у жирах та жироподібних речовинах, а потім через стінки шлунка й кишечника потрапляє у кров. Який об’єм кисню необхідний для спалювання смертельної дози білого фосфору (за н. у.)

 

 

    

Задача 17. Сульфур входить до складу організму людини в кількості 0,25% від маси тіла. Скільки Сульфуру входить до складу організму людини масою тіла 60 кг?  Скільки Сульфуру входить до складу вашого організму?

 

Описание: http://prazdniki21.ru/images/idoblog/upload/62/p10_l01p2p09.jpg     Задача 18. Газ із різким запахом, що подразнює дихальні шляхи, у лабораторії одержують взаємодією концентрованої сульфатної кислоти з кристалічною кухонною сіллю. Цей газ добре розчиняється у воді. Напишіть рівняння реакції та обчисліть  маси розчинів із масовою часткою цього газу 35 і 10%, які треба змішати, щоб отримати розчин масою 200 г із масовою часткою розчиненої речовини 20%. Чи достатньо буде цього розчину для отримання білого сироподібного осаду масою 71,75 г?

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Hydrogen-sulfide-3D-vdW.png/200px-Hydrogen-sulfide-3D-vdW.png     Задача 19. У промисловості для очищення газів від сірководню ці гази пропускають крізь тверді вбирачі, що містять ферум (ІІІ) гідроксид. Який об’єм сірководню може поглинути твердий вбирач, який містить 6,42 кг ферум (ІІІ) гідроксиду? Відповідь:  2 м3

 

http://www.schoollife.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/12.jpg     Задача 20. Отруйну дію сірководню знешкоджують у закритих приміщеннях за допомогою хлору. Напишіть рівняння реакції і обчисліть масу манган (ІV) оксиду і хлорної кислоти з масовою часткою 36%, необхідної для реакції з сірководнем у приміщенні розмірами 4,5 х 10 х 3,8 м2, де концентрація сірководню становить 1,7 г/м2.

 

docx
Додано
27 травня 2020
Переглядів
288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку