12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Тести з хімії для 8 класа

Про матеріал
Тестові завдання різного типу з відповідями, які будуть корисні для актуалізації знань, проведення контрольної роботи, підготовки до ЗНО.
Перегляд файлу

Тестові завдання з хімії для учнів 8 класу( завдання та відповіді )

Завдання 1

У завданнях 1-20 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бал

1. Позначте найпоширеніші елементи земної кори:

А. Si, Ca, P, O                                    В. Na, Ca, Fe, Cl

Б. Al, Fe, Si, O                                   Г. Fe, Si, Ca, Mg

2. Укажіть число атомів у 2 г озону:

А. 0,65 1023          Б. 0,75 1023         В. 0,85 1023             Г. 0,95 1023

3. Укажіть молярну масу газу, якщо маса 1 л цього газу при н.у. дорівнює

 1, 52 г:

А. 17  г/моль                                       В. 102 г/моль

Б.  34  г/моль                                       Г.  68  г/моль

4. Виберіть ряд, який містить тільки кислотні оксиди:

А. SiO2, CO2, MnO, CrO                     В. NiO, CuO, SO2, MnO

Б. P2O5, Mn2O7, CrO3, TeO3                Г. CaO, Mn2O7, P2O3, Cr2O3

5. Укажіть процес повільного окиснення, який позитивно впливає на природні ресурси:

А. Ржавіння заліза                              В. Гниття, тління

Б. Бродіння                                         Г. Самозаймання торфу

6. Визначить відносну густину (н.у.) бутану С4Н10 за повітрям:

А. 2,5                         Б. 2                         В. 3                     Г. 2,8

7. Розрахуйте кількість речовини (моль) азоту об’ємом 33,6 л (н.у.):

А. 3,36                       Б. 28,00                  В. 1,50                Г.  1,07

8. Розрахуйте масову частку Оксигену у сполуці Cu2(OH)2CO3:

А. 0,36                       Б. 0,14                    В. 0,22                Г.  0,86

9. Виберіть тип реакцій, до якого належить взаємодія кислот з основами:

А. заміщення                                               В. розклад

Б. нейтралізації                                           Г.  гідроліз

10. Зазначте речовину, при розкладанні якої можна добути кисень:

А. H2O     Б. CO2             В. Na2CO3                Г. KCl

11. Виберіть твердження в якому кисень згадується як проста речовина:

А. Газ без кольору, запаху та смаку

Б. Входить до складу оксидів

В. Має порядковий номер вісім у періодичній системі

Г. Має значення валентності, яке дорівнює 2

12. Виберіть пару сполук, які будуть взаємодіяти:

А. Al та Na                                        Г.  S та H2O

Б.  K2O та H2SO4                                                                

В. HCl та SO3

13. Виберіть реакцію, у результаті якої можна одержати кальцій сульфат:

А. CаO + SO2

Б. Cа(OH) 2 + SO2                                               

В. Cа + H2SO4

Г.  Cа + H2S

14. Виберіть газ з відносною густиною за воднем, яке дорівнює 8:

А. CO          Б.  NO2              В. CH4                    Г. N2                                                                            

15. Виберіть сполуку, у якій валентність Сульфуру дорівнює 4:

А. SO3         Б.  Na2SO4         В. SO2                 Г.  H2S  

16. Виберіть ряд, який містить тільки кислоти:

А. SiO2, Н 2CO3, CаO                     В. NaOH, CO, H 2SO3,

Б. Н 3PO4, Mn2O7, Al 2O3,               Г. H 2CO 3, H 3PO4, HNO3

17. Назвіть елемент, який розміщений у 4 періоді, VIIв групі:

А. S        Б.  Na        В.Mn               Г.  Br

18. Обчисліть масу (в грамах) 3 моль крейди :  

   А. 100        Б.  450       В. 300              Г. 200

19. Обчисліть масову частку карбону в метані СН4 (у відсотках):

       А. 10        Б.  75       В. 40              Г. 12

20. Визначте формулу складної речовини:

       А. Н 2CO3    Б. Са      В. О2                  Г. Н2

 

Завдання 2  

Завдання 1-4 мають на меті встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість

 балів-4.

1.Установіть відповідність між атомом хімічного елемента та його нуклонним числом:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

    1. Na                               А.12

    2. O                                                        Б. 42

    3. N                                  В. 23

    4. С                                   Г.  16

                                                    Д. 14

2. Установіть відповідність між хімічною формулою оксиду та валентністю елемента:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

хімічна формула            валентність Хлору

    1. NaClO                               А.VІ

    2. NaClO2                                                  Б. V

    3. NaClO3                              В. ІІІ

    4. NaClO4                              Г.  І

                                                  Д. VІІ

3. Установіть відповідність солі основі та оксиду, що її утворили:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

         сіль                          основа та оксид

    1. CuSO4                      А. Fe(OH)2   N2O5

    2. Fe(NO3)2                               Б. Al(OH)3   P2O5

    3. MgCO3                     В. Fe(OH)3   NO2

    4. AlPO4                       Г. Cu(OH)2   SO3

                                         Д. Mg(OH)2  CO2

4. Установіть відповідність формули сполуки класу неорганічних сполук, до якого вона належить:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

    1. Н 2SO4                      А. основа

    2. Fe(NO3)2                                Б. кислота

    3. MgO                          В. середня сіль

    4.Ва(ОН) 2                     Г. амфотерний оксид

                                          Д. основний оксид

 

Завдання 5-8 мають на меті встановлення правильної послідовності. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів-4.

5. Виберіть речовини 1, 2, 3, 4  згідно зі схемою

основний оксид (1) → основний гідроксид (2) → сіль (3) → кислотний

оксид (4):

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

А. Na2O                               Д.  H2SO4

Б. Al(OH) 3                         E.  Al2O3

В. Na2 CO3                         Є.  NaOН

Г.  FeSO4                           Ж. CO2     

 

6. Установіть послідовність величин для азоту згідно з ланцюжком:

кількість молекул → кількість атомів → кількість речовини (моль) → об’єм (н.у., л) 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

А. 22,4                             

Б. 6,021023                     

В. 1                                          

Г. 1,2041024                                              

Д.  28

 

7. Установіть послідовність сполук за збільшенням їхньої відносної молекулярної маси:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

А. H2SO4

Б. СаCO3                       

В. Н 2 О                                         

Г. СО

 

8. Установіть послідовність у збільшенні числа електронів, яких бракує атому до завершення зовнішнього електронного шару:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

А. Р

Б. F                      

В. Si

Г. S

 

Завдання 3 з відкритою відповіддю.

Щорічно в Китаї використовують і викидають близько  45 млрд штук Х, на виготовлення цього витрачають приблизно 1,7 млн м3 дерева. Для експорту виробляють ще 180 млрд Х. На жаль, замінити дерево у виробництві Х виробники не квапляться, оскільки його використання – це умова найнижчої собівартості Х. Крім того, виробництво Х з дерева – це й данина традиції: у давнину Х люди робили самі, отже, кожна, навіть найбідніша родина, могла собі дозволити Х у надлишку. З метою захисту довкілля з 2000-х років у Китаї на Х було уведено 5 % податок із продажів, а у Пекіні від Х відмовилося багато готелів.

Запитання 1

 Який товар, пов’язаний із їжею, позначений як Х?

 А паперове меню   

 Б одноразова тарілка

 В одноразові палички для їжі 

  Г рулон туалетного паперу  

  Д серветки

Запитання 2

Запропонуйте спосіб заміни Х на більш  дешевий. Аргументуйте свою думку з хімічної, екологічної та економічної точки зору.

Запитання 3

Обчисліть,скільки деревини (в м3) витрачають щорічно на виготовлення Х?

Запитання 4

Вкажіть, з яких 3 основних елементів утворюється деревина , дайте їм характеристику за положенням у ПС та обчисліть їх масову частку.

Відповіді тестів

Номер завдання

Відповіді

Завдання 1

 

1.

Б

2.

Б

3.

Б

4.

Б

5.

В

6.

Б

7.

В

8.

А

9.

Б

10.

А

11.

А

12.

Б

13.

В

14.

В

15.

В

16.

Г

17.

В

18.

В

19.

Б

20.

А

Завдання 2

 

1.

1

В

2

Г

3

Д

4

А

2.

1

Г

2

В

3

Б

4

Д

3.

1

Г

2

А

3

Д

4

Б

4.

1

Б

2

В

3

Д

4

А

5.

1

А

2

Є

3

В

4

Ж

6.

1

Б

2

Г

3

В

4

А

7.

1

В

2

Г

3

А

4

Б

8.

1

Б

2

Г

3

А

4

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3 з відкритою відповіддю.

Запитання 1

 Який товар, пов’язаний із їжею, позначений як Х?

 В. одноразові палички для їжі 

Запитання 2

Запропонуйте спосіб заміни Х на більш  дешевий. Аргументуйте свою думку з хімічної, екологічної та економічної точки зору.

Запитання 3

Обчисліть,скільки деревини (в м3) витрачають щорічно на виготовлення Х?

Розв’язання :

  1. Всього виготовлено ?

45+180=225 млрд.штук

  1. Скільки деревини витрачено?

(225*1,7)/45=8,5 млн.м3

Запитання 4

Вкажіть, з яких 3 основних елементів утворюється деревина , дайте їм характеристику за положенням у ПС та обчисліть їх масову частку.

Розв’язання :

Формула (С6Н10О5)n

3 елементи - C(карбон),

                      Н(гідроген),

                      О(оксисен).

 

Мr=12*6+10+16*5=72+10+80=162

W(C)=(72*100)/162=44,4%

W(H)=(10*100)/162=6,2%

W(O)=(80*100)/162=49,4%

docx
Додано
22 травня 2020
Переглядів
907
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку