Тестові завдання для перевірки рівня засвоєння учнями властивостей вивчених функцій на уроках повторення у 10 класі.

Про матеріал

Пропоную слайдову презентацію тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають структурі завдань сертифікаційної роботи з математики. Мета завдань - перевірити рівень засвоєння учнями властивостей вивчених функцій. Можна використовувати їх на уроках повторення у 10 класі як для індивідуального , так і фронтального опитування.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПОВТОРЮЄМО ВСЕ ПРО ФУНКЦІЮ

Номер слайду 2

В)Г)Б)А)Д)Яка із зображених фігур не може бути графіком деякої функції?

Номер слайду 3

В)Г)Б)А)Д)Яка із зображених фігур може бути графіком парної функції?

Номер слайду 4

Яка з геометричних фігур завжди може слугувати графіком деякої функції?{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Апряма. Бточка. Вкут. Гколо. Ддві точки

Номер слайду 5

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау=х𝟏𝟎 Бу=х−𝟏𝟎 Ву=х𝟏𝟏 Гу=х−𝟏𝟏 Ду=𝟓𝟏х𝟏𝟎{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГДЕскіз графіка якої функції зображений на мал. ?

Номер слайду 6

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау=х𝟏𝟐 Бу=х−𝟏𝟐 Ву=х𝟐𝟏 Гу=х−𝟐𝟏 Ду=−𝟏𝟐х{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГДЯка з наведених функцій спадає на проміжку [0;+∞) ?

Номер слайду 7

Яка з функцій є непарною?{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау=𝟒𝒙𝒙𝟒−𝟓 Бу=𝒄𝒐𝒔𝒙+𝒙𝟐 Ву=𝒙𝒔𝒊𝒏𝒙+𝟒 Г𝒚=𝟓𝒙−𝐭𝐠𝐱Д у=𝒙−𝟏𝒙+𝟐{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД

Номер слайду 8

Вказати область визначення функції у=𝟔−𝟐−х {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД(-∞;-2)(-∞;2](2;+∞)[-2;+∞)(-∞;-2]

Номер слайду 9

Вказати множину значень функції у=−х𝟐−𝟐 {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД(-∞;2)(-∞;2](2;+∞)[-2;+∞)(-∞;-2]

Номер слайду 10

Графік функції у=х перенесли паралельно на 4 одиниці вправо. Графік якої функції отримано? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау=х+𝟒 Бу=х−𝟒 Ву=х+𝟒 Гу=х−𝟒 Ду=𝟒х{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД

Номер слайду 11

Графік функції у=𝒄𝒐𝒔𝒙 перенесли паралельно на 4 одиниці вниз. Графік якої функції отримано? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау=с𝒐𝒔(𝒙+𝟒)Бу=𝒄𝒐𝒔𝒙+𝟒 Ву=𝒄𝒐𝒔(𝒙−𝟒)Гу=𝒄𝒐𝒔𝒙−𝟒 Ду=𝟒𝒄𝒐𝒔𝒙{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД

Номер слайду 12

Графік функції у=𝒄𝒐𝒔𝒙 перенесли паралельно на 4 одиниці вниз. Графік якої функції отримано? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау=с𝒐𝒔(𝒙+𝟒)Бу=𝒄𝒐𝒔𝒙+𝟒 Ву=𝒄𝒐𝒔(𝒙−𝟒)Гу=𝒄𝒐𝒔𝒙−𝟒 Ду=𝟒𝒄𝒐𝒔𝒙{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД

Номер слайду 13

Задано функцію у=х−𝟏𝟐. Яка з нерівностей правильна? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау(3) > у(2)Бу(-2) > у(2)Ву(-5) < у(-7)Гу(𝟏𝟑) > у(-𝟏𝟐)Ду(-4) < у(5) {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау(3) > у(2)Бу(-2) > у(2)Ву(-5) < у(-7)ГДу(-4) < у(5)

Номер слайду 14

Знайти нулі функції у=х𝟐−𝟑𝟔х−𝟔 {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГДнемає нулів6-6-6;6безліч

Номер слайду 15

Графіком якої з наведених функцій є пряма  ? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ау=𝟒х𝟒 Бу=cos4 Ву=𝟒𝒙𝟒 Г𝒚=𝒙𝟒+4 Д у=𝒙𝟐−𝟏𝒙+𝟏{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД

Номер слайду 16

Областю визначення періодичної функції у=f(x) з періодом Т=4 є множина дійсних чисел. Чому дорівнює значення виразу 3f(6) - 2f(-2), якщо f(2)=1?{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД15420

Номер слайду 17

Знайти похідну функції 𝒚=𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А y´ = 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙Б  𝒚´=𝟐𝒄𝒐𝒔𝒙В  𝒚´=−𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙Г  𝒚´=𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙Д y´ = -2sinx{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД y´ = -2sinx

Номер слайду 18

Знайти похідну функції 𝒚=𝒕𝒈𝟐 {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А y´ = 0 Б  𝒚´=𝟏𝒄𝒐𝒔𝟐𝟐 В  𝒚´=−𝟏𝒄𝒐𝒔𝟐𝟐 Г  𝒚´=𝟐𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А y´ = 0 БВГ

Номер слайду 19

Яка з наведених функцій має хоча б одну критичну точку?{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А у=х. Б у=х𝟓+х. В   у=х𝟓−х    Г   у=𝐭𝐠𝐱Д 𝒚=𝟏х𝟐 {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД

Номер слайду 20

Скільки точок перетину з віссю абсцис має графік функції 𝒚=𝒔𝒊𝒏𝒄𝒐𝒔𝒙? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГДбезлічтридвіоднужодної

Номер слайду 21

Чому дорівнює найменше значення функції 𝒚=𝒕𝒈𝒙𝒄𝒐𝒔𝒙 - 1? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД-2-10-3не існує

Номер слайду 22

Чому дорівнює найбільше значення функції 𝒚=𝟒𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙+𝟔𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙+𝟏 ? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД11567не існує

Номер слайду 23

Областю визначення якої з функцій є тільки одне число?{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГДу=𝟒ху=х𝟐у=𝟒−х𝟐у=𝟒−ху=𝟒{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД

Номер слайду 24

Графіки яких функцій співпадають 1) у=𝟔х𝟔 2) у=х3) у=𝟓х𝟓 4) y= 𝒙𝟐𝒙 ? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД2;31;24;21;2;31;2;3;4

Номер слайду 25

Дано функції f(x)= х𝟐−𝟒,  𝒈(𝒙)=𝟒х−𝟔 ,  𝒘(𝒙)=𝟓𝒙−𝟑. Скільки коренів має рівняння f(x)·g(x)·w(x)=0 ? {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД4321жодного

Номер слайду 26

На мал. зображено графік лінійної функції y = kx + b. Яка з нерівностей правильна?{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГДk·b>b𝟑𝒃≤k𝐤𝟗>𝐛𝟗cos2>bsin2>k{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГДk·b>bcos2>bsin2>k

Номер слайду 27

34{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А4 Б1 В5 Г2 Д3 На мал. зображено графік функції y=f(x). Скільки критичних точок має дана функція?

Номер слайду 28

34{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А4 Б1 В5 Г2 Д3 На мал. зображено графік функції y=f′(x). Скільки критичних точок має функція y=f(x)? (функція у=f(x) визначена у кожній точці)

Номер слайду 29

34{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А4 Б3 В5 Г2 Д1 На мал. зображено графік функції y=f′(x). Скільки точок екстремуму має функція y=f(x)?(функція у=f(x) визначена у кожній точці)

Номер слайду 30

34{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А4 Б1 ВжодноїГ2 Д3 На мал. зображено графік функції y=f′(x). Скільки точок максимуму має функція y=f(x)?(функція у=f(x) визначена у кожній точці)

Номер слайду 31

1142-4-2346-6{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А-2·f(-2)<0 Бf(1)0 Дf′(5)

Номер слайду 32

11{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД34216 На мал. зображено графік функції y=f(x). Скільки коренів має рівняння 𝟔𝒇(𝒙)𝟔=𝟏? 

Номер слайду 33

12 На мал. зображено графік функції y=f(x). Вказати розв′язок нерівності f′(1)·x ≤ 0 {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД[0;+∞)[2;+∞)(-∞;0](-∞;2](-∞;1]

pptx
Додано
12 травня 2018
Переглядів
2306
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку