5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Тестові завдання для поточної та тематичної перевірки знань учнів

Про матеріал
Тестові завдання для поточної та тематичної перевірки знань учнів у 2 класі
Перегляд файлу

Тестові завдання №1

Тема. Явища природи. Пори року

1.  Скільки є пір року?

  А  Чотири;                      Б   три;                            В  пять

2. Кожна пора року триває:

  А  дванадцять місяців;     Б чотири місяці;        В  три місяці

3. Запиши назви пір року:  _______________, _________________,

   ______________,    _______________ .

4. Розстав назви місяців по порядку, записуючи в дужках відповідні цифри.

   Січень ( 1), грудень (   ), травень (   ), листопад (   ), лютий (   ), червень (   ),

  березень (  ), серпень (   ), жовтень (   ), квітень (   ), липень (  ), вересень (  ).

5. У якому рядку записані назви осінніх місяців?

   А  вересень, травень червень;      

   Б  березень, квітень, травень;

   В  вересень, жовтень, листопад

6. Усі  зміни, що відбуваються у природі, називають:

  А  явищами погоди;       Б  явищами природи;       В  тілами природи

7. Розподіли явища природи у дві групи: 1 – явища живої природи;

  2 – явища неживої природи. Постав у дужках відповідну цифру (1 або 2)

Гроза влітку (  ), цвітіння рослин навесні (  ), сніг взимку (  ), райдуга після дощу   (  ), листопад восени (  ), танення снігу навесні (  ), відліт птахів у теплі краї (  ).

8. Чи є у тебе улюблена пора року? Яка? Напиши чому.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

Тестові завдання №2

Тема. Наша планета Земля. Чому на Землі бувають день і ніч

1. Наша Земля має форму:

   А  круга;                        Б  тарілки;                    В  кулі

2. Вперше Землю з космосу побачив космонавт _____________________

_____________________.

3. Земна вісь – це:

   А  уявний стрижень, довкола якого обертається Земля;

   Б  справжній стрижень, довкола якого обертається Земля;

   В  шлях, по якому Земля рухається довкола Сонця.

4. Зміна дня і ночі на Землі залежить:

   А  від обертання Землі навколо Сонця;

   Б  від обертання Землі навколо своєї осі;

   В  від зміни пір року.

5. Один повний оберт Землі навколо своєї осі називають ______________.

6.  Доба триває:

   А  12 місяців                   Б  24 години                      В  365 днів

7. Частини доби – це: _______________, _________________, ____________,

    ________________.

 8.  Модель Землі – це _________________.

9. Уявна межа між земною поверхнею і небом – це:

  А  глобус ;                     Б  земна вісь;               В лінія горизонту.

10. Чотири основні сторони горизонту – це:

  А  зима, весна, літо, осінь;      

  Б  північ, південь, захід,схід  

  В  ранок, день, вечір, ніч. 

 

                                         Тестові завдання №3

Тема. Чому на Землі існують пори року

1.  Встав пропущені слова.

Коли Сонце піднімається високо на небосхилі, то на Землі ______________,

а  коли опускається низько, то на Землі - ________________.

2. Скільки на Землі існує пір року?

  А  три;                                Б  дванадцять;                        В  чотири.

3. Запиши назви пір року по порядку.

   ______________, __________________, ________________, ______________.

4.  Від чого залежить зміна пір року?

   А  Від обертання Землі навколо Сонця.    

   Б  Від обертання Землі навколо своєї осі.

   В  Від обертання Сонця навколо Землі.

5. Уважно прочитай і обери істинне (правильне) твердження.

  А  Вісь Землі  стоїть прямо,  тому Земля отримує від Сонця у різні пори  року однакову кількість тепла і світла.

  Б  Вісь Землі  постійно нахилена,  тому Земля отримує від Сонця у різні пори     року неоднакову кількість тепла і світла.

  В  Вісь Землі  постійно нахилена,  тому Земля отримує від Сонця у різні пори     року однакову кількість тепла і світла.

6. Земля обертається навколо Сонця  за:

   А  24 години;                      Б  12 годин;                   В  12 місяців

7.  Період, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називають:

   А  роком;                              Б  добою;                      В  орбітою

8. Шлях, яким Земля рухається навколо Сонця, називають:

   А  роком;                              Б  добою;                      В  орбітою

9. Рік триває  ___________ днів, або _________ місяців.

 

 

Тестові завдання №4

Тема. Природа восени. Ознаки осені.

1. Осінні місяці – це: _____________, _______________, _______________.

2. Про який місяць осені ідеться: сонячного світла стає менше, день коротшає, але ще зберігається тепло, нас  радують осінні квіти.

  А  Вересень;                         Б  жовтень;                      В  листопад

3. Назву цього місяця пов’язують із цвітінням медоносного куща, який росте в українському Поліссі і цвіте саме цього місяця. Це місяць _______________.

4. Який місяць «білими кіньми  їде» ?

   А  Вересень;                         Б  жовтень;                      В  листопад

5. Про який місяць осені ідеться: жовкне  листя на деревах, стихає пташиний спів, ховаються комахи, небо все частіш затягують хмари.

   А  Вересень;                         Б  жовтень;                      В  листопад

6. Що таке «бабине літо»?

  А  Це літо, яке ти відпочивав у своєї бабусі.           

  Б   Це тепла сонячна і суха погода на початку осені після перших приморозків.

  В   Це пора осінніх дощів.

7. Встав у текст пропущені слова, необхідні за змістом. При потребі користуйся словами для довідки.

         Восени дні стають _______________,  а ночі -  ________________. Сонце піднімається на небосхилі вже не так _______________, як улітку, тому його промені _______________ прогрівають земну поверхню. Температура повітря __________________.

Слова для довідки: знижується, довшими, коротшими, слабше, високо.

8. Підкресли ознаки осені у вірші.

Осінь, осінь, листопад,

Жовте листя стелить сад.

За моря в краї далекі

Відлетіли вже лелеки.

Хмари небо затягли,

Вітер віє з-за гори.    (Анатолій Житкевич)

Тестові завдання №5

Тема. Вода в природі.

Зміна стану води при нагріванні та охолодженні. Термометр

1. Чому Землю називають «блакитною планетою»?

    А  Бо Землю огортає товстий шар повітря.

    Б  Бо на Землі є великі запаси води.

    В  Бо Земля обертається довкола Сонця.

2. Більшість води на Землі:

  А  прісна;                           Б  солона;                            В  джерельна

3. Обери і познач  істинне (правильне) твердження.

   А Значні запаси прісної води знаходяться в морях і океанах.

   Б Велика кількість води знаходиться в повітрі у вигляді пари, хмар.

   В Людський організм майже повністю складається з води.

4. Підкресли властивості води.

   Блакитна, прозора, не має запаху, солона, не має смаку, текуча, набирає форму посудини, не має кольору, холодна.

5. При нагріванні вода:

   А стискається;                 Б  розширюється;            В  залишається без зміни

6. При охолодженні вода:

   А стискається;                 Б  розширюється;            В  залишається без зміни

7. Вода в природі може перебувати в трьох станах: ____________________, _________________________ і __________________________.

8. Прилад, який призначений для вимірювання температури  називають:

   А мікроскоп;                    Б  термометр;                       В  барометр

9. При  якій температурі тепліше? Познач правильну відповідь.

   А  -5   С                             Б  -10    С                                В  0   С

10. Запиши знаками і цифрами.

   П'ятнадцять градусів тепла   ____________.

   Чотири градуси морозу         ____________.

 

 

 

                                         Тестові завдання №6

Тема. Колообіг води в природі. Що таке погода та як її передбачити

1. Під дією тепла вода:

   А   замерзає;                    Б  випаровується;                   В  конденсується

2. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають:

    А   замерзанням;             Б  випаровуванням;              В  конденсацією

3. Перехід водяної  пари у рідкий стан називають:

   А   замерзанням;             Б  випаровуванням;              В  конденсацією

4. Безперервний процес переміщення води з океану на сушу через повітря і з суші знову в океан називають:

  А  колообігом води;           Б  опадами;                       В   хмарами

5. Стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час називають:

   А   погодою;                      Б  природою;                      В  опадами

6. Людей, які вивчають погоду, називають:

   А  геологами;                    Б  синоптиками;                   В  архітекторами

7. Обери, що входить до складу погоди.

  А  Сонце, вода, повітря, земля;

  Б  стан неба, хмарність, опади, напрям і сила вітру, температура повітря;

  В   зима, весна, літо, осінь

7. Що таке прогноз погоди?

   А  Планування погоди;          

   Б  вивчення і передбачення погоди;

   В  народні прикмети

8. Яку народну прикмету ти знаєш? Запиши.

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________.

 

 

 

   _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 1

І варіант

1. Розстав назви місяців по порядку, записуючи в дужках відповідні цифри.

   Січень ( 1), грудень (   ), травень (   ), листопад (   ), лютий (   ), червень (   ),

  березень (  ), серпень (   ), жовтень (   ), квітень (   ), липень (  ), вересень (  ).

 

2.  Скільки є пір року?

  А  Чотири;                                Б   три;                                  В  пять

 

3. Кожна пора року триває:

  А  дванадцять місяців;                 Б чотири місяці;                   В  три місяці

 

4. Установи відповідність між визначенням і його назвою. Заповни таблицю.

А

 

Б

 

В

 

   А  Уявний стрижень, довкола якого                1. Орбіта.  

        обертається Земля.              

  Б  Уявна межа між земною                                2. Земна вісь.

       поверхнею і небом.                           

   В  Шлях, по якому Земля                                  3. Лінія горизонту.

        рухається довкола Сонця.                    

 

5. Зміна дня і ночі на Землі залежить:

   А  від обертання Землі навколо Сонця;

   Б  від обертання Землі навколо своєї осі;

   В  від зміни пір року.

 

6. Чотири основні сторони горизонту – це:

  А  зима, весна, літо, осінь;      

  Б  північ, південь, захід,схід  

  В  ранок, день, вечір, ніч. 

 

7. Земля обертається навколо Сонця  за:

   А  24 години;                      Б  12 годин;                   В  12 місяців

 

 8. Підкресли властивості води.

   Блакитна, прозора, не має запаху, солона, не має смаку, текуча, набирає форму посудини, не має кольору, холодна.

 

 9. Вода в природі може перебувати в трьох станах: ____________________, _________________________ і __________________________.

 

 10. Познач істинне ( правильне )твердження.

    А  Повітря нагрівається від Сонця і віддає своє тепло Землі.

    Б  Повітря нагрівається від нагрітої Сонцем земної поверхні.

    В  Чим вище від поверхні Землі, тим повітря тепліше.                                         

 

  _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 1

ІІ варіант

1. Кожна пора року триває:

  А  дванадцять місяців;     Б чотири місяці;        В  три місяці

 

2. Запиши назви пір року:  _______________, _________________,

   ______________,    _______________ .

 

3. Розстав назви місяців по порядку, записуючи в дужках відповідні цифри.

   Січень ( 1), листопад (   ), лютий (   ), жовтень (   ),   березень (  ), серпень (   ), квітень (   ), травень (   ), грудень (   ), липень (  ), вересень (  ), червень (   ).

 

4. Уявна межа між земною поверхнею і небом – це:

  А  глобус ;                     Б  земна вісь;               В лінія горизонту.

5. Частини доби – це: _______________, _________________, ____________,

    ________________.

 

6. Від чого залежить зміна пір року?

   А  Від обертання Землі навколо Сонця.    

   Б  Від обертання Землі навколо своєї осі.

   В  Від обертання Сонця навколо Землі.

 

 7.  Період, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називають:

   А  роком;                              Б  добою;                      В  орбітою

8. Підкресли властивості води.

   Блакитна, не має смаку, холодна, солона, не має запаху,  набирає форму посудини, не має кольору, текуча, прозора,

 

9. Під дією тепла вода:

   А   замерзає;                    Б  випаровується;                   В  конденсується

 

10.  Установи відповідність між явищем природи і його визначенням. Заповни таблицю.

А

 

Б

 

В

 

А  Безперервний процес переміщення води                 1.  Опади.                      

     з океану на сушу через повітря і з суші

     знову в океан.

 Б  Скупчення дрібних краплинок води, які                 2. Колообіг  води.          

     утворилися з водяної пари високо вгорі.

 В Важкі краплини води, які падають                            3. Хмари.    

     на земну поверхню у вигляді  дощу

     чи снігу.

 

                                           Тестові завдання №7

Тема. Які бувають дерева, кущі, трав’янисті рослини

1. Дерева і кущі – це:

  А багаторічні рослини;         Б  однорічні рослини;          В  дворічні рослини

2. Обери правильне твердження.

  А  Трав’янисті рослини можуть бути однорічними, дворічними і               багаторічними.

  Б  Трав’янисті рослини можуть бути тільки однорічними.

  В   Трав’янисті рослини можуть бути тільки багаторічними.

3. Навесні  ці трав’янисті рослини розвиваються з насіння, цвітуть, утворюють плоди з насінням і відмирають.

  А  Багаторічні рослини;         Б  однорічні рослини;          В  дворічні рослини

4. На першому році ці трав’янисті рослини проростають з насіння, а наступного року зацвітають і утворюють плоди з насінням.

  А  Багаторічні рослини;         Б  однорічні рослини;          В  дворічні рослини

5. Навесні  ці трав’янисті рослини розцвітають, утворюють плоди з насінням. Восени надземні частини рослин відмирають, а в ґрунті зимують цибулини, бульби кореневища.  Це:

  А  багаторічні рослини;         Б  однорічні рослини;          В  дворічні рослини

6. Морква, буряк, редька, капуста – це:

  А  багаторічні рослини;         Б  однорічні рослини;          В  дворічні рослини

7. Цибуля, часник, тюльпан, конвалія – це:

  А  багаторічні рослини;         Б  однорічні рослини;          В  дворічні рослини

8. Горох, соняшник, помідори, огірки – це:

  А  багаторічні рослини;         Б  однорічні рослини;          В  дворічні рослини

9. Коли дворічні рослини – моркву і буряк люди використовують у другий рік життя? 

__________________________________________________________________

 

 

Тестові завдання №7                                                                                                       

Тема. Осінні явища в житті рослин. Плоди і насіння

1. У якого дерева першим починає жовкнути листя?

  А  У горобини;                      Б  у берези;                    В  у клена.

2. Обери і познач істинне  твердження.

 А  Найбільший листопад починається після зміни забарвлення листя.

  Б  Найбільший листопад починається після перших заморозків.

  В  Найбільший листопад починається після перших осінніх дощів.

3. Яке дерево скидає листя раніше за інші дерева?

   А   Береза;                                Б  клен;                        В липа.

4. Запиши назви трав’янистих  рослин, які не бояться морозу і залишаються зеленими.

 ___________________________________________________________________

5. Більшість рослин складається з таких органів:  ___________________, ______________, _____________, ___________, ____________ з _______________.

6.  З якого органа рослини утворюються плоди з насінням?

 А  з кореня;                                Б  з квітки;                                     В  із стебла

7. Для чого багато рослин мають яскраві, пахучі квіти?

 А  Щоб ними милувалися люди.                  Б  Щоб природа була красивою.

 В  Щоб приваблювати комах-запилювачів.

8.  Плоди і насіння яких рослин розносяться вітром?

 А  Дуба, каштана, горіха;       Б  яблуні, груші;          В липи, клена, кульбаби

9. Плоди і насіння яких рослин розносяться, прикріплюючись до шерсті тварин, пір’я птахів, одягу людини?

А Калини, шипшини;    Б череди, будяка, лопуха;    В вишні, черешні, малини

10. Обери і познач  істинне твердження.

  А  Всі рослини мають квітки.

  Б  Після цвітіння з квіток утворюється насіння.

  В Після цвітіння з квіток розвиваються плоди з насінням.

 

Тестові завдання №8

Тема. Гриби: їстівні  і отруйні

1. Підпиши назви частин гриба. (2 бали)

                                                           Картинки по запросу малюнок частини гриба      

2. Головна частина кожного гриба, яка розташована в ґрунті і схожа на білі розгалужені нитки – це:

 А  плодове тіло;                        Б  грибниця;                      В  ніжка гриба

3. Обери і познач хибне (неправильне) твердження.

  А  Із частинок грибниці виростають нові гриби, так вони розмножуються.

  Б  Грибниця розташована в ґрунті і живить гриб поживними речовинами.

  В  Грибниця – це плодове тіло гриба.

3.  Обери рядок, у якому записані  тільки  їстівні гриби:

 А  білий гриб, мухомор, підосичник, підберезник;

 Б  лисички,  опеньки, маслюки, рижики;

 В   несправжні опеньки, білий гриб, несправжня лисичка.

4. Обери рядок, у якому записані  тільки  отруйні гриби:

  А несправжні опеньки, білий гриб, несправжня лисичка;

  Б  несправжні опеньки, підосичник, підберезник;

  В  несправжня лисичка, мухомор, бліда поганка.

5. Обери  істинне твердження.

  А  Гриби належать до рослин.                

   Б   Гриби належать до  тварин.

   В  Гриби не належать ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів.

6. Розпізнай гриб за його описом.

  Цей гриб має шапку від блідо-зеленого до жовтого кольору, його ніжка тхне гнилою картоплею. Це _______________________________

7.  Склади правила грибника.   ( 3 бали)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тестові завдання №9

Тема. Як тварини готуються до зими. Комахи восени.

1. Обери і познач твердження, у якому вказана характерна особливість комах.

А  Всі комахи вміють літати.                  Б  Всі комахи мають шість лапок.

В  Всі комахи маленькі за розміром.

2. У цих комах восени самці і частина самиць гинуть, а частина самиць  летить на болото і там чекає настання весни. Це _________________________.

3.  Як зимує  жук-сонечко?

А Ховається під корою;        Б відкладає яйця і гине;       В відлітає в теплі краї.

4. Які метелики відлітають в теплі краї?

А Білан капустяний, лимонниця;                 Б павичеве око,махаон;    

В адмірал, деякі кропив’янки.

5. Як зимує білан капустяний?

А Ховається під корою;   Б у вигляді лялечки;     В   у вигляді личинки під землею.

6.  Ці комахи пізньої осені ховаються в глибоких підземних коморах, збиваються у великий клубок і нерухомо чекають весну. Це _______________.

7. Чому мурахи не бояться холоду?

 Обери і познач істинне (правильне) твердження.

А Тіло мурахи вкрите товстим панциром, який захищає комаху від холоду.

Б Мурахи восени накопичують в тілі багато жиру, який захищає від холоду.

В У тілі мурах виробляється гліцерин, який захищає комаху від холоду.

8.  З настанням холодів ці комахи гинуть. Залишаються зимувати лише молоді самки.  Це:

А   бджоли;                                    Б  оси;                                  В  бабки.

9.   Які метелики ховаються в дупла, під корою дерев, на горищах?

А  Білан капустяний;            Б  кропив’янка, лимонниця;           В    адмірал. 

10. Обери істинне (правильне) твердження.

А  Майже всі бджоли восени гинуть і залишається лише бджолина матка.

Б  З настанням холодів бджоли у вулику скупчуються у клубок і так зимують.

В  Восени бджоли  ховаються під корою дерев, у трухлявих пеньках.

11. Допиши народну прикмету. (2 бали)

Якщо у листопаді з’являються комахи, то  __________________________________ 

Тестові завдання №10

Тема. Як тварини готуються до зими. Птахи восени

1. Обери і познач, яка характерна особливість птахів?

А  Тіло птахів покрите пір’ям.                                      Б  Птахи уміють літати.

В  Птахи відкладають яйця і висиджують пташенят.

2.  Вибери і підкресли зміни, які відбуваються в житті птахів восени.

  Будівництво гнізд, виведення пташенят, зміна кольору і густоти хутра, відліт  у теплі краї, підготовка до зимової сплячки, переселення ближче до людей, запасання їжі на зиму.

3. Які птахи відлітають в теплі краї  першими?

А  Водоплавні птахи;             Б  комахоїдні птахи;          В  рослиноїдні птахи.

4. Вибери і підкресли назви комахоїдних птахів.

Качки, лелеки, ластівки, журавлі, солов’ї, гуси, стрижі.

5. Вибери і підкресли назви водоплавних птахів.

Зозулі, лелеки, гуси, сойки, лебеді, журавлі, качки, ворони.

6. Устав пропущені слова.

Птахів, які на зиму відлітають у теплі краї, називають __________________, а тих, які залишаються зимувати, називають ____________________.

7.  Розподіли птахів на осілих (1) і перелітних (2). Постав у дужках відповідні цифри. (2 бали)

   Зозулі (  ), ластівки (  ), дятли (  ), синиці (  ), ворони (  ), лебеді(  ), сойки(  ), солов’ї (  ), перепілки (  ), сороки (  ), дрозди (  ).

8. Які птахи прилітають до нас зимувати?

 А  Гуси, качки, лебеді;                                         Б снігурі, чечітки, омелюхи; 

 В  сороки, ворони, дятли.

9. Обери і познач хибне (неправильне) твердження.

А  Птахи відлітають у вирій, бо бояться холоду.

Б  Птахи відлітають у вирій, бо бояться голоду.

В  Птахи відлітають у вирій, бо для них залишається все менше корму.

10. Чому осілі птахи не відлітають у теплі краї? (2 бали)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тестові завдання №11

Тема. Звірі восени. Невидимі ланцюги в осінньому лісі

 

1.  Вибери і підкресли, які зміни відбуваються в житті звірів восени.

  Народжуються малята, готують запаси їжі, змінюється забарвлення хутра, відлітають у теплі краї, підготовка до зимової сплячки, переселяються ближче до людей, відростає пухнаста густа шерсть.

2. Зміна забарвлення і густоти хутра у тварин називається _________________

3. Упізнай тварину за її описом.

У цієї тварини хутро влітку руде. До зими хутро стає густішим і довшим, набуває сірого кольору. Це _________________.

4. Упізнай тварину за її описом.

У цієї тварини   до зими шубка стає сірою, схожою на пеньок, припорошений снігом. Це _______________________________.

5. Установи відповідність між назвою тварини і її зимовим житлом.

А

 

Б

 

В

 

Заповни таблицю.

   А  Борсук                                     1  Дупло

   Б  Бурий ведмідь                         2   Нора

   В  Білка                                        3   Барліг

5. Які тварини риють зимові комори і заповнюють їх зерном?

   А  Білки, бобри, борсуки;   

   Б кроти, миші, хом’яки;   

   В їжаки, зайці, лисиці.

7.  Які тварини впадають у зимову сплячку?

  А Зайці, білки, бобри;   

   Б кроти, миші, хом’яки;   

   В борсуки, їжаки, бурі ведмеді.

8. Чому у бурого ведмедя, борсука  і  їжака за літо під шкірою відкладається багато жиру? Обери істинне твердження.

   А  Щоб взимку було тепліше.    

   Б  Жир – це зимовий запас їжі.

   В  Щоб взимку їх не помітили мисливці.

9.  Зв’язки між живими організмами в природі називають:

   А  ланцюгами живлення;                            

   Б  ланцюгами розмноження;

   В  ланцюгами взаємозв’язку.

10. Обери правильний ланцюг живлення.

  А   рослиноїдна тварина    рослина    хижа тварина;

   Б  хижа тварина     рослиноїдна тварина  рослина;

   В   рослина   рослиноїдна тварина  хижа тварина  

11. Склади ланцюг живлення з таких ланок:  білка, горіхи, куниця.

   ________________     ______________     ________________

   _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 2

І варіант

1.  З якого органа рослини утворюються плоди з насінням?

 А  з кореня;                                Б  з квітки;                                     В  із стебла

2. Обери і познач  істинне твердження.

  А  Всі рослини мають квітки.

  Б  Після цвітіння з квіток утворюється насіння.

  В Після цвітіння з квіток розвиваються плоди з насінням.

3.  Обери рядок, у якому записані  тільки  їстівні гриби:

 А  білий гриб, мухомор, підосичник, підберезник;

 Б  лисички,  опеньки, маслюки, рижики;

 В   несправжні опеньки, білий гриб, несправжня лисичка.

4. Обери і познач твердження, у якому вказана характерна особливість комах.

 А  Всі комахи вміють літати.                  Б  Всі комахи мають шість лапок.

 В  Всі комахи маленькі за розміром.

5.  Вибери і підкресли зміни, які відбуваються в житті птахів восени.

  Будівництво гнізд, виведення пташенят, зміна кольору і густоти хутра, відліт  у теплі краї, підготовка до зимової сплячки, переселення ближче до людей, запасання їжі на зиму.

6.  Розподіли птахів на осілих (1) і перелітних (2). Постав у дужках відповідні цифри. (2 бали)

   Зозулі (  ), ластівки (  ), дятли (  ), синиці (  ), ворони (  ), лебеді(  ), сойки(  ), солов’ї (  ), перепілки (  ), сороки (  ), дрозди (  ).

7. Які тварини риють зимові комори і заповнюють їх зерном?

   А  Білки, бобри, борсуки;   

   Б кроти, миші, хом’яки;   

   В їжаки, зайці, лисиці.

8. Зміна забарвлення і густоти хутра у тварин називається _________________

9. Склади ланцюг живлення з таких ланок:  вовк, жолуді, дикий кабан.

   ________________     ______________     ________________

 

10.  Поясни твердження: «У природі все пов’язане».

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

   _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 2

ІІ варіант

1.  Для чого багато рослин мають яскраві, пахучі квіти?

 А  Щоб ними милувалися люди.                  Б  Щоб природа була красивою.

 В  Щоб приваблювати комах-запилювачів.

2. Обери і познач  істинне твердження.

  А  Після цвітіння з квіток розвиваються плоди з насінням.

  Б  Всі рослини мають квітки.

  В Після цвітіння з квіток утворюється насіння.

3. Обери рядок, у якому записані  тільки  отруйні гриби:

  А несправжні опеньки, білий гриб, несправжня лисичка;

  Б  несправжні опеньки, підосичник, підберезник;

  В  несправжня лисичка, мухомор, бліда поганка.

4. Обери і познач твердження, у якому вказана характерна особливість комах.

А  Всі комахи маленькі за розміром.  Б  Всі комахи вміють літати.                 

В   Всі комахи мають шість лапок.

5. Устав пропущені слова.

Птахів, які на зиму відлітають у теплі краї, називають __________________, а тих, які залишаються зимувати, називають ____________________.

 6.  Розподіли птахів на осілих (1) і перелітних (2). Постав у дужках відповідні цифри. (2 бали)

   Сороки (  ), сойки(  ), дятли (  ), солов’ї (  ), зозулі (  ), ворони (  ), лебеді(  ), синиці (  ),  перепілки (  ), ластівки (  ),  дрозди (  ).

7.   Вибери і підкресли, які зміни відбуваються в житті звірів восени.

  Народжуються малята, готують запаси їжі, змінюється забарвлення хутра, відлітають у теплі краї, підготовка до зимової сплячки, переселяються ближче до людей, відростає пухнаста густа шерсть.

8.  Зв’язки між живими організмами в природі називають:

   А  ланцюгами живлення;                                Б  ланцюгами розмноження;

   В  ланцюгами взаємозв’язку.

9. Склади ланцюг живлення з таких ланок:  сова, зерно, хом’як.

   ________________     ______________     ________________

10.  Поясни твердження: «У природі все пов’язане».

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

                                        Тестові завдання №12

Тема. Ознаки зими. Зимові місяці

1.  Підкресли зимові явища природи.                                                                    Перелітні птахи відлітають в теплі краї, жовкне і опадає листя на деревах, перелітні птахи відлетіли, дерева стоять голі, снігопад, часто ідуть дощі, тріскучі морози, метелиця, гроза, лід на ставку.

2.  Чому під снігом трава залишається зеленою і не замерзає?                               А  Тому що трава не боїться морозів.    

Б Тому що  трава безперервно росте.

В  Тому що сніг захищає рослини від переохолодження, вкриваючи землю, мов килимом.

3. Упізнай це зимове явище за описом.

Мільярди голочок одягають дерева і кущі у срібну бахрому. Це _______________.

4. Як утворюються сніжинки? Обери істинне  твердження.

А  Сніжинки – це замерзлі краплинки води.

Б  Сніжинки – це крижинки-кристалики, які утворилися із замерзлої водяної пари високо вгорі і поступово ростуть.

В  Сніжинки утворюються в тих самих хмарах, що і дощ.

5. Запиши назви зимових місяців. _______________________.__________________,_________________________.

6. У народі цей місяць називають «мостовиком», «стужайлом», «зимником». Це:

А   січень;                                 Б  грудень;                                    В  лютий.

7. Січень місяць у народі називають:

А   «вітровик»;                          Б  «хмурень»;                            В «тріскун».  

8. Продовж речення.

Тонкий шар льоду, який утворюється на земній поверхні після відлиги під час зниження температури, називається _______________________.

9. Упізнай назву зимового місяця за описом.

У цьому місяці бувають хуртовини, бурі зі снігом, але вже частіше і яскравіше світить сонце. Холодна погода змінюється першими відлигами. Це ____________

10. Запиши народні прикмети про зимові місяці, які ти запам’ятав. (3 бали)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання №13

Тема. Як утворюється лід на ставку. Рослини взимку.

1. Продовж речення. Вода у твердому стані – це: ___________, _____________, ___________.

2.  Розподіли властивості снігу (1) і властивості льоду (2).  У дужках вкажи відповідну цифру.   (2 бали)                                                                                                                                    Крихкий (  ), білий (  ), прозорий (  ), пухкий (  ), безбарвний (  ), непрозорий    (  ).

3.  Чому скляна пляшка, наповнена водою, на морозі лопнула?  Обери істинне  твердження.                                                                                                    А  Тому що пляшка вже мала тріщину.                                                                                    Б  Тому що вода при замерзанні розширюється.                                                                     В  Тому що вода при замерзанні стискається.

4.  Чому у водоймах навіть у сильні морози під кригою є вода? Обери істинне  твердження.                                                                                                      

 А  Тому що лід легший за воду і плаває на поверхні води.                                         Б  Тому що лід важчий за воду і опускається на дно.                                                     В   Тому що існує кругообіг води у природі.

5.   При якій температурі вода перетворюється на лід?                                                      А  +3* С;                                   Б  0* С;                        В +10 * С

6.  Які рослини залишаються зеленими під снігом?

  А  Кульбаба, ромашка, дзвіночки;           Б  суниці, верес, журавлина;

 В  морква, буряк, цибуля

7.  Які рослини ростуть і взимку під шаром снігу?

  А Підсніжники, проліски, ряст;            Б конвалія, кульбаба, тюльпани;

  В  кропива, будяк, лобода

8.  Що відбувається з деревами і кущами взимку?

  А  Вони припиняють свій ріст.              Б  Вони замерзають.

  В  Вони сповільнюють свій ріст.

9.  Як називаються утвори на гілках, з яких розвиваються листочки?

  А  Пагони;                               Б бруньки;                        В  кореневища

10.   Які вічнозелені рослини є у твоїй місцевості? (2 бали)                                                                                                                                     ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

                                                    Тестові завдання №14

Тема. Тварини взимку. Як зимують птахи

1.  Яких птахів називають осілими?                                                                             

А  Тих, які сидять на одному місці.           Б  Тих, що відлітають в теплі краї.                   В  Тих, що залишаються в нас зимувати.

2.  Обери осілих птахів.  Підкресли їхні назви.                                                                  

  Зозулі, ластівки, дятли, синиці, ворони, лебеді, сойки, солов’ї, перепілки, сороки, дрозди, горобці.

3. Чому осілі птахи залишаються в нас зимувати?                                                            

А  Тому що у них не вистачає сил для перельоту в теплі краї.                                        Б   Тому що і взимку вони можуть знайти собі їжу.                                                          В   Тому що вони не бояться холоду і морозів.

4.  Які птахи прилітають до нас зимувати?                                                                           

А Гуси, качки, лебеді;  Б снігурі, чечітки, омелюхи;   В сороки, ворони, дятли

5.  У цієї сіренької пташки малинові груди і червона шапочка на голові. Це:                               А   чечітка;                                   Б  снігур;                              В   омелюх

6.  Ця пташка має чубчик на голові,  кінчик хвоста жовтий із червоною облямівкою, а на крилах серед жовтих пір’їнок червона смужка.  Це:                     А   чечітка;                                   Б  снігур;                              В   омелюх

7.  Який птах за день з’їдає більше ягід, ніж важить сам?                                                 А   чечітка;                                   Б  снігур;                              В   омелюх

8.  Який птах ласує плодами горобини, викльовуючи насіння, а плоди викидає? Це:                                                                                                                                А   чечітка;                                   Б  снігур;                              В   омелюх

9. Чому птахів взимку потрібно підгодовувати?  _____________________

_________________________________________________________________

10. Чим можна підгодовувати птахів узимку?   _______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

                                             Тестові завдання №15

Тема. Звірі взимку. Допомога тваринам узимку

1.  Які тварини роблять численні ходи під снігом і у товщі снігу?                       А  Борсуки, хом’яки;          Б землерийки, миші;                  В  зайці, білки.

2.  Де весь день дрімає заєць?                                                                                            А   У норі;                             Б  у дуплі;                                      В  у ямці у снігу.

3.  Чому садівники на зиму обв’язують стовбури фруктових дерев ялиновими, сосновими чи ялівцевими гілками?                                                             А  Щоб кору не пообгризали зайці і миші.                   Б   Щоб було красиво.                В  Щоб дерева взимку не замерзли.                           

4. Чому білка, наближаючись до свого гнізда, перескакує з дерева на дерево, а не біжить по снігу? Познач істинне твердження.                                          

 А  Бо від снігу у неї мерзнуть лапки.                  Б  Бо білки по землі не бігають.       

В  Щоб не залишити на снігу слідів, по яких її можна знайти.

5.  Склади ланцюжок живлення, який складається з таких ланок:  лисиця, зерно, миша.                                                                                                    ___________          ______________          ______________

6.  Чому ведмідь взимку не виходить на полювання? Познач істинне твердження.                                                                                                                            А   Бо у нього в барлогу  є запаси їжі.                Б  Бо він взимку смокче лапу.                                                                В  Бо йому вистачає власного жиру, який він накопичив восени.

7.  Чому козулі відпочивають у снігу, лягаючи на деякій відстані одна від одної?                                                                                                                                     А  Бо так краще вберегтися від ворога.       Б  Щоб не заважати одна одній.  

 В   Щоб було тепліше.  

8. Чому найчастіше взимку лисячі сліди можна побачити біля стіжків соломи? Познач істинне твердження.

А  Бо лисиця ночує в стіжку соломи, там тепліше.

Б  Бо вона у стіжку ховається від мисливців.

В  Бо лисиця полює на мишей, які зимують у стіжках соломи.

 9.  Сліди яких звірів не можна зустріти в зимовому лісі? Чому?  (2 бали)      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10.  Для чого лісники роблять віники з гілок берези, липи і верби?                                     А  Щоб замітати в лісі.                                      Б   Щоб продавати на базарі.                                                                                В  Щоб взимку підгодовувати оленів і козуль.

11. Що таке солонці?                                                                                                                  А Солоні льодяники;     Б грудки солі, які злизують тварини;    В солоні чіпси.

  _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 3

І варіант

1.  Підкресли зимові явища природи.   (2 бали)                                                                       Перелітні птахи відлітають в теплі краї, жовкне і опадає листя на деревах, перелітні птахи відлетіли, дерева стоять голі, снігопад, часто ідуть дощі, тріскучі морози, метелиця, гроза, лід на ставку.

2. Продовж речення. Вода у твердому стані – це: ___________, _____________, ___________.

3. У народі цей місяць називають «мостовиком», «стужайлом», «зимником». Це:

А   січень;                                 Б  грудень;                                    В  лютий.

4. Упізнай назву зимового місяця за описом.

У цьому місяці бувають хуртовини, бурі зі снігом, але вже частіше і яскравіше світить сонце. Холодна погода змінюється першими відлигами. Це ____________

 5. Установи відповідність між зимовим явищем природи та його описом. Впиши відповідні цифри у таблицю.

А Тонкий шар льоду, який утворюється на земній поверхні після відлиги під час

    зниження температури

А

 

Б

 

В

 

Б Мільярди голочок одягають дерева і кущі у срібну бахрому.

В Буря зі снігом, дмуть сильні вітри.

1. Іній.               2.Заметіль.                 3. Ожеледиця.               

6.  Які рослини залишаються зеленими під снігом?

  А  Кульбаба, ромашка, дзвіночки;           Б  суниці, верес, журавлина;

 В  морква, буряк, цибуля

7.  Склади ланцюжок живлення, який складається з таких ланок: куниця, горіх, білка.

 ___________          ______________          ______________

8.  Сліди яких звірів не можна зустріти в зимовому лісі? Чому?  (2 бали)      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Запиши народні прикмети про зимові місяці, які ти запам’ятав. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 3

ІІ варіант

1.  Підкресли зимові явища природи.   (2 бали)                                                                       Жовкне і опадає листя на деревах, перелітні птахи відлетіли, перелітні птахи відлітають в теплі краї, тріскучі морози , часто ідуть дощі, дерева стоять голі,  гроза, снігопад, метелиця, лід на ставку.

2. Запиши назви зимових місяців. _______________________.__________________,_________________________.

 

3. Січень місяць у народі називають:

А   «вітровик»;                          Б  «хмурень»;                            В «тріскун».  

4. Упізнай назву зимового місяця за описом.

У цьому місяці морози особливо сильні і тріскучі. Небо ясне, чисте., сніг сліпить очі від яскравого сонячного світла.  Це _______________.

5. Установи відповідність між зимовим явищем природи та його описом. Впиши відповідні цифри у таблицю.

А Буря зі снігом, дмуть сильні вітри.

А

 

Б

 

В

 

Б Тонкий шар льоду, який утворюється на земній поверхні після відлиги під час

    зниження температури

 В Мільярди голочок одягають дерева і кущі у срібну бахрому.

1. Іній.            2. Хуртовина.                3. Ожеледиця.             

6.  Які рослини ростуть і взимку під шаром снігу?

  А Підсніжники, проліски, ряст;            Б конвалія, кульбаба, тюльпани;

  В  кропива, будяк, лобода

7.  Склади ланцюжок живлення, який складається з таких ланок:  вовк, сіно, козуля.

___________          ______________          ______________

8.  Сліди яких звірів не можна зустріти в зимовому лісі? Чому?  (2 бали)      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Запиши народні прикмети про зимові місяці, які ти запам’ятав. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                               Тестові завдання №16

Тема. Ознаки весни

1. Запиши назви весняних місяців: _______________, _______________, ________________.

2. Чому у народі кажуть: «Весна настає, сонця додає»?  (2 бали)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3.  У якому місяці природа ще спить, але снігові замети поступово тануть?                                                                                                                                 А   У березні;                             Б   у квітні;                             В  у травні

4.  У якому місяці весна одягає природу в новий чистий одяг?                                 А   У березні;                             Б   у квітні;                             В  у травні                    

5. Про який місяць в народі кажуть: «Щука хвостом лід розбиває»?                      А   Про березень;                       Б   про квітень;                      В  про травень

6. У якому місяці оголена від снігу і сира земля готується до цвітіння?             А   У березні;                             Б   у квітні;                             В  у травні

7.  Що таке проталина?                                                                                                      А   Місце, де розтанув сніг і відкрилася земля або на льоду з’являється вода.                                                                                     Б  Струмочок, який утворився від танення снігу і стікає з пагорба.                                В   Річка, яка вийшла з берегів внаслідок танення снігу.                       

8.  Розподіли зміни, які відбуваються навесні в природі на дві групи: явища неживої природи (1), явища живої природи (2). Познач у дужках відповідні цифри.                                                                                                             

 Сонце сильніше нагріває землю (  ), прилітають з вирію птахи (  ), тане сніг на землі  (  ),  лунає перший грім (  ), на деревах з’являються листочки (  ), розцвітають квіти (  ), птахи в’ють гнізда (  ), річка вийшла з берегів (  ).

9. Утвори і запиши прислів’я з окремих слів: водою, з, травень – з, травою, квітень – . ________________________________________________________________

10.  Поясни, як ти його розумієш.   (2 бали)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Тестові завдання №17

Тема. Повітря та його властивості. Чому буває вітер

1.  Підкресли властивості повітря.  (2 бали)

   Має запах, прозоре, невидиме, має смак, без запаху, при нагріванні розширюється, без смаку, видиме, при охолодженні стискається, безбарвне.

2. Поясни, чому коли ти вкидаєш у чай шматочок цукру-рафінаду, з нього виділяються бульбашки.

______________________________________________________________

3. Що станеться через деякий час із надутою і добре зав’язаною повітряною кулькою, коли її винести із теплої кімнати на холод?

А  Кулька збільшиться в об’ємі.              Б  Кулька зменшиться в об’ємі.                             В  Кулька не змінить свого об’єму.

4. Підкресли, що забруднює повітря.     (2 бали)                                                                 

    Миття автомобілів біля водойми, спалювання сміття, вихлопи з димових труб заводів і фабрик, спускання технічних вод у річку, спалювання осіннього листя і гілок, вихлопи автомобілів, лісові пожежі, вологе прибирання квартири.

5. Поясни, чому найбільш забруднене повітря над великими містами.  (2 бали)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6.   Що таке вітер? ______________________________________________

7.  Познач істинне твердження.                                                                                   

А Тепле повітря важче, а холодне повітря легше.                                                             Б  Тепле повітря опускається донизу, а холодне піднімається вгору.                        В  Тепле повітря піднімається догори, а холодне опускається донизу.

8.  Чому виникає протяг, коли відкрити зовнішні двері  з теплої кімнати на холод?   Познач істинне твердження.                                                                                                                                                                                                                А  Бо на вулиці вітер і він дме в квартиру.    Б  Бо на вулиці холодно.                                                                    В  Бо тепле повітря з кімнати, піднявшись догори, виходить на вулицю, а знизу, з вулиці, заходить холодне повітря.

9. Сильний вітер з грозою,  дощем або снігом називають ______________.

 

 

Тестові завдання №18

Тема. Погода навесні. Рослини навесні

1. Підкресли ознаки, які характеризують стан природи навесні.   (1,5 бала)                      

      Білий чистий сніг; сонце  піднімається вище; дні стали коротші, а ночі довші; танення снігу; підвищується температура повітря; товстий лід на річці; брудний сніг; скресає лід; дні стали довші, а ночі коротші.

2.  Встанови відповідність між явищем природи навесні та його визначенням.  Встав у табличку відповідні  цифри.

А

Б

В

 

 

 

А  Танення снігів                                                      1 Повінь                                      Б  Рух крижин на річках                                          2 Відлига                                          В  Затоплення водою великої частини суші          3 Льодохід

3. Чому навесні річки розливаються? (2 бали)

__________________________________________________________________                                                                                __________________________________________________________________

4. Обери і підкресли ознаки, які спостерігаються у рослин з настанням

весни.  (1,5 бала)                                                                                                                               

    Проростає молода травичка, цвіте липа, з’являються перші квіти, достигають яблука, у дерев і кущів починається рух соків, рослини знаходяться у стані спокою, на вербі розцвітають пухнасті «котики», на деревах і кущах з’являються зелені листочки, достигають ягоди.

5.  Які квіти розцвітають навесні найпершими?

А  конвалії, тюльпани, кульбаба;      Б  підсніжники, проліски, мати-й-мачуха; 

 В  дзвіночки, ромашки, волошки

6.  Коли у дерев і кущів починається весняний рух соків?                                                 А  Коли ще лежить сніг.          Б  Коли падає дощ.          В  Коли відтане ґрунт.

7. Яке дерево зацвітає навесні першим?                                                                               А   Береза;                                 Б   вільха;                         В  верба

8. У якого дерева найпершого з’являються зелені листочки?                                         А   У берези;                                 Б  у вільхи;                         В  у верби

9.  Чому не можна зривати первоцвіти?  (2 бали)                                 __________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Тестові завдання №18                                                                                                            Тема. Тварини навесні. Комахи

1. Що є характерною  особливістю комах ?

   А  Всі комахи вміють літати.

   Б  Всі комахи маленькі за розміром.

   В  Всі комахи мають три пари лапок.

2. Упізнай метелика за його описом.

     На крильцях у цього метелика чорні, жовті, коричневі плями на червоному тлі і   

   блакитна мережка. Це _____________________.

3. Чому метелик кропив’янка має таку назву? (2 бали)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Цей метелик жовтого кольору, а на кожному крильці маленька помаранчева цяточка.  Це:                                                                                              

    А  кропив’янка;                      Б  лимонниця;                   В  павине око.

5. Коли метелики навесні відкладають яйця?                                                                      

  А  Коли розтане сніг.                         Б  Коли пригріє весняне сонце.                                             

    В  Коли зазеленіють рослини, на яких вони відкладають яйця.

6. Чому навесні можна побачити лише поодиноких джмелів? Обери істинне твердження.                                                                                         

    А  Тому що джмелі ще не прокинулися від зимового сну.                                        

    Б  Тому що восени вся джмелина сімя гине і залишаються зимувати тільки 

       молоді самки.                                                                                                                            

    В  Тому що джмелі на зиму відлетіли в теплі краї. 

7.  Що найперше роблять мурахи, коли прокидаються після зимового сну?

   А  Починають лагодити свій мурашник.

   Б  Відкладають личинки, з яких незабаром з’являться молоді мурашки.

   В  Вирушають на пошуки їжі.                                                  

8. Коли у мурашок з’являються перші личинки?                                                       

   А  На початку березня;         Б  на початку квітня;          В  на початку травня.

9. Яку ти знаєш  народну прикмету,  пов’язану з поведінкою мурашок? (2 б.))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Ти побачив гарного метелика і хочеш його показати своїм рідним. Твої дії.

______________________________________________________________________

 

Тестові завдання 19

Тема. Тварини навесні. Птахи. Пора гніздування

1. Що є характерною особливістю птахів?

   А  Те, що більшість птахів уміють літати.

   Б  Те, що тіло птахів укрите пір’ям.

   В  Те, що птахи несуть яйця.

2. Підкресли весняні зміни в житті птахів.

  Відліт у теплі краї, облаштування гнізд, повернення з теплих країв, висиджування яєць, переселення ближче до людей, догляд за пташенятами, зміна забарвлення і густоти хутра.

3.  Коли повертаються з теплих країв перелітні птахи?                                           А Коли в наших краях з’являється для них корм.                                                            Б  Коли розтане сніг на землі.                     В Коли пригріє весняне сонечко.         

4.  У шпаків першими прилітають:                                                                                А   самки;                               Б  самці;                           В  прилітають одночасно.

5.  Ця пташка – одна з небагатьох, яка співає в польоті. Це:                                  А   соловей;                               Б  жайворонок;                     В  шпак

6.  Які птахи в’ють найкращі гнізда?                                                                          А  Водоплавні птахи;                Б  співочі птахи;                  В  зозулі

7.  Які птахи в’ють гнізда у дуплах дерев?                                                                  А  Горобці, ластівки,;      Б  дятли, синиці, шпаки;     В  соловї, граки, ворони.

8. Які птахи в’ють гнізда на землі?                                                                                        А Качки, солов’ї, жайворонки;     Б шпаки, граки;     В лелеки, синиці, горобці.

9.  Які птахи будують гніздо із глини, скріплюючи її своєю слиною?                         А  шпаки;                                      Б  солов’ї;                         В  ластівки.

10. Цей птах підкидає свої яйця в гнізда інших птахів. Це  ______________.

11. Які народні прикмети, пов’язані з поведінкою птахів, ти запам’ятав? (2 б.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Тестові завдання №20                                                                                                            Тема. Звірі навесні

1.  Обери і підкресли зміни, які відбуваються в житті звірів навесні. (2 б.)

Впадають у сплячку, змінюється забарвлення хутра, роблять запаси їжі, народжуються малята, прокидаються від сплячки, хутро стає рідшим, повертаються з теплих країв, будують гнізда, піклуються про потомство.

2.  У яких звірів малята народжуються проворними, пухнастими,                             з розплющеними очима?                                                                                                       А   У білки;                             Б у лисиці;                           В у зайчихи.

3. У яких звірів малят може нагодувати своїм молоком інша мама?                    А   У білки;                             Б у зайчихи;                           В у лисиці.

3. Чому навесні пробуджуються від сплячки ведмідь, борсук, їжак?                      А  Тому що навесні вони можуть відшукати собі корм.                                                      Б  Тому що дні стають довшими, а ночі коротшими.                                                           В Тому що за зиму вони вже виспалися.                                                                             

4. Чому у маленьких диких поросят на спині і боках помітні яскраві смуги?                                                                                                                                         А  Щоб  поросят  не помітили вороги.            Б  Щоб відлякувати ворогів.              В  Щоб батькам було легше їх помітити у траві.

5. У яких звірів малята народжуються  взимку?                                                         А  У вовків;                                 Б  у ведмедів;                          В  у лисиць.

6. Ці малята народжуються сліпими, голими, безпомічними. Прозрівають через п’ять тижнів, а через два місяці покидають гніздо.  Це:                                                                                                                                                        А  лисенята;                                  Б  вовченята;                          В  білченята.

7. У травні народжуються малята :                                                                                                  А  у косуль, оленів;                      Б у білок, зайців;               В  у лисиць, вовків.

8. Обери правильно складений ланцюг живлення.

  А   Лисиця      трава      заєць       

  Б   Трава     заєць    лисиця     

   В   Заєць     лисиця    трава

9. Склади свій ланцюг живлення у весняному лісі. (2 бали)

  ______________  _________________ __________________

10. Продовж речення.

Коли ти натрапиш у лісі на маленьких дитинчат звірів, то ___________________

______________________________________________________________________

  _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 4

Тема « Природа навесні»

І варіант

1. Розподіли весняні явища природи на дві групи: явища неживої природи (1)

і явища живої природи (2). Постав у дужках відповідну цифру. (2 бали)

Сонце піднімається вище над горизонтом (    ); повертаються з вирію птахи (    );

у дерев і кущів починається сокорух (    ); дні стали довшими, а ночі коротшими

 (    ); скресає крига на річках (    ); птахи в’ють гнізда (    ); у звірів змінюється густота і забарвлення хутра (    ); підвищується температура повітря (    ); гримить перший весняний грім (    ); розцвітають ранньоквітучі рослини.

2.  Встанови відповідність між явищем природи навесні та його визначенням.  Встав у табличку відповідні  цифри. (3 бали)

А

Б

В

 

 

 

А  Танення снігів                                                      1 Повінь                                      Б  Рух крижин на річках                                          2 Відлига                                          В  Затоплення водою великої частини суші          3 Льодохід

3. Упізнай весняний місяць за його описом. (1 бал)

Оголена від снігу темна і сира земля готується до цвітіння. Сонце вже високо піднімається над горизонтом і в денні години температура повітря перевищує

0о  С. На річках лід тріскається і ламається. Це місяць ____________________.

4. Упізнай ранньоквітучу рослину за її описом.  (1 бал)

Нижня частина листка цієї рослини біла, вкрита ніжними пухнастими волосинками. На дотик вона здається м’якою і теплою. Верхня частина листка жорстка й холодна. Це рослина _________________________________.

5. Підкресли весняні зміни в житті птахів. (2 бали)

  Відліт у теплі краї, облаштування гнізд, повернення з теплих країв, висиджування яєць, переселення ближче до людей, догляд за пташенятами, зміна забарвлення і густоти хутра, пробудження від зимової сплячки.

6. Обери правильно складений ланцюг живлення.  (1 бал)

  А   сова      зерно      миша     

  Б   зерно    миша   сова    

   В   миша     сова     зерно

7. Поясни, чому птахів потрібно охороняти. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 4

Тема « Природа навесні»

2 варіант

1. Розподіли весняні явища природи на дві групи: явища неживої природи (1)

і явища живої природи (2). Постав у дужках відповідну цифру. (2 бали)

Повертаються з вирію птахи (    ); розцвітають ранньоквітучі рослини(   ); дні стали довшими, а ночі коротшими  (    ); птахи в’ють гнізда (    ); у дерев і

кущів починається сокорух (    ); гримить перший весняний грім (    ); у звірів

змінюється густота і забарвлення  хутра (    ); скресає крига на річках (    );

сонце піднімається вище над горизонтом (    );  підвищується температура

повітря (    ).

2.  Встанови відповідність між описом весняного місяця та його назвою.  Встав у табличку відповідні  цифри. (3 бали)

А

Б

В

 

 

 

А  Перші сонячні промені ще слабкі, але снігові  

     замети поступово тануть.                                      1 Квітень                                   

Б  Весна одягає природу в новий чистий одяг.        2 Березень                                         В Оголена від снігу темна і сира земля

    готується до цвітіння                                               3 Травень

3. Упізнай весняне явище природи за його описом. (1 бал)

Затоплення водою великої частини суходолу навесні, коли ріка виходить з берегів. Це ____________________.

4. Упізнай пташку за її описом.  (1 бал)

Зовні ця пташка непримітна: сіра, з темним ряботинням. У полі, на луці з таким забарвленням її важко помітити. Це одна з небагатьох пташок, яка співає у польоті. Це   _______________________.

5. Підкресли весняні зміни в житті звірів. (2 бали)

 Впадають у сплячку, роблять запаси їжі, народжуються малята, прокидаються від сплячки, хутро стає рідшим, повертаються з теплих країв, будують гнізда, піклуються про потомство.

6. Обери правильно складений ланцюг живлення.  (1 бал)

  А  олень    трава      вовк  

  Б   вовк   олень  трава

   В   трава    олень     вовк

7. Поясни, чому не можна зривати ранньоквітучі рослини. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тестові завдання № 21 

Тема. Ознаки літа. Жива природа влітку. Рослини влітку

1.  Запиши назви літніх місяців. _______________, _______________, ________________.

2. Найспекотніший і найсухіший місяць року - ________________.

3. Уже з перших днів місяця вода в ставках і озерах помітно остигає у місяці ________________.

4. «Ягідним» місяцем у народі вважають _________________.

5. Місяць дозрівання плодів і насіння – це _________________.

6. Чому в липні у річках і ставках стає менше води? Познач правильне твердження.                                                                                                                          А Тому що люди витрачають її на поливання городів.                                                                                           Б  Тому що в липні не буває дощів.                                                                                 В  Тому що під палючим сонцем вода швидше випаровується.

7. Установи відповідність між описом літнього місяця та його назвою.

 (3 бали)

А

Б

В

 

 

 

А  День помітно скорочується, а ночами       1. Червень.

     стає прохолодніше.

Б  Дні стоять жаркі, безвітряні, а ночі           2. Липень.

    теплі та задушливі.

В  Дні стають довшими, а вечори –                3. Серпень.

    теплішими.

8. Поясни, чому останній місяць літа – серпень – має таку назву.

________________________________________________________________

9. Розподіли зміни, які відбуваються в природі влітку на дві групи:                   1 – явища неживої природи, 2 – явища живої природи. Познач у дужках відповідні цифри (1), (2).    (2 бали)                                                                                      Сонце піднімається високо над горизонтом (   ); дні стоять жаркі і безвітряні   

 (   ); спіють суниці (   ); прогрівається вода у водоймах (   ); цвіте липа (   ); дозрівають жито і пшениця (   ); цвітуть квіти (   ), небо блакитне і чисте (   ); у водоймах нереститься риба  (   ); трапляються грозові буревії (   ).

 

 

 

Тестові завдання № 22

Тема. Рослини лісу

1. Запиши, на які три види діляться ліси в залежності від дерев, які в них ростуть.  (1,5 бала)

 ________________, _______________, __________________.

 

2. Верхній ярус у лісі утворюють _____________,  середній ярус - ___________, нижній ярус утворюють __________________  ________________.  (1,5 бала)

3. Дубовий ліс інакше  називають  _________________.

4. Запиши назви хвойних дерев, які ростуть у наших лісах.

_________________________________________________________________

5. Упізнай рослину за її описом.

У цієї трав’янистої  рослини чотири довгі загострені на кінцях листки, розташовані один навпроти одного, а між ними кругла чорна ягода. Уся рослина надзвичайно отруйна. Це ________________________.

 

6. Упізнай рослину за її описом.

Це кущ з оранжевими або червоними соковитими плодами, який захищається гострими шипами, якими вкриті не тільки стебла, а й листки. Плоди цієї рослини – джерело вітаміну С. Це __________________.

 

7. Розподіли рослини лісу на дерева, кущі і трав’янисті рослини. Запиши їх назви у таблицю. (3 бали)

Калина, дуб, береза, ожина, суниця, звіробій, клен, шипшина, дзвоники.

 

Дерева

Кущі

Трав’янисті рослини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обери і познач хибне  твердження.

А  Дерева і гриби потрібні один одному.

Б  Якщо у лісі ростуть листяні дерева, то це мішаний ліс.

В  У лісі рослини утворюють яруси.

9. Склади ланцюг живлення, який складається з таких ланок: дикий кабан, вовк, жолуді.

________________        ______________  ____________

 

Тестові завдання № 23

 Рослини луків і прісних водойм

1. Рівне місце біля водойми, поблизу болота, укрите травами, це  - _______________.         

2. Обери назви квітів, які ростуть на луках.                                                                    А  Конюшина, кульбаба;        Б підсніжник, проліска;      В конвалія, лілія.

3. Упізнай назву рослини за її описом.

У цієї трав’янистої рослини кожний листок ніби розрізаний на багато частин. На високому стеблі квітки утворюють білу шапку. Це лікарська рослина. Її назва:                                                                                                                          А  ромашка;                                Б фіалка;                             В  деревій.

 

4. Установи відповідність між описом рослини та її назвою. (3 бали)

А   Маленька водяна рослина, яка має вигляд              1.  Фіалка триколірна.

А

Б

В

 

 

 

     зеленої  пластинки, від якої відходять корінці.       

Б  Великі листки цієї рослини плавають по воді.         2.  Ряска.       

    Вона цвіте великими білими квітками.

В Кожна квітка цієї рослини має кілька кольорів:        3.  Латаття біле.

    білий, жовтий, синій, бузковий.

5. Відгадай загадку.

   Стоять красуні на воді,

   Вінки в них білі й золоті.   Це _______________________________________

6. Обери і познач хибне твердження.

А  На луці можна побачити гвоздики лучні.

Б  Листям латаття білого люблять ласувати качки.

В  Деревій – цінна лікарська рослина.

 

7.  Склади ланцюг живлення, який складається з таких ланок:  попелиця, сонечко, конюшина.

  ______________     _________________     _________________

 

8. Склади і запиши правила поведінки на луці. (3 бали)

 

1._____________________________________________________________________2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

 

 

 

Тестові завдання № 24

Лікарські рослини. Отруйні рослини

  1. Запиши назви лікарських рослин, які ти знаєш. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Установи відповідність між назвою лікарської рослини та органом цієї рослини, який використовується для лікування.

А

Б

В

 

 

 

А  Мати-й-мачуха                   1.  Корінь

Б  Валеріана                            2.  Листки

В  Бузина чорна                      3.   Квітки

  1. Коли збирають лікарські рослини?

А  Під час дощу.          Б  У сонячну, суху погоду.            В  У будь-який час.

  1. Обери і познач істинне  твердження.

А  У лікарських рослин для лікування використовують усі органи.

Б  Люди з давніх часів використовували лікарські рослини.

В  Кожний може сам лікуватися лікарськими рослинами.

  1. Запиши назви отруйних рослин, які ти запам’ятав. (2 бали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Склади і запиши основне правило використання лікарських рослин.

рослини, Усі, слід, лікарські, тільки, призначенням, за, лікаря, використовувати.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

  1. Поясни, як ти це правило розумієш. (2 бали)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Тестові завдання № 25

Тварини влітку. Тварини лісу. Охорона лісу

1. Як називаються маленькі жабки, які утворюються з жаб’ячої ікри?

А   Мальки;                           Б  пуголовки;                          В  верховодки.

2. Ці пташенята одразу після появи на світ можуть плавати, бігати і живляться самостійно. Це  _________________________________

3. Обери і познач хибне твердження.

А  Улітку в багатьох звірів підростають малята.

Б  Хижі звірі навчають молодняк, як уберегтися від ворогів.

В  На початку літа в багатьох птахів з яєць вилуплюється потомство.

 

4. Установи відповідність між назвою тварини та її описом. (3 бали)

А Справжній лісовий велетень. Живиться        1.  Кабан

А

Б

В

 

 

 

    гілками, корою молодих дерев, травою.

Б  Тіло у тварини  кремезне, вкрите                  2.  Вовк

    жорсткою щетиною.

В У звіра видовжена морда, широкий лоб,        3.  Лось

     гострі трикутні вуха.

 

5. Обери і познач істинне твердження.

А  Хвіст потрібен лисиці для того, щоб ним «замітати» сліди.

Б  Під час бігу хвіст слугує лисиці кермом.

В  Хвіст потрібен лисиці для краси.

 

6. Обери комах, які шкодять деревам.                                                                           А  мураха, сонечко;      Б  жук-олень, жук-рогач;       В сосновий вусач, короїд.

7. Що сталося б з деревами, якби в лісі не було птахів? Чому? (2 бали)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Чому мурашок називають «санітарами лісу»?

______________________________________________________________________

9.  Склади ланцюг живлення у лісі влітку.

_______________      _________________       _________________

Тестові завдання № 26 

Тема. Тварини луків. Тварини прісних водойм

1. Яких комах можна побачити на луці?

А  Жука-короїда, жука-рогача;                     Б метеликів, бджіл, джмелів;                  

 В соснового вусача,  хруща.    

 

2. Яких птахів можна зустріти на луці? (2 бали)

___________________________________________________________________

3. Упізнай птаха за його описом.

  Великий білий птах з чорними кінцями крил, червоним дзьобом і червоними ногами. Це ________________

4. Установи відповідність між назвою птаха та його характерними ознаками.

(3 бали)

 

А

Б

В

 

 

 

 А  Цього птаха можна упізнати                   1.  Перепілка.

     за скрипучим  «крек-крек-крек».

Б  Ця пташка риє землю лапками,                2. Плиска.

     ніби курка, шукаючи їжу.

В   Ця пташка швидко бігає,                         3. Деркач.

    трусячи хвостом.

 

5. Чим живиться комаха – бабка? Обери правильну відповідь.                                                                               А Нектаром квітів;                      Б мальками риб;              В мухами, комарами.

6. Яка комаха бігає  по поверхні води?                                                                          А  Жук-плавунець;                      Б  водомірка;                   В жук-водолюб.

7. Яку рибу називають «санітаром водойми»?                                                          А  Сома;                                       Б   щуку;                           В  окуня.

8. Упізнай рибу за її описом.

У цієї риби велика плоска голова і широка паща з дрібними гострими зубами. Вона уміє маскуватись і несподівано із засідки нападає на здобич.

Це ___________________.

 

9. Склади ланцюг живлення на луці  (або у прісній водоймі)  влітку.

_______________      _________________       _________________

 

 

  _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 5

Тема « Природа влітку»

І варіант

1. Розподіли літні явища природи на дві  групи: явища неживої природи (1)

і явища живої природи (2). Постав у дужках відповідну цифру. (2 бали)

Сонце починає припікати (    ); пташенята вилуплюються з яєць(    );

у дерева і кущів утворюються нові бруньки (    ); дні стали довшими, а ночі коротшими (    ); дні стоять жаркі, безвітряні(    ); птахи вчать пташенят літати

(    ); у звірів підростають малята(    ); вода у водоймах швидше випаровується(    ); трапляються грозові буревії(    ); дозрівають плоди(   ).

2.  Встанови відповідність між назвою літнього місяця та його ознаками. Устав у табличку відповідні  цифри. (3 бали)

А

Б

В

 

 

 

А День помітно скорочується і ночами           1. Червень

     стає прохолодніше.

Б  Дні стають довшими, а вечори                     2.  Липень

    теплішими.

В  Дні стоять жаркі, безвітряні,  а                     3.  Серпень

     ночі теплі та задушливі.

3. Упізнай  літній  місяць за його описом. (1 бал)

Милують око найрізноманітніші квіти. Цвітуть трави на луках, у полі.  Услід за цвітінням починають дозрівати ягоди. Це місяць ____________________.

4. Упізнай рослину луки за її описом.  (1 бал)

Цю рослину інакше називають братками.  Кожна квітка цієї рослини має кілька кольорів:    білий, жовтий, синій, бузковий. Це рослина ___________________

____________________ .

5. Упізнай птаха за його описом.  (1 бал)

У нього міцний дзьоб і лапи, мов гачки. Він чіпляється за кору дерева і лазить, куди захоче, - угору, униз, в один бік, в інший бік. Дзьобом «стук-стук», «стук-стук». Це __________________.

 

6. Склади ланцюг живлення, який складається з таких ланок: жук-короїд, липа, дятел.  (1 бал)

 _________________   ____________________    ____________________     

10. Склади пам’ятку «Правила поведінки в лісі». (3 бали)

  1. __________________________________________________________________

  2. __________________________________________________________________

  3. __________________________________________________________________

  _____________________                                       ____________________________                                   

                                       Контрольна робота № 5

Тема « Природа влітку»

ІІ варіант

1. Розподіли літні явища природи на дві  групи: явища неживої природи (1)

і явища живої природи (2). Постав у дужках відповідну цифру. (2 бали)

У звірів підростають малята (    ); дозрівають плоди (    ); трапляються грозові буревії (    ); у дерева і кущів утворюються нові бруньки (    ); дні стоять жаркі, безвітряні(    ); птахи вчать пташенят літати(    ); сонце починає припікати (    ); вода у водоймах швидше випаровується (    ); дні стали довшими, а ночі коротшими (    ); нереститься риба(   ).

2.  Встанови відповідність між назвою літнього місяця та його ознаками. Устав у табличку відповідні  цифри. (3 бали)

А

Б

В

 

 

 

 А  У цьому місяці трапляються грозові               1. Червень

  буревії,  але вони нетривалі.        

Б  Уже з перших днів місяця вода в озерах         2.  Липень

    і ставках остигає.

В  У цьому місяці найдовший у році день           3.  Серпень

     і найкоротша ніч.

3. Упізнай  літній  місяць за його описом. (1 бал)

Це місяць достигання плодів і насіння. Листки дерев починають жовтіти. Прикрасився лілуватими квіточками верес. Це місяць   ____________________.

4. Упізнай пташку, що живе на луці, за її описом.  (1 бал)

Ця невелика пташка риє землю лапками, ніби  курка, шукаючи їжу – насіння, комах, личинок. Її ще називають рябою курочкою. Це ___________________.

5. Упізнай тварину лісу за його описом.  (1 бал)

Ця тварина живе у густих заростях лісів. У неї тіло кремезне, вкрите жорсткою щетиною і зазвичай дещо тоншим хутром. Удень звір відпочиває в лігві, а ввечері виходить у пошуках їжі.  Живиться плодами, коренями рослин, черв’яками та комахами.  Це _____________________________.

6. Склади ланцюг живлення, який складається з таких ланок:  плиска, метелик, конюшина.  (1 бал)

 _________________   ____________________    ____________________     

10. Склади пам’ятку «Правила поведінки в лісі». (3 бали)

  1. __________________________________________________________________

  2. __________________________________________________________________

  3. __________________________________________________________________

 

docx
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
1134
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку