11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Тестові завдання з геометрії 7 клас

Про матеріал
Запропоновані тести призначені для перевірки знань, умінь і навичок учнів 7 класу з геометрії . Основною метою тестів є допомога вчителю в організації контролю знань учнів на уроках. Завдання складені в повній відповідності до діючих програм спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції ( для дітей із затримкою психічного розвитку ) . Кожна тестова робота складається з тестових завдань, які учні виконують , обираючи правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Тестування доцільно проводити або після вивченої теми , під час тематичного оцінювання , або під час повторення матеріалу з метою діагностики теоретичних знань і вмінь з теми .
Перегляд файлу

Тестові завдання з геометрії 7 клас

 

 Запропоновані тести призначені для перевірки знань, умінь і навичок   учнів

 

7 класу з геометрії .   Основною метою тестів є допомога вчителю в

 

організації контролю знань учнів на уроках. Завдання складені в повній

 

відповідності до діючих програм спеціальних  загальноосвітніх навчальних

 

 закладів  інтенсивної педагогічної корекції ( для дітей із затримкою

 

 психічного розвитку ) . Кожна тестова робота складається з тестових

 

завдань, які учні виконують  , обираючи правильну відповідь із чотирьох

 

запропонованих варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна.

 

Тестування доцільно проводити або після вивченої теми , під час

 

тематичного оцінювання , або під час повторення матеріалу з метою

 

діагностики теоретичнихзнань і вмінь з теми .

 

1. Як називається твердження ,  в істинності якого переконуються за допомогою логічного міркування ?

 

А) Теорема .                                          Б) Аксіома .

 

В) Визначення .                                     Г) Істинне твердження.

 

2. Як називається твердження , що приймається без доведення ?

 

А) Теорема .                                           Б) Аксіома .

 

В) Визначення .                                     Г) Ознака .

 

3. Як називається твердження в якому розкривається зміст поняття ?

 

А) Теорема .                                           Б) Аксіома .

 

В) Визначення .                                     Г) Ознака .

 

1. Найпростіші  геометричні фігури та їх властивості .

 

1. Як називається наука про  геометричні фігури та їх властивості ?

 

А) Геометрія .                                           Б ) Планіметрія .

 

В) Стереометрія .                                     Г) Алгебра .

 

2. Скільки прямих можна провести через будь –які  дві точки ?

 

А) Одну  .                                                 Б ) Кілька .

 

В) Жодної  .                                              Г) Безліч  .

 

3. Точка перетину прямих належить :

 

А) Кожній з цих прямих  .                      Б ) Тільки одній з цих прямих  .

 

В) Жодній з цих прямих  .                      Г) Будь – якій прямій  .

 

4. Чи правильно ,що з трьох точок на прямій одна і лише одна лежить між двома іншими ?

 

А) Так .                                                    Б ) Ні  .

 

В) Неможливо визначити  .                   Г) Залежить від точок  .

 

5. Як називаються два промені , що мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої ?

 

А) Доповняльні  .                                   Б ) Розгорнуті  .

 

В) Дотичні  .                                           Г) Внутрішні  .

 

6 . Як називається частина прямої , що складається з усіх точок прямої ,що лежать між двома іншими точками ?

 

А) Відрізок   .                                         Б ) Промінь  .

 

В) Пряма  .                                              Г) Напівпряма .

 

7. Чому дорівнює довжина відрізка ?

 

 А) Сумі довжин його частин   .            Б )  Добутку  довжин його частин   .

 В) Різниці довжин його частин   .         Г) Частці довжин його частин     .

2. Кути та їх вимірювання .

 

1. Як називається частина площини , що обмежена двома променями з спільним початком ?

 

А) Кут   .                                                   Б ) Відрізок .

 

В)  Пряма  .                                              Г) Промінь   .

 

2. Як називається кут ,  градусна міра якого менша за 90 ° ?

 

А) Прямий   .                                           Б ) Гострий  .

 

В) Тупий   .                                              Г) Розгорнутий   .

 

3. Як називається кут , градусна міра якого дорівнює  90 ° ?

 

А) Прямий   .                                           Б ) Гострий  .

 

В) Тупий   .                                              Г) Розгорнутий   .

 

4. Як називається кут , градусна міра якого більша за  90 °  , але менша 180°  ?

 

А) Прямий   .                                           Б ) Гострий  .

 

В) Тупий   .                                              Г) Розгорнутий   .

 

5. Як називається кут , градусна міра якого дорівнює 180°  ?

 

А) Прямий   .                                           Б ) Гострий  .

 

В) Тупий   .                                              Г) Розгорнутий   .

 

6. Кут АОВ = 15  °  , а кут  ВОС  - 30 °  . Чому дорівнює кут АОС ?

 

А)  45 °.                                                   Б ) 15°.

 

В) 55°.                                                     Г) 20 ° .

 

7. АВ – бісектриса кута ОАС , чому дорівнює кут САВ , якщо кут ОАВ  дорівнює 60°  ?

 

А) 60 °.                                                   Б ) 30°.

 

В) 120°.                                                  Г) 15 ° .

3. Суміжні кути  .

 

1. Як називаються кути , на які ділиться розгорнутий кут його внутрішнім променем ?

 

А) Суміжні   .                                          Б ) Вертикальні  .

 

В)  Прямі  .                                              Г) Гострі    .

 

2. Чому дорівнює сума двох суміжних кутів ?

 

А)  90 °.                                                   Б ) 360°.

 

В) 180°.                                                   Г) 45 ° .

 

3. Яким є кут , якщо суміжний з ним – тупий ?

 

А) Гострим    .                                        Б ) Прямим   .

 

В) Розгорнутим  .                                   Г) Тупим     .

 

4. Яким є кут , якщо суміжний з ним – гострий ?

 

А) Гострим    .                                        Б ) Прямим   .

 

В) Розгорнутим  .                                    Г) Тупим     .

 

5. Чому дорівнює кут , якщо суміжний з ним  45°  ?

 

А)  45 °.                                                   Б ) 135°.

 

В) 180°.                                                   Г) 90 ° .

 

6.  Чому дорівнює кут , якщо суміжний з ним  55°  ?

 

А)  45 °.                                                   Б ) 125°.

 

В) 180°.                                                   Г) 90 ° .

 

7. Якими є рівні суміжні кути ?

 

А ) Прямими .                                        Б) Гострими .

 

В) Розгорнутими .                                 Г) Тупими .

 

4. Вертикальні кути

 

1. Як називаються кути , якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін іншого кута ?

 

А) Суміжні   .                                          Б ) Вертикальні  .

 

В)  Прямі  .                                              Г) Гострі .

 

2. Якими є вертикальні  кути ?

 

А) Рівними .                                           Б ) Суміжними.

 

В) Не рівними  .                                     Г) Більшими від розгорнутого кута  .

 

3. Скільки пар вертикальних кутів утвориться при перетині двох прямих?

 

А) 2;                                                        Б) 4;

 

В) 6;                                                        Г) 8.

 

4. Чому дорівнює один з вертикальних кутів , якщо інший 50 ° ?

 

А) 50 °.                                                   Б ) 130°.

 

В) 180°.                                                  Г) 100 ° .

 

5. Чому дорівнює один з вертикальних кутів , якщо інший 100 ° ?

 

А) 50 °.                                                   Б ) 130°.

 

В) 180°.                                                  Г) 100 ° .

 

6 . Чому дорівнює сума двох вертикальних кутів , якщо один з них 40 º ?

 

А) 50 °.                                                   Б ) 70°.

 

В) 80°.                                                    Г) 100 ° .

 

7. Якими будуть вертикальні кути, якщо їх сума більша за 180° ?

 

А) Гострими.                                        Б) Прямими.

 

В) Тупими.                                           Г) Розгорнутими.

 

5.  Перпендикулярні та паралельні  прямі

 

1. Як називаються прямі , що перетинаються під прямим кутом ?

 

А) Перпендикулярні .                             Б ) Паралельні   .

 

В)  Перехрещені .                                    Г) Дотичні  .

 

2. Скільки перпендикулярних прямих можна провести до прямої ?

 

А) 1.                                                         Б) 2.

 

В) 5.                                                         Г) 10.

 

3. Які прямі на площині називаються паралельними ?

 

А) Такі , що не перетинаються .          Б) Такі , що перетинаються.

 

В) Такі , що схрещуються .                  Г) Перпендикулярні.

 

4. Скільки паралельних прямих можна провести до прямої через точку , що

не належить їй ?

 

А) Одну .                                                Б) Дві .

 

В) Жодної .                                            Г) Безліч .

 

5. Дві прямі паралельні , якщо вони з січною утворюють рівні …

 

А) Внутрішні різносторонні кути .     Б) Внутрішні односторонні кути .

 

В) Прямі кути .                                     Г) Вертикальні кути .

 

6. Якими є дві прямі , якщо при перетині їх січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180° ?

 

А) Паралельними.                                 Б) Перпендикулярними.

 

В) Дотичними.                                       Г) Січними .

 

7. Прямі а і в паралельні , с – січна , один з відповідних кутів дорівнює 55° . Яка міра іншого відповідного кута ?

 

А) 55°.                                                     Б) 145°.

В) 180°.                                                   Г) 90°.

6 . Перша ознака рівності трикутників

 

1. Фігура , яка складається з трьох точок , що не лежать на одній прямій , і трьох відрізків , які сполучають ці точки ?

 

А) Трикутник  .                                      Б ) Чотирикутник   .

 

В) П ’ятикутника .                                Г) Відрізок .

 

2. Як називається відрізок , що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони ?

 

А) Медіана .                                         Б ) Бісектриса.

 

В) Висота .                                            Г) Перпендикуляр .

 

3. Як називається відрізок бісектриси кута трикутника  від його вершини до протилежної сторони ?

 

А) Медіана .                                         Б ) Бісектриса.

 

В) Висота .                                            Г) Перпендикуляр .

 

4. Як називається перпендикуляр , опущений з вершини трикутника на пряму , що містить його протилежну сторону ?

 

А) Медіана .                                         Б ) Бісектриса.

 

В) Висота .                                            Г) Перпендикуляр .

 

5. Що повинно бути рівним у рівних трикутниках за першою ознакою рівності трикутників ?

 

А) Дві відповідні сторони і кут між ними .   Б ) Сторона і прилеглі до неї кути

 

В) Три сторони .                                                Г) Три кути  .

 

6. Яким є трикутник , якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника ?

 

А) Рівними .                                         Б ) Не рівними.

 

В) Схожими .                                        Г) Тотожними  .

 

 

7. Друга і третя ознаки рівності трикутників

 

1. Що повинно бути рівним у рівних трикутників за другою ознакою рівності трикутників ?

 

А) Дві сторони і кут між ними.     Б) Сторона і  прилеглі до неї кути .

 

В) Три сторони.                               Г) Три кути.

 

2. Якими є трикутники, якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника рівні відповідно стороні і прилеглим до неї кутам іншого трикутника ?

 

А) Рівними.                                      Б) Не рівними.

 

В) Схожими.                                    Г) Тотожними.

 

3. Якими є трикутники , якщо дві сторони одного трикутника рівні відповідно двом сторонам іншого трикутника?

 

А) Рівні.                                            Б) Не рівні.

 

В) Схожі.                                          Г) Не можна визначити.

 

4. Що повинно бути рівним у рівних трикутників за третьою ознакою рівності трикутників ?

 

А) Дві сторони і кут між ними.      Б) Сторона і прилеглі до неї кути.

 

В) Три  сторони.                               Г) Три кути.

 

5. Якими є трикутники , якщо три сторони одного трикутника рівні відповідно тьом сторона іншого трикутника?

 

А) Рівні.                                             Б) Не рівні.

 

В) Схожі.                                           Г) Тотожні.

 

6. Периметр одного з двох рівних трикутників дорівнює 15 см. Чому дорівнює периметр іншого трикутника ?

 

А) 15 см.                                            Б) 30 см.

 

В) 7,5 см.                                           Г)  45 см.

 

8. Види трикутників

 

1. Як називається трикутник, у якого всі сторони рівні?

 

А) Рівнобедрений.                            Б) Рівносторонній.

 

В) Прямокутний.                              Г) Гострокутний.

 

2. Чим є бісектриса, проведена до основи у рівнобедреному трикутнику ?

 

А) Медіаною.                                   Б) Діаметром.

 

В) Похилою.                                    Г) Діагоналлю.

 

3. Які кути при основі у рівнобедреному трикутнику ?

 

А) Рівні.                                           Б) Нерівні.

 

В) Суміжні.                                     Г) Прямі.

 

4. Як називається трикутник, у якого два кути рівні ?

 

А) Рівнобедрений.                         Б) Рівносторонній.

 

В) Різносторонній.                        Г) Прямокутний.

 

5. Один  з кутів при основі рівнобедреного трикутника 15° . Яка градусна міра кута при основі ?

 

А) 15°.                                             Б) 30°.

 

В) 45°.                                             Г) 90°.

 

6. Якими можуть бути трикутники ?

 

А) Тупосторонніми.                     Б) Прямокутними.

 

В) Розгорнутими.                         Г) Різнокутними.

 

7. Яких трикутників не існує ?

 

А) Рівнобедрених.                       Б) Рівносторонніх.

 

В) Тупосторонніх.                       Г) Прямокутних.

 

9. Сума кутів трикутника.

 

1. Чому дорівнює сума кутів трикутника ?

 

А) 180°.                                                 Б) 90°

 

В) 120°.                                                   Г) 30°.

 

2. Два кути трикутника дорівнюють 30° і 55°. Чому дорівнює третій кут ?

 

А) 95°.                                                   Б) 30°.

 

В) 55°.                                                    Г) 85°.

 

3. У рівнобедреному трикутнику, кут при основі дорівнює 15° . Чому дорівнює кут при вершині цього трикутника ?

 

А) 15°.                                                   Б) 30°.

 

В) 150°.                                                 Г) 180°.

 

4. Які кути можуть бути у трикутника ?

 

А) Два гострих кута.                           Б) Два тупих.

 

В) Два прямих кута.                            Г) Два розгорнутих кута.

 

5. Як називається кут, утворений стороною трикутника і продовженням його іншої сторони ?

 

А) Зовнішній.                                       Б) Внутрішній.

 

В) Вертикальний.                                 Г) Прямий.

 

6. Чи правильно, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним ?

 

А) Так.                                                   Б) Ні.

 

В) Не можна визначити.                      Г) Залежить від зовнішнього кута.

 

7. Зовнішній кут трикутника дорівнює 105°. Чому дорівнює відповідний йому внутрішній кут ?

 

А) 105°.                      Б) 75°.                    В) 180°.                     Г) 50°.

10. Прямокутний трикутник

 

1. Як називається трикутник в якого один з кутів прямий ? 

 

А) Гострокутний.                               Б) Тупокутний.

 

В) Прямокутний.                                Г) Різнокутний.

 

2. Що є стороною прямокутного трикутника ?

 

А) Гіпотенуза.                                    Б) Висота.

 

В) Медіана.                                         Г) Бісектриса.

 

3. Чи правильно, що коли катети одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катетам іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні ?

 

А) Так.                                                Б) Не можна визначити.

 

В) Ні.                                                  Г) Залежить від катетів.

 

4. Чи правильно, що коли катет і прилеглий гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катету і прилеглому гострому куту іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні ?

 

А) Так.                                               Б) Не можна визначити.

 

В) Ні.                                                  Г) Залежить від катетів.

 

5. Що лежить у трикутнику проти більшої сторони ?

 

А) Менший кут.                                Б) Менша сторона.

 

В) Більший кут.                                Г) Більша сторона.

 

6. У прямокутному трикутнику сторони дорівнюють 5см, 4см і 3см. Чому дорівнює гіпотенуза цього трикутника ?

 

А) 7см.                  Б) 3см.                 В) 4см.                       Г) 5см.

 

7. У будь – якому прямокутному трикутнику…

 

А) Гіпотенуза довша за кожен катет.             Б) Гіпотенуза коротша за катет.

В) Гіпотенуза дорівнює більшому катету.    Г) Гіпотенуза дорівнює катету.

11. Коло і круг.

 

1. Як називається фігура, що складається із всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки ?

 

А) Коло.                                                  Б) Трикутник.

 

В) Чотирикутник.                                  Г) Круг.

 

2. Як називається відрізок, що сполучає будь – яку точку кола з його центром ?

 

А) Радіус.                                               Б) Діаметр.

 

В) Хорда.                                                Г) Дотична.

 

3. Як називається відрізок, що сполучає дві довільні точки кола ?

 

А) Радіус.                                               Б) Діаметр.

 

В) Хорда.                                                Г) Дотична.

 

4. Як називаються хорда, що проходить через центр кола ?

 

А) Радіус.                                               Б) Діаметр.

 

В) Хорда.                                                Г) Дотична.

 

5. Радіус кола у два рази …

 

А) Більший від діаметра.                      Б) Менший від діаметра.

 

В) Більший від хорди.                           Г)  Менший від хорди.

 

6. Чому дорівнює діаметр кола, радіус якого 10 см.?

 

А) 10 см.                                                Б) 20 см.

 

В) 5 см.                                                  Г) 30 см.

 

7. Діаметр кола дорівнює 30 см. Чому дорівнює його радіус ?

 

А) 10 см.                                                Б) 20 см.

 

В) 5 см.                                                  Г) 15 см.

12. Геометричні побудови

 

1. Як називаються пряма, яка має з колом дві спільні точки?

 

А) Радіус.                                                         Б) Діаметр.

 

В) Дотична.                                                      Г) Січна.

 

2. Як називається пряма, яка має з колом тільки одну спільну точку?

 

А) Радіус.                                                         Б) Діаметр.

 

В) Дотична.                                                      Г) Січна.

 

3. Якими є дотична, проведена до кола, і радіуса, проведена в точку дотику?

 

А) Паралельними.                                           Б) Перпендикулярними.

 

В) Не перетинаються.                                     Г) Дотичними.

 

4. Скільки спільних точок можуть мати пряма і коло?

 

А) Одну.                                                           Б) Три.

 

В) Безліч.                                                          Г) Шість.

 

5. Скільки спільних точок мають кола , що дотикаються?

 

А) Одну.                                                           Б) Дві.

 

В) Кілька.                                                         Г) Безліч.

 

6. Скільки спільних точок мають кола, які перетинаються?

 

А) Одну.                                                           Б) Дві.

 

В)Безліч.                                                           Г) Чотири.

 

7. Скільки спільних точок не можуть мати два кола ?

 

А) Одну.                                                           Б) Дві.

 

В) Три.                                                              Г) Жодної.

 

 

13. Геометричні побудови

 

1.Як називається коло з його внутрішньою областю?

 

А) Коло.                                                 Б)Трикутник.

 

В) Чотирикутник.                                 Г) Круг.

 

2. Яке коло проходить через всі вершини трикутника ?

 

А) Описане навколо трикутника.       Б)  Вписане в трикутник.

 

В) Дотичне до трикутника.                 Г) Яке перетинається з трикутником.

 

3. Скільки кіл можна описати навколо будь – якого трикутника ?

 

А) Одне.                                                Б) Два.

 

В) Кілька.                                              Г) Безліч.

 

4. Яка точка є центром кола, описаного навколо трикутника ?

 

А) Точка перетину серединних перпендикулярів .         

 

 Б) Точка перетину бісектрис.

 

 В) Точка перетину медіан.              

 

 Г) точка перетину висот.

 

5. Яке коло дотикається до всіх сторін трикутника ?

 

  А) Описане навколо трикутника.       Б)  Вписане в трикутник.

 

  В) Дотичне до трикутника.                 Г) Яке перетинається з трикутником.

 

6. Скільки кіл можна вписати в будь - який трикутник ?

 

А) Одне.                                                           Б) Два.

 

В) Кілька.                                                         Г) Безліч.

 

 

 

 

Правильні відповіді

 

1.Найпростіші  геометричні фігури та їх властивості .

 

   1- А ; 2 – А  ; 3 –А ; 4 –А ; 5 – А ; 6 – А ; 7 – А .

 

2 .Кути та їх вимірювання .

 

  1- А ; 2 – Б  ; 3 –А ; 4 –В ; 5 – Г ; 6 – А ; 7 – А .

 

3. Суміжні кути  .

 

  1- А ; 2 – В  ; 3 –А ; 4 –Г ; 5 – Б ; 6 – Б ; 7 – А .

 

4. Вертикальні кути

 

  1- В ; 2 – А  ; 3 –А ; 4 –А ; 5 – Г ; 6 – В ; 7 – В .

 

5.  Перпендикулярні та паралельні  прямі

 

  1- А ; 2 – А  ; 3 –А ; 4 –А ; 5 – А ; 6 – А ; 7 – А .

 

6 . Перша ознака рівності трикутників

 

  1- А ; 2 – А  ; 3 –Б ; 4 –В ; 5 – А ; 6 – А .

 

7. Друга і третя ознаки рівності трикутників

 

  1- Б ; 2 – А  ; 3 –Г ; 4 –В ; 5 – А ; 6 – А  .

 

8. Види трикутників

 

   1- Б ; 2 – А  ; 3 –А ; 4 –А ; 5 – А ; 6 – Б ; 7 – В .

 

9. Сума кутів трикутника.

 

  1- А ; 2 – А  ; 3 –І ; 4 –А ; 5 – А ; 6 – А ; 7 – Б .

 

10. Прямокутний трикутник

 

  1- В ; 2 – А  ; 3 –А ; 4 –А ; 5 – В ; 6 – Г ; 7 – А .

 

11. Коло і круг.

 

  1- А ; 2 – А  ; 3 –В ; 4 –Б ; 5 – А ; 6 – Б ; 7 – Г .

 

 

 

12. Геометричні побудови

 

  1- Г ; 2 – В  ; 3 –Б ; 4 –А ; 5 – А ; 6 – Б ; 7 – В .

 

13. Геометричні побудови

 

  1- Г ; 2 – А  ; 3 –А ; 4 –А ; 5 – Б ; 6 – А  .

 

 

doc
Додав(-ла)
Гуцал Світлана
Пов’язані теми
Геометрія, 7 клас, Матеріали до уроків
Інкл
До підручника
Геометрія.(підручник) 7 клас (Тадеєв В.О.)
Додано
15 грудня 2020
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку