Тестові завдання з історії України, 8 клас, для тематичного оцінювання за темою «Становлення козацтва наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Про матеріал
Тестові завдання з історії України, 8 клас, для тематичного оцінювання за темою «Становлення козацтва наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.», розроблені за підручником "Історія України : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 272 с. : іл." До тестових завдань додано відповіді.
Перегляд файлу

Прізвище та ім’я учня /учениці ______________________________________________________

 

Історія України          8____ клас

Тематичне оцінювання з теми: Становлення козацтва.

Варіант І

І рівень (0,5 б)

 1. В якому році Дмитро Вишневецький заклав укріплення на острові Мала Хортиця?

А) 1552 р.  Б) 1555 р.  В) 1562 р.  Г) 1565 р.

2. Коли клейноди вперше були надані Війську Запорозькому?

А) 1570 р. Б) 1573 р.  В) 1576 р. Г) 1580 р.

3.Вкажіть, в якому році розпочалося козацьке повстання під приводом Криштофа Косинського?

А) 1591 р.  Б) 1593 р. В) 1596 р. Г) 1600 р.

4. Вкажіть, що сприяло виділенню козацтва з-поміж інших верств населення й перетворенню його на новий суспільний стан?

А) участь у війнах Б) козацькі повстання В) створення «реєстру» козаків

5. Вкажіть, яке місто зробив резиденцією реєстрових козаків Стефан Баторій?

–А) Куряж Б) Хортиця В) Трахтемирів Г) Запоріжжя

6. Вкажіть, в якому році на Січі формувалося нереєстрове козацтво, незалежне від польського уряду, яке обирало власного гетьмана?

А) 1628 р. Б) 1638 р.  В) 1678 р. Г) 1690 р.

 

ІІ рівень (1 б)

 

 1. Вкажіть, що зображено на малюнку?

 

А)                                                       Б)

http://indragop.org.ua/_ph/11/791580638.jpg                                       http://indragop.org.ua/_ph/11/677310130.jpg
 

А)  _______________                                        Б)   ________________________

 1. Вкажіть, герб якої держави зображений на малюнку?

 

 

______________________________________

 

 

 

ІІІ рівень (1,5 б.)

 1. Дайте визначення історичним термінам:

Козак – ______________________________________________________________________

Гетьман —____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Курінь — _____________________________________________________________________

Клейноди — ___________________________________________________________________

Реєстрові козаки –____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

2. Співвіднесіть поняття та пояснення до них:

 

1. булава 

А. мідна або золочена куля на дерев’яній палиці із прикріпленим пучком кінського волосся

2. бунчук

Б. різнокольорові козацькі прапори із зображенням святих, хрестів, зброї

3. корогви 

В. менші ребристі булави, символи влади козацьких полковників

4. перначі (шестопери) 

Г. великі мідні котли, обтягнуті шкірою, що служили для подання різного роду сигналів

5. литаври 

Д. вид зброї, що являє собою металевий стержень з кулею на кінці, символ влади гетьмана та кошового отамана

 

Е. засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою.

 1. ___  2) _____  3) ___  4) ___  5) ____

 

ІV рівень (4 б)

 1. Вкажіть передумови й причини виникнення українського козацтва?

Передумови:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причини:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка_________________

Прізвище та ім’я учня /учениці ______________________________________________________

 

Історія України          8____ клас

Тематичне оцінювання з теми: Становлення козацтва.

Варіант ІІ

І рівень (0,5 б)

1. Вкажіть, коли виникла військова організація козаків, центром якої було укріплення, яке називали Запорозька Січ?

А) в 70-х роках XV ст.  Б) в 70-х роках XVІ ст. В) в 70-х роках XVІІ ст.

2. Вкажіть, ким були вперше надані клейноди Війську Запорозькому?

А) польським королем Стефаном Баторієм  Б) гетьманом Дмитром Вишневецьким

В) польським королем Сігізмундом ІІ Августом   Г) польським королем Стефаном Баторієм

3.Вкажіть, в якому році розпочалося козацьке повстання під приводом Северина Наливайко?

А) 1591 р.  Б) 1594 р. В) 1596 р. Г) 1600 р.

4. Вкажіть, в якому році за дорученням короля Сигізмунда II Августа було прийнято на державну службу та вписано до спеціального списку-«реєстру» 300 козаків?

А) 1572 р. Б) 1591 р. В) 1596 р.  Г) 1600 р.

5. Вкажіть дату підписання Куруківської угоди.

А) 6 листопада 1624 р.   Б) 6 листопада 1625 р.        В) 6 листопада 1626 р.

6. Вкажіть, коли відбулася Хотинська війна?

 А) 2—28 вересня 1621 р. Б) 2—28 вересня 1622 р. В) ) 2—28 вересня 1623 р.,

 

 

ІІ рівень (1 б)

 1. Вкажіть, що зображено на малюнку?

А)                                                              Б)

http://indragop.org.ua/_ph/11/415556477.jpg                       http://indragop.org.ua/_ph/11/2/752225270.jpg

 

 

   А)____________________                         Б)___________________________      

 

 1. Вкажіть, хто зображений на малюнку?

 

___________________________________

 

ІІІ рівень (1,5 б)

 

 1. Дайте визначення історичним термінам:

Козацька рада — _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Військові старшини — __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Кіш — ________________________________________________________________________

Булава — ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Обозний - _____________________________________________________________________

 

 1.                Співвіднесіть поняття та пояснення до них: (2б.)

 

 1. Ясир

 

А. привілейована піхота в турецькій армії, що складалася переважно з підданих-християн, які змалку виховувалися для військової служби.

2. Гарем

Б. назва великого дерев’яного веслового військового судна в Османській імперії.

3. Яничари

В. засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою.

 

4. Каторга

Г. збирання інформації про ворога в його володіннях

5. Самообкопування

Д. жіноче приміщення в будинку мусульманина, де утримувалися дружини й наложниці господаря.

 

Е. бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські, російські й польські землі.

 

 1. ___  2) ____  3) ___  4) ___  5) ____

 

ІV рівень (4 б)

 1. Вкажіть причини виникнення Запорозької Січі:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка_____________________

 

 

Відповіді до тематичного оцінювання з теми: Становлення козацва.

Варіант І

І рівень (0,5 б)

 1. В якому році Дмитро Вишневецький заклав укріплення на острові Мала Хортиця?

А) 1552 р.  Б) 1555 р.  В) 1562 р.  Г) 1565 р.

2. Коли клейноди вперше були надані Війську Запорозькому?

А) 1570 р. Б) 1573 р.  В) 1576 р. Г) 1580 р.

3.Вкажіть, в якому році розпочалося козацьке повстання під приводом Криштофа Косинського?

А) 1591 р.  Б) 1593 р. В) 1596 р. Г) 1600 р.

4. Вкажіть, що сприяло виділенню козацтва з-поміж інших верств населення й перетворенню його на новий суспільний стан?

А) участь у війнах Б) козацькі повстання В) створення «реєстру» козаків

5. Вкажіть, яке місто зробив резиденцією реєстрових козаків Стефан Баторій?

–А) Куряж Б) Хортиця В) Трахтемирів Г) Запоріжжя

6. Вкажіть, в якому році на Січі формувалося нереєстрове козацтво, незалежне від польського уряду, яке обирало власного гетьмана?

А) 1628 р. Б) 1638 р.  В) 1678 р. Г) 1690 р.

 

ІІ рівень (1 б)

 1. Вкажіть, що зображено на малюнку?

 

http://indragop.org.ua/_ph/11/791580638.jpg      http://indragop.org.ua/_ph/11/677310130.jpg
Бунчук                                            Литаври

 

 

 

 1. Вкажіть, герб якої держави зображений на малюнку?

 

                 Речі Посполитої

 

 

 

ІІІ рівень (1,5 б.)

7.Дайте визначення історичним термінам:

Козак – вільна людина.

Гетьман — старший, головний серед козаків, був головнокомандувачем, мав вищу судову і виконавчу владу, а також представляв Військо Запорозьке під час переговорів, обирався на козацькій раді.

Курінь — житло козаків.

Клейноди — військові знаки, регалії, або атрибути козацтва.

Реєстрові козаки – козаки, яких було прийнято на державну службу та вписано до спеціального списку-«реєстру».

 

8. Співвіднесіть поняття та пояснення до них:

 

1. булава 

А. мідна або золочена куля на дерев’яній палиці із прикріпленим пучком кінського волосся

2. бунчук

Б. різнокольорові козацькі прапори із зображенням святих, хрестів, зброї

3. корогви 

В. менші ребристі булави, символи влади козацьких полковників

4. перначі (шестопери) 

Г. великі мідні котли, обтягнуті шкірою, що служили для подання різного роду сигналів

5. литаври 

Д. вид зброї, що являє собою металевий стержень з кулею на кінці, символ влади гетьмана та кошового отамана

 

Е. засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою.

 1. Д  2) А  3) Б  4) В  5) Г

 

ІV рівень (4 б)

 1. Вкажіть передумови й причини виникнення українського козацтва (зразок відповіді):
 •                   Південно-східна межа розселення українців досягала так званого Дикого Поля — не обжитих осілим населенням степів між Доном, Верхньою Окою й лівими притоками Десни та Дніпра. Це був великий масив вільних земель, що фактично не належав жодній державі.

- Природні умови Дикого Поля були надзвичайно сприятливі для господарської діяльності людини.

- Освоєння українським населенням цих територій викликало протистояння з боку васалів Кримського ханства та Османської імперії ногайських татар, улуси (кочові стійбища) яких були розташовані в південній частині Дикого Поля.

 •                   Численні конфлікти між уходниками й татарами загострювали стосунки між ними.
 •                   У 1475 р. Кримське ханство стало васалом Османської імперії й активізувало свою боротьбу із сусідніми християнськими державами.
 •                   Місцеве населення змушене було самостійно об’єднуватися перед татарською небезпекою.

Основними причинами виникнення українського козацтва стали:

 •  освоєння українцями степів Дикого Поля і необхідність організації захисту населення Південної Київщини й Східного Поділля від набігів татар.
 • посилення феодальної експлуатації селян, прогресуюче закріпачення селян, наростання релігійного та національного гніту українського народу під владою Речі Посполитої.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІ

І рівень (0,5 б)

1. Вкажіть, коли виникла військова організація козаків, центром якої було укріплення, яке називали Запорозька Січ?

А) в 70-х роках XV ст.  Б) в 70-х роках XVІ ст. В) в 70-х роках XVІІ ст.

2. Вкажіть, ким були вперше надані клейноди Війську Запорозькому?

А) польським королем Стефаном Баторієм  Б) гетьманом Дмитром Вишневецьким

В) польським королем Сігізмундом ІІ Августом   Г) польським королем Болеславом

3.Вкажіть, в якому році розпочалося козацьке повстання під приводом Северина Наливайко?

А) 1591 р.  Б) 1594 р. В) 1596 р. Г) 1600 р.

4. Вкажіть, в якому році за дорученням короля Сигізмунда II Августа було прийнято на державну службу та вписано до спеціального списку-«реєстру» 300 козаків?

А) 1572 р. Б) 1591 р. В) 1596 р.  Г) 1600 р.

5. Вкажіть дату підписання Куруківської угоди.

А) 6 листопада 1624 р.  Б) 6 листопада 1625 р. В) 6 листопада 1626 р.

6. Вкажіть, коли відбулася Хотинська війна?

 А) 2—28 вересня 1621 р. Б) 2—28 вересня 1622 р. В) ) 2—28 вересня 1623 р.,

 

 

ІІ рівень (1 б)

 1. Вкажіть, що зображено на малюнку?

 

http://indragop.org.ua/_ph/11/415556477.jpg  http://indragop.org.ua/_ph/11/2/752225270.jpg

 

 

          Перначі    Булава

 

 1. Вкажіть, хто зображений на малюнку?

 

Д. Вишневецький (Байда)

 

 

 

ІІІ рівень (1,5 б)

 

 1. Дайте визначення історичним термінам:

Козацька рада — законодавчо-розпорядчі збори всіх козаків, де мав право вільно висловити свою думку кожен козак і на якій вирішувалися всі найважливіші питання. Рада була вищим органом влади на Січі.

Військові старшини — адміністрація на Січі, обиралася також на козацькій раді.

Кіш — все козацтво, козацький табір.

Булава — вид зброї, що являє собою металевий стержень з кулею на кінці, символ влади гетьмана та кошового отамана;

Обозний - керував артилерією.

 

 1. Співвіднесіть поняття та пояснення до них: (2б.)

 

 1. Ясир

 

А. привілейована піхота в турецькій армії, що складалася переважно з підданих-християн, які змалку виховувалися для військової служби.

2. Гарем

Б. назва великого дерев’яного веслового військового судна в Османській імперії.

3. Яничари

В. засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою.

 

4. Каторга

Г. збирання інформації про ворога в його володіннях

5. Самообкопування

Д. жіноче приміщення в будинку мусульманина, де утримувалися дружини й наложниці господаря.

 

Е. бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські, російські й польські землі.

 

 1. Е  2) Д  3) А  4) Б  5) В

 

ІV рівень (4 б)

 1. Вкажіть причини виникнення Запорозької Січі (зразок відповіді)
 •                   сформувалася ціла мережа козацьких «городків» і січей. Козацькі ватаги жили в них як тимчасово, так і постійно.
 •                   у разі необхідності дати відсіч нападникам або рушати в похід за здобиччю окремі козацькі ватаги виступали разом, очолювані виборними отаманами.
 •                   усвідомлення козаками необхідності створення власної військової організації.
 •                   об’єднанню розрізнених козацьких «городків» і невеликих січей сприяло також кількісне зростання козаків.
 •                   об’єднання козацьких січей на Запорожжі прискорила політика короля Речі Посполитої Стефана Баторія, який намагався підпорядкувати собі козаків на тлі їхньої постійної боротьби з турецько-татарськими нападниками.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Куроп'ятник Віталій Валерійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Толстов Максим
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 січня 2020
Переглядів
13114
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку