4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Тестові завдання з теми "Зорі. Галактики. Всесвіт."

Про матеріал
Тестові завдання з теми "Зорі. Галактики. Всесвіт.". Надається 44 питання, потрібно отрати вірно відповідь з наданих варіантів відповідей чи відповісти на питання. За кожні вірні 4 відповіді - учень отримує 1 бал.
Перегляд файлу

1. Якими одиницями астрономи вимірюють відстань до зір?

А. Кілометрами. 

Б. Астрономічними одиницями. 

В. Паралаксами. 

Г. Світловими роками. 

Д.Парсеками.

 

2. Видима зоряна величина визначає:

А. Світність зорі. 

Б. Радіус зорі. 

В. Яскравість зорі. 

Г. Освітленість, яку створює зоря на Землі.

Д. Температуру зорі.

 

3. На якій відстані абсолютна та видима зоряні величини мають однакове значення?

А. 1 а. о. 

Б. 10 а. о. 

В. 1 св. рік. 

Г. 10 св. років. 

Д. 1 пк. 

Е. 10 пк,

 

4. Які з наведених спектральних класів зір мають на поверхні найвищу температуру?

А. А  

Б. В  

В. F  

Г. G  

Д. К  

Е. М  

Є. О.

 

5. Виберіть температуру на поверхні та спектральний клас, до якого належить Сонце:

А. А. +10 000°С. 

Б. В. +10 000°С. 

В. С. +6000°С. 

Г. G. +6000°С 

Д. М. +3000°С. Е. О. +3000°С.

 

6. Які зорі мають найвищу температуру на поверхні і до якого спектрального класу вони належать?

 

7. У чому полягає різниця між видимою та абсолютною зopяними величинами?

 

8.  Як астрономи вимірюють температуру зір?

 

9. Якого кольору зорі мають найвищу температуру на поверхні? Які найменшу?

 

10. Чи існують зорі, маса яких менша маси Землі? Радіус яких менший ніж радіус Землі?

 

11. Визначте радіус однієї з яскравих зір, яку видно ввечері у ваш день народження. Який вигляд мала б ця зоря на нашому небі, якби вона світила на місці Сонця?

 

12. Річний паралакс Веги (? Ліри) дорівнює 0,12″ Яка відстане до неї у парсеках та світлових роках?

 

13.Які з цих зір світять довше за всіх?

А. Гіганти спектрального класу О. 

Б. Білі зорі спектрального класу А.

В. Сонце. 

Г. Червоні гіганти спектрального класу М. 

Д. Червоні карлики спектрального класу М.

 

14.  Який космічний об’єкт називають пульсаром?

А. Подвійну зорю, коли одна зоря заслоняє іншу. 

Б. Нейтрон­ну зорю. 

В. Білого карлика. 

Г.Пульсуючу зорю. 

Д. Гіганта.

 

15.  Термін “Нова зоря” означає:

А. У космосі утворилася молода зоря. 

Б. Вибухнула стара зоря. 

В. Періодично збільшується яскравість зорі.

Г. Відбува­ються зіткнення зір. 

Д. Космічні катастрофи з невідомим джерелом енергії.

 

16.  У майбутньому Сонце може перетворитися:

А. У чорну діру. 

Б. У нейтронну зорю. 

В. У пульсар. 

Г. У чер­воного гіганта. 

Д. У червоного карлика. 

Е. У білого карлика,

 

17.  Коли параметри зорі залишаються сталими?

 

18.  Слово “галактика” в перекладі з грецької мови означає:

А. Чумацький Шлях. 

Б. Сріблястий шлях. 

В. Чорний шлях. 

Г. Велика дорога. 

Д. Молочний Шлях.

 

19.   Що знаходиться в центрі Галактики?

А. Зоряне скупчення. 

Б. Чорна діра. 

В. Червоний гігант. 

Г. Білий карлик. 

Д. Чорна хмара.

 

20.  Галактичний рік визначає:

А. Період обертання Галактики навколо осі. 

Б. Період обертання Сонця навколо центра Галактики. 

В. Відстань, що про­літає світло до галактики в Андромеді. 

Г. Період обертання Галактики навколо центра світу. 

Д. Період обертання зір сферичної складової навколо центра Галактики.

 

21. Що означає в астрономії термін “Великий Вибух”?

А. Вибух пової зорі. 

Б. Вибух ядра галактики. 

В. Зіткнення галактик, 

Г. Момент, коли почалося розширення космічно­го простору. 

Д. Момент, коли утворилися галактики.

 

22.  Коли стався Великий Вибух?

А. 10 років тому. 

Б. 2003 роки тому. 

В. 1 000 000 років до нашої ери. 

Г. 1 млрд. років до нашої ери. 

Д. 15 000 000 000 років до нашої ери.

 

23.  Коли утворилася Сонячна система?

А. 6000 років до н. е. 

Б. 100 000 років до н. е. 

В. 1 000 000 років до н. е. 

Г. 5 млрд. років до н. е. 

Д. 15 млрд. років до н. е.

 

24.  Чому дорівнює середня температура Всесвіту?

А. 0°С.  Б. 0 К.  В. -270°С.  Г. 2,7 К.  Д. -300°С.  Е. 300 К.

25. Сінергетика це нова наука, що вивчає:

А. Космічне право. 

Б. Еволюцію складних систем. 

В. Світову економіку. 

Д. Світону екологію.

Е. Екологію космосу.

 

26.  Як розшифровується абревіатура НЛО?

A. Нелітаючі легкі об’єкти. 

Б. Непізнані легкі об’єкти. 

B. Непізнані літаючі об’єкти. 

Г. Нові літаючі об’єкти. 

Д. Наднові літаючі об’єкти..

 

27. Що означає термін «антропний принцип»?

А. Усе в космосі існує для того, щоб на Землі жили лю­ди. 

Б. Необхідною умовою виникнення розумного жит­тя є певні фізичні властивості Всесвіту. 

В. У космосі мо­жуть бути розумні істоти, які схожі на людей. 

Г. З усіх розумних істот у Всесвіті найрозумнішими є люди на Зем­лі. 

Д.Перші розумні істоти у Всесвіті з’явились тільки на Землі.

 

28. Які речовини є основою всіх живих організмів на Землі?

А. Водень. 

Б. Кисень. 

В. Кремній. 

Г. Вода. 

Д. Вуглець.

 

29. На яку відстань від Землі вже поширились у космос «ро­зумні сигнали» наших радіостанцій?

А. 100св. р. 

Б. 1000св. р. 

В. 200 св. р. 

Г. 50св. р. 

Д. 10св. р.

 

30. У якому діапазоні електромагнітних хвиль доцільно вести пошуки сигналів від позаземних цивілізацій?

А. Гамма-діапазон. 

Б. Радіохвилі. 

В. Інфрачервоні хвилі. 

Г. Оптичний діапазон.

 

31. Що вимірюється парсеками?

А. Паралакси. 

Б. Відстань до планет. 

В. Відстань до галактик. 

Г. Світність зір. 

Д. Відстань до зір.

 

32. Яка зоря є найяскравішою на нашому нічному небі?

А. Вега.

Б.Сиріус. 

В. Капелла. 

Г. Полярна зоря. 

Д.Альтаїр.

 

33. Зорі якого кольору мають найнижчу температуру?

А. Білі. 

Б. Жовті. 

В. Червоні. 

Г. Зелені. 

Д. Сині.

 

34. 1 парсек дорівнює:

А. ?1013  км. 

Б. ?3·1013  км. 

В. 1010   км. 

Г. ?3,26  св. р. 

Д. 206 265 а. о.

 

35. Яка зоря є найяскравішою на земному небі?

А. Вега. 

Б. Сиріус. 

В. Капелла. 

Г. Сонце. 

Д. Альтаїр.

 

36. Зорі червоні гіганти бувають:

А. За розмірами менші від Землі. 

Б. За розмірами більші за Сонце. 

В. За масою менші від Землі. 

Г. За масою більші за Сонце. 

Д. За густиною більші за густину води.

 

37. Абсолютна зоряна величина Сонця дорівнює:

А. -26,7m. 

Б. -7m. 

В. 0m.  

Г. +5m.  

Д. +10m.

 

38. У майбутньому Сонце може перетворитись:

А. На планетарну туманність. 

Б. На пульсар. 

В. На чорну діру. 

Г. На червоний гігант. 

Д. На Білий карлик.

 

39. Планетарна туманність - це такий об’єкт:

А. Де утворюються нові планети. 

Б. Який має тверду по­верхню й нагадує планету. 

В. Який утворюється, коли зоря скидає зовнішні шари.

Г. На який перетворюються планети після атомної війни. 

Д. Що утворюється після зі­ткнення двох зір.

 

40. Зорі яких спектральних класів світять найдовше?

А. Блакитні гіганти. 

Б. Білі гіганти. 

В. Жовті карлики. 

Г. Білі карлики. 

Д. Червоні карлики.

 

41. Астрономи застосовують термін «чорна діра» до таких об’єктів:

А. Стадія еволюції зорі, коли з поля тяжіння не випускаються електромагнітні хвилі. 

Б. Чорні планети, які обер­таються далеко віл Сонця Й мають температуру, близьку до абсолютного нуля. 

В. Провалля в космічному просторі, куди зникають планети Й зорі. 

Г. Чорні хмари космічного пилу, з яких утворюються нові зорі. 

Д. Чорні зорі, що руй­нують космічні кораблі.

 

42. Яка відстань від Сонця до центра Галактики?

А. 100 000 св. р. 

Б. 25 000 св. р. 

В. 8500 пк. 

Г. 25 000 пк. 

Д. 100 000 пк.

 

43. Стала Габбла дорівнює:

А. 65км/с Мпк. 

Б. 100км/с Мпк. 

В. 500 км/с Мпк . 

Г. 50км/сМпк. 

Д. 10 км/с Мпк.

 

44. Чим квазари відрізняються від галактик?

А. Квазари мають світність у мільйони разів меншу, ніж галактики.

Б. Квазари - це космічні об’єкти, з яких утво­рюються галактики.

В. Квазари - це космічні об’єкти, у які перетворюються галактики.

Г. Квазари знаходять­ся в ядрі нашої Галактики.

Д. Квазари - це велетенські чорні діри.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Баранова Олена Анатоліївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
31 липня 2019
Переглядів
3760
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку