ТЕЗИ «ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІГРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЇ»

Про матеріал
тези до наукової роботи за темою «ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІГРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЇ»
Перегляд файлу

1

Автор: Питалева Ірина

 «Використання технології ігрового моделювання у процесі ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Прагнення постійно оптимізувати процес учіння учнiв, зумовлює потребу в нових технологіях навчання, які зорієнтовані на особистість, створення умов для її самовираження і саморозвитку, забезпечують активну участь кожного учня в процесі навчання, і індивідуальну відповідальність за результати процесу навчання. Однією із технологій, яка допомагає успішно вирішувати ці завдання  є технологія ігрового моделювання.

Розв’язуючи навчально-проектні задачі і психолого-педагогічні ситуації під час ігор, учні набувають предметних, інтелектуальних, емоційних і вольових якостей, в них формуються основи майстерності. Тому викладачі мають систематично застосовувати їх у навчальному процесі, послідовно сприяючи формуванню позитивних якостей учнів.

Тому іншими словами, навчальна має стати тим інтелектуальним методом навчання і контролю, який в умовах, наближених до реальних, об’єктивно виявить здібності учня до предметної діяльності.

Проблема використання технологій ігрового моделювання у всі часи привертала увагу як науковців, так і педагогів-практиків, таких як: Л. А. Байкова, О. О. Вербицький, Д. Б. Ельконін, А. М. Леонт’єва, В.А. Рибальський, П.М. Щербань.

Незважаючи на те, що більшість викладачів знайомі з методикою проведення ігор, використовують вони явно недостатньо. Насправді немає серйозних перешкод для використання інтерактивних методик i в цілком традиційному навчальному процесі – у ході лекцій i практичних занять, у тому числі й технологій. А під час опанування практичних навичок (у ході практикумів, тощо) ці методики сьогодні вже визнані пріоритетними.

Використання технологій ігрового моделювання у процесі підготовки на уроці технологій, навчання буде більш ефективним, якщо:

  •    використовувати систему різноманітних за видом і рівнем складності ігор;
  • впровадити розроблену методику проведення ігрової діяльності;
  • забезпечити готовність студентів до участі в ігровій діяльності.

Навчально-педагогічні ігри – нова ефективна форма підготовки учнів до вищої школи. Вони розвивають природні задатки учня, виховують творче ставлення до навчання, сприяють набуттю саме тих умінь і навичок, які невдовзі стануть їм у пригоді.

Ігрова технологія навчання допомагає учням усвідомити особисту мотивацію в процесі освіти, свою поведінку в грі і в житті, тобто формувати цілі і програми власної самостійної діяльності і передбачати її найближчі результати.

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання елементів гри і учіння багато в чому залежать від розуміння викладачем функцій і класифікації педагогічних ігор.

Класифікувати ігри – це створити порядки ігор, складених на основі обліку принципових і загальних ознак і закономірних зв'язків між ними. Ігри з однаковими правилами, інформаційною базою можуть бути вельми різними, оскільки використовуються в різних цілях: у одному випадку – для аналізу функціонування системи, в іншому – для навчання учнiв, в третьому – як тренінг для ухвалення рішень в модельованих ситуаціях, в четвертому – для розваги.

Нами були виділені та теоретично обґрунтовані відповідно до гіпотези педагогічні умови ефективного використання технології ігрового моделювання:

по-перше: використання систем різноманітних за видом і рівнем складності ігор (варто змінювати сюжети, iгровi ситуації. Важливо проводити ігри систематично і цілеспрямовано на кожному занятті, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх у міру нагромадження у учнiв знань);

по-друге: впровадження розробленої методики проведення ігрової діяльності (потрібно періодично змінювати правила гри, щоб вона не набридала, обов'язково має бути присутнім елемент несподіванки і непередбачуваності);

по-третє: забезпечення готовності учнiв до участі в ігровій діяльності (необхідно сформувати позитивну установку на ігрову діяльність, самостійність, творчість, потрібно забезпечувати психологічну захищеність кожного учасника).

Тож можна стверджувати що в цілому застосування ігрових методів у навчанні, а особливо при проведенні практичних занять має позитивний вплив на учнiв. Участь у ігровій діяльності допомагає запам’ятовуванню та закріпленню поданої інформації, сприяє самовираженню особистості, що забезпечує розвиток самостійності та творчості. Гра знімає ту жорстку напругу, в якій перебуває учень в своєму реальному житті. Дає можливість створити і об'єднати колектив.

doc
Пов’язані теми
Технології, Інші матеріали
Додано
19 грудня 2019
Переглядів
53
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку