18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Точка зору дорослого і дитини в новелі Герберта Уеллса «Чарівна крамниця»

Про матеріал
В ході уроку використано авторський метод аналізу літературного героя «поліграма», який розвиває творчі здібності школярів, креативність, підвищує емоційний рівень сприймання героїв художніх творів, допомагає створити емоційну ігрову атмосферу. Використання запропонованих вправ удосконалюватиме вміння дітей розпізнавати власні емоції та розповідати про них іншим, сприятиме розвитку емпатії, однієї зі складових розвитку емоційного мислення школярів.
Перегляд файлу

 Урок зарубіжної літератури в 7 класі 

Тема. Точка зору дорослого і дитини в новелі Герберта Уеллса «Чарівна крамниця».  «Дива» та їх сприйняття персонажами твору. Особливості дитячого світу.

Мета: створити на уроці умови  для  розуміння і засвоєння ідейно-художній змісту фантастичної новели; допомогти учням зрозуміти суть символічних образів у творі, розкрити роль деталей, сенс фіналу; удосконалювати навички виразного читання, переказу, аналізу літературного твору; закріпити знання учнів з теорії літератури (новела, фантастика, оповідач, точка зору); розвивати емоційний інтелект, вміння учнів  висловлювати свою думку та обґрунтовувати її, давати аргументовану характеристику героїв твору, використовуючи цитати; розвивати образне, аналітичне, критичне  та креативне мислення, емоційність сприймання та читацькі смаки учнів,  розвивати вміння мріяти і фантазувати, бажання й уміння бачити дивовижне в житті, оптимістичне сприйняття світу, прагнення дарувати дива оточенню.

Очікувані результати : учні розуміють сюжет твору, суть символічних образів, розкривають роль деталі для  характеристики героїв оповідання, уміють аналізувати художній текст, створювати власний конструкт, критично мислити, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки.

Тип уроку:  урок вивчення, аналізу художнього твору.

Теоретико-літературні поняття:  новела, фантастика, художня деталь, образи –символи.

Наочні засоби навчання:  ілюстрації до твору, поліграма, кросворд, роздатковий матеріал для роботи в групах та парах, виставка творів Герберта Уеллса, презентації  Microsoft Office Power Point, мультимедійний екран, проектор для демонстрації слайдів; відеоролік "Цей світ чудес"(буктрейлер), «Добро пожаловать в мир чудес», уривок з фільму «Лавка чудес».

Я зрозумів одну нехитру істину,

вона  в  тому,  щоб  робити дива

 своїми руками.                 О Грін.

 Кожна моя книжка – це заклик до змін.

Г.Уеллс

Х і д  і  с т р у к т у р а  у р о к у

 1. Організаційний момент.
 1. Вступне слово вчителя.
 • Погляньмо навкруги! Все, що нас оточує – цілком реальний, матеріальний світ. Але існує ще й інший світ – світ нашої фантазії, уяви. І саме він допомагає нам зазирнути за межі неможливого, побачити те, що ніхто не бачив. Одним із провідників світу фантазії є англійський письменник-фантаст ГербертУеллс.
 • Перш ніж розпочати урок, я пропоную виконати вправу «Пароль»
 1. Прийом «Пароль»: представити письменника  одним словом або словосполученням.

 Учні повинні назвати, не повторюючись, відомі факти з життя та творчості письменника. Учень сідає за парту тільки в тому випадку, коли самостійно або за допомогою товаришів дав відповідь. (Слайд 1)

І зараз ми разом із письменником здійснимо подорож у тих вимірах і просторах, яких немає в реальності, ми відвідаємо ту країну, якої немає на карті.  І точкою відліку у наших мандрах буде для нас наша власна уява, наша фантазія.

 1. Перегляд відеороліку "Добро пожаловать в мир чудес"(буктрейлер).

ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку. (Слайд 2)

-запис у зошити теми та дати

- запис вислову Г.Уеллса, до якого повернемося в кінці уроку і визначимо, до яких змін закликає твір «Чарівна крамниця»

 ІІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. КРОСВОРД

Відповіді на запитання з елементами бесіди та використаням творчих завдань.

Запитання 1. До якого жанру належить твір Г.Уеллса «Чарівна крамниця»? (Слайд 3). (новела)

- Доведіть, що «Чарівна крамниця» - новела.

 (Новела – це невеликий  за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом. Ознаки: контраст, паралелізм сюжетних мотивів, зведення до мінімуму кількості персонажів, увага зосереджена на зображенні внутрішнього світу, переживань, настрою героїв)

Нове́ла (італ. novella, від лат. novellus — новітній) — невеликий за обсягом прозовий  епічний  твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.

- Які ви знаєте різновиди новел ? (психологічна, філософська, фантастична)

- До якого різновиду можна віднести новелу «Чарівна крамниця»?

- Доведіть, що новела Уеллса «Чарівна крамниця» -  фантастичний твір

- Дайте визначення поняттю фантастичний твір, визначте, що у творі Г.Уеллса реалістичне, а що – фантастичне. (Фантастика (від дав.-гр. φανταστική  мистецтво уяви, фантазія)  жанр художніх творів, в якому за допомогою додавання вигаданих, уявних елементів створюється світ, відмінний від сьогоденного, реального. Основною ознакою фантастики є наявність у творі фантастичного допущення — фактора, який не зустрічається або неможливий в реальному світі).

Підсумок вчителя.

Більшість творів Г.Уеллса написано саме у жанрі наукової фантастики. "Фентезі"- своєрідні казки. Лін Картер визначив"фентезі" як оповідання про дива, які не належать ні до наукового світу, ні до потойбічного. Таким чином "Чарівну крамницю" ми можемо віднести до жанру "фентезі" (фантастична новела).                                                                                                              

Запитання 2.  Від чийого імені ведеться розповідь у творі (від імені батька) (Слайд 4).

Запитання 3. На честь кого письменник назвав головного героя новели ? (сина ) (Слайд 5).

Завдання:   переказати  уривок тексту про те , як Джіп із батьком потрапляють у чарівну крамницю  від  імені хлопчика.

2. Прийом «Мереживо подій». (робота в парах) (Слайд 6).

 Встановлення хронологічної послідовності подій у творі.

А) Фокусник намагається накрити хлопця барабаном.

Б) Джіп із батьком потрапляють у чарівну крамницю.

В) Батько зупиняє кеба.

Г) Зникнення хлопчика.

Д) Відвідини виставки.

Е) Поява скляних кульок.

Відповіді:  Б; Е; Д; А; Г; В.

3. Порівня сюжету відео і тексту новели

(Відмінності: рассказ, девочка, Джонатан-Джип, Джейн-Джіссі)

Перегляд  відео-уривку з фільму «Лавка чудес»:  «Добро пожаловать в волшебную лавку»

Запитання 4. Чиї чаріні риси успадкував Джип? (матусі) (Слайд 8).

Проблемне запитання:

- Як ви думаєте, чтому хлопчик потрапив у крамницю з батьком , а не з матірю?

 1. Вправа «Що було, якби…» (хлопчик потрапив у крамницю з мамою?)
 • Що зробив би батько, як би був мамою? Як батько ставився до свого сина? (робить подарунок за 100 днів до дня народження, приховує, що Джип – славний хлопчик, не хвалить свого сина)

Наведіть слова з тексту новели.

Запитання 5. Які хлопчики  можуть потрапити до крамниці? (славні) (Слайд 9).

Доведіть словами з тексту

5. Робота в групах. Дослідження-характеристика літературного героя. (Слайд 10).

Завдання: простежити ланцюжок: Джип –звичайний хлопчик – «славний хлопчик» – голов­ний герой. Доведіть, що Джип…

І група Джип — звичайний хлопчик

(Джип — звичайний хлопчик, тому що:

1.  Побачивши незвичайну вітрину, взяв батька за палець і потяг до неї.

2.  У нього очі розбіглися, побачивши таку кількість чарівних речей.

3.  У звичайній крамниці він відразу поспішав до прилавку.

4.  Джип був дуже схвильований; дивлячись на чари, щиро захоплювався.

5.  Радіє олов'яним солдатикам, грається ними. )

ІІ група Джип — «славний хлопчик»

(Джип — «славний хлопчик», адже:

1. Успадкував материну вихованість.

2. Не забував про інших.

3. Довірливо і чемно звертався до продавця.

4.  Був стриманим і не набридав благанням. )

ІІІ група Саме Джип є головним героєм

 ( Саме Джип є головним героєм, адже зав­дяки йому:

1. Крамниця перестала бути міражем.

2. Батько побачив чари, в які давно перестав віри­ти.

  Герої гуртуються довкола Джипа, а саме:

1. Батько хоче зробити синові подарунок, та ос­терігається негативного впливу.

2. Продавець демонструє саме для Джипа фокуси, проводить огляд виставки, дарує чотири пакунки.)

6. Складання сенкану «Джип», «Батько» (випереджальне домашнє завдання)

  IV.Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

     1. Вступне слово вчителя.

Відкриття чекають на кожному кроці. Щаслива та людина, якій вдалося зберегти в собі захоплення світом, очікування дива, дар знаходити радість, здавалось би в буденних речах.

Не  для розваги, а для осмислення нового бачення світів, як герої твору (батько та син) сприймають події, які з ними відбуваються, як Г. Уеллс за допомогою контрасту, художніх деталей, символів розкриває характер героїв та ідею твору.

- Наведіть приклади використання контрасту в новелі «Чарівна крамниця».   (Слайд 11).

2. Дослідницька робота.

- Чи однаково сприйняли цей світ хлопчик і його батько?

А) Сладання порівняльної таблиці «Світ Джипа та його батька» (колективно, усно) (Слайд 12).

Світ  очима дитини

Світ очима батька

Дитина готова сприйняти диво. Іграшки, предмети оживають у її уяві. Таємничі ігри сприймає із захопленням. Має свої таємниці.

Батько  реалістично дивиться на події,  речі, явища. Не розуміє фантазій сина. Намагається  завоювати прихильність сина. Хоче побачити світ очима дитини.

Джип

Батько

Нестримна фантазія

Твердий реалізм

Вірить в дива

Хвилюється за сина

Відчуває безмежну та щиру радість

Відчуває тривогу та неспокій

Здійснюються мрії

Втілюються страшні сни та побоювання

Бачить незвичайні, живі іграшки

Помічає прості, зовсім непримітні іграшки

 

  Б)  Робота в парах

Дослідницька робота. Спробуйте за цитатою визначити почуття героїв(Слайд 13).

 Прослідкуйте зміну почуттів батька.

 

Почуття

Цитата

1

 

«Але мені й на думку не спадало завернути туди»

2

 

«Багато разів мені випадало бачити цей фокус… але тут, у крамниці, я цього не чекав»

3

 

«Невдовзі я з невиразною тривогою і почуттям, дуже схожим на ревнощі, завважив, що Джип ухопив його за палець»

4

 

«Ця крамниця вже починала викликати в мене підозру й побоювання»

5

 

«Я обурено викинув її [кульку] на бруківку»

6

 

«Але нічого чарівного в них [солдатиках] я так і не помітив...»

 

 Як змінюється стан хлопчика Джипа?

1

 

«Джип уважно роздивився свою кульку, потім дві ті, що лежали на прилавку, і зрештою підвів запитливий погляд на продавця...»

2

 

«Це була чарівна крамниця, і тому Джип не поспішав відразу до прилавка, як бувало...»

3

 

«Хлопчик говорив дуже мало, але очі його були красномовні. Красномовні були і його руки, що тримали біля грудей покупки»

4

 

«Джип стояв невимовно схвильований»

5

 

«— Тату, а мені ця крамниця подобається!» «Він не був наляканий, не був розгублений; його просто страшенно тішило те, як минув день»

 

В) Складання порівняльної таблиці сприйняття дорослого та хлопчика під час огляду виставки (запис в зошитах) (Слайд 14).

 

Зміна почуттів батька

 

 

Зміна стану сина

1. Байдужість.

2. Здивування.

  3.  Тривога.

4.  Підозра й побоювання.

5. Обурення.

6. Нерозуміння.

1. Цікавість.

2. Подив.

3. Захоплення.

4. Схвильованість.

5. Радість.

 

Г) Побудова поліграми «Почуття батька та Джипа» (робота біля дошки) (Слайд 15).

 

Висновок вчителя

Світ очима батька                           

Уеллс показав нам, що батько Джипа  був готовий повірити в чудеса, але тверезість розуму, а потім ревнощі й тривога за хлопчика знищили те чарівництво, яке, начебто, вже з'явилось в ньому. Батько не вірить в чарівництво і чекає, коли хазяїн крамниці прийде отримати рахунок за подарунки.

Світ очима дитини                                      

Маленькому Джипу підвладні предмети, він з дитячою серйозністю управляє ними. Від захоплення він забув про існування реального світу, де є батько. Хлопчик включається в цю гру, не дивуючись і не лякаючись. Покинувши чарівну крамницю, він не злякався і не засмутився, а сприйняв чари як щось природне і був задоволений цим днем.

Висновки.

      У творі показано зміну почуттів батька – людини прагматичної (його цікавить лише ціна), далекої від світу мрії і фантазії, в якому живе його син. Водночас автор зображає стан хлопчика, відкритого для див. Не випадково навіть у звичайнісіньких солдатиках він бачить чарівних.

  Д) Міні-дослідження(Слайд 16).

Характеристика символічних образів та деталей

 (чарівна крамниця, капелюх, голуб,чортик, палець, за який тримався хлопчик, дзеркала, прилавок, оловв’яні солдатики, кошеня)

 • Що символізує чарівна крамниця?
 • Складіть асоціативний ряд до образу чарівної крамниці

Зачитайте уривок з тексту , де описується крамниця, продавець

- Чому саме вона знаходиться між художнім салоном і інкубатором?(салон – духовне, інкубатор – матеріальне, крамниця – перехідний етап).

- Як із самого початку сприйняли крамницю батько і Джіп? (Для Джіпа крамниця була як щось реальне, а для батька – невловимий міраж.)

 •                 Місце,в якому за словами продавця, у людей збирається багато сміття (капелюх)
 • Аналіз епізоду тексту. Як ви думаєте, що символізує капелюх?

- Знайдіть епізод, художню деталь,слово, яким автор натякає, що в наших думках багато зайвого, часто непотрібного для нашого життя( "Помалу збирається стільки всякої всячини,сер... Звісно, не тільки у вас... Мало не в кожного покупця... Чого тільки люди з собою не носять!")                                                 

-  Як автор говорить про внутрішній стан людини?("Ніхто не знає, сер, що ховається в людині за її добропристойною подобою... Всі ми - всього лише прилизана зовнішність, одне слово, лицеміри...")       

- Що символізують дзеркала? Згадайте казку  Г.К. Андерсена  «Снігова королева».

- Що символізує прилавок  крамниці?(Батько і син захотіли пізнати загадкове, приховане, ступивши за прилавок, тобто за межі звичайного життя. І що там побачили?"...нічого не побачили". З мірками нашого звичайного  життя не можна підходити до невидимого й загадкового  світу. Але для тих, хто пізнав нове, дорога тільки вперед. Прилавок-дорога вперед) - Тим,хто рішуче тягнеться до нового, непізнанного, їм і далі будуть відкриватись таємниці. Яка деталь підтверджує цю думку?("Чи бажаєте оглянути нашу виставку?")

 - Що, на вашу думку, символізував чортик, який приліпився до рукава роздратованого батька? (На шляху  до пізнання нового, як завжди, виникають спокуси, завади, які відволікають людину. В якому образі автор показав ці спокуси?("... я побачив, що він тримає за хвіст невеличке червоне чортеня, а воно смикається, звивається і все хоче вкусити його за руку. Ще хвиля - і продавець байдуже жбурнув його під прилавок... І сліду немає! Це, видно, ви занесли йог з вулиці... чого тільки люди не носять з собою, самі про це не знаючи!")                                                                                                                                  

V. Підведення підсумків уроку

      1.  Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 Визначте головну думку новели Г. Уеллса «Чарівна крамниця».

Очікувані відповіді:

 • Уславлює людяність, добро.
 • Учить любити й шанувати людей, бачити прекрасне у світі.
 • Закликає вірити в дива, мріяти й думати про краще майбутнє, наближати його своїми добрими справами.
 1. Дискусія над проблемними запитаннями. (Слайд 17).

 * Як можна пояснити вислів: «Кожен бачить навколо себе те, що сам хоче бачити»?

* Чому, на вашу думку, одні люди вміють бачити диво навіть у звичайних речах, а інші не помічають дивовижного й у незвичайному?

 1.  Прийом «Пофантазуйте» (Слайд 18).

О. Грін сказав: «Я зрозумів одну нехитру істину, вона в тому, щоб робити дива своїми руками». Тож давайте вчитися бачити значущість у всьому, що нас оточує,бачити диво навіть у звичайних речах

- Чому в кишені у Джіпа опинився набір «Купи й дивуй друзів»? Як про це дізнався продавець?

Оце і є ознакою фантастики. Письменник передбачає, що люди будуть спілкуватись думками. Герберт Уеллс за допомогою деталей, символів розкриває нам, що є видимий світ та невидимий – думки, почуття(внутрішній світ людини). Але невидимий дано не всім побачити, лише особливим людям, автор їх називає чарівниками.

 1. Перегляд відео «Добро пожаловать в мир чудес»
 2. Рефлексія

Учням пропонується набір «Купуй і дивуй друзів»

Завдання:  оберіть подарунок для друга і придумайте , які надзвичайні властивості має обраний предмет.

 1. Відслідування ефективності уроку

Карта відстеження ефективності  уроку.

Продовжте речення:

- Сьогодні на уроці я навчився, зрозумів…

-  Я вважаю, що сьогоднішній урок:

а) відмінний, цікавий, захоплюючий;

б) добрий, змістовний, змушує працювати;

в) нормальний, звичайний;

г) скучний;

д) некорисний, нецікавий.

7 . Заключне слово вчителя.

Головне у людині – те, що приховано в її душі. На думку, Г. Уеллса душа зберігає свою чистоту і світлість тоді, коли вміє мріяти, коли зберігає в собі місце для казки, бо справжнє життя відбувається лише в глибинах власного «я», здатного творити великі дива. 

Давайте вчитися бачити значущість у всьому, що нас оточує, бачити диво навіть у звичайних речах.

     Незвичайне поруч. Варто подивитись уважніше довкола, прислухатись.

VІ. Домашнє завдання (слайд 19)

 

Урок підготувала: Стоянова Лариса Михайлівна, спеціаліст  вищої категорії, старший вчитель зарубіжної літератури Матроського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ізмаїльської районної ради Одеської області

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Bessmertnaya Natalya
  Дякую за допомогу! Дуже цінно.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
31 жовтня 2020
Переглядів
7039
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку