18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тренінг "Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості"

Про матеріал

Тренінг розроблено з метою формування цілісного сприйняття вчительської професії, виховання духовної, благородної людини, знайомство учасників тренінгу між собою, згуртування групи, розвивати навички співпраці та знаходження компромісу.

Перегляд файлу

Тренінг

(для педагогічних працівників)

Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я  учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості

Мета: формувати цілісне сприйняття вчительської професії, виховання духовної, благородної людини, знайомство учасників тренінгу між собою, згуртування групи, розвивати навички співпраці та знаходження компромісу.

Завдання:

 • розвивати комунікативні навички;
 • формувати мімічну та пантомімічну виразність;
 • вчитися розуміти невербальну поведінку співрозмовника;
 • розвивати позитивну мотивацію до педагогічної професії;
 • дати знання про педагогічні здібності та характерологічні особливості особистості, необхідні для досягнення успіхів у педагогій професії.

Обладнання: папір, фломастери, бейджи, мікрофон, зошити, ручки

Хід заняття

І. Вступне слово (3 хв.). Тренер оголошує тему, мету, завдання заняття, інформує проте, яка діяльність буде здійснюватись.

ІІ. Знайомство учасників тренінгу між собою.

Вправа «Знайомство»  -  10 хв.

Мета: зняти психологічне напруження, створити сприятливі умови для співпраці.

Запишіть у  стовпчик  свої імена і навпроти кожної літери – слово, яке починається з неї і характеризує вас з кращого боку.

По черзі читайте написане:

 І  ініціативна;

Н – наполеглива;

Н – надійна;

А – активна.

 1. Гра “Інтерв’ю”

Мета: більше дізнатися один про одного.

Тренер об’єднує  учасників у пари (роздає листочки з парами однакових чисел, що не повторюються),  пропонується взяти інтерв’ю у партнера. Питання для інтерв’ю:

 1. Пять схожостей
 2. Пять відмінностей

ІІІ. Очікування учасників тренінгу (5 хв.)

Мета вправи: допомогти присутнім усвідомити й проговорити свої наміри та сподівання від даного тренінгу.

 1. Групі пропонується на стікерах (маленьких липких аркушах) записати відповідь на запитання: яких знань та вмінь ви потребуєте; про що ви хотіли б дізнатися з оголошеної теми нашого заняття, щоб ця зустріч була для вас корисною, допомагала у подальшій діяльності?
 2. Потім кожна особа зачитує написане,  потім ці аркуші розміщують на першій сторінці розгорнутої книги, намальованої на ватмані. (В кінці тренінгу очікування які здійснилися, учасники переносять на другу сторінку. Це дасть можливість подивитися чи вдалося виконати очікування учасників і наскільки продуктивною була праця протягом заняття).

Отже, від того, що ми хочемо зрозуміти і чого навчитися під час тренінгу, від нашого бажання збільшити свої ресурси, залежить не тільки глибше засвоєння матеріалу, а й наші успішні подальші дії на громадській ниві. На жаль, не всі ваші побажання можна обговорити та отримати за такий короткий період. Але ми можемо окреслити проблему, а далі ви можете працювати самостійно.

IV. Прийняття правил роботи групи (пантоміма).  (3 хв.)

Вправа «Правила групи»  5 хв. (Заздалегідь написані на папері ватману).

Мета:  ознайомити учасників з методами  підтримки дисципліни  на тренінгу.

На тренінгу ми прагнемо досягти 2 цілей:   

1)      створити доброзичливу невимушену атмосферу;

2)      підтримувати демократичну дисципліну.

У цьому допоможуть нам правила групи:

1)  Бути позитивними (частіше посміхатися).

2)  Говорити  по черзі.

3)  Бути доброзичливими.

4)  Кожна думка має автора.

5)  Бути толерантними.

- А які б правила додали ви?

V. Вправа- руханка «Ураган» (5 хв.)

Мета: створення позитивного настрою, зняття напруження.

Тренер пропонує учасникам помінятися місцями за таким принципом: він називає якість, дію, уміння, які можуть бути притаманні учасникам групи.

- поміняйтеся місцями ті, хто любить морозиво;

- поміняйтеся місцями ті, хто співає у душі;

- поміняйтеся місцями ті, хто прийшов сьогодні у спідницях;

- поміняйтеся місцями ті хто прийшов сьогодні у штанах;

- поміняйтеся місцями ті, робить ранкову гімнастику;

- поміняйтеся місцями ті, у кого є домашні тварини;

- поміняйтеся місцями ті, хто любить танцювати;

- поміняйтеся місцями ті, хто грає на гітарі;

- поміняйтеся місцями ті, хто годував цією зимою птахів;

- поміняйтеся місцями ті, хто любить кінокомедії;

- поміняйтеся місцями ті, хто вирощує квіти;

- поміняйтеся місцями ті, хто любить сніг;

- поміняйтеся місцями ті, хто прийшов у школу у хорошому настрої;

- поміняйтеся місцями ті хто любить сидіти у соціальних мережах;

- поміняйтеся місцями ті, у кого сині очі;

- поміняйтеся місцями ті, у кого хороше почуття гумору.

VI. Мозковий штурм “Піраміда суджень”(10 хв.)

Мета: оцінити значущість суджень за трьома позиціями, створити підґрунтя для подальшої роботи, визначити рівень  поінформованості учасників тренінгу з даної теми.

Хід вправи:

Тренер об’єднує учасників у три групи (за словами віра, надія, любов). І група визначає позицію «Функції дитини», ІІ – позицію «Функції сім’ї», ІІІ – позиція «Функції школи». Усі висловлювання записуються на аркуші паперу і обговорюються в групах. Лідери груп презентують головні.

 Після виступів лідерів груп тренер коментує всі висловлювання.

  Позиція «Функції дитини»

1.     Вирости фізично здоровими.

2.     Навчити виживати у складних умовах.

3.     Здобути освіту та відповідну професію.

4.      Бути чуйним, добрим людьми, працелюбним, законослухняним громадянином.

5.     Проявляти повагу до старших членів родини.

6.     Сформувати самостійність та відповідальність.

7.   Виявити та розвинути творчі здібності.

Позиція «Функції сім’ї»

1.     Народження та годування дітей.

2.     Становлення особистості дитини та її виховання.

3.     Можливість завдяки шлюбу підвищити свій соціальний статус.

4.     Духовне спілкування і розвиток творчого потенціалу кожного члена родини.

Позиція «Функції школи»

1.     Забезпечити умови для здобуття освіти.

2.     Виявити та розвинути творчі здібності дітей.

3.     Сформувати вміння спілкуватися.

4.     Здійснювати статеве виховання.

5.     Сформувати господарське відношення до довкілля.

6.     Надати практичні економічні знання.

7.     Надати практичні правові знання.

8.     Навчити не боятися труднощів, бути цілеспрямованим.

9.     Навчити захищати себе, бути впевненим у собі.

10.   Виховати повагу до батьків, традицій свого роду.

VII. Інформаційне повідомлення. Міні-лекція “Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я  учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості”  (20 хв.)

Мета: надати інформацію про збереження духовного, морального та фізичного здоров’я  учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості

Здоров’я – багатовимірне, багатогранне поняття. Визначення, сформульоване ВООЗ:

Здоров’я – стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.

Наше здоров’я залежить від таких основних чинників:

 • спадковість - на 20%
 • рівня медицини - на 10%
 • екології – на 20%
 • способу життя – на 50%.

Вправа «Скріпка»

Мета: проілюструвати наочно незворотність змін при порушенні здоров’я.

1. Роздайте кожному з учасників звичайну канцелярську скріпку та запропонуйте розігнути її.

2. Наступним кроком запропонуйте відновити скріпку.

3. Поговоріть з групою про невідворотність змін. Як видно з експерименту відновити первинний вигляд скріпки неможливо. Проведіть аналогію зі здоров’ям людини. Якщо людина втрачає своє здоров’я, то, навіть користуючись самими сучасними методами та засобами медицини, не завжди можна відновитися без будь-яких наслідків.

4. Підведіть групу до висновку, що порушене здоров’я неможливо повністю відновити. Завжди потрібно пам’ятати про істину, що збереження здоров’я та його профілактика завжди ефективніше, ніж лікування, навіть саме сучасне.

Узагальнення сучасних підходів до розуміння здоров’я можна представити у такій інтерпретації.

Здоров’я – це:

 •                  довге життя

(наповнити життя роками)

 •                  бути здоровим якомога довше

(наповнити роки життям)

 •                  розвинути свій потенціал

(наповнити життя життям).

В контексті сучасних поглядів на здоров’я як феномена, що інтегрує принаймні 4 його сфери: фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну, таке розуміння цього поняття і відповідно дії, поведінка не можуть забезпечити благополуччя всіх складових здоров’я.

Здоровий спосіб життя – усвідомлене, відповідальне, активне ставлення до власного здоров’я, метою якого є формування, збереження і зміцнення всіх складових здоров’я.

Доречно пригадати висловлювання автора системи природного оздоровлення Г.Шаталової: «Людський організм — найдосконаліша цілісна система, що саморегулюється і самооновлюється. Не заважайте йому своїм нездоровим, що йде врозріз із приписами природи, способом життя, і він віддячить вам гармонією повного духовного, психічного та фізичного здоров'я».

Далі тренер акцентує увагу учасників у наведеному визначенні поняття на «відповідальне ставлення».

Тренер запитує учасників, як вони розуміють поняття «відповідальність». А потім пропонує таке визначення:

«Відповідальність – означає покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, дії, вчинки, слова».

Тренер пропонує учасникам подумати: за яких умов людина здатна взяти на себе відповідальність.

Існують 4 принципи відповідальності:

 1.              Я відповідаю за все, що роблю. Якщо роблю щось не так, то визнаю свою помилку і не намагаюсь перекласти провину на іншого.
 2.              Я відповідаю за свою освіту і здоров’я;  інші не повинні робити за мене те, що я спроможний зробити для себе сам.
 3.              Я відповідаю за свої стосунки з людьми.
 4.              Я відповідаю за Землю: я повинен до неї дбайливо ставитися. Я маю зробити все, щоб зберегти природу для майбутніх поколінь.

VIII. Руханка “Погода в Нікополі” (5 хв.)

Мета: зняття емоційного напруження, здоров'язберігаюча технологія.

Хід гри: учасники заняття встають по колу, повернувшись в один бік, поклали руки на плечі свого сусіда, виконуємо рухи руками.

Вийшло сонце – кругове прогладжування,

Подув легенький вітер –  повільні вертикальні рухи,

Подув сильний вітер – швидкі вертикальні рухи,

Дощ – плескати,

Сильний дощ- сильніше плескати,

Подув сильний вітер – швидкі вертикальні рухи,

Подув легенький вітер –  повільні вертикальні рухи,

Вийшло сонце – кругове прогладжування

ІХ. Вправа “Квітка - порада” (5 хв.)

Мета: закріпити поданий інформаційний матеріал, сприяти самоаналізу слухачами.

Хід вправи: тренер дає учасникам тренінгу пелюстки  паперової квітки, поділивши учасників на три групи за учбовими порами року, І група записує поради батька, ІІ – дітям, ІІІ – вчителям, щодо збереження духовного, морального та фізичного здоров’я  учасників педагогічного процесу.

  Коли всі учасники виконали завдання відбувається обговорення.

Поради щодо збереження духовного, морального та фізичного здоров’я  учасників педагогічного процесу

Х. Тест «Мандрівка»

Правила проведення: запропонуйте дорослому уявити, як вони мандрують по уявному маршруту. Відповіді бажано записати.

1.  Ти йдеш по лісу. Який цей ліс? Яка погода? З ким ти?

2. Ти виходиш на галявину та бачиш джерельце. Яке воно? Ти до нього підійдеш? Будеш пити з нього?

3.  Раптом  на галявину вискакує звір. Який він? Що він робить? А що робиш ти?

4. Ти йдеш далі. По дорозі потрапляєш на берег річки. Яка вона? Ти будеш перебиратись на інший берег, чи залишишся на цьому березі? Якщо будеш перебиратись, то яким чином?

5. Ти опинився на другій стороні( або залишився на цій) та натрапив на будинок. Який цей будинок?

6. Ти заходиш до будинку. Подивись навколо та розкажи про нього. В яку ти кімнату зайшов спочатку? Які ще є кімнати? Ти підеш в підвал, на горище? Розкажи про них. Що там лежить або хто там живе?

7. Ти виходиш з дому з іншої сторони та йдеш по стежці. Попереду  тебе – паркан. Ти намагатимешся потрапити на іншу сторону? Якщо так, то яким чином?

8. Ти довго йшов і на кінець потрапив на берег моря. Над морем літають чайки. Далеко вони чи близько? Як вони себе поводять?

9.  В морі ти бачиш корабель. Який він? Як далеко від берега? Ти будеш до нього добиратись?

Інтерпретація символів:

Ліс. Символізує те, як людина сприймає саме життя та свій рух по ньому. Зверніть увагу на сам ліс – наскільки людині комфортно в ньому, світло, цікаво.

Джерельце. Це сприйняття всього нового, що приносить нам життя. Якщо людина бачить брудне джерело, то більш за все вона не звикла чекати від життя радості та милості...

Звір. Це те, як людина бачить інших людей. Хто першим іде на контакт – людина чи тварина? Чи вони ігнорують одне одного? Так ви зможете проаналізувати стосунки між людиною та соціумом.

Річка і паркан. Це символи перешкод. Як людина їх сприймає? Чи хоче їх здолати або буде здаватися, зупиниться на місці?

Будинок. Це символ сім’ї. Який цей будинок: чистий, затишний чи брудний, захаращений?  Важливо, на яку деталь людина звертає увагу – дах з дірками, відкриті чи закриті вхідні двері. Якщо при описі кімнат якась кімната не згадується взагалі, це значить, що якась сфера життя чи якась людина підсвідомо ігнорується. Горище – це знання, навички та вміння. Добре, коли воно  уявляється акуратним, де все розкладено по полицям. Або там живуть веселі коти або добрі птахи – це свідчить про розвиток уяви та фантазії. Якщо горище захаращене, то це свідчить про наявність “сміття” в голові. Підвал – це підсвідомість. Якщо людина залюбки “лізе” у підвал і з задоволенням там знаходиться -  то, більш за все,  підсвідомі страхи її не дуже тривожать.

Чайки на морі. Це родичі. Подивіться, яка в них поведінка, де вони.

Корабель. Це заповітна мрія. Якщо ви його бачите ясно та чітко – це означає, що ви знаєте, чого хочете. А якщо корабель розбитий, то це явна ознака розчарування. Ще гірше, якщо людина говорить про корабель із сумом або відразу описує перешкоди – немає човна, щоб добратися, немає бажання до нього плисти і т. ін. – це говорить про те, що людина   не вірить у власні сили. 

 ХІ. Підсумок

1. Вправа “Мікрофон”. (5 хв.)

Мета: отримання зворотного зв’язку від групи, розвиток комунікативних навичок.

Хід вправи:

Тренер пропонує учасникам по черзі висловити в мікрофон свої враження від тренінгу, що нового вони дізналися, навчилися, що було цікаво, а що – ні. Якщо їх очікування здійснилися, то липкі аркуші паперу, де на початку тренінгу записували свої очікування, з першої сторінки книги переносять на другу. Вправа закінчується, коли мікрофон обійде всіх учасників тренінгу.

2. Притча: скляна банка і ваше життя. (8 хв.)

Мета: показати важливість комунікативних, перцептивних здібностей, уважності як

банку й наповнив її каменями, кожний з яких був не менше трьох сантиметрів у діаметрі. Після чого запитав студентів, чи повна банка?

Всі відповіли: так, повна.

Тоді він відкрив банку горошку й висипав її вміст у більшу банку. Горошок зайняв вільне місце між каменями. Ще раз професор запитав студентів, чи повна банка?

Всі відповіли: так.

Тоді він взяв коробку з піском, і висипав її в банку. Природно, пісок зайняв повністю існуюче вільне місце.

У черговий раз професор запитав студентів, чи повна банка? Відповіли: так, і цього разу однозначно, вона повна.

Тоді з-під стола він дістав склянку із водою й вилив її в банку до останньої краплі, розмочуючи пісок.

Студенти засміялися.

А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що банка – це ваше життя. Камені – це найважливіші речі вашого життя: родина, здоров’я, друзі, діти – все те, що необхідно, щоб ваше життя залишалося повним навіть у випадку, якщо все інше втратиться. Горошок – це речі, які особисто для вас стали важливими: робота, дім, автомобіль. Пісок – це все інше, дрібниці.

Якщо спочатку наповнити банку піском, не залишиться місця, де могли б розміститися горошок і камені. І також у вашому житті, якщо витрачати увесь час і всю енергію на дрібниці, не залишається місця для найважливіших речей. Займайтеся тим, що вам приносить щастя: грайте з вашими дітьми, приділяйте час дружинам, зустрічайтеся із друзями. Завжди буде ще час, щоб попрацювати, зайнятися прибиранням будинку, полагодити й помити автомобіль. Займайтеся, насамперед, каменями, тобто найважливішими речами в житті; визначите ваші пріоритети: інше – це тільки пісок.

Тоді одна студентка запитала професора, яке значення має вода?

Професор посміхнувся.

– Я радий, що ви запитали мене про це. Я це зробив для того, щоб довести вам, що, як би не було ваше життя зайняте, завжди є трохи місця для дозвілля 

 Обговорення і аналіз “Притчі…” учасниками тренінгу.

ХІ. Групове прощання. Вправа «Рука дружби»

Обведіть на своєму аркуші праву руку, підпишіть своє прізвище і передайте по колу своєму сусідові, де кожен напише свої побажання. Вправа продовжується до тих пір поки «своя» рука не повернеться до свого власника.

 


Література:

1. Кірейчева Є.В., Кірейчев А.В. Психологічний тренінг розвитку Я-концепції. - Ялта, 2006.

2. Авідон І., Гончукова О. 100 розминок, які прикрасять ваш тренінг. - СПб.:Мова, 2010.

3.Саковіч Н.А. Методичка з арт-терапії. -СПб, 2005.

4. Пузіков В.Г. «Технологія ведення тренінгу». М. 2007

5. Самоукина Н.В. «Психологічний тренінг для вчителя», М. 2006

6. Фопель К. «Групова згуртованість», М. 2010

7.  Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. твори.: В 5 т.- К.: Рад. шк., 1976

8. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.

9.  Сухомлинський В. А. Избранные произведения: В 3-х т. – К., 1980
10. Журба К.О. Основи сучасного гуманістичного виховання. - Педагогічний вісник. – 2007. – № 4. 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
3 квітня 2018
Переглядів
1127
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку