Тренінгове заняття "Лідер і його команда"

Про матеріал
Тренінгове заняття "Лідер і його команда" на виявлення лідерських якостей, на вміння взаємодіяти один з одним.
Перегляд файлу

Тренінг «Лідер і його команда»

 

Мета: з’ясувати яких людей називають лідерами, які якості характеру і поведінки їм притаманні, які бувають лідери; навчитися адекватно оцінювати свої лідерські якості, своє місце в колективі, відношення інших, бачити свої позитивні та негативні риси характеру.

 

Хід тренінгу

 

1 Вправа «Знайомство»

 Всі присутні розподіляються на команди. Завдання для команд: намалювати на аркуші сонечко і біля кожного промінчика написати кожному учаснику команди 5 рис притаманних лише йому, а всередині сонечка 5 спільних рис для команди.

 

Правила роботи в групі:

 1. Дотримуватися регламенту.
 2. Слухати і чути (один говорить – усі слухають).
 3. Бути відкритим.
 4. Не розголошувати отриману інформацію.
 5. Бути активним.
 6. Бути доброзичливим.
 7. Говорити тільки за темою і від свого імені.
 8. Не критикувати: кожен має право на власну думку.
 9. Дотримуватися правила піднесеної руки.
 10.  Стоп телефон.

 

Вправа «Годинниковий  циферблат»

 Участь приймають 12 гравців.  Встають  у коло, кожному присвоюється певна цифра годинникового циферблату.

Завдання: показувати годину, яку вказує ведучий.

Висновок: що ж таке лідерство – лідерство це вміння адаптуватись в будь-яких умовах і знайти вихід з будь-якої ситуації.

 

Мозковий штурм «Лідер — це...»

Учні працюють над продовженням речення «Лідер— це...». Висловлюють свої думки, яким має бути сучасний лідер.

Лідер - людина, здатна повести за собою, пробудити інтерес до справи. Він прагне “викластись” для досягнення загальної мети, активно впливає на навколишніх, найбільш повно розуміє інтереси більшості. Саме з ним хочеться порадитись у важкі хвилини, поділитися радістю, він здатний зрозуміти, поспівчувати, завжди готовий прийти на допомогу, від нього багато в чому залежить настрій, він спроможний “завести” оточуючих.

Розрізняють лідерів-творців й лідерів-руйнівників.

Лідер - творець діє в інтересах справи, в інтересах організації і всіх її членів, яких він веде за собою (по великому рахунку - в інтересах усіх людей).

Лідер - руйнівник діє у своїх власних інтересах, для нього на першому плані не справа, не люди, а власне егоїстичне бажання показати себе, використовуючи для цього справу і навколишніх (найчастіше на шкоду і справі, і людям).

У дитячому об'єднанні, організації зустрічаються лідери, ролі яких різноманітні: лідери - організатори (ділові лідери), лідери - генератори емоційного  настрою (емоційні лідери), лідери – ініціатори, ерудити, умільці.

Експрес-діагностика лідерських здібностей

Опитувальник «Оцінка фахівця на лідерство» Учасники здійснюють самоаналіз лідерських здібностей.

1. Дружба для вас:

а) співпраця;

б) підтримка;

в) альтруїзм.

2.  Справжній художник (артист) має насамперед володіти:

а)            талантом;

б)            рішучістю;

в)            підготовкою.

3.  На вечірці ви найчастіше почуваєтеся:

а)            півником;

б)            куркою;

в)             курчам.

4.  Якби ви були геометричною фігурою, то:

а)            циліндром;

б)            сферою;

в)            кубом.

5.  Коли вам подобається дівчина (хлопець), ви:

а)            робите перший крок;

б)            чекаєте, поки він (вона) зробить перший крок;

в)             робите дрібні кроки.

6.  Ви зіткнулися з несподіванкою і:

а)             гальмуєте;

б)            додаєте швидкості;

в)       нічого не змінюєте.

7. Якщо вам доводиться виступати перед аудиторією, ви від­
чуваєте, що:

а)             вас слухають;

б)            критикують;

в)             бентежитеся.

8.  В експедицію краще брати товаришів:

а)            міцних;

б)            розумних;

в)            досвідчених.

9.  Попелюшка була:

а)             нещасною дівчинкою;

б)            хитрункою - вкар'єристкою

в)             буркункою. 

10.  Як би ви визначили своє життя:

а)             партія в шахи;

б)            матч з боксу;

в)             гра в покер. 

Оцінка результатів відповідей 

 1. а—3,6—2, в—1
 2. а—3,6—2, в—1
 3. а—3, 6—2, в—1
 4. а—1,6—3, в—2
 5. а—3,6—2, в—1
 6. а—3,6—2, в—1
 7. а—3,6—2, в—1
 8. а—3,6—2, в—1
 9. а—1,6—3, в—2

10.      а—2,6—1, в—З

 Інтерпретація

16 болів і менше. Ви — «рядовий». Ви занадто поважаєте ін­ших і ототожнюєте свої слабкості зі слабкостявіи ближніх, атому не здатні командувати і конкурувати, адже для цього необхідно вміти «поглинати й перетравлювати» чужі труднощі. Якщо і без лідерства ви почуваєтеся прекрасно, залишайтеся трохи осторонь подій. По суті, це не так вже й погано — так спокійніше.

1723 бали. Ви — «офіцер». Це досить неприємне стано­вище — між молотом і кувалдою. Ви з труднощами приймаєте рішення, трошки керівник і трошки підлеглий. Вам важко дома* гатися великого визнання, ваші аргументи занадто раціональні й грунтуються тільки на власному досвіді.

24 бали і більше. Ви — «капітан». З дитячих років ви завжди в числі перших. З віком ваш вплив на людей міцнів і особливо виявлявся у тяжкі хвилини. Якщо ви честолюбні Й не боїтеся роботи, це може вас підняти дуже високо..

Пам'ятка «Риси лідера» 

 • Вольовий, здатний переборювати перепони на шляху домети;
 • наполегливий, вміє розумно ризикувати;
 • ініціативний, хоче працювати без дріб'язкової опіки;
 • психічно врівноважений;
 • добре пристосовується до нових умов і вимог.

самокритичний, тверезо оцінює не лише успіхи, а й невдачі;

 • вимогливий до себе та інших;
 • критичний, здатний бачити у привабливих ситуаціях слаб­кі боки;
 • надійний, тримає слово, на нього можна покластися;
 • витривалий, може працювати в умовах інтенсивних навантажень;
 • оптимістичний, ставиться до труднощів як до переборних перешкод;
 • здатний міняти стиль поведінки, може і вимагати, і підбадьорити.

Вправа «Зламаний автомобіль»

Мета: допомогти усвідомити стилі, за допомогою яких учасники вирішують свої проблеми.

Хід вправи

Учасникам пропонується уявити, що вони запізнюються на важливу зустріч, яка при­значена в певному місці. Автомобіль зламав­ся. Які ваші дії?

До уваги тренера! Гравці вирішують про­блему усно, різними способами. Дехто одразу каже, що вони перш за все спробують відре­монтувати машину, інші шукають телефон, щоб перенести чи відмінити зустріч. Такі від­повіді свідчать про бажання встановити конт­роль над подіями за допомогою планування.

Деякі учасники звертаються до мож­ливості позичити, взяти на прокат якийсь транспортний засіб. Можливі варіанти: телефонувати приятелеві чи ло­вити попутку. Подібний стиль вирішення проблем потребує умінь спілкуватися з оточую­чими, переконувати їх.

Тренеру потрібно підкрес­лити, що не існує «правильних» чи «неправильних» рішень, є стилі, в яких люди вирішують свої проблеми.

Стиль лідерства — сукупність соціально-психологічних при­йомів і засобів, які застосовує керівник чи лідер з метою впливу на залежних від нього людей.

Авторитарний стиль характеризується вираженою владою лідера, директивністю його дій, самостійністю у прийнятті рі­шень, систематичним контролем за діями залежних осіб. Авто­ритарний лідер зазвичай не дозволяє іншим втручатися в керів­ництво, піддавати сумніву, оспорювати прийняті ним рішення. Він чітко розмежовує свої права та обов'язки підлеглих, обмежує дії останніх тільки виконавчими функціями.

Демократичний стиль відрізняється від авторитарного тим, що лідер постійно цікавиться думкою залежних від нього людей, радиться з ними, запрошує до прийняття рішень, до співпраці у керівництві колективом» чітко не розмежовує власні обов'язки і права залежних людей. Частину своїх повноважень він передає іншим членам колективу і  своєю чергою, бере на себе частину їхніх обов'язків, якщо в цьому є потреба. Демократичний лідер активно підтримує ініціативу, постійно турбується про ство­рення і підтримання в колективі хороших стосунків з іншими людьми.

Ліберальний стиль — це така форма поведінки лідера, за якої він фактично відходить від своїх функцій керівника і поводиться в колективі так, ніби він не лідер, а один із членів колективу. Цю форму поведінки можна назвати лідерством лише умовно.

 Спочатку вважалося, що демократичний стиль лідерства є найкращим. Однак непоодинокими є випадки, коли ефек­тивнішими виявлялися авторитарний і навіть ліберальний стилі лідерства. Зараз же вважають, що жоден з них не можна назвати ні найкращим, ні найгіршим. Ефективність різних стилів залежить від індивідуальних рис лідера, поставленого завдання, рівня розвитку колективу і ситуації, що склалася в ньому.

Вправа «Фокус груп»

Мета: Вміти сформувати загальну думку.

Завдання: обирається 4-5 лідерів. Кожному дається певна тематика. Їх завдання дізнатися думку присутніх у залі та зуміти правильно її сформулювати не перекручуючи  даних. Присутні слідкують за тим, чи не викривлена ними висловлена думка.

Запитання  учасників для обговорення: 1. Значення соціальних мереж  у нашому житті.  2. Пріоритет навчання за кордоном чи в Україні з подальшим працевлаштуванням?  3. Молодіжні сучасні тренди.    4.Які сленги використовуєте у повсякденному  мовленні. 5. Ваше ставлення до проблеми культури поведінки ( зокрема лихослівя) та шляхи їх вирішення.

 

Притча про метелика

      

  У давнину був собі один мудрець, до якого люди приходили за порадою. Усім він допомагав, люди йому довіряли і дуже поважали його вік, життєвий досвід і мудрість. Якось одна заздрісна людина вирішила знеславити мудреця у присутності багатьох людей. Заздрісник і хитрун придумав цілий план, як саме це зробити: «Я упіймаю метелика і у жмені принесу мудрецю, потім запитаю його: живий у мене в руці метелик чи мертвий. Якщо мудрець скаже, що живий, я стисну щільно кулак, роздавлю метелика й розкривши долоню, скажу, що наш великий мудрець помилився.  Якщо мудрець скаже, що метелик мертвий, я розкрию кулак, метелик вилетить живий і неушкоджений, і скажу, що наш великий мудрець помилився». Так і зробив заздрісник, піймав метелика і пішов до мудреця. Коли він запитав мудреця, той відповів: (пауза, відповіді учасників: «Який ти сам», «Все залежить від тебе») «Все в твоїх руках»

 

Мотиваційний ролик «Мрій»

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Пізнати світ це – обов’язково не тільки для вченого або діяча науки. Пізнання нового – це основа для того, щоб ти правильно орієнтувався в світі, що оточує тебе.

Згадай казки, що ти читав. Завжди добро перемагає зло, а людина підкорює ситуацію і знаходить вихід з найнебезпечнішого становища завдяки своїм знанням та мудрості.

Маючи необхідні знання, людина може знайти порятунок під час бурі, повені і почуватись дужчим, може навчитись зберігати тепло свого тіла і виживати під час морозів.

Знання це – твої ключі до майбутнього. Коли ти станеш дорослим, то виконаєш роботи, які, можливо, сьогодні нікому не відомі. Ти стикнешся з незвичайними можливостями і перешкодами.

Якщо ти знаєш, як пізнати нове, як отримати знання і бажаєш спробувати застосувати будь-яку з твоїх ідей у житті, то ти справжній лідер, ти готовий до вирішення завдань.

 

 

 

 

docx
Додано
1 квітня 2020
Переглядів
209
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку