Тренувальні вправи "Періодичний закон"

Про матеріал
Матеріал представлений у вигляді різнорівнених завдань з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома". Призначено для учнів 8 класів (за програмою 2017 року).
Перегляд файлу

Сотула Оксана Леонідівна, вчитель хімії

КЗ «Бугаївський ліцейІзюмської  районної ради Харківської області»

 

№ 1  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одному періоді:

а) 19;               б) 18;                  в) 29.

№ 2  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній групі:

а) 6;

б) 16;

в) 22.

№ 3  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній підгрупі:

а) 14;

б)32;

в) 22.

№ 4  Як змінюються властивості атомів хімічних елементів у головних підгрупах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;

б) зменшуються металічні властивості;

в) посилюються неметалічні властивості;

г) зменшуються неметалічні властивості ?

№ 5  Як змінюються властивості атомів хімічних елементів в періодах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;

б) зменшуються металічні властивості;

в) посилюються неметалічні властивості;

г) зменшуються неметалічні властивості ?

№ 6  Елемент з  порядковим номером 6 утворює вищий оксид типу:

а) RO2;

б) RO;

в) R2O3 ?

№ 7  Який з елементів утворює водневу сполуку типу RН4:

а) № 13;

б) № 14;

в) № 16 ?

№ 8  Скільки електронів має ядро атому елементу № 18:

а) 18;

б) 6;

в) 0 ?

№ 9  Однакова кількість енергетичних рівнів у атомів елементів з порядковими номерами:

а) 3 і 4;               г) 18 і 19;

б) 3 і 11;             д) 6 і 14;

в) 17 і 18;           е) 6 і 7 ?

№ 10 Для елементу х електронною формулою : 1S2  2S2  3S2  2p6  вкажіть:

а) назву елемента;               в) склад ядра;

б) порядковий номер;         г) формулу вищого оксиду .


№ 1 У якого із елементів металічні властивості сильніше:

а) Са;         б) Sc;             в) Mn;                  г) Fe ? 

№ 2  Неметалічні властивості елементів в ряді NPAsSbBi:

а) слабшають;               в) не змінюються;

б) посилюються;          г) спочатку слабшають, а потім посилюються ?

№ 3  Вкажіть порядкові номери елементів, атоми яких утворюють вищі оксиди типу RO2:

а) 14 і 16;               

б) 13 і 14;              

в) 14 і 32 ?

№ 4  Вкажіть порядкові номери елементів, вищому оксиду яких відповідає кислота типу H2RO3:

а) 6 і 16;               

б) 14 і 16;              

в) 14 і 22 ?

№ 5  Ядро атому радію має:

а) 88 протонів і 138 нейтронів;             в) 88 електронів і 226 протонів;

б) 88 протонів і 138 електронів;           г) 88 протонів і 226 електронів ?

№ 6  Що спільне в будові атомів елементів з порядковими номерами:

А) 11 і 18;  Б) 20 і 30:

а) заряд ядра;                                                            г) кількість електронних рівнів;

б) кількість нейтронів;                                            д) кількість електронів ?

в) кількість електронів на зовнішньому рівні;          

№ 7  Розподіліть за енергетичними комірками електрони атому елемента № 15. Скільки не - спарованих р – електронів у цьому атомі:

а) 3;               

б) 2;              

в) ні одного ?

№ 8  Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в ІV групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки 32:

а) вуглець;               

б) кремній;              

в) олово ?

№ 9  Будова зовнішнього рівню атому виражена формулою 3S2 2. Вкажіть номер групи, в якій знаходиться цей елемент:

а) IV;               

б) VI;              

в) VII ?

№ 10 Визначте, які характеристики будови атому елементу та його положення в періодичній системі числено рівні між собою:

Будова атому

Положення елементу в періодичній системі

Порядковий номер

Номер періоду

Номер групи

Заряд ядра

Г

Д

Н

Кількість електронів в атомі

Е

З

К

Кількість протонів в ядрі атому

Л

І

Н

Кількість нейтронів в ядрі атому

Ю

Ц

С

Кількість електронів на зовнішньому електронному рівні

О

П

І

Кількість електронних рівнів

Ч

І

Я

Літери, що відповідають правильним відповідям, утворюють назву хімічного елементу, знайденого в 1868 році в сонячному спектрі.


 

№ 1  Елемент ІІ періоду має однакову валентність у вищому оксиді і водневій сполуці. Вкажіть:

а) назву елементу;                                  г) склад ядра;

б) номер групи, підгрупу;                     д) формулу вищого оксиду ?

в) електрону формулу;          

№ 2  За схемами розподілу електронів за орбіталями визначте елемент:

    а) з найбільш вираженими неметалічними властивостями :

 

1)



 

 

 

;  2)



 

 

;  3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

4)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    б)  з найбільш вираженими металічними властивостями:

1)



 

 

 

;  2)



 

;  3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

4)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3  Вкажіть скільки нейтронів в ядрі атому елемента, будова зовнішнього рівня якого виражена формулою: … 3S2:

а) 10;               

б) 11;              

в) 12 ?

№ 4  Складіть повну електронну формулу елементу …3р1. Який порядковий номер цього елементу?

а) 12;               

б) 13;              

в) 14 ?

№ 5  У якого з елементів більша кількість неспарованих електронів:

а) Na;                г) S;

б) Si;                 д) Cl ?

в) P;                 

№ 6  Допишіть рівняння ядерної реакції:

а);  

 

б)               

№ 7  При згорянні 6,5 г. елементу утворилось 12,8 г. його оксиду складом RO2. Знайдіть елемент.

№ 8  Елемент Бор має два природні ізотопи. Відомо, що 80,43% атомів елемента припадає на нуклід . Використовуючи те ж значення відносної атомної маси елемента, визначте другий нуклід Бору.

№ 9  Елемент V групи періодичної системи хімічних елементів утворює вищий оксид, відносна молекулярна маса якого вдвічі більша за відносну молекулярну масу хлору. Який це елемент?

№ 10 Порядкові номери хімічних елементів А,В,С, відповідають n, n-2; n+9:

а) якщо елемент А – найлегший галоген, тоді елемент В – це ;               

б) якщо елементу С відповідає проста речовина – благородний газ, тоді А - … ?             

в) чи можуть елементи А,В,С у вигляді простих речовин при звичайних умовах

    бути газами?

 

docx
Додано
16 жовтня
Переглядів
271
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку