Третинний сектор економіки Туристичний бізнес

Про матеріал
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати основні види туризму в світі та в Україні; визначати туристичні регіони світу; наводити приклади різних туристичних маршрутів;
Перегляд файлу

 

Тема  Туризм  та його види.
Мета:
охарактеризувати основні види міжнародного туризму, показати його роль в розвитку міжнародних відносин та у пізнанні світу, значення в господарському комплексі; вчити учнів узагальнювати і самостійно опрацьовувати матеріал; розвивати в учнів усвідомлення того, що Україна є невід’ємною складовою світового туристичного простору, з багатим і різноманітним туристичним потенціалом, розвивати вміння працювати з додатковою літературою і картою, з інтернет-ресурсами, пізнавальний інтерес до туристичного майбутнього України;
виховувати інтерес та повагу до здобутків культури та мистецтва рідного народу, до історичного минулого та сьогодення, патріотичні почуття завдяки пізнання рідного краю, здійснювати естетичне виховання шляхом сприймання прекрасного довкілля, вшановувати пам’ять великого Кобзаря , виховувати повагу та любов до рідної країни та почуття приналежності до української нації.

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:
називати основні види туризму в світі та в Україні;
визначати туристичні регіони світу;
наводити приклади різних туристичних маршрутів;
Обладнання. Політична карта світу, України, атласи, проекти учнів, фотоальбоми місць відпочинку учнів, презентація уроку.
Тип уроку: формування нових знань.
Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність
Б.Шоу.
Хід уроку.
1. Організаційний момент.

 

 

 

 

Я рада вас вітати на уроці географії.

Слайд

Хочу усім побажати здоров’я, миру, добробуту, щастя.

Усім відома фраза Б.Шоу

Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність
  Тому починаємо працювати, щоб нові знання отримати.

Сьогодні ми продовжуємо вивчати третинний сектор економіки

Слайд ____________

На попередніх уроках ми з вами вивчали послуги зв’язку, транспорту та торгівлі.

Перефразувавши вислів Цицерона

Замало опанувати премудрість,

слід також уміти користуватися нею.

Ми зараз дізнаємося як ви можете використати отримані на попередніх уроках знання, щоб покращити свою оцінку адже за виконання тестів на спільноті ви отримали максимально 6 балів.

Тому перед тим, як перейти до вивчення нової теми вам потрібно виконати письмове завдання. За яке ви максимально отримаєте 3 бали, а якщо будете виконувати в парі, то 1,5 бала.

  Продуктом вашої праці буде не тільки підвищена оцінка, а й розкодоване слово.

Географічний диктант – «Енігма»    (3 б)

1 «Кровоносна система» господарства (1) -  ……… транспорт

2. Цей  вид транспорту є найдешевшим для доставки рідких та газуватих вантажів (3) ………………… трубопровідний

3. Який вид внутрішнього водного транспорту розвинутий в Україні (1) ………………………. річковий

4.Він  є наймолодшим, найдорожчим, за темпами розвитку випереджає всі види транспорту  (9) ……… повітряний

5.Діяльність якої послуги пов’язана  зі встановленням та функціонуванням різних засобів передачі та поширення інформації (1) … зв’язок

6.Вивезення товарів з країни – експорт, а ввезення товарів – (2) ……. імпорт

 

1  3  1  9  1  2                     Т у р и з м

Так саме про нього ми сьогодні будемо говорити. А з чим у вас асоціюється  це слово?

(висловлювання учнів)

Бачу ви досить такі обізнані молоді люди. А якою б новою  інформацією ви б хотіли  збагатити свої знання? Щоб іще хотіли би дізнатися про цю послугу?

(висловлювання учнів)

 

Після завершення уроку ви зможете

називати

основні види туризму в світі та в Україні; об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні;  визначати туристичні регіони світу; наводити приклади різних туристичних маршрутів;
 

 

Мету ми перед собою поставили, тож починаймо працювати

  В період механізації та автоматизації праці у людини виникло більше вільного часу, який вона може використовувати на власний розсуд. Тому і виникла необхідність у такій послузі яка б зробила цей час змістовним та корисним для фізичного і духовного збагачення людини.

Слайд

Було розроблено систему заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їхньої оздоровчої, культурної та спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, що розташована поза їх постійним помешканням  і називається вона рекреація.

Рекреація охоплює всі види відпочинку. Однією із форм рекреації є туризм.

Слайд

Туризм це - вид послуг, який пов’язаний з тимчасовим виїздом особи з місця її постійного проживання з оздоровчою, пізнавальною, діловою   чи іншою метою без здійснення оплачувальної діяльності у місці перебування.

слайд

А особа, яка користується цим видом послуг  називається туристом.

Основним чинником розвитку туризму є

Слайд

Рекреаційні ресурси: природно-рекреаційна та культурно історичні.

З метою надання якісних послуг швидкими темпами розвивається туристична індустрія

Слайд__________

 

За ознаками розрізняють такі види туризму …

Слайди______________

Коли ми з вами говоримо по туризм  не можна не говорити про об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО,

Слайд_______________

До світової спадщини ЮНЕСКО відносяться унікальні культурні та природні об’єкти, які вважаються надбанням усього людства. У 1972 році була прийнята Конвенція про охорону Світової спадщини ЮНЕСКО, яка набула чинності у 1975 році. Сьогодні їх нараховується 1052 об’єкти у 165 країнах світу. Щороку проводяться сесії на яких надається статус новим об’єктам. 

Головна мета списку – зробити відомими і захистити об’єкти, які є унікальними.

Країнами-лідерами по кількості об’єктів є Італія–51; Китай-50; Іспанія – 45; Франція–43;  Німеччина–42;      Індія -36;  Мексика – 34

На території України їх знаходиться 7 (6-культурних і 1-природний). 4 об’єкти  розташовуються повністю на території України, а 3 частково, тому що вони розташовуються на території інших держав.

Прошу вас відкрити підручник ст.259 і назвати об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.

 (відповіді учнів) слайди____________

На розгляд ЮНЕСКО запропоновано іще 16 українських об’єктів.

Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом ХХІ ст., тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового господарства

Тому для України як і для будь-якої іншої країни пріоритетним видом туризму є іноземний (в’їзний)  так як він джерелом поповнення державного бюджету валютними надходженнями та дає можливість створювати додаткові робочі місця.

На початку ХХ століття Україна входила в 10 країн за кількістю туристичних візитів. Сьогодні потік туристів значно скоротився. 90% усіх туристів до нас приїжджають з Росії та Білорусії, а також з США, Туреччини, Ізраїлю, Китаю, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції.

Сьогодні в нашій державі зростає попит на міжнародний – виїзний туризм.

Слайд

Проаналізуйте діаграму на ст..183 підручника і назвіть країни, які найчастіше відвідують українські туристи.

(відповіді учнів)

Наша держава має багаті рекреаційні ресурси для розвитку туризму. В Україні

виділяють

 Слайд

4 рекреаційні регіони

Причорноморський, Карпатсько-Подільський, Полісько-Столичний, Дніпровсько-Донецький. Треба відмітити, що єдиної схеми туристичного  районування в Україні не має.

Сьогодні одним із основних  економічних завдань країни є розвиток туристичного бізнесу. По-перше – це джерело валютних надходжень до державної скарбниці, по-друге – додаткові робочі місця. По-третє - зовнішній туристичний імідж України – важливий інструмент зовнішньої політики, а  розвиток внутрішнього туризму  стане фактором,  що об’єднає українську націю

Туристична організація та ЮНЕСКО  виокремили 5 рекреаційно-туристичних регіонів  в світі

Слайд___________________

Європа і Пн.Америка, Азія і Тихоокеанський регіон, Арабський світ

Латинська Америка і Кариби, Африка

І сьогодні формується новий рекреаційно-туристичний регіон – Антарктичний.

Слайд__________

1.Проаналізуйте карту  «Міжнародний туризм» та визначте:

  • напрямки основних туристичних потоків

2.Проаналізуйте дані таблиць та визначте:

  • А)які країни та відповідно  регіони світу є найбільш популярними серед туристів;

 

  • Б) Країни, які мають найбільші доходи від надання туристичних послуг іноземним туристам

Ви всі добре знаєте, що будь-яка дія, подія, явище, винахід має зворотній бік. Про негативний вплив «хлібосольного» бізнесу –туризму та  його небезпеку дізнаєтесь самостійно і створите буклети пам’ятки. За бажанням можете їх опублікувати на спільноті. А також дома опрацюєте § 43-44.Завд 7 після § 43  для тих хто любить працювати. На контурній  карті виконати завдання із ст..261. 

Леонардо да Вінчі  говорив, що  Пізнання країн світу  прикрашає розум  людини»

І зараз ми запрошуємо вас прийняти участь у діловій грі «Залучи інвестора»

 

Негативний вплив туризму!
За кордоном про негативний вплив туризму багато пишуть і говорять, і там навіть створюються «опозиційні» туризму організації. Зокрема, англійська організація Tourism Concern(«Стурбованість туризмом»), заснована в 1989, співпрацює з урядами і проводить широку роз'яснювальну роботу серед місцевого населення про зворотний бік «хлібосольного» бізнесу.
Недарма туризм зараховують до індустрії, адже він робить негативний вплив на навколишнє середовище в тій же мірі, що і інші види промисловості. Шум, тверді відходи, сміття, стічні води, забруднення повітря створюють санітарні проблеми і впливають на здоров'я місцевого населення. Журнал «Наша планета», орган ООН за програмою охорони навколишнього середовища, наводить такі дані: у середньому кожен пасажир круїзного судна в Карибському регіоні «виробляє» щодня 3,5 кг сміття, у той час як кожен житель того ж регіону на березі «виробляє» його майже в чотири рази менше — 0,8 кг.

Небезпека туризму:
Непорядність турфірм, що організують відпочинок
Вулична злочинність, масові заворушення у місці перебування туриста
ДТП на дорогах
Небезпечні природні фактори у місці перебування туриста (неякісна питна вода, урагани, землетруси, небезпечні риби у морі тощо)

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Кобернік С. Г.,Коваленко Р. Р.)
Додано
13 травня 2019
Переглядів
717
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку