18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Турнір юних правознавців

Про матеріал
Захід має на меті розвивати пізнавальний інтерес до предмета, формувати правову культуру школярів. Обладнання: плакати з висловлюваннями на правову тематику, картки із завданнями.
Перегляд файлу

Турнір юних правознавців

Підготувала Стадницька Т.О., вчитель правознавства ЗОШ –ІІІ ст. с.Піддубці

Мета: спираючись на знання учнів із курсу правознавства, розвивати пізнавальний інтерес до предмета, формувати правову культуру школярів.

Обладнання: плакати з висловлюваннями на правову тематику, картки із завданнями.

 

Вступне слово вчителя: Ми зібралися сьогодні не випадково, адже через кілька днів  весь світ відзначатиме День прав людини. Коли закінчилась ІІ світова війна, країни, усвідомивши, яку небезпеку може нести людству неконтрольована агресія, порушення прав людини, вирішили створити міжнародну організацію, яка б забезпечила мир і безпеку в світі. Так у жовтні 1945 року постала  найбільша міжнародна організація – ООН. Україна є її членом і співзасновницею з 1945 року, тобто з перших днів існування. А 10 грудня 1948 року ООН прийняла найважливіший документ в сфері прав людини – Загальну декларацію прав людини. Цей документ і на сьогодні є міжнародним стандартом в галузі прав людини, зразком для всіх країн світу. Відтоді цей день – 10 грудня відзначається в світі як День прав людини.

Згодом ООН прийняла ще цілу низку документів про права людини, наша держава ратифікувала ці документи, а значить, зобов’язалась їх виконувати. А головним вітчизняним документом в сфері прав людини є Конституція України.

Сьогодні ми проводимо турнір юних правознавців, у якому візьмуть участь юні правознавці, учні 9 і 10 класів, а також їх вболівальники. Творчі змагання команд будуть оцінені журі (представлення журі).

У свій час знаменитий юрист Стародавнього Риму Ульпіан висловив чудову думку – «Знання права заслуговує найбільшої поваги».

Всі ми, громадяни України, прагнемо, щоб наша країна приєдналась до високорозвинутих демократичних держав. Знаючи закони, ми можемо стати свідомими учасниками тих перетворень, які відбуваються в нашій державі.

Представлення команд: «Праволюби» та «Феміда». Команди представляють свою назву, девіз, емблему. За представлення команди отримують максимальну кількість балів – 3.

1конкурс – «Правова розминка». Кожна команда отримує 10 запитань, на які потрібно дати відповідь. Якщо відповідь на якесь запитання неправильна, може відповідати команда суперника. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Запитання команді «Праволюби»

1.В республіці громадянство, а в монархії? (підданство)

2.Хто автор першої конституції України?(Пилип Орлик)

3.Назвіть ім’я першого президента України, обраного всенародно (Л.М.Кравчук)

4.Скільки областей в Україні?(24)

5.Назвіть орган законодавчої влади в Україні (ВРУ)

6.Назвіть загальний вік, з якого може настати кримінальна відповідальність (16 років)

7. Що в Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю? (людина, її життя, честь і гідність)

8. Скільки років треба прожити в Україні, щоб отримати громадянство України?(5 років)

 9.Назвіть тип політичного режиму, заснованого на дотриманні прав людини і свободи особистості (демократія)

10. Назвіть державні символи України ( Гімн, герб і прапор)

 Запитання команді «Феміда»

1.Як називається форма правління, в якій державна влада належить 1 людині? (монархія)

2.З якого віку громадянам України надається виборче право? (з 18 років)

3.Як називається добровільний союз чоловіка і жінки з метою створення сім’ї? (шлюб)

4.Як називається держава, створена шляхом завоювання, яка складається з метрополії і колоній? (імперія)

5.Як називається грошове стягнення, з громадянина за рішенням суду? (штраф)

6. Як називається процедура усунення президента з посади? (імпічмент)

7.Назвіть вищий орган в системі органів виконавчої влади? (КМУ)

8.Коли ООН прийняла Конвенцію про права дитини? (1989 рік)

9.Коли було прийнято Акт проголошення незалежності України? (24 серпня 1991 рік)

10.Що включає в себе право на достатній життєвий рівень? (одяг, житло, харчування)

2 конкурс – «Дешифрувальники»

Кожна команда отримує перелік слів, з яких повинна скласти відому фразу чи крилатий вислів. За виконання цього завдання команда отримує 2 бали.

Завдання команді «Феміда»: незнання, закону, не, від, звільняє, відповідальності. (Незнання закону не звільняє від відповідальності)

Завдання команді «Праволюби»: людині, все, дозволено, робити, заборонено, не, що, законом. (Людині дозволено робити все, що не заборонено законом)

3 конкурс  «Вірю – не вірю»

Команди отримують по 5 запитань , на які дають відповідь –«вірю» чи «не вірю». За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

 Запитання команді «Праволюби»:

1.Вірите, що адвокат, прокурор, суддя – це юридичні особи?

2. Вірите, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення зрівняти заробітну плату вчителів із заробітною платою народних депутатів?

3. Вірите, що за законами нашої держави дитиною вважається особа, яка не досягла повноліття?

4. Вірите, що за українським законодавством главою родини має бути чоловік?

5. Вірите, що дитина, яка народилась на території України від осіб без громадянства, є громадянином України?

Запитання команді «Феміда»

1.Вірите, що права людини, перелічені в Конституції України є невичерпними і їх можна доповнювати?

2.Вірите, що шлюбний вік в Україні встановлений однаковий для чоловіка і для жінки?

3.Вірите, що народним депутатом України можна стати з 18 років?

4.Вірите, що особа, яка порушила правила дорожного руху, буде нести дисциплінарну відповідальність?

5.Вірите, що батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я своєї дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток протягом всього її життя ?

 4 конкурс «Чорний ящик»  (по 1 балу)

Запитання команді «Феміда»: у ящику знаходиться предмет, який був символом влади військового судді на Запорізькій Січі. Що знаходиться в ящику? (печатка Війська Запорізького).

Запитання команді «Праволюби»: у ящику знаходиться документ – перший звід писаного права Київської Русі. Що знаходиться у чорному ящику? («Руська Правда» Ярослава Мудрого).

5 конкурс «Укладачі юридичного словника»

За 1,5 хвилини кожна команда має скласти словник юридичних термінів – по

5 термінів кожна. При цьому З терміни слід написати на основі готових визначень, а 2, навпаки, - дати визначення вказаних термінів.

Завдання команді «Праволюби» (кожна команда - по 7 балів. 1, 2, 3 завдання по 1 балу, а 4 і 5 – по 2 бали)

1.Особа, що має подвійне громадянство: Б          Д (біпатрид)

2.Основний Закон держави: К………Я (конституція)

3.Підкуп державних, політичних, громадських діячів, що здійснюється особою або групою осіб у власних інтересах: К……Я (корупція)

4.Право

5.Республіка

Завдання команді «Феміда»:

1.Особа без громадянства: А…..Д (апатрид)

2.Повне або часткове звільнення від покарання або пом’якшення покарання певної категорії осіб, щодо яких суд виніс вирок: А……Я (амністія)

3. Кошти, які зобов’язані сплачувати члени сім’ї на утримання своїх непрацездатних родичів: А         И

4.Правовідносини

5. Монархія

 6 конкурс – конкурс капітанів. За 3 виконані завдання максимальна кількість балів – 8 (1 завдання – 1 бал, 2 завдання – 2 бали, 3 завдання – 5 балів)

Завдання №1: виправіть помилку у приказках, прислів’ях.

Завдання капітану команди «Праволюби»: виправіть помилку у приказці «Мерседес як дишло, куди повернеш, туди й вийшло». (Закон, як дишло, куди повернеш, туди й вийшло)

Завдання капітану команди «Феміда»: виправіть помилку у приказці «На прокуророві шапка горить». (На злодієві шапка горить)

Завдання №2: дайте відповідь на запитання.

Запитання капітану команди «Феміда»: Дореволюційний юрист О.С.Алексєєв казав: «Для того, щоб жити в праві, необхідно насамперед, щоб це право     »?

Як, на вашу думку, закінчувалась фраза Алексєєва? (   щоб це право жило в нас)

Запитання капітану команди «Праволюби»: «Ціцерон говорив: «Щоб стати абсолютно вільними, ми повинні стати рабами…» Рабами кого або чого ми повинні стати?» (ми повинні стати рабами закону)

Завдання №3: завдання однакове для капітанів обох команд: «Уявіть, що ви – член комітету ВРУ з питань освіти. Які пропозиції  щодо вдосконалення законодавства про освіту ви могли б запропонувати?»

7 конкурс «Слідство ведуть знавці» Кожна команда отримує завдання проаналізувати правові ситуації, в які потрапили герої народних казок і визначити, які їхні права було порушено. Для цього команди можуть скористатись витягами з нормативно-правових актів, які їм надаються. Отже, кожна команда отримує кейс із необхідними матеріалами і 2 хв. для підготовки.  Команди отримують за кожну правову ситуацію – 3 бали, максимальна кількість балів – 6.

8 конкурс - конкурс болільників:

Запитання команді «Праволюби»: Кожна команда болільників отримує по 4 запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

  1. «В якій країні вперше почали позичати гроші під заставу рухомого майна? Як зараз називається установа, що надає такі послуги?» (Італія, ломбард)
  2. «Відомо, що народний трибун у Римській республіці зобов’язаний був постійно захищати інтереси простих людей. А чи відомо вам, чого не повинен був робити трибун, коли приходив додому?» (закривати вхідні двері)
  3. «Як називається правовий зв'язок особи і держави, внаслідок якого особа володіє всіма правами і свободами, користується захистом держави і має щодо неї обов’язки?» (громадянство)
  4. «Як називається особа, яка надає правовий захист, юридичні консультації?» (адвокат)

Запитання команді «Феміда»:

1. «Цей біблійний цар і суддя виносив такі виважені, мудрі та справедливі вироки, що й досі особливо мудрі рішення пов’язують з його ім’ям» (Соломон)

2. «Хтось із великих дуже влучно зауважив, що наклеп – це спроба вбивства. Що саме намагається вбити будь-який наклепник?» (честь, гідність людини)

3.  «Як називається головний банк України?» (Національний банк України)

4. «Як називається публічне прийняття законів шляхом всенародного голосування?» (референдум)

Відповіді капітанів команд

Журі підводить підсумки турніру.

docx
Додано
7 січня
Переглядів
149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку