Творча лабораторія «Здоров’язберігаючі технології на уроках біології »

Про матеріал
Задачі творчої лабораторії: Удосконалювати професійну компетентність вчителів щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках біології; Організувати творче навчальне співробітництво учасників щодо розвитку здоров'язберігаючих компетентностей під час уроків та в позаурочний час Поділитися досвідом застосування здоров’язберігаючих технологій та прийомів, як інструменту ефективної творчої діяльності учителя на уроках біології.
Перегляд файлу

1

 

Творча лабораторія

«Здоров’язберігаючі технології на уроках біології »

Автор творчої лабораторії: Дигдало Г.Д., учитель біології ОЗ "Мостиський ЗЗСО №1 І –ІІІ ступенів"

Категорія учасників: учителі ОЗ "Мостиський ЗЗСО №1 І –ІІІ ступенів"

Обладнання та матеріали: мультимедійна дошка, слайдова презентація, роздавальні матеріали для роботи в групах .

Мета:

Презентація досвіду роботи по темі  «Здоров’язберігаючі технології на уроках біології»

Удосконалення професійно-педагогічних умінь учителів щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках біології.

Опрацювання методів і прийомів, які є ефективними на уроках для формування в учнів свідомого ставлення до власного життя і здоров’я , оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки.   

Задачі  творчої лабораторії:

Удосконалювати професійну компетентність вчителів щодо впровадження  здоров’язберігаючих технологій  на уроках біології;

Організувати творче навчальне співробітництво  учасників  щодо  розвитку здоров'язберігаючих компетентностей  під час уроків та в позаурочний час

Поділитися досвідом застосування здоров’язберігаючих технологій   та прийомів, як інструменту ефективної творчої діяльності учителя на уроках біології.

План  творчої лабораторії:

І.  10 ключових компетентностей  нової української школи                    

1. Привітання. Вправа «Знайомство». Самопрезентація

ІІ. Організація діяльності учасників 

- Мотивація діяльності.

- Кольоротерапія

- Поділ на «домашні» групи

- Входження в тему

- Робота в групах

 Вправа « Очікуванння»

Вправа для груп «Шлях»

Ігротерапія  Гра «Шифрувальники»

РуханкаТехнологія   Шість капелюхів мислення Едварда де Боно

Вправа «Результати Очікування»

«Кодекс  здоров'я»

ІІІ. Підведення підсумків спільної діяльності учасників  творчої лабораторії

 

                                         Хід майстер-класу

 

1. 10 ключових компетентностей  нової української школи                    

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити  думки.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні  методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних  

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок

7. Соціальні і громадянські компетентності.   Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

 

        Метою сучасної школи є формування в учнів свідомого ставлення до власного життя і здоров’я , оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки. Занепокоєння викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров‘я.

           Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, вимагають нових підходів щодо виховання та соціалізації  підростаючого покоління. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. В сучасній школі важлива увага приділяється не тільки  отриманню нових знань, а й вихованню здорового школяра. Навчальна діяльність на уроках покликана не просто дати дитині суму знань, умінь і навичок, а сформувати в неї компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки навчанню. Формування здоров’язберігаючих  компетентностей – досить складний і тривалий процес,установка на здоров’я не з’являється сама собою, а формується в результаті педагогічної дії.

Я вважаю, що важливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я, саме на досягнення цієї мети і спрямований курс « Біологія і  Основи здоров’я». Уроки  - це основа ефективного формування здоров’язберігаючої компетентності. Таким чином, формування ціннісного ставлення до здоров’я у школярів є одним з основних напрямків роботи вчителя . Але формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров’я  неможливе без реалізації всіх складових здоров’я (фізичної, психічної, соціальної, духовної).

І сьогодні під час нашої творчої лабораторії ми поговоримо про впровадження здоров'язберігаючих технологій в систему освіти у наших закладах , під час уроків та після урочний період

 

1.Вправа «Знайомство» (Психо-емоційна вправа з метою налаштування на продуктивну працю)

Уявіть себе дітьми і привітайтеся правою рукою, лівою, долоньками,мізинчиками. А тепер притуліть свої долоньки до свого серця і передайте його тепло своєму товаришеві.

Учасники п о черзі називає своє ім'я та доповнює речення про себе

Я веду здоровий спосіб життя, тому що...(Я Галя веду здоровий спосіб життя, тому , що хочу гарно виглядати, добре себе почувати і не хочу захворіти на корона вірус.)

( Я Віра, веду здоровий спосіб життя хочу завжди відчувати себе молодою, енергійною і життєрадісною.).

На­ступний учасник повторює ім'я попереднього уча­сника та відрекомендовується тощо. Для кращого знайомства з нами ознайомтесь із нашою самопрезентацією.

2. Самопрезентація

 Я-Дигдало Г.Д.

Стаж роботи-25 років, вчитель вищої категорії.

 ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:»Не сковувати дитину, а розвивати,

Не стримувати, а підтримувати,

Дати всі можливості для фізичного та духовного розвитку»

Життєве кредо:»Людина,ЇЇ життя і здоров’я,..визначаються в Україні найвищою цінністю»(ст.3 Конституції України)

Вже довгий час впроваджую в практику своєї роботи здоров’язбережувальні технології, адже актуальність проблеми вбачаю в тому, що «Даючи знання, не відбирати у дітей здоров’я”

     Сучасний   урок   має   бути   здоров'язберігаючим,    здоров’яформуючим, здоров'язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, повинен навчати культурі здоров'я на засадах розвитку життєвих навичок.

З визначенням, основними завданнями  та типами здоров’язберігаючих технологій ви можете познайомитись в пам’ятках

 На жаль, сьогодні проблема збере­ження здоров'я як серед дорослого населення, так і серед дітей постає надзвичайно гостро.

У школі наші діти не лише здобувають знання, але й цілий букет недуг. Якщо в першому класі нараховується більше ніж 30 % учнів, які мають хронічні захворювання, то до п'ятого класу їхня кількість зростає до 50 %, до дев'ятого — до 64 %,а до одинадцятого — до 70 %. Загалом тільки у 7 % українських школярів спостерігається задовіль­ний функціональний стан організму.

Невтішні цифри, чи не так? Отже, саме на шкільні роки припадає катастрофічне погіршення стану здоров'я дітей, виникнення у них численних захворювань.

 Які саме основні причини виникнення шкіль­них недуг?. Пропоную розібратися разом

 

3.Кольоротерапія  Діти рано починають відчувати колір та підбирати його для зображення свого настрою. Вибір кольору тісно пов’язаний із психологічними особливостями дитини, станом її здоров’я. Завдяки кольорам значно розширюється індивідуальна сфера переживань.

Вчителі вибирають пори року

Діагностична вправа «Кольоровий настрій»

Обладнання:на слайді 4 пори року, розділене на сектори: червоний – активність і радість, фіолетовий – сум та тривога, жовтий – спокій та задоволення, зелений – задумливість, мрійливість.

Завдання.Прислухайтесь до себе. Що ви відчуваєте: радість чи сум, спокій чи тривогу? Чому? Якого кольору ви уявляєте свій настрій?

Перегляд слайдів, що містять елементи кольоротерапії.

Слайди демонструються під супровід спокійної музики.

Вчитель:Переглядаючи слайди,зупиніть свій погляд на тому кольорі-про, який я буду говорити

Природа – джерело нашого здоров’я

 

4.Вправа « Очікуванння»

Завдання. На столі у вас є новорічні прикраси з стрічками. Виберіть прикрасу і запишіть на кожній стрічці свої очікування від майстер класу. Прикраси ви залишаєте собі   із побажаннями міцного здоров’я  та з наступним проведенням кольорового дня того кольору, який ви виберете.   Згідно вибраних прикрас ми поділимось на групи і обговоримо правила роботи групи. Правила - це закони групи , за якими вона живе і працює. Хочу почути ваші пропозиції ( записуємо на дошці)

дотримувати регламенту (пунктуальність);

слухати і чути;

бути активним;

говорити тільки за темою;

не критикувати: кожен має право на власну думку;

взаємоповага;

говорити коротко, по черзі;

«правило підведеної руки»;

право ведучого.

 

5.Біологічне лото

Про те, що здоров'я — найбільша цінність людини, свідчать численні прислів'я і приказки якими багата скарбниця нашої мови. Ми поговоримо про збереження здоров'я наших учнів і свого власного.

 

 Хто здоровий, той сміється, все й завжди вдається.

Без здоров'я немає щастя.

Було б здоров'я, а все інше наживемо.

Здоров'я — найдорожчий скарб

Було б здоров'я, а все інше наживем.

Вартість здоров'я знає лише той, хто його втратив.

В здоровому тілі — здоровий дух.

Все можна купити, тільки здоров'я ні.

 

6. Вправа для груп «Шлях»

Завдання. На­пишіть   фактори, які, на вашу думку, ма­ють найбільший негативний вплив на здоров'я дітей, тобто шлях від здоров'я.  Бо лише знаючи шлях від здоров'я - можна знайти шлях до здоров'я

Отже,

зниження фізичних навантажень і рухової активності дітей;

перевантаження учнів шкільними програ­мами;

нераціональне харчування;

наявність шкідливих звичок;

нерухоме сидіння під час письма;

сімейні негаразди;

несприятлива екологія;

телефон і комп'ютер

Я вважаю, що здоров'язбережувальні освітні технології — це всі педагогічні технології, що не шкодять здоров'ю учнів.

Оздоровчі технології дають можливість не тільки фізичному, а й психічному, соціальному, емоційному, розумовому та духовному здоров’ю. А зараз подивіться, як наші учні висловлюють свою думку про здорове харчування і режим дня .ВІДЕО

    Проведемо кілька вправ з використанням здоров’язбережувальних технологій

 

7.Ігротерапія  Гра «Шифрувальники»

Просимо по одному учаснику з кожної команди вийти в центр, відгадати слово, яке зашифроване на аркуші і за допомогою міміки і жестів показати так, щоб його група здогадалась , яке це слово і склали асоціативний кущ до нього. Члени групи можуть давати запитання     

  Прогулянка;    Загартування;   Біг;    Сон

Зачитування асоціативного куща

 

 8. Одна з найбільших проблем - це проблема погіршення зору в наших учнів. І ми поведемо вправи для розслаблення очей

Вправа для розслаблення очей

1.      Прохання до вас широко розкривати очі, коли вони згідні з твердженням і  і міцно заплю­щувати, коли ви не згідні.

Тест «Що ти знаєш про алкоголь»

1 У крові кожної людини завжди є трохи алкоголю Так

2 Деякі люди мають природжену схильність до алкоголізму Так

3 Алкоголік може вилікуватися і вживати спиртне помірно Ні

4 Алкоголем зловживають звичайно ті люди, які не вміють управляти своєю поведінкою та емоціями Так

 5 Вживання спиртного до 21 року є зловживанням Так

6 Якщо в компанії за святковим столом людина відмовляється випити, то це вияв неповаги до навколишніх Ні

7 Чим більше людина може випити не п’яніючи, тим більше ймовірності, що вона скоро стане алкоголіком Так

 8 Якщо здорова доросла людина вживає алкоголь помірно, то це не шкодить її здоров’ю Так

 9 Для того, щоб викоренити алкоголізм, треба заборонити виготовлення спиртних напоїв Ні

10 Анонімні алкоголіки – це ті, хто п’ють таємно від всіх Ні

11 Неможливо відрізнити помірне вживання спиртного від непомірного, оскільки у кожного своя мірка Ні

 12 Біологічна схильність до алкоголізму передається спадково Так

13 Не існує особистісної схильності до алкоголізму, все залежить від обставин Ні

14 Вживання спиртних напоїв людина має тримати під контролем, порівнюючи кількість та частоту випитого з науково обґрунтованими рівнями вживання алкоголю Так

15 Людина , яка має біологічну схильність до алкоголізму, приречена стати алкоголіком. Ні

16 Узалежнення від алкоголю виникає тільки після багаторічного вживання Ні     Після закінчення опрацювання результатів не відбувається.

5. Закрити повіки. Протягом 30 сек. Проводити массаж кінчиками вказівних пальців

 

Психо-емоційна вправа

Пантоміма «Цифри»

А зараз руанка, а як же без неї

 «Зараз ми будемо писати цифри у незвичний спосіб.

Цифру 1 «пишемо» носом (кажемо і виконуємо),

цифру 2 – підборіддям,

цифру 3 – правим плечем,

цифру 4 – лівим плечем,

цифру 5 – «пишемо» правим ліктем,

цифру 6  – лівим ліктем,

цифру 7    правим коліном,

цифру 8    лівим коліном,

цифру 9  – правою ногою,

а десяточку – «хвостиком».

 

 

9. Технологія   Шість капелюхів мислення Едварда де Боно

Метод «Шість капелюхів» – це психологічна рольова гра, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки.

Сам прийом було запропоновано британським письменником, психологом та спеціалістом з творчого мислення Едвардом де Боно у 1985 році. Основою цього підходу є концепція паралельного мислення.

«Приміряючи» 6 незалежних типів мислення у процесі вирішення практичних завдань можна з легкістю подолати 3 головні проблеми:

Зайві емоції. Оцінка певної ситуації з різних точок зору сприяє тому, що ми приймаємо рішення,здійснивши комплексний аналіз у 6 незалежних площинах.

Розгубленість. Багаторівневе завдання підвищеної складності може викликати почуття невпевненості у власних силах. Концепція паралельного мислення дозволяє підійти до вирішення завдання систематично, зібравши факти та оцінивши всі «за» і «проти».

Непослідовність. Використання такого прийому дозволяє структурувати весь масив інформації за окремими ознаками, тобто вирішити проблемне питання з використанням системного підходу і при цьому залишає місце для творчості.

Що символізує колір кожного з шести «капелюхів» (роздати капелюхи)

Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного режиму мислення, якому має слідувати учень чи команда в момент аргументації своєї позиції у процесі дискусійної гри:

Білий – фокусування уваги на інформації (аналіз відомих фактів та цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає та з яких джерел їх можна отримати).

Жовтий – дослідження можливих успіхів, пошук переваг та оптимістичний прогноз події/ідеї/ситуації, яка розглядається.

Чорний – оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків та загроз її розвитку.

Червоний – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції. Не вдаючись у подробиці та міркування, на цьому етапі висловлюються всі інтуїтивні здогадки.

Зелений – пошук альтернатив, генерація ідей, модифікація вже наявних напрацювань.

Синій – управління процесом дискусії, підбиття підсумків і обговорення користі та ефективності методу в конкретних умовах.

Яка послідовність висловлення думок представниками кожного з типів мислення

У процесі дискусії спочатку слід надати слово представникам Білого капелюху – перш ніж оцінити будь-яке проблемне питання, варто передусім ознайомитись з інформацією про предмет обговорення.

Після Чорного варто надати слово Жовтому – це урівноважить думки й оцінки.

Останнім потрібно вислухати Синій капелюх.

Послідовність виступів представників капелюхів іншого кольору можна узгодити в процесі дискусії – залежно від активності учасників гри.

Як організувати гру «Шість капелюхів» на уроці

На початку уроку оголосіть тему, що вивчається, та запропонуйте школярам зіграти в рольову дискусійну гру. 

Проблемне питання: Чи потрібно вводити дистанційне навчання в зв'язку? з захворівністю на коронавірус

 

10.  Вправа «Шифрувальник»

Написати на слайді слово ОЗДОРОВЛЕННЯ

                                              123141567889

і зашифрувати його цифрами. Із поданих цифр  скласти нові слова.

( зерно, воля, донор, доля, лезо, зоря, зелено)

 

11. Буклет "Здоровя"

Вправа «Результати Очікування»

  Так, як ми пропагуємо здоровий спосіб життя, ми хочемо пригостити вас смачними яблуками, адже є прислів’я: “Одне яблуко в день – лікарі без роботи”. Той, хто з’їдає по яблуку на день, має менше шансів захворіти хворобою Альцгеймера. Речовини, що містяться в яблуках, зокрема кверцетин, здатні гальмувати розвиток ракових клітин, має протизапальну дію. Яблука не лише лікують, але й попереджують розвиток атеросклерозу, зміцнюють стінки кровоносних судин, особливо судин серцевого м’яза і судин головного мозку. ( роздати буклети).

 

12.   Підсумовуючи все сказане  пропоную створити «Кодекс  здоров'я», який ви розмістите у своїх групах, роздасте учням  і самі будете його дотримуватися, хочу почути вашу думку.

Кодекс здоров'я

Пам'ятай: здоров'я – не все, але все без здоров'я – ніщо!

Твоє здоров'я потрібне не тільки тобі, а й тим людям, яким ти потрібен.

Здоров'я – не тільки фізична сила, а й душевна рівновага.

Хочеш бути здоровим – подружися з фізкультурою, чистим повітрям, здоровою їжею.

Сонце нам – друг, а ми всі – друзі сонця. Але не жартуй з його промінцями: засмагання не має стати згоранням на сонці.

Хоча б інколи ходи по землі босоніж – земля дає нам силу, відводить з тіла зайву електрику і магнетику.

Вчися правильно дихати – діаграгмально, спокійно, неглибоко, рівномірно.

Ведучий. Пам'ятайте: провідна роль щодо збереження здоров'я і виховання здорового способу життя дітей належить дорослим. Бажаю всім бути здоровими та бути взірцем для дітей.

 

 

Чи справдилися ваші очікування від творчої лабораторії і хочемо почути ваші побажання

             

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Майстер-класи
Додано
29 листопада 2020
Переглядів
947
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку