26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Українська мова (4 години на тиждень) 1семестр – 64 уроки

Про матеріал
Тема уроку Тема 1. Звуки і букви (42 години) Звуки, букви. Українська абетка Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків Букви, що позначають голосні звуки. Діалог.
Перегляд файлу

Українська мова

(4 години на тиждень)

1семестр – 64 уроки

 

№ з/р

Тема  уроку

Дата проведення

Тема 1. Звуки і букви (42 години)

1.

Звуки, букви. Українська абетка

 

2.

Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру

 

3.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

 

4.

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

 

5.

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

 

6.

Букви, що позначають голосні звуки. Діалог.

 

7.

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

 

8.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Добір слів — ознак предметів за малюнком. (Барви осені.)

 

9.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

 

10.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

 

11.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

 

12.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]

 

13.

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків

 

14.

Приголосні звуки [дз], [дз’], [дж]. Позначення їх буквами с. 22 - 25

 

15.

Перевірка знань з мови. «Звуки  і букви»

 

16.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Добір назв до серії малюнків. (Білочка восени.)  Тематичний бал.

 

17.

Буква щ

 

18.

Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

 

19.

Буква ґ

 

20.

Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

 

21.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

 

22.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки

 

23.

Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

 

24.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають зміст ма­люнків. Складання зв'язного висловлювання «Справж­ні друзі».

 

25.

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

 

26.

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

 

27.

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

 

28.

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

 

29.

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

 

30.

 Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

 

31.

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

 

32.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованими реченнями-і текстом. Тематичний бал.

 

33.

 Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки

 

34.

 Подовжені м’які приголосні звуки

 

35.

Подовжені м’які приголосні звуки

 

36.

Подовжені м’які приголосні звуки

 

37.

Подовжені м’які приголосні звуки

 

38.

Апостроф

 

39.

Апостроф

 

40.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком, змістом загадки та запи­таннями. (Опис айстри.)

 

41.

 Апостроф с. 57 - 59

 

42.

Перевірка знань з мови. «Звуки і букви». Тематичний бал.

 

Тема 2. Слово  (22 години)

43.

Лексичне значення слова. Розвиток уявлення про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії

 

44.

Лексичне значення слова. Тематичні групи слів

 

45.

Слова, які відповідають на питання хто? що?

 

46.

Слова, що означають назви предметів (іменники)

 

47.

Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень

 

48.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання лічилки за серією малюнків та поданими словами-римами.

 

49.

Змінювання іменників за зразком один — багато. Робота над прислів’ям. Доповнення речень

 

50.

 Групування предметів за родовими та видовими ознаками

 

51.

Доречне вживання іменників у реченні. Перевірна робота. Аудіювання

 

52.

Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей

 

53.

Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Уживання імен у формі звертання

 

54.

Перевірна робота. Диктант.

 

55.

Робота над помилками. Тематичний бал.

 

56.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень до теми.  Робота з деформованим текстом. (Складання тексту «Зимові розваги».)

 

57.

Уживання великої букви в кличках тварин с. 78 - 81

 

58.

Велика буква в назвах міст, сіл, річок. Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів. Перевірна робота. Списування.

 

59.

Слова, що називають ознаки предметів (прикметники)

 

60.

Зв’язок прикметників з іменниками

 

61.

Прикметники, протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні

 

62.

Зв’язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання прикметників за зразком один — багато

 

63.

Прикметники, близькі за значенням

 

64.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записки, адресованої батькам (друзям). Слова ввічливості.Тематичний бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова

(3 години на тиждень)

2семестр – 57 уроків

 

№ з/р

Тема  уроку

Дата проведення

Слово (продовження)  (12 годин)

65.

Слова, які відповідають на питання що робити? Що робили? Що робив? Що робить? Що будуть робити? (дієслова).

 

66.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками.

 

67.

Роль дієслів у мовленні. Зв'язок дієслів з іншими словами.

 

68.

Роль дієслів у мовленні. Виділення дієслів у текстах.

 

69.

Роль дієслів у мовленні. Дієслова протилежні за значенням

 

70.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за малюнком, планом та опорними словами. (Птахи взимку.)

 

71.

Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом. Перевірна робота. Усний переказ.

 

72.

Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він,вона, воно, вони.

 

73.

Уявлення про службові слова та їх роль у реченні.

 

74.

Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні.

 

75.

Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні.

 

76.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Добір заголовка до тексту. Тематичний бал.

 

Тема 3. Корінь слова (10 годин)

77.

Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів

 

78.

Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах.

 

79.

Добирання спільнокореневих слів

 

80.

Добирання спільнокореневих слів Спільнокореневі (споріднені) слова. с. 120 - 122

 

81.

 Перевірна робота. Диктант.

 

82.

Аналіз контрольної роботи.

 

83.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання загадки за малюнком та поданими словами. (Складання загадки про капусту.)

 

84.

Спільнокореневі (споріднені) слова. с. 123 - 126

 

85.

Спільнокореневі (споріднені) слова. с.126 - 128

 

86.

Перевірка знань з мови. «Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова». Тематичний бал.

 

Тема 4. Речення (14 годин)

87.

Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення.

 

88.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання оповідання за початком, кінцівкою, малюнком, планом та опорними словами. (Текст «Чуйне серце» — про допомогу птахам.)

 

89.

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення.

 

90.

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для вираження думки. С.132 – 135.

 

91.

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання.

 

92.

Закріплення знань про види речень за метою висловлювання

 

93.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, змістом вірша та поданими словами. (Опис котика.)

 

94.

Головні слова в реченні

 

95.

Визначення головних слів у реченні. Перевірна робота. Аудіювання «Куди робота ховається?»

 

96.

Зв'язок слів у реченні

 

97.

Складання записки.

 

98.

Поширення речень за питаннями.

 

99.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту із часто повторюваними словами.

 

100.

Узагальнення знань за темою «Речення». Тематичний бал.

 

Тема 5. Текст (6 годин)

101.

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту.

 

102.

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців в тексті.

 

103.

Текст – розповідь.

 

104.

Текст – опис.

 

105.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за серією малюнків. (Казка «Справжній друг».)

 

106.

Перевірна робота. Диктант.

 

107.

Аналіз контрольної роботи.

 

Тема 6. Мова і мовлення (6 годин)

108.

Мовні та немовні знаки.

 

109.

Спорідненість мов.

 

110.

Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування.

 

111.

Слова ввічливості. Звертання.

 

112.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування. («Чому світлячка так назвали».)

 

113.

Перевірна робота з мови. «Речення, Текст, Мова і мовлення».

 

Тема 7. Повторення вивченого (годин)

114.

Що ми знаємо про частини мови.

 

115.

Що ми знаємо про звуки і букви.

 

116.

Що ми знаємо про речення. Перевірна робота. Списування.

 

117.

Що ми знаємо про текст.

 

118.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді «Моя заповітна мрія».

 

119.

Підсумковий урок за рік. Тематичний  бал.

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку