Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. (Підготовка до ЗНО)

Про матеріал
Розвиток національно-визвольного руху в Західній Україні  За тривалий час перебування у складі різних держав втрачено власну національну еліту.  Основним носієм української національної ідеї було греко-католицьке духовенство.  Імперська влада використовувала українських рух як противагу польському та угорському і водночас не бажала його посилення.  Значний культурний вплив Наддніпрянщини на західноукраїнське відродження.
Перегляд файлу

Тема 13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

Становище західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії

 

Адміністративний устрій

Економічний розвиток

Соціальне становище українців

Галичина і Буковина об’єднані в коронний край «Королівство Галичина і Лодомерія»; столиця – Львів; 12 округів на чолі з губернаторами.

Закарпаття  поділено на 4 комітати на чолі з призначеними адміністраторами.

Сільське господарство – основа економіки.

Основний виробник – феодально залежні селяни.

Західна Україна – сировинна колонія Австрійської імперії.

Підприємництво зберігало ремісничо-мануфактурний рівень.

Торгівля розвивалася повільно. Вивозилася сільгоспсировина та ліс.

Панівне становище посідали німці, поляки, румуни, угорці.

Щодо українців проводилась політика денаціоналізації.

Малоземелля, безробіття призводили до постійного падіння рівня життя.

Відсутність навчальних закладів з українською мовою навчання.

 

Розвиток національно-визвольного  руху в Західній Україні

 

 • За тривалий час перебування у складі різних держав втрачено власну національну еліту.
 • Основним носієм української національної ідеї було греко-католицьке духовенство.
 • Імперська влада використовувала українських рух як противагу польському та угорському і водночас не бажала його посилення.
 • Значний культурний вплив Наддніпрянщини на західноукраїнське відродження.
 • Процес національно-культурного відродження почався на Закарпатті наприкінці ХVІІІ ст. ( О.Духнович), звідти поширився на Галичину, а у Північній Буковині  - в другій половині ХІХ ст.
 • Під впливом революції 1848 – 1849 рр. західноукраїнський національний рух за темпами розвитку став випереджати Наддніпрянську Україну.
 • Центрами українського національного відродження стають Перемишль та Львів.

Картинки по запросу о.духнович

Духнович Олександр — греко-католицький священик, 

письменник, педагог, поет, культурний діяч.

Належав до так званих  будителів. 

 

Організація

Склад

Зміст діяльності

1816р. – Товариство галицьких греко-католицьких священників

м. Перемишль

 Священик Іван Могильницький;

перемишльський єпископ, з часом – Галицький митрополит -  М.Левицький

Впровадження в освіті, у літературі рідної мови. Поширення парафіяльних шкіл, видання підручників, розповсюдження релігійних текстів українською мовою.

1823 р. – «Граматика язика словено-руського».

1833 – 1837 рр. – «Руська трійця»

м. Львів

Студенти Львівського університету, вихованці духовної семінарії 

 М. Шашкевич,

        І. Вагилевич,

 Я. Головацький

Боротьба проти національного гноблення, поширення знань про українську історію, традиції. Зміни в літературі шляхом впровадження народної мови. Збиральницька, дослідницька, видавницька, публіцистична, перекладацька діяльність.

1836р. – перекладено українською мовою «Слово о полку Ігоревім».

1837 р. – видано альманах «Русалка Дністрова».

 

 

 

 

 

 

http://school.xvatit.com/images/c/c6/10-123.jpg

Маркіян Шашкевич

(1811-1843)

http://ukrmap.su/program2010/uh9/uh9_14_files/image006.jpg

Іван Вагилевич

(1811-1866)

http://zno.academia.in.ua/pluginfile.php/156/mod_book/chapter/24/%D0%AF.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg

Яків Головацький

(1814-1888)

Письменник, поет, засновник нової української літератури в Галичині, священик УГКЦ. Один з перекладачів українською мовою «Слова о полку Ігоревім» та Святого письма.  Ініціатор створення словника і граматики живої української мови.

Священик УГКЦ, поет, філолог, етнограф. Перейшов на полонофільські позиції. Переклав «Слово о полку Ігоревім» українською і польською мовами.

Лінгвіст, етнограф, фольклорист, поет, священик УГКЦ, викладач і ректор Львівського університету. В 1850-ті роки перейшов на москвофільські позиції.

 

                                       Селянські виступи

 • Основні форми антикріпосницької боротьби: скарги на поміщиків, вирубка лісів, потрави панських посівів, втечі, розправи на управителями маєтків, підпали.
 • Нового розмаху набув опришківський рух (понад 50 загонів).
 • У 1831 р. в Закарпатті вибухнули «холерні бунти».
 • Народні повстання  в Буковині 1843 – 1844 рр. під керівництвом Лукяна Кобилиці.

 

http://school.xvatit.com/images/7/7d/13_3.jpg

Лук’ян Кобилиця (1812-1851) – ватажок народних повстань 1843-1844 і 1848-1849 рр. на Буковині. Керовані ним жителі 22 буковинських сіл захопили ліси й пасовиська, відмовилися від повинностей, вигнали чиновників і встановили самоврядування. Депутат австрійського парламенту, у якому виступив за надання політичній автономії Буковині та приєднання її до Галичини, вимагав скасувати кріпацтво і передати землі селянам без викупу.

 

 

 

«Весна народів» - хвиля демократичних революцій, які ставили за основу знищення феодальної форми правління і створення незалежних національних держав. Революційна хвиля зародилася в Франції  на початку року та швидко поширилася на більшу частину Європи та частину Латинської Америки  (близько 50 країн).

 

Революція - докорінна якісна зміна, різкий стрибкоподібний перехід від одного якісного стану до іншого, від старого до нового в розвитку явищ суспільства.

Під впливом європейських революцій  у 1848 – 1849 рр. революційні події охопили і Австрійську імперію. У ході революції вибухнули повстання у Відні, Будапешті, Львові, Чернівцях, Ужгороді. Селяни відмовляються виконувати феодальні повинності. Австрійський імператор Фердинанд І видав закон про ліквідацію кріпацтва (22 квітня 1848 р.).

 

2 травня 1848 р. створено першу в Західній Україні політичну організацію – Головну Руську Раду на чолі з єпископом Г. Яхимовичем

 

 • Склад – представники інтелігенції та духівництва, 30 осіб.
 • ГРР прибрала собі функції українського національного уряду.
 • На місцях утворено 50 місцевих рад, народну гвардію, загони селянської самооборони.
 • Видавали газету «Заря Галицька».
 • Запровадила навчання українською мовою. Відкрито перші читальні, «Галицько-Руську матицю» (українське видавництво дешевих книг), Народний дім – центр культурно-освітньої роботи в краї.
 • ГРР утвердила національну символіку: синьо-жовтий прапор, герб – золотий лев  на синьому тлі, гімн – «Мир вам, браття» (Г.Гушалевича).
 • Представники ГРР були присутні на Слов’янському з’їзді у Празі (червень 1848 р.), який прийняв рішення про рівноправність української мови в закладах освіти та державних установах, рівність всіх національностей і віросповідань.
 • Припинила свою діяльність у 1851 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Українці  здобули 39 депутатських місць.
 • Виступали за територіально-національний поділ Галичини на Східну і Західну, за збереження адміністративно-політичної єдності Буковини  та Східної  Галичину. Пропозицію не задовольнили.

 

 

Значення революційних подій 1848 – 1849 рр.

 • Ліквідація панщини і кріпацтва, проведення аграрної реформи, проголошення конституційного правління та громадянських прав.
 • Уперше всі політичні сили визнали існування в Галичині українського народу з його власним національним прагненням.
 • Перші спроби українців висунути власні політичні програми.
 • Виникнення першої української політичної організації – Головна Руська Рада.
 • За короткий період західні українці мали найвагоміші здобутки у своєму національно-визвольному русі серед інших народів. Саме через це Галичину стали вважати українським П’ємонтом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
17 жовтня 2020
Переглядів
3063
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку