19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Урок - 1. Тема: Літературні жанри і стилі.

Про матеріал
Мета: навчальна: допомогти учням пригадати вивчені жанри літератури, поглибити уявлення про літературні роди та жанри, узагальнити знання учнів за допомогою схеми; розвивальна: розвивати критичне й аналітичне мислення, усне мовлення, вміння працювати в парах і групах; виховна: прищеплювати любов до мистецтва слова. Обладнання: підручник. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок. Усі жанри мистецтва добрі, окрім нудного... (Вольтер, французький філософ XVIII ст.)
Перегляд файлу

Зарубіжна література 9 клас

_____________________

УРОК № 1

ТЕМА: Літературні жанри і стилі.

Мета:

навчальна: допомогти учням пригадати вивчені жанри літератури, поглибити уявлення про літературні роди та жанри, узагальнити знання учнів за допомогою схеми;

розвивальна: розвивати критичне й аналітичне мислення, усне мовлення, вміння працювати в парах і групах;

виховна: прищеплювати любов до мистецтва слова.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Усі жанри мистецтва добрі, окрім нудного...

(Вольтер, французький філософ XVIII ст.)

ХІД УРОКУ

1.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Бесіда

1. Згадайте, що таке літературний рід.

2. Які літературні роди ви знаєте? Які особливості мають твори цих родів?

3. Із творами яких жанрів ви знайомилися на уроках зарубіжної літератури?

4. Який жанр ви можете назвати улюбленим? Чому?

1.2. Конкурс літературознавців (робота в групах)

Учитель наводить визначення літературних жанрів, що їх учні вивчали в 5-8 класах. Учні називають жанри. Правильна відповідь зараховується тій групі, яка назвала її першою. У конкурсі перемагає група, яка дала більше правильних відповідей.

1. Один із основних жанрів народної творчості та жанр літератури. Епічний сюжетний художній твір про вигадані та фантастичні події. (Казка.)

2. Епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, за обсягом посідає проміжне місце між романом і оповіданням. (Повість.)

3. Ліро-епічний алегоричний короткий твір, переважно віршований. Складається з оповідної частини та висновку-повчання. (Байка.)

4. Великий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше віршований) епічний твір. (Роман.)

5. Традиційний жанр японської лірики, трирядковий неримований вірш. (Хайку.)

6. Ліро-епічний віршований твір, у якому зображені значні події та яскраві характери, а розповідь про героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів. (Поема.)

7. Жанр ліро-епічної поезії фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики з драматичним сюжетом. (Балада.)

8. Невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з напруженою дією і несподіваним фіналом. (Новела.)

9. Один із жанрів лірики меланхолійного, журливого змісту. (Елегія.)

10. Вірш, що виражає піднесені почуття, викликані важливими історичними подіями, діяльністю історичних осіб. (Ода.)

11. Значний за обсягом твір епічного змісту, у якому відображено події, що мають вирішальне значення для багатьох поколінь. (Героїчний епос.)

12. Драматичний твір, де зображуються нерозв’язні моральні проблеми, що призводять, як правило, до загибелі героя (героїв). (Трагедія.)

13. Ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба. (Сонет.)

14. Драматичний твір, у якому автор засобами гумору та сатири виявляє смішне в навколишній дійсності чи людині. (Комедія.)

15. Алегоричний фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру. (Притча.)

1.3. Слово вчителя

Ще в давні часи сформувалися три роди літератури — епос, лірика і драма. У межах кожного роду розвинулися певні жанри: в епосі це роман, повість, оповідання, новела та деякі інші; у ліриці — ода, гімн, елегія, сонет та ін.; у драмі — трагедія, комедія, фарс та ін. Крім того існують міжродові жанри — ліро-епічні. До них належать балада, поема.

У 9 класі ви прочитаєте твори відомих вам жанрів і простежите, як знайомі жанрові форми наповнюються новим змістом залежно від того, коли їх було створено, які вподобання та погляди мали автори.

А сьогодні на уроці ми докладно розглянемо, які існують жанри, з’ясуємо, яку специфіку вони мають у національних літературах.

2. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 

3. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

3.1. Словникова робота (запис до зошитів)

Що таке роди літератури? Пригадайте їхні особливості.

Епос — один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від лірики та драми. Основа епічного твору — розповідь від автора. І в оповіданні, і в повісті, і в романі змальовано події й образи людей; матеріал викладено у прозовій формі; різняться вони лише обсягом матеріалу та ступенем докладності зображення.

Основні особливості епосу

■ Розповідь про події як такі, що вже відбулися;

■ зображення людини через її вчинки, поведінку, особливості мовлення тощо;

■ різноманітні описи;

■ рівний («епічний») тон викладу;

■ менш інтенсивне, ніж у ліриці, використання образотворчих засобів;

■ прозова форма.

Лірика — 1. Один із трьох родів художньої літератури, у якому навколишню дійсність зображено шляхом передавання почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора. 2. Певний віршовий твір або сукупність творів.

Основні особливості лірики

■ Вираження почуттів і роздумів, що викликані зовнішніми обставинами;

■ елементи розповіді, описи;

■ висока образність та емоційність;

■ інтенсивне використання образотворчих засобів;

■ стислість викладу;

■ віршова форма;

■ малий обсяг.

Для лірики є характерним ліричний герой. Ліричний герой — образ, що виникає в уяві читача під враженням від висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. Ліричний герой не обов'язково тотожний авторові.

Особливості ліро-епічних жанрів

Сполучають елементи

епосу

лірики

Сюжетність,

характеристика дійових осіб,

розповідь,

описи

Наявність ліричного героя,

відтворення почуттів і роздумів героя,

віршова форма

Драма — 1. Один з основних родів художньої літератури, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів. 2. Один із жанрів драматичного роду, нарівні з комедією, трагедією. Це п'єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійному напруженні.

Особливості драматичних творів

■ Зображення людини через її вчинки, поведінку, висловлювання;

■ рушій дії — гострий конфлікт;

■ відтворення подій як живого процесу, що відбувається в цей момент;

■ діалогічний виклад художнього матеріалу;

■ поділ тексту на дії, картини, яви;

■ наявність ремарок;

■ призначення твору для вистави на сцені;

■ прозова або віршова форма.

3.2.Літературознавча робота (в групах)

Об'єднайтеся в 4 групи. Доберіть приклади літературних жанрів і родів із-поміж вивченого у попередніх класах: 1-ша група — драми; 2-га група — епосу; 3-тя група — лірики; 4-та група — перехідних явищ у літературних родах і жанрах.

Очікувані відповіді

Рід

Жанр

Приклад (автор, твір)

Літературні жанри й роди

1-ша група

Драма

Трагедія

Есхіл «Прометей закутий», В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

Драма

Ф. Шиллер «Вільгельм Телль», І. П. Котляревський «Наталка Полтавка»

Комедія

Мольєр «Міщанин-шляхтич»

 

 

2-га група

Епос

Роман

В. Скотт «Айвенго», М. де Сервантес «Дон Кіхот»

Повість

Р. Бах «чайка Джонатан Лівінґстон», В. В. Биков «альпійська балада»

Оповідання

Дж. Олдрідж «Останній дюйм»

Новела

О. Генрі «Дари волхвів»

Казка-притча

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

 

 

3-тя група

Лірика

Елегія

Тіртей «Добре вмирати тому...»

Ода

Горацій «До Мельпомени»

Сонет

Ф. Петрарка «Благословенні будьте, день і рік.», «Як не любов, то що це може бути?..»; В. Шекспір «Я кличу смерть — дивитися набридло...», «її очей до сонця не рівняли...»

Громадянська

О. С. Пушкін «19 жовтня 1825 року»

Патріотична

Р. Л. Стівенсон «Вересовий трунок», Б. Ш. Окуджава «До побачення, хлопчики.»

Філософська

 

Пейзажна

 

Інтимна

 

Перехідні явища в літературних родах і жанрах

4-та група

Ліро-епічний

Лірична поема

Верґілій «Енеїда»

Балада

А. Міцкевич «Світязь»

Байка

Езоп «Крук і Лисиця»

Ліро-драматичний

Драматична поема

Й. В. Ґете «Фауст»; Дж. Ґ. Н. Байрон «Манфред»; Леся Українка «В катакомбах», «У пущі»; Олександр Олесь «По дорозі в Казку»

Учитель. У літературі також існують роман у новелах, роман у віршах, вірші в прозі та ін. їх ми вивчатимемо згодом.

 

3.3.Робота з підручником. Словникова робота (запис до зошитів)

 Ознайомтеся з поняттями літературний стиль (напрямів, течій), стиль доби, стиль індивідуальний (стиль письменника) за підручником або словником.

Стиль (від латин. stylus — паличка для письма, загострений кіл, стебло) — у загальному значенні сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь. У вужчому значенні — сукупність характерних рис літератури або мистецтва певної епохи або науки, а також сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного народу, країни (голландський, український стиль; східний, західний стиль).

У літературі стиль — сукупність прийомів у використанні засобів мови, притаманних певній літературній школі, властивих якомусь письменникові (авторський стиль) або літературному твору (ораторський, поетичний стиль), літературному напряму, жанру.

Стиль доби — сукупність ознак, характерних для певного часу.

 

4. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

4.1. Бесіда

1. Дайте визначення поняттю «жанр».

2. Як пов’язані між собою поняття «рід літератури» і «літературний жанр»?

4.2. Робота з епіграфом

1. Як ви розумієте слова Вольтера, що стали епіграфом до уроку?

2. Чому, на вашу думку, епіграфом до уроку обрано саме цей вислів?

3. Чи згодні ви з думкою мислителя? Аргументуйте свою відповідь.

 

5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖ ДО НЬОГО

Для всіх: уміти пояснювати поняття літературні жанри та стилі, наводити приклади.

Індивідуальне: проанонсувати улюблену книгу, щоб зацікавити нею однолітків.

Творче: скласти пам'ятку «Як обрати книжку, щоб полюбити читання».

 

6. ОЦІНЮВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ І СТИЛІ. ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА В ЛІТЕРАТУРІ

Художня література як мистецтво слова ділиться на три літературні роди: епос, лірику і драму. Існують також твори, які однозначно не можна зарахувати до того або іншого роду. Вони об’єднуються у міжродові утворення. Такі твори гармонійно поєднують ознаки різних літературних родів і мають спеціальні назви. Наприклад, художні твори, що поєднують ознаки лірики й епосу, називають ліро-епічними. Твори кожного літературного роду бувають різних жанрів.

Літературний жанр — це умовне об’єднання літературних творів за певною структурою та спільними ознаками зображення дійсності. Наприклад, література знає роман лицарський, пригодницький, історичний та багато інших.

РОДИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Група жанрів, об’єднаних спільними структурними ознаками

Лірика

Епос

Драма

зображення внутрішнього світу ліричного героя (порухи людської душі, думки, почуття, переживання); суб’єктивне відтворення зовнішнього світу (через сприйняття ліричного героя);

особлива мовна організація (рифма, ритм, розмір тощо).

об’єктивне зображення особистості;

оповідь про події, що відбувалися у певний час у певному місці; переважно описово-оповідна структура тексту.

зображення героя у діях, зіткненнях, конфліктах (зовнішніх або внутрішніх); відтворення подій, що відбуваються в даний момент; структура мови — монологи, діалоги, авторські ремарки.

Ліро-епос

Літературні герої зображуються ніби у двох планах: з одного боку, передаються певні події їхнього життя, а з іншого — переживання, емоції, настрої

 

 

РОДИ І ЖАНРИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІРИКА

жанр

визначення

автор

назва твору

Ліричний вірш

Невеликий за обсягом

твір, написаний ритмізованою мовою

Сапфо

Луїс де

Гонгора-і-Арготе

Йоганн Вольфганг

Гете

Генріх Гейне

Джордж

Гордон Байрон

Олександр

Пушкін

Михайло

Лєрмонтов

«До Афродіти»

«Галерник»

«Вільшаний

король», «Травнева пісня», «Прометей»

«Книга пісень»

«Хотів би жити знов у горах...»,

«Мій дух як ніч...»

«До А. П. Керн»,

«Я вас кохав...»,

«Я пам’ятник собі поставив незотлінний...»

«Сосна», «І нудно

і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...»

Елегія

Один із жанрів лірики, поетичний твір печального змісту, у якому розкриваються філософські роздуми про життя і людину, оспівуються природа, любовні й патріотичні почуття, висміюються моральні вади

Тіртей

Публій Овідій

Назон

«Добре вмирати тому...»

«Сумні елегії»

Сонет

Ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямбу: двох чотиривіршів (з перехресним римуванням: абаб, абаб) та двох тривіршів (з усталеною схемою римування: ввд, еед)

Англійський сонет — змінений строфічний варіант класичного італійського сонета: три чотиривірші (катрени) і фінальний двовірш (куплет)

Аліг’єрі Данте

Франческо

Петрарка

Вільям Шекспір

Джонн Донн

«В своїх очах вона несе Кохання...»

«Книга пісень»

Сонет 66

«Священні сонети»

 

ЕПОС

жанр

визначення

автор

назва твору

Казка

Один з жанрів епосу фольклорного або літературного походження, розповідний, сюжетний художній твір про вигадані та фантастичні події

Якоб і Вільгельм Грімм

Оскар Вайльд

«Пані Метелиця», «Бременські музиканти» «Хлопчик-зірка»

Притча

Повчальне алегоричне оповідання з яскраво висловленою мораллю

 

Біблійні притчі, Соломонові притчі

Оповідання

Невеликий за обсягом твір з обмеженою кількістю персонажів, у якому, як правило, описується одна подія і вирішується одна проблема

Ернест Сетон-Томпсон Джек Лондон Шолом-Алейхем

«Снап», «Добо», «Доміно»

«Жага до життя» «Тев’є-молочар» (збірка оповідань)

Повість

Більший від оповідання твір за кількістю описаних подій та персонажів

Чарлз Діккенс

Річард Бах

Оноре де Бальзак

Микола Гоголь

Ерік Сігел

«Різдвяна пісня в прозі»

«Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон»

«Гобсек»

«Шинель»

«Історія одного кохання»

Новела

Невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом

і сконденсованою та яскраво вимальованою дією

О. Генрі

«Дари волхвів»,

«Останній листок»

Роман

Великий за обсягом, складний за будовою прозовий епічний твір, з декількома сюжетними лініями, багатьма проблемами. Персонажі зображені у розвитку впродовж тривалого часу

Мігель де Сервантес Сааведра (пародія на лицарський роман)

Роберт Льюїс Стівенсон (пригодницький роман)

Вальтер Скотт (історичний роман) Джонатан Свіфт (просвітницький роман)

Михайло Лєрмонтов

(морально-психологічний роман)

Рей Бредбері (роман-антиутопія)

Гарпер Лі

«Дон Кіхот»

«Острів скарбів»

«Айвенго»

«Мандри Лемюеля Гуллівера»

«Герой нашого часу»

«451° за Фаренгейтом»

«Убити пересмішника»

 

ДРАМА

жанр

визначення

автор

назва твору

Трагедія

Драматичний твір, у якому порушуються складні моральні проблеми і розкриваються гострі, непримиренні конфлікти, розв’язання яких призводить, як правило, до загибелі дійових осіб

Есхіл

Вільям

Шекспір

«Прометей закутий»

«Ромео і Джульєтта»

Комедія

Драматичний твір, у якому засобами гумору і сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи в людині

Жан Батист

Мольєр

Микола

Гоголь

«Міщанин-шляхтич»

«Ревізор»

Драма

Порівняно з трагедією, у драмі

зображено гострий конфлікт,

який розв’язується. Тому доля

дійових осіб і розв’язка сюжету можуть мати різні форми.

На відміну від комедії, драма не висміює людей, а зображує їх на тлі суспільства

Генрік

Ібсен

Бернард

Шоу

«Ляльковий дім»

«Пігмаліон»

 

жанр

ЛІРО-ЕПОС

визначення

автор

назва твору

Байка

Невеликий алегоричний, здебільшого віршований твір повчального змісту, з яскраво вираженою мораллю. Комізм і сатира — невід’ємні особливості байки

Езоп

Іван Крилов

«Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня» «Квартет», «Бабка і Муравель»

Билини

Віршовані твори, які здебільшого прославляють подвиги народних героїв, мають реальну

історичну основу; прототипами героїв могли бути реальні історичні особистості, сюжети 3 життя яких протягом тривалого часу обросли надзвичайними дивними рисами

 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»

Балада

Твір фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики з драматичним

сюжетом

Фрідріх

Шиллер

Адам

Міцкевич

Йоганн

Вольфганг

Гете

«Рукавичка»

«Світязь»

«Вільшаний король»

Поема

Віршований твір, у якому зображені значні події і яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів

Урочиста старовинна пісня на будь-яку тему, яка виконувалася в Стародавній Греції хором під музичний супровід. Пізніше — хвалебний вірш, присвячений прославлянню важливих історичних подій або визначних осіб

Гомер

Публій Вергілій Марон

Джордж

Гордон

Байрон

Квінт Горацій Флакк Фрідріх Шиллер

«Іліада»

«Енеїда»

«Паломництво Чайльд Гарольда»,

«Мазепа»

«До Мельпомени»

«До радості»

Роман у віршах

Найбільш розгорнута і об’ємна форма ліро-епічного жанру, твір з широко розвинутим сюжетом, охоплює ряд людей і подій та одночасно має ліричні відступи, які загалом створюють образ ліричного героя

Олександр Пушкін

«Євгеній Онєгін»

Художні твори характеризуються не тільки тим, що зображується і у якій формі (роди і жанри літератури), а й тим, як зображується, які засоби використовує автор для створення художньої картини світу. Ці засоби об’єднуються поняттям стиль.

Художній стиль — (від лат. stiios— грифель для писання) — сукупність ознак, які характеризують художні твори. Розрізняють стиль доби — спільні ознаки творів певного історичного періоду та спільні погляди на світ і людину; стиль напряму — спільні погляди авторів на мистецтво та правила творчості, відповідно і спільні ознаки творів бароко, класицизму тощо; стиль митця — спільні ознаки різних художніх творів письменника, поета чи драматурга, його індивідуальна манера письма.

Що зображується?

Літературний рід (лірика, епос, драма, ліро-епос).

У якій формі зображується?

Літературний жанр (ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, епіграма; оповідання, новела, повість, роман, казка; драма, трагедія, комедія, трагікомедія; байка, поема, балада, дума, історична пісня).

Як зображується?

Літературний стиль (бароко. класицизм. романтизм, реалізм)

https://www.zarlit.com/reader/9klas_1/9klas_1.files/image001.jpg

Стиль митця

Відомий російський поет Олександр Блок стверджував: «Поети цікаві не тим, що в них є загального, а тим, чим вони відрізняються одне від одного».

https://www.zarlit.com/reader/9klas_1/9klas_1.files/image002.jpg

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Розгляньте таблицю «Роди і жанри художньої літератури». Там вказані твори різних родів і жанрів уже відомих вам авторів і тих, з якими ви ознайомитеся впродовж навчального року.

2. Підготуйте відповідь на запитання «Який літературний жанр мені подобається найбільше».

3. Дайте визначення понять «стиль доби», «стиль напряму», «стиль митця».

4. Підготуйте презентацію про улюбленого автора та особливості його стилю.

5. Продумайте свої аргументи для дискусії з теми: «Як книжки впливають на читачів?»

6. Виберіть зі списку творів для додаткового читання ті художні тексти, над якими ви хотіли б попрацювати в індивідуальному проекті. Обґрунтуйте свій вибір.

 

 

doc
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
28 липня
Переглядів
46
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку