19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Завдання для шкільного етапу олімпіади

Про матеріал
Варіанти завдань для шкільного етапу предметної олімпіади: 7, 9, 10 класи. Завдання охоплюють вивчений на момент проведення олімпіади програмовий матеріал та різноманітні за формою: з вибором однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності, відновлення хронологічної послідовності; творчі завдання
Перегляд файлу

Варіанти завдань для І (шкільного) етапу олімпіади із

 зарубіжної літератури

7 клас                             

 1. Поєднайте в пари термін та його визначення:         (3 бали)

а

буквальний переклад

1

відтворення загального змісту іншомовного тексту без збереження деталей і емоційно-експресивних відтінків

б

точний переклад

2

переклад усього обсягу тексту до найменших дрібниць і нюансів

в

непрямий переклад

 

3

відтворення лише основних положень тексту, його окремих частин та елементів

г

повний переклад

4

відтворення не лише змісту, а й формальних ознак першоджерела, системи художніх засобів та стилю оригіналу

д

вільний переклад

5

переклад, створений на основі допоміжних текстів

є

неповний переклад

6

переклад, здійснений з оригінального першотвору, коли зберігаються іншомовні конструкції


Відповідь. А – 6, Б – 4, В – 5, Г – 2, Д – 1, Є – 3.

 1. Поєднайте в пари термін та його ознаки:               (1 бал)

1

балада

А

епічні пісні про історичні події, переосмислені й легендаризовані відповідно до уявлень та ідеалів давніх людей

Б

головна мета твору – передати емоційне ставлення до реальних історичних подій

2

билина

В

ліро-епічний жанр, в якому органічно поєдналися розповідь та людські почуття

Г

основну увагу зосереджено на зображенні захопливих подій та моральних питаннях

 

Відповідь: 1- В, Г; 2- А, Б.

Дайте відповідь на питання. (Правильна, повна відповідь на питання – 3 бали)

 1. Доведіть, що події в билині «Ілля Муромець і Соловей-розбійник» відбуваються в період після хрещення Київської держави, тобто після 988р. В чому вбачає свій обов’язок билинний богатир?
 2. Як ви думаєте, скільки разів і в чому помилявся король Лір? У чому була найбільша його помилка? Чи можна уникнути такої ситуації, у яку потрапив король Лір? Якщо так, то яким чином?
 3. Уявіть, що у вас опинилися предмети, які тримав в руках Робін Гуд: лук, золота стріла, ріжок. Розкажіть про те, як їх здобув герой і про їх значення в його долі.
 4. Скільки, на вашу думку, перемог здобув лицар Делорж, герой балади Ф. Шиллера «Рукавичка»? Чи можна його вчинок назвати лицарським?
 5. Виконайте ідейно-художній аналіз вірша.               (7 балів)

До серця рицар той мені,

Що, першим кинувшись у бій,

Летить безстрашно на коні,

Запалює загін весь свій

Відвагою п'янкою.

Ось бій шалений закипів,

І мчить боєць серед полів,

Рискує головою,-

Складу тому свій кращий спів,

Хто йде вперед на ворогів!


                                                                                                    Бертран де Борн

9 КЛАС

Оберіть правильну відповідь                                     (1 бал)

 1. Якому поняттю відповідає визначення: поєднання художніх елементів, прийомів, їхня взаємна обумовленість і взаємозв’язок - 

А

літературний стиль

В

рід літератури

Б

перехідне явище в літературі

Г

жанр літератури

 

 

 

Відповідь: А

 1. Кому належить висловлювання: «Уміння правильно судити про людей і розумно з ними взаємодіяти є кориснішим, аніж уміння розмовляти грецькою та латиною чи доводити свою думку за допомогою модусів або фігур» - 

А

Рене Декарт

В

Арістотель

Б

Джон Локк

Г

Вольтер

 

 

 

Відповідь: Б

 1. Поєднайте в пари:                                                    (2 бали)

А

країна ліліпутів

1

безплідність науки, відірваної від життя

Б

країна велетнів

2

ницість і безглуздя суспільних порядків

В

Лапута, Белнібарбі, Лагнегу

3

нерозумна й аморальна поведінка людської спільноти

Г

країна гуїнгнгмів

4

страшна сила влади, зворотний кривавий бік людської історії

 

Відповідь: А-2,Б-4, В-1, Г-3

Дайте відповідь на питання (Правильна та повна відповідь – 3 бали)

 1. За теорією Н. Буало, основне завдання оди – емоційно наснажити читача, приголомшити його «здивуванням, жахом, захопленням серця». Як у творі Ф. Шиллера «До радості» втілено це завдання?
 2. Як ви вважаєте, що важливіше для Ґете як автора балади Вільшаний король»: «дитячі» страхи й забобони фольклору чи «доросле», раціональне сприйняття світу сучасним автором-просвітителем? Свою думку аргументуйте.
 3. Доведіть, що Й. Ґете поєднав у творі «Прометей» давньогрецький міф про Прометея й біблійний міф про Адама та Єву. У чому полягає сенс такого поєднання?

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем               (10 балів)

 1. Ліліпутія — Англія крізь зменшувальне скло (за романом Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»)
 2. «Природа завжди огортає людей темрявою і вічно пориває до світла» (Й. Ґете) (за творчістю Ґете)
 3. «Люди народжуються не для спокою» (Вольтер)

 

Максимальна кількість балів – 23

 

9 клас

 1. Стійка єдність художніх принципів, прийомів і виражальних засобів, використаних у художніх творах, - це визначення                                          (1б)

А

роду літератури

В

літературного стилю

Б

літературного жанру

Г

літературної течії

 1. Роман Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» за жанром:                                       (1б)

А

роман-подорож

В

сатиричний роман

Б

роман-пародія

Г

поєднує ознаки наведених жанрів

 1. Розподіліть твори за родами літератури:                                                       (0,25б)

А

епос

1

Тіртей «Добре вмирати тому…»

Б

лірика

2

В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

В

драма

3

Мігель де Сервантес Сааведра «Дон Кіхот»  

Г

ліро-епічний

4

«Король Лір і його дочки»

 1.  Поєднайте у пари назви країн та прізвища митців доби Просвітництва:           (0,25б)

А

США

1

Г. Філдінг

Б

Велика Британія

2

Жан-Жак Руссо

В

Франція

3

Й. Г. Гердер

Г

Німеччина

4

Б. Франклін

 1. Вкажіть правильну відповідь:                                                                                   (5б)

1) Яку річ, знайдену у Гуллівера, ліліпути вважають його богом а) годинник б) портсигар в) медальйон

2) Щоб одержати високу посаду ліліпути розважають короля а) співами б) танцями на канаті в) грою на барабанах

3) Карним злочином у Ліліпутії вважають а) невдячність б) неосвіченість в) ненажерливість

4) Летючий острів, на який потрапляє Гуллівер, рухається за допомогою а) мотора д) магніту в) летючого газу

5) «Риси його обличчя тверді і мужні, ніс орлиний, шкіра оливково-смаглява; постать струнка…» - це портрет     а) Гуллівера  б) імператора Ліліпутії  в) секретаря таємної ради

 1. На прикладі фрагменту роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» визначте, які ідеї Просвітництва відображено у творі                                                                       (5б)
 2. Творча робота «Я малюю Осінь…». Використовуючи засоби художньої виразності, складіть висловлювання (10-15 речень)                                           (7б)

 

 

 

10 клас

 

 

 1. Поєднайте в пари поняття та визначення:

А

переклад, у якому зберігаються чужомовні конструкції

1

непрямий

Б

переклад усього  тексту до найменших дрібниць

2

точний

В

переклад відтворює не лише зміст, а і формальні ознаки першоджерела, дає повне уявлення про систему художніх засобів і стиль оригіналу

3

повний

Г

переклад, створений на основі допоміжних текстів

4

буквальний

 

 1. Випишіть із тексту «Одіссеї» Гомера епітети, метафори, порівняння

 

І переміг при сприянні великої духом Афіни.       

Так той виспівував славний співець, Одіссей же від жалю  

Танув слізьми, що з повік струмками спливали на лиця,   

Наче ридає дружина, припавши до любого мужа,  

Що за людей і вітчизну свою наложив головою,

 

Щоб від дітей і від міста загибелі день одвернути;  

Бачачи, як він конає і в смертних здригається муках,

Тужно голосить над ним і ридає, а ззаду жорстокі  

Ратищ удари на спину вже падають їй і на плечі,  

Гонять в полон на роботу тяжку, на поталу й наругу;

 

 1. Дайте визначення поняття «діалог культур»
 2. Складіть діалог між представниками різних культур (країн, релігій) щодо особливостей їхнього світосприйняття (10-14 реплік)
 3. Твір-мініатюра на тему «Чи потрібні книжки в третьому тисячолітті?»

 

 

Тестові завдання для 9 класу

І варіант

 1. В якому році ода Ф. Шиллера «До радості» стала гімном Європейського Союзу?

А

1972 р.

В

1950 р.

Б

1993 р.

Г

1990 р.

 1. Літературний напрям, представники якого прагнули втілити естетичний ідеал «природної людини» і норму життя, що відповідає законам самої природи, це –

А

реалізм

В

класицизм

Б

романтизм

Г

просвітництво

 1. В якій країні Гуллівер, герой Дж. Свіфта, зустрів ідеальний, з точки зору Просвітництва, суспільний устрій?

А

Ліліпутія

В

країна велетнів

Б

Лапута

Г

країна гуїнгнгмів

 1. Герой якого твору гине під впливом фатальних згубних сил, втілених в образі жінки?

А

«Вільшаний Король» Й. Гете

В

«Не знаю, що стало зо мною…» Г. Гейне

Б

«Мазепа» Дж. Байрона

Г

«Коли розлучаються двоє…» Г. Гейне

 1. Герою якого твору належать слова: «Чи не всемогутній Час мужа із мене викував? Чи не одвічна судьба владує і мною, й тобою?»

А

«Мазепа» Дж. Байрона

В

«Прометей» Й. Гете

Б

«Мій дух як ніч…» Дж. Байрона

Г

«Фауст» Й. Гете

 1. В якому творі цар звертається до співця з проханням зцілити його душу грою на арфі?

А

«Мій дух як ніч…» Дж. Байрона

В

«Вільшаний Король» Й. Гете

Б

«Не знаю, що стало зо мною…» Г. Гейне

Г

«Мазепа» Дж. Байрона

 1. В якому творі ліричний герой прагне покинути «край лукавства й німоти» й утекти на «хмурі скелі, де стогне грізний океан»?

А

«Мазепа» Дж. Байрона

В

«Хотів би жити знов у горах…» Дж. Байрона

Б

«Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

Г

«Паломництво Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона

 1. Вкажіть вірне твердження. В поемі «Мазепа» Дж. Байрон стверджує наступну думку:

А

Іван Мазепа став українським гетьманом випадково, завдяки збігу обставин

В

Іван Мазепа став українським гетьманом завдяки тому, що замолоду служив пажем при дворі польського короля Яна Казимира

Б

Іван Мазепа залишається людиною, незважаючи на всі випробування, і саме завдяки цьому стає гетьманом України

Г

Іван Мазепа став українським гетьманом тому, що замолоду був сильним, привабливим, належав до польської шляхти

 1. До «південних» романтичних творів О. Пушкіна не належить:

А

«Бахчисарайський фонтан»

В

«Брати-розбійники»

Б

«Цигани»

Г

«Полтава»

 1.  Який твір О. Пушкіна загрожував йому засланням до Сибіру?

А

«Брати-розбійники»

В

«Євгеній Онєгін»

Б

«Я  пам’ятник собі поставив незотлінний…»

Г

«До Чаадаєва»

 

 

Завдання для 9 класу

Варіант ІІ

 1. Літературний напрям, якому притаманне неприйняття буденності, конфлікт мрії й дійсності, захоплення несвідомим, звернення до міфології, це –

А

реалізм

В

класицизм

Б

романтизм

Г

просвітництво

 1. В якому творі згадується про боротьбу політичних партій торі та вігів, спричинену суперечкою про висоту підборів?

А

«Паломництво Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона

В

«Мазепа» Дж. Байрона

Б

«Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта

Г

«Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

 1. У якому творі автор закликає увійти в «пресвітлий дивний храм», де розквітає «братня згода»?

А

«Травнева пісня» Й. Гете

В

«До радості» Ф. Шиллера

Б

«Прометей» Й. Гете

Г

«Коли розлучаються двоє… Г. Гейне

 1. Герою якого твору належать слова: «Ну, тут я сиджу і формую людей на свій образ – поріддя, що подібне до мене»?

А

«Мазепа» Дж. Байрона

В

 «Хотів би жити знов у горах…» Дж. Байрона

Б

«Прометей» Й. Гете

Г

«Не знаю, що стало зо мною…» Г. Гейне

 1. В основу цього твору покладено народну легенду про «діву гори», що зваблює рибалок чарівним співом. Йдеться про твір

А

«Травнева пісня» Й. Гете

В

«На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне

Б

«Не знаю, що стало зо мною…» Г. Гейне

Г

«Коли розлучаються двоє… Г. Гейне

 1. В основу якого твору покладено конфлікт між міфічною істотою та дитиною?

А

«Травнева пісня» Й. Гете

В

«Мій дух як ніч…» Дж. Байрона

Б

«Вільшаний король» Й. Гете

Г

 «Не знаю, що стало зо мною…» Г. Гейне

 1. В якому творі йдеться про зіткнення мрії та дійсності, а ліричний герой говорить: «Я мало жив, та відчуваю: чужий я в цьому світі лжі»?

А

«Мазепа» Дж. Байрона

В

«Хотів би жити знов у горах…» Дж. Байрона

Б

«Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

Г

«Паломництво Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона

 1. Головна ідея поеми Дж. Байрона «Мазепа»:

А

відтворити історично достовірний образ українського гетьмана

В

в образі Мазепи оспівати приклад волелюбності, внутрішньої незалежності, вірності ідеалам

Б

зобразити наслідки трагічного кохання

Г

зобразити наслідки поразки війська Карла ХІІ у битві під Полтавою

 1. Вірш О. Пушкіна «До ***» присвячено:

А

Марії Раєвській

В

Наталії Кочубей

Б

Наталії Гончаровій

Г

Анні Керн

 1. В якому з цих українських міст не бував О. Пушкін?

А

Київ

В

Катеринослав

Б

Одеса

Г

 Полтава

 

 1. клас

І варіант

 1. Вид перекладу, за якого враховуються особливості життя обох народів, спосіб мислення, історія, колорит іноземності, це –

А

точний переклад

В

повний переклад

Б

переспів

Г

художній переклад

 1. Невеликий за обсягом ліро-епічний твір на історично-героїчну, легендарну, фантастичну чи соціально-побутову тему з напруженим сюжетом і драматичною, часто несподіваною розв’язкою – це

А

балада

В

поема

Б

билина

Г

оповідання

 1. В давньоруських билинах йдеться про історичні події в Київській державі

А

VІІІ-ІХ ст..

В

ХІІІ-ХVст..

Б

ІХ-ХІІІ ст..

Г

ХVVІ ст..

 1. В якому творі йдеться про розбите батьківське серце та про «дитячую  невдячність»?

А

Р. Стівенсона «Вересовий трунок»

В

«Як Робін Гуд став розбійником»

Б

«Кроль Лір»

Г

В. Скотта «Айвенго»

 1. Головна ідея балади Ф. Шиллера «Рукавичка» - це

А

зображення придворного життя короля Франциска І

В

зображення жорстокості світу тварин

Б

зображення ідеалу сміливості, честі, людської гідності в образі лицаря Делоржа

Г

зображення примх придворної красуні Кунігунди

 1. В якому творі жінки і дівчата перетворилися на білі лілеї – символ духовної краси, незламності народу?

А

«Вересовий трунок» Р. Стівенсона

В

«Кроль Лір»

Б

«Світязь» А. Міцкевича

Г

«Рукавичка» Ф. Шиллера

 1. В якому творі автор розкриває Кодекс честі лицаря та особливості доби протистояння саксонців і норманів?

А

балада «Як Робін Гуд став розбійником»

В

«Айвенго» В. Скотта

Б

«Вересовий трунок» Р. Стівенсона

Г

«Рукавичка» Ф. Шиллера

 1. В якому творі йдеться про маленький народ, який протистояв ворогам і не видав таїни – символу своєї духовної сили та єдності?

А

Р. Стівенсон «Вересовий трунок»

В

Ф. Шиллер «Рукавичка»

Б

балада «Як Робін Гуд став розбійником»

Г

А. Міцкевич «Світязь»

 1. До героїв роману В. Скотта «Айвенго» не належить:

А

Бріан де Буагільбер

В

Ательстан

Б

Седрік

Г

Гай Гізборн

 1. До проблем, відображених у повісті В. Бикова «Альпійська балада», не належить:

А

зображення трагедії війни, яка руйнує долі людей

В

зображення самовідданого кохання, що спалахнуло під час війни

Б

утвердження непогрішної правоти комуністичного ладу в СРСР

Г

здатність залишатися людиною в нелюдських умовах полону

 

7 клас

ІІ варіант

 1. Вивчаючи твори зарубіжної літератури, читачі користуються

А

точним перекладом

В

повним перекладом

Б

вільним перекладом

Г

художнім перекладом

 1. Яка з наведених ознак не характерна для жанру балади?

А

великий обсяг

В

напружений драматичний сюжет

Б

поєднання епосу й лірики

Г

зв’язок із фольклором

 1. У билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» згадується про вороже військо («сила-силенная, днем від куряви сонця красного, ніччю місяця ясного не видати»), яке стояло під

А

Києвом

В

Черніговом

Б

Муромом

Г

річкою Самородиною

 1. Про героя якого твору йдеться: «На голові сніжне волосся рвав, і в груди бивсь, і дер лице до крові, і на дочок він помсту визирав за брак у них дитячої любові»?

А

«Світязь» А. Міцкевича

В

«Вересовий трунок» Р. Стівенсона

Б

балади «Король Лір»

Г

«Рукавичка» Ф. Шиллера

 1. В якому творі йдеться про місто та його жителів, що обрали волю і смерть, та не скорилися ворогам («Що нам – неволю ганебну прийняти, військо впустивши вороже?»)?

А

«Вересовий трунок» Р. Стівенсона

В

«Айвенго» В. Скотта

Б

« Світязь» А. Міцкевича

Г

«Рукавичка» Ф. Шиллера

 1. В якому творі зображено два світи: світ звірів і світ людей, які живуть за однаковими законами?

А

«Вересовий трунок» Р. Стівенсона

В

«Як Робін Гуд став розбійником»

Б

« Світязь» А. Міцкевича

Г

«Рукавичка» Ф. Шиллера

 1. В якому творі батько жертвує власним сином заради збереження таємниці свого народу?

А

«Світязь» А. Міцкевича

В

«Вересовий трунок» Р. Стівенсона

Б

«Король Лір»

Г

«Рукавичка» Ф. Шиллера

 1. В якому творі протиставлено двох лицарів, що мають різні моральні позиції?

А

балада «Як Робін Гуд став розбійником»

В

«Айвенго» В. Скотта

Б

«Вересовий трунок» Р. Стівенсона

Г

«Рукавичка» Ф. Шиллера

 1. До героїв роману В. Скотта «Айвенго» не належить:

А

леді Ровена

В

Ісаак із Йорка

Б

Ребекка

Г

Маріан

 1. Іван Терешка та Джулія, герої повісті В. Бикова, прагнули дійти до Трієста, щоби

А

повернутися до рідного села Івана Терешки

В

вступити до партизанського загону

Б

перейти лінію Східного фронту

Г

оселитися в Італії

 


Відповіді

7 клас                                       

І варіант                                   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

А

Б

Б

Б

Б

В

А

Г

Б

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

А

В

Б

Б

Г

В

В

Г

В

 

9 клас

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Г

Г

В

В

А

В

Б

Г

Г

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

В

Б

Б

Б

В

В

Г

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Паращич В.В., Фефілова Г.Є.)
Додано
31 липня
Переглядів
27
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку