10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок - інсценізація."Талан" М.Старицького - перша драма з життя інтелігенції.

Про матеріал

Урок - інсценізація - це тип уроку, на якому учні не лише будуть виражати своє ставлення і давати оцінку прочитаному, але й відчують себе глядачами "театру корифеїв". Проблеми, підняті на уроці, є актуальними. Адже молоде покоління сьогодні стоїть перед проблемою вибору: "талант" чи "талан" ?

Перегляд файлу

Урок української літератури

Урок – інсценізація. «Талан» М . Старицького - перша драма з життя української інтелігенції (10 клас)

 

Мета: на основі змісту твору і життя митця висвітлити   поняття «інтелігентна людина», «талант», «талан», «геній», розкрити на прикладі образу Лучицької велич і трагізм долі талановитих людей; розвивати читацький хист і вміння аналізувати твір відповідно до жанрово-видових ознак; виховувати в учнів ідеали добра і справедливості, повагу до талановитих людей.

 

Обладнання: індивідуальні схеми-опори, інтерактивна дошка.

Тип уроку : урок – інсценізація.

 

                                      Хід уроку

І.Організаційний момент

 

ІІ. Оголошення теми і мети уроку

Слайд № 1

     Кращі зразки приватного листування мають історико-культурне значення. Ще з часів античності листуванню як одній із форм риторики приділяли велику увагу. Взірцем для всіх поколінь є листи Цицерона,Горація, Сенеки та ін. У наступні епохи цьому виду спілкування також віддавали належне.

     Українська епістолярна традиція своїм коріння сягає часів Київської Русі, щоправда , історія листування українською мовою до 19 ст. зберегла лише поодинокі факти. Серед них найпромовистішими є любовні листи Івана Мазепи до Мотрі Кочубеївни. Надбанням нашої культури є листи Т.Шевченка, П.Куліша, М.Драгоманова, Є.Маланюка, В.Стуса та багатьох інших.

      Багато цікавого про життя укр.акторів і драматургів кін.19-поч.20ст. ми дізнаємося з листів М.Старицького. Чи не найбільше їх було адресовано М.Заньковецькій, яку митець сердечно називав «українською зірочкою» Слайд№2

Слайд №3 Слайд №4

 • Перед вами уривки з цих листів . Давайте їх прочитаємо і вдумаємося у кожне слово , звернемо увагу на лексику. Подумайте, яка людина могла так писати, тобто якими рисами її можна охарактеризувати?

(Додаток № 1).

 

(Двоє учнів по черзі читають листи - уривки).

- Які риси людини,тобто М.Старицького Ви помітили?( Гречність, шляхетність, інтелігентність).

- Що для вас означає бути інтелігентною людиною?

- Яке із двох визначень вам видається слушнішим? Чому?

Слайд№ 5

Інтелігент- людина, яка зайнята переважно розумовою працею.

Інтелігент - будь-яка вихована ,культурна ,інтелектуально розвинена і духовно багата людина.

(Думки учнів)

Саме про інтелігентність, інтелігенцію і піде мова на уроці.

Діти, давайте запишемо тему і епіграф уроку у зошити

Слайд № 6

«Талан» М.Старицького - перша драма з життя української інтелігенції.

Епіграф:"Мені нагадують людські серця крихкі осердя олівця»

                                                                                        Омар Хайям

 

ІІІ . Робота над темою уроку

 Прототипом твору «Талан» М.Старицького стали люди, яких можна віднести до інтелігентних,адже мова йде про М.Заньковецьку, Г.Затиркевич-Карпинську і навіть самого автора.

  Але докладніше ви про це почуєте від доповідача.Основнімоменти доповіді, будь ласка, законспектуйте у зошити, при цьму користуйтесь опорною схемою з дошки.

Слайд № 7

(Доповідь учня)

_ Що означає слово «бенефіс»?

Слайд № 8

 

Бенефіс- вистава чи концерт, збір від яких повністю або частково йде на потреби актора або співробітника театру.

 • У 5 дії, 6 виході звучать діаметрально- протилежні слова: «Життя...марно пройшло....Не справдились ні мрії, ні надії!»

                                                                           (Лучицька)

 

« Немарно пройшло ваше молоде життя»

                                                                                (Безродний)

- Чия думка з героїв є слушною?

- Для цього давайте заповнимо таблицю

 

Слайд №9

Аргументація на користь думки          Аргументація на користь думки Безр

Лучицької                                                одного

 

( Уні  самостійно підбирають цитати і думки за змістом)

 

 • Кому ,діти, належить ідея про «споріднену працю»?У чому її суть?

(Основоположником цієї теорії вважають Г. Сковороду. Суть її полягає в тому, що в кожній людині закладені здібності до певного виду діяльності. Якщо людина буде займатися тим, що їй подобається - матиме великі результати. Гонитва ж за прибутковою роботою не даватиме людині тієї душевної насолоди, що дає « споріднена праця»).

 

 • Чи було захоплення театром « спорідненою працею» для Лучицької ?
 • Підтвердьте свої міркування прикладами з твору.
 • Г.Сковорода, Т.Шевченко, В.Винниченко, П.Тичина принесли на вівтар служіння народові своє сімейне щастя, бо ,як говорив Тичина,
 • Слайд №10«діти генія не сягнуть висот свого батька. Це - в кращому разі. А в гіршому - стануть докором і вічним прокляттям своєму батькові».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Чи готова стати на стезю головна героїня драми?
 • Як її характеризують слова: «Та ще й те: сім*я- це закуток скритий, а іскуство веде нас до всесвітнього храму; у шкарлупці сімейній ми служили тільки собі чи своїм дітям, а у праці художній ми повинні людям служити, цілком себе оддавати миру, громаді. Для того-то сім’я і не може миритися зі сценою, бо одна одній буде шкодити: або зрадиш дітей, або зрадиш громадську оправу...»? 
 • То кого з героїв твору ми можемо назвати інтелігентами?
 • Чи багато серед нашої інтелігенції людей,які пішли б на таку самопожертву? Чому?
 • А може, це лише витвір авторської фантазії і таких людей взагалі не існує?
 • А ви знаєте, чим відрізняється талановита людина від геніальної?

 

 

Слайд № 11

Талант-високий рівень обдарованості.

Геній-найвищий рівень обдарованості.

 

Є. Тельнюк  говорив: «Талант -  рідкість. Геніальність - рідкість серед талантів».

- Багато дослідників стверджували , що геній приречений на самотність тому, що він передує своїй епосі, своїм об’єктивним умовам, його природу не може осягнути ні він він сам , ні наука.

- Чи можна вважати причиною трагедії Лучицької її талант, її обдарування, чи все ж таки провина лежить на Квітці або Олені Миколаївні?

- Діти,спочатку няня говорить, що квітка пара Лучицькій, знайомі-ні. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою?

Отже, перед вами вічний конфлікт матеріального з духовним, любові та зради.

Тож давайте простежимо риси характеру, вчинків героїв , склавши сенкан.

Слайд №12

 

Одна з героїнь твору «Маруся Чурай» Л.Костенко, творчість якої ми будемо вивчати в11 класі сказала:"Нерівня душ – це гірше, ніж майна».

- Як ви розумієте ці слова?

-У заголовок свого твору М.Старицький виніс слово «талан», що воно означає?

Слайд № 13

талант?(рівень обдарованості)

- То що ж Лучицька мала талант , але не мала талану, чи навпаки?

Отже, кожна інтелігентна людина повинна мати талант чи талан?

 • Подумайте, що краще мати?

_у своєму творі М.Старицький ми  бачимо показав життя акторів, причиною руйнації яких було поміщицьке суспільство зі своїми антигуманними законами та розтлінною мораллю.

(Інсценізація уривку із твору)

 • То чи є думки, підняті автором у творі, актуальними?

Слайд№14

 

Робота за схемою-таблицею

 

Оцінка твору літ.критикою                           Оцінка твору учнями-10кл.

 

                                            «Талан»

                                   М.Старицького

 

Основні думки,висвітлені                         Актуальність проблем

у творі                                                             сьогодні

 

IV. Підсумок уроку і домашнє завдання

-Як  головна героїня стверджує своє право бути людиною на землі і залишатися вічною?

(грає самовіддано на сцені)

Слайд №15

Завершіть речення

1.Антон Квітка не зрозумів Марусі, бо.... .

2.Маруся не змогла змиритися з принизливим становищем  у родині Квітки, бо ... .

3.  Лучицька  керується принципом , що я дала театру, Україні?

А що Україна дала Лучицькій ?

А що Вам дала Україна? А ви їй?

 

Отже, давайте повернемося до епіграфа нашого уроку.

Слайд №16

- То коли ж людські серця стають крихкими?

-А чи були вони такими у наших героїв?

-А чи варто до цього прагнути?

 

Отже, ми всі повинні прагнути до того ,щоб наші душі і серця були крихкими, відкритими до всього оточуючого,доброго, вічного.І якщо ми всі це зрозуміємо, то мине загроза духовної пустоти, загроза перетворення людей на ходячі шлунки, які на перше місце ставлять матеріальні цінності.

І, як говорив великий філософ Сократ : «Повноцінне, плідне життя лише в гармонії», тому давайте будемо прагнути до гармоніїї, перш за все з собою.

Оцінювання.

 

 

Дякую за роботу на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 002

 

 

docx
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
787
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку