Урок - тріада "Узагальнюючий огляд Середньовічної літератури. РЗМ. Творча робота учнів «Як жити в багатокультурній Європі»

Про матеріал

Підсумкова тріада з теми Середньовічна література спрямована формування уміння вчитися, інформаційно – комунікаційної компетентності учнів через дослідницьку діяльність з вивчення та порівняння авторів та жанрів епохи Середньовіччя; поглибити навички аналізу ліричного твору засвоєння літературознавчих понять сирвента, канцона, епос, рубаї, бейт, поема; удосконалювати навички аналізу поетичного тексту та виразного читання; на прикладі особливостей епохи Середньовіччя виховувати любов до батьківщини, відданість життєвим принципам; сприяти самоствердженню учнів, виробленню в них моральних якостей, громадянської позиції

Перегляд файлу

            СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА,  8 КЛАС    Тріада № 28

Тема: Узагальнюючий огляд Середньовічної літератури. РЗМ. Творча робота учнів 

       «Як жити в багатокультурній Європі»

Мета:  формування уміння вчитися, інформаційно – комунікаційної

      компетентності  учнів через дослідницьку діяльність  з вивчення та порівняння авторів та жанрів епохи Середньовіччя; поглибити навички аналізу ліричного твору засвоєння літературознавчих понять сирвента, канцона, епос, рубаї, бейт, поема; удосконалювати навички аналізу поетичного тексту та виразного читання; на прикладі особливостей епохи Середньовіччя виховувати любов до батьківщини,  відданість життєвим принципам; сприяти самоствердженню учнів, виробленню в них моральних якостей, громадянської позиції.

Обладнання: підручники, зошити, мультимедійний проектор,  виставка книг поетів, словник  літературознавчих термінів,  презентації.

Тип тріади:  підсумкова

                                        I мініада

 1. Організаційний момент. Звучить середньовічна англійська балада
 2. Оголошення теми та мети заняття

ІІІ. Актуалізація знань учнів

 • Підсумки написаної контрольної роботи. Робота над помилками.

Слайд 3  Фронтальне опитування:

 • Назвіть хронологічні межі доби Середньовіччя.

- Які періоди має доба Середньовіччя?

- Чому середні віки мають таку назву?

- Назвіть жанри церковної літератури, поширеної у Середньовіччі.

- Як виник героїчний епос?

- Коли та як виникає куртуазна література?

- Якими є особливості середньовічної культури Близького Сходу?

 • Слайд 4    Рольова гра ( вчитель – «магістр»).

 Я – магістр, саме так у середні часи називали викладачів. Мені б хотілося з’ясувати, що ви знаєте про літературу тих часів, до яких завітали. Виконаєте моє завдання, а хто дасть якомога більше правильних відповідей, отримає звання магістра і цей диплом

Слайд 5 І   Літературний «Парад  жанрів» ( в поданих уривках з творів визначити, жанр,  автора про які почуття йде мова і до якої епохи належить той чи інший уривок).

1.Мене спитали,  в чому смисл мого життя у горах.

Я усміхнувся і промовчав,  ну що тут говорити!

З дерев опалі пелюстки пливуть у далечі-безвісті - 

В новий,  у зовсім інший  світ,  байдужі до людського!

(  Лі Бо, 8 ст. Китай. Сенс не вичерпується написаним.  Єднання людини та природи)

2. До серця рицар той мені,

Що, першим кинувшись у бій,

Летить безстрашно на коні,

Запалює загін весь свій

Відвагою п’янкою.

(сирвента  Б. де Борна,  ХІІ ст. оспівування хоробрих безстрашних лицарів, війни як засобу проявити себе)

 

3. Кинь книжки, бо пролетить

Час, немов на крилах.

Хай же душу веселить

Молодість грайлива.

(ХІІ ст.. лірика вагантів, традиційні веселощі  студентів)

 

4. Коли Роланд побачив їх, вступила

Така відвага в нього, бодрість, сила,

Що знову битися постановив.

(Французький героїчний епос. ХІІ ст.  прославлення лицарського ідеала –Роланда)

 

5. Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі,

Що вмерти мушу я, що строки в нас малі.

Того, що суджене – боятися не треба.

Боюсь неправедно прожити на землі

(Омар Хайям, рубаї, ХІІ ст.,  моральні  повчання  та роздуми над суттю людського життя)

 1. Мені під час травневих днів

Приємний щебіт віддалік,

     Зринає в памяті  без слів

      Моє кохання віддалік.

(Дж.Рюдель. Канцона. ХІІ ст.,  Оспівування Прекрасної Дами, «кохання віддалік»)

 

 1. На півшляху свого земного світу

Я трапив у похмурий ліс густий,

Бо стежку втратив, млою оповиту.

(Данте Алігєрі, терцина  з поеми  «Божественна комедія»  алегорія людського життя)

Слайд 6. ІІ Риторика  Парад героїв  та  авторів епохи  Середньовіччя

Складіть  самохарактеристику літературного героя чи  автора, даючи відповідь на запитання  “Хто Я?”

 

Роланд   (Ігор)

Омар  Хайям 

Прекрасна Дама  (Вікторія)

Джофруа Рюдель  

Данте

Вергілій   (Саша)

Беатріче   (Анжеліка)

Вагант   (Нікіта)

 

Слайд 8.  Діалектика  ІІІ.

Проблемне запитання. Традиційно склалася думка, що Середньовіччя було однією з найжорстокіших епох в історії людства. Це доба кривавих хрестових походів, жахливих вогнищ інквізиції, що спалила Дж. Бруно, Яна Гуса, Жанну Д’Арк, доба страшних чумових моровиць. Проте чи лише мороком були оповиті ці 10 – 12 століть?

Наведіть приклади досягнень  епохи  Середньовіччя  з сайту  «Музей Средневековья». Представте даний експонат

 

  Слайд 9  - 10АрифметикаІV

 1. Зі скількох частин складається   комедія?  (з)
 2. Скільки  пісень в кожній частині ?  (зз)
 3. Скільки всього пісень у комедії? (100)
 4. Скільки звірів напало на Данте в сумрачному лісі? (3)
 5. Скільки кругів у Пеклі?  (9)
 6. Скільки уступів – смертних гріхів на горі Чистилище? (7)
 7. Скільки небесних сфер  в Раю?  (9)
 8. Скільки років було поету, коли він заблудися в сумрачному лісі гріхів?  (35)
 9. Скільки голів було в Люцифера? (3)

   Всього  202

Слайд  11-14  Геометрія

Володіння цією наукою  видавалось таємним знанням в епоху Середньовіччя.   Знавці цієї науки ставали будівельниками храмів, об`єднувались  в ложі  “вільних каменярів”   або масонів. Увійти в цю ложу було почесно і принцам,

і королям .

Перегляньте зображення храмів та замків. Визначте спільні особливості  цих споруд,  запишіть їх у вигляді   асоціативного  куща

Слайд 15 – 16. Астрономія

     Канцона

Рубаї

Бейт

Сирвента

Альба

Героїчний епос

Терцина

Слайд 17. Музика Прослухайте мелодію, визначте, до якої сфери людського життя відносилась ця  музика

 1. Англійська балада
 2. Німецька балада
 3. Танцювальна музика
 4. Церковна музика
 5. Пісня мандрівного студента (ваганта)

Підведення підсумків,  вручення дипломів магістра учням, що проявили найвищий рівень знань + фото напам’ять в шапочці магістра.

Слайд   18 – 23 Міркування «Ви знаєте,  що Данте Аліг’єрі називають поетом Передвідродження  (  або Проренесансу), і значною мірою це повязано не лише з тим, що він писав італійськоїю  мовою, а не традиційною латиною, а й особливим місцем теми кохання, людських почуттів в його творчості.

“Божественна   комедія” завершується словами:

“Любов,  що водить  сонце й зорні стелі”

Поясніть,  як ви їх розумієте

 

Слайд 24. Відзначте культурні  регіони Середньовіччя.  Який з них вам найближчий?  Чому?

- Що ви запам’ятали про Європу? 

- Які культури в Європі найпоширеніші?

- Які письменники родом з Європи?

   «Мікрофон»

— Середні віки ще називають темними віками (Dark Ages). Чи погоджуєтесь ви з таким визначенням? Поясніть свою думку.

Сенкан на тему «Європа».

 

Слайд 25. Випереджальне завдання: підготувати презентації  за темою «Як жити в багатокультурній Європі».

 1.  Європа як частина світу, її історія
 2. Демографія, релігія. Політика
 3. Економіка та етимологія
 4. Основні міжнародні об'єднання в Європі та її країни
 5. Культура країн Європи
 6. Видатні діячі культури та мистецтва.

Написання есе  «Чи хотів би я жити в багатокультурній Європі?»

                        Читання та обговорення

 

Домашнє завдання

А.  -Підготувати повідомлення  про Епоху Відродження  (Ренесансу),

або  одного з гуманістів епохи Відродження   (Л.да Вінчі,  Мікеланджело, Рафаеля, Боттічеллі), 

 • наукові та географічні відкриття того часу.

Б. Створити історичний   твір -  мініатюру  “В хрестовому поході”  або  “В середньовічному університеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

          Прізвище,ім’я______________________Дата_______________Клас_____

       Тема:  Як жити в багатокультурній Європі

       Проблема : Чи хотів би я жити в багатокультурній Європі?     ______________________________________________________________________________________

     Аргументи  «за»  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Аргументи  «проти» _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

       Ставлення-висновок  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                      

 

                                            ЛІТЕРАТУРНИЙ  ПАРАД  ЖАНРІВ

 • в поданому  уривку з твору   визначити   жанр,  назву,  автора,  про які почуття йде мова і до якого  століття  належить той чи інший уривок).

 

 

 1. Мене спитали,  в чому смисл мого життя у горах.

Я усміхнувся і промовчав,  ну що тут говорити!

З дерев опалі пелюстки пливуть у далечі-безвісті - 

В новий,  у зовсім інший  світ,  байдужі до людського!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2. До серця рицар той мені,

Що, першим кинувшись у бій,

Летить безстрашно на коні,

Запалює загін весь свій

Відвагою п’янкою.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Кинь книжки, бо пролетить

Час, немов на крилах.

Хай же душу веселить

Молодість грайлива.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Коли Роланд побачив їх, вступила

Така відвага в нього, бодрість, сила,

Що знову битися постановив.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі,

    Що вмерти мушу я, що строки в нас малі.

    Того, що суджене – боятися не треба.

     Боюсь неправедно прожити на землі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Мені під час травневих днів

Приємний щебіт віддалік,

     Зринає в пам'яті  без слів

      Моє кохання віддалік.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. На півшляху свого земного світу

Я трапив у похмурий ліс густий,

Бо стежку втратив, млою оповиту.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище   учня___________________________

 

docx
Додано
21 грудня 2018
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку