12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Урок 1. Тема: "Мистецтво у культурі минулого. Стиль у мистецтві".

Про матеріал

Урок введення в тему із використанням комп'ютерних технологій. Метою цього уроку є ознайомлення учнів з періодизацією стилів та напрямів мистецтва за епохами; з поняттями «мистецтво», «стиль», «індивідуальний стиль митця».

Перегляд файлу

Урок 1

ТЕМА: Мистецтво у культурі минулого. Стиль у мистецтві

МЕТА: ознайомити учні з періодизацією стилів та напрямів мистецтва за епохами; навчити учнів класифікувати твори мистецтва за художніми напрямками та стилями; використовувати спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності; ознайомити з поняттями «мистецтво», «стиль», «індивідуальний стиль митця»;

Розвивати вміння учнів розуміти різновиди мистецтва та знаходити відмінності між видами мистецтва, впізнавати вид мистецтва за ілюстрацією, надавати характеристику художньому образу твору живопису, висловлювати свої власні судження від перегляду твору, розвивати вміння знаходити спільні риси між видами мистецтва.

Виховувати інтерес до різних видів мистецтва, творчості відомих митців, до історії розвитку видів мистецтва та індивідуального стилю митця.

ТИП УРОКУ: комбінований, інтегрований, урок уведення в тему.

ОБЛАДНАННЯ: мультимедійна дошка, презентації та відеофільми до теми. Ілюстрації до теми: Л. да Вінчі «Пані з горностаєм», М. Пимоненко. «Вечоріє», наскельний малюнок у печері Шове, наскельний рельєф «Ритуальний танок» у Танумі, зображення Вестмінстерського абатства у Лондоні, Лондонського симфонічного оркестру та Версальського парку, М. Манізер. Пам’ятник Т. Шевченку в Києві.

Основні поняття для засвоєння: мистецтво, стиль, індивідуальний стиль митця. Теорія мистецтва для засвоєння: етапи розвитку мистецтва, назви стилів мистецтва минулого. Повторення понять: види мистецтва, художній образ.

Твори, що вивчаються на уроці: картина Л. да Вінчі «Пані з горностаєм»

Хід уроку

I  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Слайд 1 Оголошення теми та завдань уроку.                                                                                          Епіграф:  Все на світі відходить – залишається мистецтво. (В.Боровицька)

II  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Історія людства – це історія становлення людських цінностей.

Що можна віднести до загально – людських цінностей взагалі:

(учні наводять приклади, обґрунтовують свою думку, доводять її правильність)

Як підсумок дискусії даємо визначення поняття культура

 

 

III     АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 

Культура – це сукупність матеріальних та духовних цінностей вироблених людством протягом усієї історії, а також сам процес творення цих цінностей. Окремо виділяється художня культура: це література і мистецтво.

Без знань про мистецтво, ми   багато чого  не зрозуміли б у творах сучасних митців. Сьогодні ми з вами пригадаємо і систематизуємо знання які ви отримали з курсу образотворче мистецтво та історії у 6 , 7, 8 класах.

Всі мистецькі твори створені людиною, отже: Людина – творець і носій життєвих сенсів, інакше кажучи – суб’єкт культури. Не кожна людина може бути творцем мистецьких творів, але кожна особа переробляє у власній душі цінності світової та вітчизняної культури і таким чином визначає своє особисте ставлення до світу, відчуває причетність до життєвого сенсу людства, культури свого народу.

 

IV     ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. З історії виникнення мистецтва

Слайд 2 Мистецтво як особливий вид людської діяльності зародилося ще в добу палеоліту.

Слайд 3  Давні художники використовували гострі камінці для продряпування на скелях або вуглинки від вогнища, природні мінеральні фарби для зображень тварин на стінах печер.

Слайд 4 Пізніше в наскельних малюнках почали з’являтися зображення людей, сюжетні композиції — зокрема, сцени полювання. Фарбу наносили пальцями або примітивними пензлями (жмут вовни, пучок трави). Пізніше в наскельних малюнках почали з’являтися зображення людей, багатофігурні композиції — зокрема, сцени полювання. Із глибини віків до нас дійшли й висічені з каменю скульптури тварин, рельєфи, гравюри на кістках і рогах упольованих звірів.

Слайд 5  Перегляд ілюстрацій . Наскельний малюнок у печері Шове;. Наскельний рельєф «Ритуальний танок» у Танумі (ПІДРУЧНИК. СТР.6)

Слайд 6  Минули тисячоліття. Виникли стародавні цивілізації з достатньо високим рівнем економічного, політичного і культурного розвитку. Настав період справжнього розквіту мистецтва.

— Із плином часу вслід за соціальними змінами змінювались предмети і способи зображення, характер і стиль мистецтва, однак на всіх етапах історії людства мистецтво завжди відігравало надзвичайно важливу роль.

 1. Словникова робота. Запам҆ятайте!

Слайд 7    Мистецтво це естетичне пізнання світу в процесі художньої творчості як особливого виду людської діяльності, що відображує дійсність у конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних ідеалів прекрасного.

 

 1. Практичне завдання № 1.

https://pp.vk.me/c604621/v604621361/7947/NZIO5gavWMI.jpgПригадайте, що вам відомо про мистецькі стилі та напрями з уроків історії, музичного та образотворчого мистецтва.

 1.                Робота із підручником. Опрацювання таблиці «Етапи розвитку мистецтва» (підручник стр.7)

 

Слайд 8 — Усю історію мистецтва розподіляють на великі часові періоди — епохи, у кожній з яких склався певний мистецький стиль чи напрям.

Розгляньте схему, на стор.7,  що ілюструє етапи розвитку мистецтва в культурі минулого.

— Скільки стилів мистецтва у культурі минулого ви нарахували?

— Назви яких стилів вам відомі?

— Скільки стилів нараховує мистецтво Середньовіччя?

— Про мистецтво якої епохи вам відомо найбільше?

 

Слайд 9      Мистецтво первісної доби - Первісне мистецтво

 

Слайд 10    Мистецтво стародавнього світу - Мистецтво  стародавнього    Єгипту

Античне мистецтво (мистецтво  Стародавньої Греції   та Стародавнього Риму) - Античний стиль

 

Слайд 11 Мистецтво доби середньовіччя - Мистецтво  Візантії (Візантійський стиль), Романське мистецтво (Романський стиль), Готичне мистецтво (Готичний  стиль)

 

Слайд 12 Мистецтво ренесансу - Мистецтво  доби Відродження в Італії,  Північне Відродження (Стиль ренесанс)

 

 

Слайд 13 Мистецтво доби просвітництва - Мистецтво XVII-XVIII ст. - Стиль       бароко, рококо, класицизм

 

 

Слайд 14  Мистецтво ХІХ століття - Мистецтво першої половини   ХІХ ст. (романтизм), Мистецтво  другої половини  ХІХ ст. (стиль реалізм)

 

Слайд 15 Мистецтво ХХ століття – стиль реалізм

 

 

 1. Вправа «Асоціації»

Слайд 16 Доберіть слова, які асоціюються у вас зі словом «стиль»…

 

6. Розповідь вчителя про стилі на напрями у мистецтві, види мистецтва.

— Термін «стиль» належить до найбільш дискусійних питань у мистецтвознавстві. Це поняття є центральним в історії мистецтва і поширюється на інші види людської діяльності, перетворюючись в одну з найважливіших категорій культури в цілому. У наш час стилем називають також спосіб життя, манеру поводитися, одягатися, методи і прийоми роботи, наприклад: стиль спілкування, стиль одягу, стиль керівництва тощо.

 

Слайд 17.  Стиль у мистецтві це форма художнього самовизначення епохи, регіону,нації, соціальної або творчої групи чи окремої особистості.

Поняття «художній стиль» розглядають у комплексі з поняттями «художня епоха», «художній напрям» та ін. Художню епоху визначають як конкретно-історичний етап розвитку мистецтва, сформований у певну суспільно-історичну добу. Художня епоха включає художні напрями, кожен з яких охоплює єдність світогляду, естетичних поглядів, шляхів відображення життя і пов’язаний з тим чи іншим творчим методом та художнім стилем. Напрям у мистецтві не виключає глибокої відмінності творчих індивідуальностей.

 1. Словникова робота

 

Запам҆ятайте Стиль у мистецтві це мова мистецтва: сукупність художніх принципів,прийомів і засобів, характерних для мистецтва певних країн певного історичного періоду, напряму або індивідуальної манери художника.

Слайд 18

За способом утілення художнього образу розрізняють:

 • просторові мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, графіка, фотомистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн)

 

 • часові мистецтва (музика, література)

 

 • просторово-часові або синтетичні (кіномистецтво, театральне мистецтво, хореографія, циркове мистецтво тощо)

 

Запам҆ятайте Види мистецтва це форми творчої діяльності, що склалися історично як відображення багатогранності реального світу і проявляються в різноманітності способів та засобів художньо-образного відтворення й естетичного сприйняття.

 

Слайд 18

 

8. Практичне завдання № 2 «Види мистецтва».

— Розгляньте схему, що зображає види мистецтва.

— З якими видами мистецтва ви знайомі?

— Які види мистецтва вам подобаються найбільше і чому?

 

— Кожен вид мистецтва розкриває сутність життя, високі етичні ідеали за допомогою певних художніх засобів. Ви вже знаєте , що естетичне відтворення світу в літературі відбувається через слово; в музиці — через звуки та інтонації; у живописі — через кольори та їх відтінки; у скульптурі й архітектурі — через пластичні матеріали , об’ємно-просторові форми; у графіці — через лінії, штрихи, плями, тон; у театрі й кіно — через слово, міміку, жести акторів; у хореографії — через рухи, пластику танцівників тощо.

 

 1. Проблемне запитання. Робота з ілюстраціями (Підручник стр.9)

 

Слайд 19-23

 Розгляньте ілюстрації. Які види мистецтва на них зображено?  Обґрунтуйте свою думку

Вестмінстерське  абатство  Лондон

В. Васнецов. «Три богатирі»

М. Манізер Пам'ятник  Т. Шевченку в Києві

Лондонський симфонічний оркестр

Версальський парк. Франція

 

 

 1. Розповідь вчителя про художній образ.

— Предметами зображення в мистецтві є природні об’єкти, внутрішній світ людини, її почуття, важливі для неї події особистого чи суспільного життя, побут, традиції тощо , а специфічною формою відображення дійсності — художній образ, який виявляє загальне через конкретне, індивідуальне. Тобто, митець творчо переосмислює дійсність і, використовуючи художню мову, способи зображення та засоби виразності того чи іншого виду мистецтва, передає свої думки, враження й переживання в художньому творі.

 

Слайд 24

 Запам҆ятайте!  Худoжній oбраз це властива мистецтву форма відображення реальності крізь призму світосприйняття митця, його естетичних поглядів і ставлення до життя. Саме тому художній образ завжди конкретний, суб’єктивний, унікальний та емоційний.

— У кожному виді мистецтва серед представників творчої спільноти є справжні майстри, творчість яких вирізняється яскравими, самобутніми рисами. У такому випадку говорять про індивідуальний стиль митця.

 

 

Слайд 25

Запам҆ятайте! Індивідульний стиль митця віддзеркалює його характерну авторську манеру,в основі якої — особливості сприймання навколишнього світу, творча фантазія, талант і майстерність.

— В історії мистецтва є безліч прикладів індивідуальних авторських стилів. За кількома мотивами ми розпізнаємо музику В.А. Моцарта або М. Скорика; достатньо невеликих фрагментів живописних творів, аби визначити стиль Р. Рембрандта, Л. да Вінчі, І. Рєпіна та інші.

 

 

 1. Робота з ілюстрованим матеріалом

Слайд 26  Розгляньте репродукцію відомого твору Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм»

Чимало мистецтвознавців вважають, що на картині зображена Чечилія Ґаллерані, з якою художник познайомився в домі свого покровителя — міланського герцога Людовіко Сфорца. Імовірно, портрет був написаний в 1489 – 1490 роках. На ньому зображена тендітна дівчина, на руках  якої покірно  сидить маленький  пухнастий звірок. Цією картиною Леонардо да Вінчі започаткував традицію портретів п’ятнадцятого століття. Художник намалював не профіль моделі,  а зображення в три чверті повороту вліво, що допомогло йому досягти ефекту природності, фіксації однієї миті.

Слайд 27

 • Опишіть колірну гаму картини. Які кольори на ній переважають: теплі чи холодні?

споріднені чи контрастні?

 •  Чи вдалося художникові передати характер і настрій своєї моделі?
 •  Якими засобами він зміг

досягти цього?

 •  Які особливості індивідуального стилю митця відчуваються в портреті?

 

V.  ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

Слайд 28

1. Рефлексія. Вправа «Продовж думку»

Сьогодні на уроці …

Я зрозумів …

Я запам'ятав …

Мені сподобалось …

Хотілося б ще …

VI.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Слайд 29

  Перегляньте зображення світових шедеврів, створених у різні історичні епохи.  Складіть схему «Стилі в мистецтві» та доповніть її назвами найвідоміших мистецьких творів, обов’язково вказавши прізвища авторів

Використана література:

 1. Кондратова Л.Г. «Мистецтво». Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (стр 6-11).
 2. Інтернет-ресурс: https://vk.com/topic-77998920_33920949?post=86
 3. Інтернет – ресурс: https://uk.wikipedia.org/
 4. Інтернет-ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Мистецтво 8 клас (Кондратова Л.Г.)
Додано
8 липня 2018
Переглядів
3944
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку