7 червня о 18:00Вебінар: Як підготуватися та успішно пройти інституційний аудит закладу освіти

Урок. 5 клас. "Пароніми. Значення паронімів у мовленні"

Про матеріал

У розробці міститься багато завдань, які вчитель може вибирати на свій розсуд, щоб доступно дати дітям поняття паронімів. Знання і розуміння паронімів допоможе учням правильно вживати їх у мовленні, збагатить їх словниковий запас, навчить мислити.

Перегляд файлу

 

Урок №

Тема: Пароніми. Значення паронімів у мовленні

Мета: дати поняття паронімів, вчити розуміти лексичні та граматичні особливості паронімів, правильно вживати пароніми в усному і письмовому мовленні; розвивати усне та писемне мовлення учнів, здатності до аналізу своєї навчальної діяльності на уроці; виховувати шанобливе ставлення один до одного, вміння радіти успіху іншої людини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення.

                                                                  Перебіг уроку


          I. Організаційний момент

Мотивація навчальної діяльності

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Групи слів за значенням. Пароніми».
 

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку 
              Слово вчителя.

Сьогодні ми дізнаємося про дуже цікаві словах - пароніми. Знання і розуміння паронімів допоможе вам правильно вживати їх у мовленні, збагатить ваш словниковий запас, навчить мислити. Але на початку нашої роботи давайте згадаємо, розповімо про інші цікаві словах - синоніми і антоніми.

 III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників

Перевірка домашнього завдання

1. Складіть із поданих слів синонімічні ряди. Запишіть їх.

Дружити, приятелювати, товаришувати, ладити, брататися; сучасний, нинішній, сьогоднішній, модерний, теперішній; найновіший, минулий, дотеперішній, попередній, колишній, тодішній, пережитий.

 

2. До поданих слів доберіть антоніми. Прочитайте перші літери дібраних антонімів. Яке вийшло слово?

Пасивний – активний,

день – ніч,

голосно – тихо,

песиміст – оптиміст,

вчений – неук,

колективний – індивідуальний,

багато – мало.

 

─ Діти,  на  ваших  партах  лежать  картки  зеленого  й  червоного  кольорів.   Я

зачитуватиму   твердження,  якщо  ви  погоджуєтеся з  ним,   то  піднімаєте

червону  картку,  ні ─ зелену.

1. Лексикологія ─ це  розділ  мовознавства,  що  вивчає  словниковий  склад  мови.

2. Лексичне  значення  мають  самостійні  та  службові  частини  мови.

3. Лексичне  значення  слова  пояснюють  у  орфографічному  словнику.

4. Автобус,  киянин,  борщ ─ однозначні  слова.

5. Голова,  корінь,  зірка ─ багатозначні  слова.

6.У  сполученні  слів  м’який  характер багатозначне  слово  вжито  в  прямому  значенні.

7. У  сполученні  слів  солодке  тістечко  багатозначне  слово  вжито  в  прямому  значенні.

8.Слова,  які  вживають    в  усіх  стилях  мовлення,  називають  загальновживаними.

9. Стилістично  забарвлені  слова  вживають  лише  в  науковому  стилі.

10. Парламент,  доданок,  прийменник ─ стилістично  забарвлені  слова.

11. Палкий,  гарячий,  запальний ─ це  омоніми.

12.Слова,  які  однакові  за  звучанням  і  написанням,  але  різні  за  лексичним  значенням  називають  омонімами.

 

IV. Пояснення  нового матеріалу

Слово вчителя.            

Пароніми це  слова  близькі  зазвуковим  складом  і  вимовою,  але  різні  за  значенням: 

незгода ─ негода, кампанія ─ компанія,  віра ─ вірність, ціна ─ цінність.                                                                             Вони  переважно  належать  до  однієї  частини  мови,  мають  однакові  граматичні  ознаки.  

Пароніми  є  активно  вживаними  словами  у  різних  мовних  стилях.  Крім  того,  вони  

вживаються у  мовленні,  як  і  омоніми,  для  створення  каламбурів,  словесної  гри. Лексичне  значення  паронімів  пояснюють  у  словниках  паронімів  української  мови.

Не всі слова, схожі за звучанням, можна вважати паронімами. До паронімічних належать тільки ті, що мають невелику відмінність у вимові:

Уява –уявлення,

Дефектний –дефективний,

Декваліфікація – дискваліфікація.

Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки (-ся). Серед паронімів є слова з різними коренями (плюш і плющ).

Незначна різниця у вимові паронімів спричинює труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова.

У діловому мовленні найчастіше зустрічаються такі пароніми.

Виборний. Виборчий

Виборний - посада, агітація.

Виборчий - кампанія, право, бюлетень.

Виключно. Винятково

Виключно - тобто лише, тільки.

Винятково - дуже, особливо, надзвичайно.

 

VII. Закріплення навчального матеріалу

 1.    Робота з підручником
 2. Вправа «Проблемна  ситуація»

─ Прочитайте  подані  речення,  знайдіть  у  них  пароніми  та самостійно   поясніть  їхнє  значення.

1.Дехто  вважає  себе  дуже  освіченим, бо  обманювати  надто  досвідчений.

2.Страшніш  від  огненних  геєн  голодна  хіть  зажерливих  гієн (Л. Костенко).

3.Кристал  виблискував  на  сонці,  як  дорогоцінний  кришталь.  Наша  торговельна  кампанія  шукає  веселу,  кмітливу  компанію  для  співпраці.

 

 1. Робота зі словником

З'ясувати значення паронімів: абонемент, абонент, горластий – горлатий, звичай – звичка. 

4. Пов’яжіть кожний прикметник із відповідним іменником, що в дужках. Як називаються близькі за звучанням, але різні за значенням слова?

1. Димовий, димний, димучий, димчастий (порох, труба, камінь, вулкан).
2. Водний, водянистий, водяний (чорнило, шлях, жук).
3. Діловий, діловитий (людина, розмова).
4. Особливий, особовий, особистий (присутність, займенник, випадок).

 

5. Перекладіть українською мовою. Перевірте за словником правильність вибору вами паронімів.

Домашний адрес — поздравительный адрес; военная кафедра — военный конфликт — воинские почести; дружеский визит — дружный коллектив; первоочередная задача — математические задачи; книжный магазин — книжные выражения; музыкальный слух — музыкальное училище — музыкальное общество.

 

6.  Гра «Вгадай слова-пароніми»

1. Письмове привітання (переважно ювілейне); місце проживання особи чи знаходження установи, а також відповідний напис на конверті або посилці.(адрес - адреса)
2. Урядова особа, уповноважена для зносин з іншими державами; синоніми іменника «дипломник» (студент, який готує дипломну роботу). (дипломат - дипломант) 
3. Синонім слів «товариство», «група», а також «об'єднання» (підприємців); синонім слова «заходи» (для здійснення завдання). (компанія - кампанія)
4. Синонім слова «грамотний»; антонім слова «усний»; (уживається, наприклад, у словосполученнях зі словами «мова», «стіл»); прикметник (того ж кореня), що вживається у словосполученнях з іменниками «приладдя» (для писання), а також «робота», «праця». (писемний - письмовий)
5. Те, що має відношення до тактики (зокрема ведення бою); той, хто володіє почуттям міри, синонім слів «правильний», «делікатний» (у поведінці, наприклад). (тактичний - тактовний)

7. Пошукова  робота

─ Складіть  словосполучення  з   такими паронімами:  авторитетний – авторитарний,  людний – людяний,  континент  -  контингент,  музичний – музикальний, рідкий – рідкісний,  сердечний  -   сердешний,  тактовний – тактичний. Складіть  речення  з чотирма  словами (на  вибір).

 

8.  Гра  «Я ─ редактор»

─ Прочитайте  подані  речення,  відредагуйте  їх  та  запишіть  правильні

відповіді.

1. Зачекай  пару  мінуток,  я  запишу  її адрес  і  телефон.

2. Лікар  назначив  мені  лікарство,  але  воно  оказалось  неефектним.

3. Він  не  мав  ніякої  уяви  про  те,  що  сталося.

4. Громадяни  України  називають  свої  гроші  гривнами.

5. Виконуючи  домашнє  завдання,  я  мимохідь   згадав  про  літній

відпочинок.

6. Надія  купила  для  своєї  бабусі  сердешні  ліки.

7. Голова  виборної  дільниці  повідомив  про  порушення.

8. Нещодавно  в  моєму  місці  відкрилася  музикальна крамниця.

 

9.  Коментоване письмо

Перепишіть  речення,  добираючи  з  дужок  потрібне  слово.  Обґрунтуйте свій вибір.

В акціонерному товаристві посада голови правління (виборча, виборна).

Проведення виборів до Верховної Ради забезпечують (виборчі, виборні) комісії.

Мій  товариш  охоче  виконує  різні  (громадські,  громадянські) доручення.

(Громадський,  громадянський)  мотив  є   одним  із  провідних у  творчості В.   Сосюри.

Між  учнями  та  вчителем  були  дружні  (відношення,  відносини).

На  сьогоднішньому  занятті  ми  вчилися  розпізнавати  типи синтаксичних (відносин, відношень).

Дівчина була в  складному матеріальному (стані, становищі).

Катя була в  поганому (стані, становищі) і  не могла йти далі.

 

10. Творча  робота

Складіть чотиривірш чи сенкан до слова «паронім».

 

VII. Підсумок

 •                  Чи досягли ми мети, яку ставили перед собою на початку уроку?
 •                  На уроці ми дізналися про...
 •                  Особливо цікавим для мене було...
 •                  Мені сподобалось виконувати...

 

Оцінювання роботи учнів на уроці та мотивація оцінок

 

VIIІ.  Домашнє  завдання

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Селевко Віра Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Біла Наталя Нарулгадівна
  Цікава розробка. Дякую автору за добірку матеріалів
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
20 липня 2018
Переглядів
15789
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку