2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Урок 8 клас. Зорова сенсорна система

Про матеріал
Автор пропонує міні-конспект з використанням хмарних сервісів на уроках біології за новою програмою з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт).
Перегляд файлу

Урок 4. 8 клас. Зорова сенсорна система

 

Мета уроку:

  1. Формувати предметні компетентності:
  •                   знаннєвий компонент: вивчити  поняття й терміни; розглянути: основні сенсорні системи, складові частини аналізатора, особливості будови та функції зорової, сенсорної системи; пояснювати: процеси сприйняття: світла, кольору;
  •                   діяльнісний компонент: розпізнавати (на малюнках, муляжах, моделях): елементи будови ока; встановлювати взаємозв’язок: між будовою й функціями ока; спостерігати: сліпу пляму на сітківці, акомодацію ока; застосовувати знання для: дотримання правил профілактики порушення зору та попередження захворювань органів зору; дотримуватися: правил роботи з комп’ютером, мікроскопом та лабораторним обладнанням.
  •                   ціннісний компонент: оцінювати: значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем.
  1.                Ключові компетентності: спілкування державною мовою тлумачення біологічних понять, термінів; основні компетентності у природничих науках і технологіяхзнання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології; екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; уміння вчитися впродовж життя – здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок організації навчального процесу; інформаційно-цифрова компетентність – застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; ініціативність і підприємливість – генерувати нові ідеї щодо проектної та винахідницької діяльності; соціальна та громадянська компетентності – уміння працювати в команді з метою досягнення спільного результату; обізнаність та самовираження у сфері культури – розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Базові поняття і терміни: зорова сенсорна система, око людини,  рецептори, аналізатори, сліпа пляма.

Обладнання і матеріали: підручник Соболь В.І. «Біологія» підруч. для 8 кл. 2016 р, комп’ютер, інтерактивна дошка або проектор, презентація до уроку, учнівські комп’ютери, смартфони, ноутбуки, планшети, підключені до Інтернет-мережі, мікроскопи, муляжі, картки для демонстрації сліпої плями на сітківці ока.

Хід уроку

Дидактичні й розвивальні завдання та їхній зміст на різних етапах уроку

Етап уроку

Зміст

Час

Реалізація завдання

 

Органі-заційний момент

Підготов-ка технічного обладнан-ня до роботи

 

2хв

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером, мікроскопом та лабораторним обладнанням.

З дозволу учителя учні виконують підключення ПК до Інтернету.

Актуалі-зація знань учнів

Які види рецепторів периферич-ного відділу?

 

3хв

Виконати завдання в LearningApps.org QR-Cоde

Описание: QR Code

      Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання «Види рецепторів».

Посилання на завдання:

https://learningapps.org/display?v=prjm5dmbn19

Сенсорні системи людини

3хв

  Виконати завдання в LearningApps.org  QR-Cоde

Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання «Сенсорні системи людини»

Описание: QR CodeПосилання на завдання: https://learningapps.org/display?v=p6a8epvuk19

Вивчен-ня нового матері-алу

 Яке світло  сприймає око?

 

4хв

Переглянути Phet-simulation за посиланням: https://phet.colorado.edu/uk/simulation/color-vision

«Колір, що бачить людина»

(Додаток 6).

Значення зорової сенсорної системи для людини

 

10хв

Групова робота: скласти схему в Popplet «Відділи зорової сенсорної системи» використовуючи таблицю підручника § 42, с. 185

Будова й функції ока людини

6хв

Виконати завдання в LearningApps.org QR-Cоde

Описание: QR CodeСканувати даний код, щоб потрапити на завдання «Будова очного яблука людини».

Посилання на завдання: https://learningapps.org/display?v=pr91ehp4t19

Лабора-торне досліджен-ня «Виявлення сліпої плями на сітківці ока»

 

 

10хв

Розвивати дослідницькі  уміння, робота з карткою для демонстрації  сліпої плями на сітківці окаОписание: C:\Users\ГВВ\Desktop\ыв.jpg

Учні роблять висновок: «Чому зникають зображення на картці?»

Узагаль­нення, сис­тематиза-ція й контроль знань і умінь уч­нів

Закріпити знання учнів про будову зорової сенсорної системи

людини

 

4хв

Провести опитування всього класу за допомогою інструментів Plickers. Використовуючи мобільний телефон учителя.

Посилання на тест «Будова зорової сенсорної системи людини»: https://www.plickers.com/library#now-playing

Домашнє завдання

Удоскона-лювати знання про зорову сенсорну систему

 

3хв

Скориставшись сервісом https://prezi.com/ створити презентації на теми: «Сприйняття світлової інформації у людини», і  «Порушення зору»

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

  •                   Знаннєвий компонент: учень оперує термінами й поняттями: зорова сенсорна система, око людини,  рецептори, аналізатори, сліпа пляма; називає: основні сенсорні системи, складові частини аналізатора; характеризує: особливості будови та функції зорової, сенсорної системи; пояснює: процеси сприйняття світла, кольору.
  •                   Діяльнісний компонент: розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях): елементи будови ока; встановлює взаємозв’язок: між будовою й функціями ока; спостерігає:  сліпу пляму на сітківці; застосовує знання для: дотримання правил профілактики порушення зору та попередження захворювань органів зору; застосовує: інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності (працює з мікроскопом, QR-Cоde, хмарними сервісами).
  •                   Ціннісний компонент: оцінює: значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем.

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
1254
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку