Урок 9-10 (31-32) Етапи індивідуального розвитку. Узагальнення. Різнорівнева тестова контрольна робота

Про матеріал
Урок створено в системі модульно- розвивального навчання. Під час заняття визначається поняття онтогенез, етапи, які виділяють в онтогенезі рослин і тварин та значення різних періодів в онтогенезі багатоклітинних організмів. Під час виконання різнорівневої тестової контрольної роботи визначається рівень навчальних досягнень під час вивчення теми 4 "Збереження та реалізація спадкової інформації"; розвивається уміння порівнювати процеси , узагальнювати, роботи висновки про визначну роль спадкового апарату клітини; розвивається уміння працювати з додатками Google
Перегляд файлу

Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою школою І ступеня Великоновосілківської селищної ради Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроків

 

Біологія 9 клас

     

 

Тема 4 Збереження та реалізація спадкової інформації

 

                                               Урок 9-10 (31-32)

               Етапи індивідуального розвитку. Узагальнення.

               Різнорівнева тестова контрольна  робота з теми 4

               Збереження та реалізація спадкової інформації

 

 

 

 

 

 

                                                                         Вчитель біології і хімії

                                                                         Борисенко

                                                                Любов   Григорівна.

                                                    Вчитель вищої кваліфікаційної категорії ,                                                                                                                                      

                                                    старший вчитель

 

 

 

 

 

 

 

                                    2023-2024 навч. рік

 

Урок 9-10 (31-32)

 Етапи індивідуального розвитку.

Узагальнення.

 Різнорівнева тестова контрольна  робота з теми 4

Збереження та реалізація спадкової інформації

 

Мета: дати поняття онтогенез, етапів які виділяють в онтогенезі рослин і тварин та значення різних періодів в онтогенезі багатоклітинних організмів; визначити рівень навчальних досягнень під час вивчення теми 4 Збереження та реалізація спадкової інформації;

     розвивати уміння порівнювати процеси , узагальнювати, роботи висновки про визначну роль спадкового апарату клітини; розвивати уміння працювати з додатками Google.

    виховувати  толерантність, повагу до думки інших, спостережливість, дбайливе ставлення до навколишнього середовища

 

  Обладнання: Class-room, гаджети, електронний підручник: Біологія К. М. Задорожний,  робочий зошит: К. М. Задорожний Біологія 9 клас,  Відео матеріали , додатки Google

 

 

 

І Змістовно- пошуковий міні  модуль

 

Мета: дати поняття онтогенезу, періодів онтогенезу покритонасінних рослин  та особливостей онтогенезу тварин.

Організаційний етап.

 Привітання. Побажання хорошого настрою та успіху у навчанні

 

 1.     Мотивація діяльності

1.Скільки може жити рослина?

2. скільки може жити тварина?

3. Які особливості обмеженого росту та необмеженого? Наведіть приклади.

 

 1.     Вивчення нового матеріалу

 

План

 1. Періоди онтогенезу рослин ( робота з підручником с. 106)
 2. Періоди онтогенезу тварин  ( таблиця стор. 107):

а) ембріональний;

б) постембріональний ( прямий або з метаморфозом)

3)  Закріплення

1.  Продивіться відео Ембріональний розвиток за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fYLulT5vPKY  та виконайте завдання в Jamboard  за посиланням: https://jamboard.google.com/d/1O8cRQxg2y3RJCBACbtA1Wgs9algg1DQ_Y4zjeGqj3NE/edit?usp=sharing

2. Продивіться відео Онтогенез. Постембріональний розвиток за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ekcfHpCBHkY

 

     3.    Виконайте біологічний диктант

 1. Індивідуальний розвиток від зародження до смерті називається _____.
 2. Періоди онтогенезу: __________ та __________.
 3. Післязародковий період, що триває від народження до смерті називається _____________.
 4. Післязародковий період  тварин ділять на етапи_____, _____, _____, _____,_____.
 5. В післязародковому розвитку квіткових рослин виділяють етапи: _______________.
 6. За особливостями перетворення тварин виділяють розвиток _______, _________.
 7. Прямий розвиток характерний для _________________.
 8. Непрямий розвиток відбувається  __________ та _____________.
 9. Непрямий розвиток з неповним перетворенням мають _____________.
 10.  Непрямий розвиток з повним перетворенням мають _______________.

Взаємоперевірка

 

Висновок

Онтогенез поділяють на етапи ембріональний і постембріональний. Розвиток може відбуватися прямий і з метаморфозом: повним та неповним.

( Перерва. Рекомендації стосовно гігієни зору і профілактики сколіозу)

 

ІІ Системно- узагальнюючий міні модуль

Мета : повторити основні терміни і поняття теми; узагальнити знання основних процесів теми

 1. Питання для обговорення та порівняння:

- процес транскрипції;

- процес біосинтезу білка;

- процес реплікації ДНК;

- генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

- взаємозв’язок між будовою та функціями хромосом;

- процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

- етапи клітинного циклу;

- етапи онтогенезу в рослин і тварин;

- процеси транскрипції та реплікації;

- процеси мітозу та мейозу.

2. Виконання узагальнюючих завдань до теми ( підручник стор. 108-109)

( Перерва. Рекомендації щодо відпочинку очей та профілактики порушення постави)

 

 

ІІІ контрольно- рефлексивний мині модуль.

 Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів, провести аналіз і корекцію знань.

 

 1)   Завдання для перевірки рівня учбових досягнень складені відповідно до вимог стандарту та рекомендацій до нової програми з біології для учнів 9 класу. Проведення різнорівневої перевірочної роботи дозволяє систематизувати та контролювати знання згідно індивідуальних особливостей учнів, проводити моніторинг якості освіти. Робота розрахована на  20  хвилин і складається із 12 завдань.

 

Рівень

Дія, вид роботи

Бал

Початковий

Знайдіть одну вірну відповідь.  Тести

3 бала

Середній

Допишіть речення. Біологічний диктант

3 бала

Достатній

Складіть співвідношення. Знайдіть зайвий термін                                       

та обґрунтуйте свій вибір, або установіть послідовність

3 бала

Високий

Дайте розгорнуту відповідь. Творче завдання

3 бала

 

 

 

Тема 4. Збереження і реалізація спадкової інформації

Варіант І

І рівень. Знайдіть вірну відповідь

 1. Усі гени організму утворюють: а) генотип; б) геном; в) код; г) кодон.
 2. Оперон  у своєму складі мають: а) гени еукаріотів; б) гени прокаріотів.
 3.  Тип РНК, яка входить до складу рибосом: а) іРНК; б) тРНК; в) рРНК;           г) мяРНК.
 4. Нарощування поліпептидного ланцюга білкової молекули,  - це:                       а) ініціація; б) елонгація; в) термінація; г) дозрівання білка.
 5. Деспіралізація хромосом відбувається у фазі: а) профаза; б) метафаза;         в) анафаза; г) телофаза.
 6. Редукційний поділ відбувається під час: а) мітозу; б) мейозу.

ІІ рівень. Допишіть речення

 1. Процес синтезу білкової молекули з амінокислот згідно з інформацією молекули РНК, називається _________.
 2. Процес, подвоєння ДНК перед поділом клітини, називається __________.
 3. Індивідуальний розвиток організму від моменту його зародження до смерті, називається _________ .

ІІІ рівень.

 1. Установіть відповідність між стадіями процесу трансляції та описом подій, які під час них відбуваються. Випишіть ряди з двох цифр:

 

Стадії транскрипції

Процеси трансляції

1

Ініціація

1

Завершення трансляції.  Розпад рибосом .

2

Елонгація

2

Нарощування поліпептидного ланцюга

3

Термінація

3

Приєднання до ланцюга іРНК малої субодиниці рибосом

 

 1. Визначте продукти, які утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦАААГГАТЦГАТЦ.

ІV рівень. Дайте розгорнуту відповідь

 1.  Яке біологічне значення може мати рекомбінація ДНК?

 

 

 Тема 4. Збереження і реалізація спадкової інформації

Варіант ІІ

І рівень. Знайдіть вірну відповідь

 1. Уся спадкова інформація поділена на окремі блоки, які називаються:          а) генотипом;  б) геномом; в) геном; г) кодоном.
 2. Мають екзони і інтрон: а) гени еукаріотів; б) гени прокаріотів.
 3.  Тип РНК, яка входить до складу ядра клітини: а) іРНК; б) тРНК;  в) рРНК; г) мяРНК.
 4. Початок синтезу поліпептидного ланцюга білкової молекули, називається: а) ініціація; б) елонгація; в) термінація; г) дозрівання білка.
 5. Розпадання ядерної оболонки  під час мітозу відбувається у фазі:                а) профаза; б) метафаза; в) анафаза; г) телофаза.
 6. Кросинговер відбувається під час: а) профази І; б) метафази І;  в) анафази І; г) телофази І.

ІІ рівень. Допишіть речення

 1. Процес синтезу ланцюга іРНК за зразком одного з ланцюгів ДНК, називається _________.
 2. Процес, коли ланцюжки ДНК розриваються на окремі фрагменти , які потім об’єднуються в іншому порядку, називається _________________.
 3. Хромосоми з однаковою генетичною інформацією, називаються ________ .

ІІІ рівень.

 1. Установіть відповідність між типами РНК та функціями, які вони виконують. Випишіть ряди з двох цифр

Типи РНК

Функції

1

іРНК

1

Транспорт амінокислот

2

тРНК

2

Утворення пептидного зв’язку

3

рРНК

3

Перенесення інформації про структуру білка

4

мяРНК

4

Регуляція процесів транскрипції

 

 1. Визначте продукти, які утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦААГГГГТТГАТЦ.

ІV рівень. Дайте розгорнуту відповідь

 1.  Які переваги мають чоловічі та жіночі гамети різних розмірів перед гаметами однакового розміру?

 

2) Аналіз різнорівневої тестової контрольної роботи з теми

 

3) Корекція знань

 

  Д. З.  Повторити п. 27, дайте відповідь на запитання.

* Життєвий цикл із метаморфозом у комах вимагає суттєвої перебудови організму в один з періодів життя. Це створює багато складнощів. Чому ж такий тип життєвого циклу є дуже поширеним?

 

 Побажання спокійного, гарного дня

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
29 січня
Переглядів
103
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку