Тестові завдання з біології для учнів 9 класу з теми: "Надорганізмові біологічні системи"

Про матеріал
Тестові завдання з біології для учнів 9 класу з теми: "Надорганізмові біологічні системи" допоможуть перевірити знання учнів з даної теми.
Перегляд файлу

Тестові завдання з біології для 9 класу

по темі ,, Надорганізмові біологічні системи''

 

Виберіть із запропонованих одну правильну відповідь.

 

1. Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь:

а) паразитизм

б) мутуалізм

в) конкуренція

г) коменсалізм

 

2. Фактори неживої природи називають:

а) абіотичними

б) антропогенними

в) біотичними

г) домінуючими

 

3. Просторове і трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі називають:

а) місцеіснуванням

б) трофічним рівнем

в) симбіозом

г) екологічною нішею

 

4. Визначте, що собою становить ерозія грунтів:

а) відкладання солі на поверхні грунту

б) зменшення товщі родючого шару

в) вирубування лісів

г) знищення корисних грунтових мешканців

 

5. Фактор, що впливає на атмосферу постійно це-

а) тиск

б) температура

в) газовий склад

 

6.Випадання кислотних дощів непов'язане з:

а) підвищенням вмісту СО2 в атмосфері

б) збільшенням кількості озону в атмосфері

в) викидами в атмосферу диоксиду сульфуру

г) викидами в атмосферу оксидів нітрогену

 

7. Фактори, які визначають територію поширення виду, називають:

а) антропогенними

б) абіотичними

в) біотичними

г) обмежуючими

 

8. Певний біоценоз характеризується структурою:

а) віковою

б) видовою

в) статевою

г) просторовою

 

9. У чому полягає принцип єдності організмів і середовища їхнього існування?

 

10. Установіть відповідність між парами видів та відносинами, які між ними виникають:

а) підосичник-осика

б) орхідея-тропічні дерева

в) малярійний комар-людина

г) малярійний плазмодій

 

11. Установіть відповідність між формами діяльності людини та їхніми наслідками:

а) викидами в атмосферу хлор-фторвуглецевих сполук

б) нераціональне поливання грунтів

в) інтенсивна діяльність промисловості та транспорту

г) масове вирубування лісів

1. Утворення озонових дірок

2. Тепличний ефект

3. Ерозія грунтів

4. Засолення грунтів

 

12. Чому глобальну екологічну катастрофу можна відвернути лише спільними зусиллями урядів та громадськістю різних країн?

Відповідь обгрунтуйте.

docx
Додано
2 лютого
Переглядів
214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку